buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Moduly přepěťové ochrany

Kvůli tomu, jak a kde se používají, musejí být produkty na ochranu proti přepětí natolik všestranné, aby zajišťovaly spolehlivou a bezchybnou ochranu. Výrobky WAGO na ochranu proti přepětí zaručují spolehlivé jištění elektrických zařízení a elektronických systémů proti účinkům příliš vysokého napětí.

Přehled produktů

Poznejte naše produkty z oblasti přepěťové ochrany

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Ochranné přístroje

S přepěťovou ochranou WAGO své elektrické přístroje a systémy spolehlivě ochráníte proti nepřípustně vysokému napětí a zajistíte tak maximální provozuschopnost svého systému.

Přednosti:

  • Ochrana systému před přepětím pomocí modulů přepěťové ochrany
  • Prostorová nenáročnost díky štíhlému konstrukčnímu provedení
  • Úspora nákladů eliminací prostojů
  • Vysoká provozní spolehlivost a provozuschopnost systémů díky eliminaci poruch přístrojů v důsledku přepětí
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: