Na této stránce:

Témata 1. září 2020
KNX: Standard v automatizaci domova a budov

KNX je jednotný a nezávislý komunikační protokol pro inteligentní propojení technologií v rámci moderního domova a automatizace budov. Protokol KNX se používá při projektování a řízení energeticky efektivních řešení, se kterými dosáhnete lepšího fungování a vyššího komfortu a zároveň snížíte náklady.

Vlastnosti systému KNX:

 • Decentralizovaný sběrnicový systém, který umožňuje přímou výměnu informací mezi zařízeními
 • Napětí sběrnice: 24 V DC (+6/–4 V)
 • Protokol CSMA/CA chrání před ztrátou dat v důsledku kolizí telegramů

 • Možnost připojení až 12 tisíc účastnických zařízení

 • Přenosová rychlost 9,6 kBps, nejsou zapotřebí zakončovací odpory

KNX – stručné vysvětlení

KNX je už déle než 20 let osvědčeným a globálním standardem pro automatizaci domova a budov v souladu s normami EN 50090 a ISO/IEC 14543. Zásadní přednost standardu KNX spočívá v decentralizovaném uspořádání: Místo jednoho centrálního zařízení jsou funkce umístěné v jednotlivých účastnických zařízeních sběrnice. Senzory, jako jsou tlačítkové ovladače a detektory přítomnosti osob, odesílají řídicí příkazy přímo do svítidel, žaluzií nebo topných a ventilačních systémů. Přiřazení a funkce se snadno konfigurují v aplikaci ETS (Engineering Tool Software) a lze je kdykoli změnit nebo upravit.

KNX podporuje různá přenosová média, například kroucenou dvoulinku (KNX TP), Ethernet (KNX IP), bezdrátový přenos (KNX RF) nebo přenos po silovém vedení (KNX PL). Standard KNX zajišťuje vzájemnou kompatibilitu zařízení od různých výrobců, která tak lze flexibilně zkombinovat do uceleného řešení. Každé zařízení má vlastní mikroprocesor a nevyžaduje centrální řídicí stanici.

Variabilní a individuální – používání standardu KNX v automatizaci budov

Jako otevřený standard nabízí technologie KNX jednotné a komfortní uživatelské rozhraní pro automatizaci domova a budov – od rezidenčních až po komerční aplikace. Díky širokému spektru způsobů využití lze pomocí KNX propojit řadu zařízení a systémů. Například v komerčních a užitných budovách umožňuje přesně v souladu s požadavky uživatele snadno řídit propojené systémy sestávající ze svítidel, stínicích prvků a vzduchotechniky.

Jednotlivé komponenty systému KNX zahrnují senzory a akční členy. Senzory jako termostaty, tlačítkové ovladače nebo anemometry generují příkazy v podobě telegramů. Tyto telegramy pak na příslušné činnosti převádějí akční členy (například spínací relé pro žaluzie nebo osvětlení). Propojení, a tím pádem i výměnu telegramů mezi senzory a akčními členy zajišťuje dvouvodičové sběrnicové vedení. Díky tomu není nutné navzájem propojovat jednotlivé komponenty systému, což výrazně snižuje náročnost zapojování.

Přednosti

 • Snadná konfigurace a uvádění do provozu

 • Rozsáhlé portfolio přístrojů od řady výrobců

Funkčnost a pohodlí: WAGO a KNX

S procesorovým modulem pro KNX IP (750-889) a modulem KNX TP1 (753-646) poskytuje WAGO inovativní a rozšiřitelné řešení pro automatizaci budov. Cenově výhodný procesorový modul WAGO pro KNX IP umožňuje připojit konvenční senzory a akční členy i komplexní systémy DALI, EnOcean a další. Modul WAGO KNX TP1 zajišťuje připojení k sítím TP1. Ethernet jako médium umožňuje v kombinaci s přenosovým protokolem KNX IP vysokorychlostní komunikaci mezi zařízeními a zároveň zajišťuje bezproblémovou integraci do stávající infrastruktury.

Procesorový modul pro KNX IP tvoří ve spojení s modulem KNX/TP1 router pro KNXnet IP, který umožňuje propojit tradiční sítě TP1 se sítěmi Ethernet. Tímto způsobem lze výrazně zvýšit přenosovou rychlost v síti KNX. Výsledkem je větší přenosová kapacita páteřní sítě, která nijak neomezuje komunikaci s nadřízeným vizualizačním systémem. Router KNX IP slouží také jako síťové rozhraní pro projektování a parametrizaci pomocí aplikace ETS. Příslušné databáze produktů / pluginy pro procesorový modul pro KNX IP, modul KNX TP1 a router KNX IP vám pomohou nejen se specifickou konfigurací přístrojů. Za účelem pohodlného používání jsme je zároveň navrhli tak, abyste mohli využívat osvědčené metody a postupy známé z aplikace ETS.

Přednosti produktů WAGO pro KNX

 • Volně programovatelné aplikace nabízejí vysokou flexibilitu při tvorbě projektů
 • Možnost připojení binárních i analogových senzorů, akčních členů a subsystémů (např. DALI, EnOcean atd.)
 • Vysoká rychlost, krátká reakční doba a větší objem dat při používání přístrojů přímo propojených se sítí Ethernet
 • Úplná integrace přístrojů určených pro připojení pomocí kroucené dvoulinky
 • Rozmanité způsoby použití při zkombinování procesorového modulu KNX IP s modulem KNX TP1

Grafické znázornění systému KNX

Produkty pro KNX značky WAGO

knx_00267005_2000x1125.jpg

Procesorový modul pro KNX IP (750-889)

Možnost volného programování dělá z procesorového modulu WAGO pro KNX IP mimořádně výkonný systém pro řízení místností či zón. Výhody komunikačního protokolu KNX IP slučuje s modulárním systémem WAGO-I/O-SYSTEM 750. To znamená, že si v rámci flexibilní automatizace budov poradí s jakoukoli úlohou v oblasti řízení a regulace.

Procesorový modul pro KNX IP se vyznačuje nejen mimořádně výkonným procesorem, ale také velkou datovou, programovou a remanentní pamětí. Velká paměť nabízí dostatečnou rezervu pro komplexní řídicí úlohy. Díky integrovanému 2portovému switchi lze procesorový modul rovněž začlenit do sběrnicové topologie Ethernet. Pokud byste potřebovali další prostor například pro uložení složitých webových vizualizací nebo protokolů trendu, můžete využít integrovaný slot pro karty SD. Karty SD se také skvěle hodí pro zálohování a obnovu dat – umožňují nejen archivovat program PLC, ale také ho obnovit v případě servisu. Jediným stisknutím tlačítka je možné kdykoli obnovit IP adresu, jejímž prostřednictvím lze k procesorovému modulu v libovolný okamžik přistupovat nebo měnit jeho konfiguraci. Omezování rychlosti telegramů a optimalizace pořadí spouštění rovněž vylepšuje síťový provoz, což má za následek podstatně lepší spouštěcí charakteristiku.

Přednosti:

 • Volně programovatelný řídicí modul
 • Integrovaný router pro KNX IP
 • Možnost kombinování se všemi I/O moduly řady 750
 • Slot na paměťovou kartu SD
 • Tlačítko pro obnovení IP adresy
 • Vylepšené workflow vývoje a projektování
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Modul KNX TP1 (753-646)

Modul KNX TP1 plní dvě oddělené funkce, které se automaticky nastavují podle konkrétního případu použití. Modul můžete používat jako rozhraní KNX pro komunikaci s programovatelnými řídicími moduly ze systému WAGO 750 I/O-SYSTEM. V tomto případě představuje na straně KNX standardní účastnické zařízení KNX, které se do sítě KNX integruje pomocí aplikace ETS. V kombinaci s dalšími moduly připojenými k procesorovému modulu je ho možné používat jako flexibilní rozhraní pro komunikaci s dalšími protokoly a podsběrnicemi pro automatizaci budov včetně BACnet, MODBUS, TCP, DALI a EnOcean.

Modul lze dále používat jako rozhraní TP1 pro router KNX IP. V tomto případě je síť KNX TP1 routována do sítě Ethernet, jejímž prostřednictvím ji pak lze obsluhovat.

Aplikace se programuje pomocí softwaru WAGO‐I/O‐PRO CAA. Nutností je plugin pro ETS, který umožňuje přiřazovat data z aplikačního programu ke skupinovým adresám.


Přednosti:

 • Integrace sítí KNX TP1 do systému WAGO-I/O-SYSTEM
 • Možnost kombinování se všemi procesorovými moduly WAGO pro automatizaci budov (např. BACnet)
 • Podpora 254 objektů KNX

Router pro KNX (750-889 a 753-646)

Procesorový modul a modul KNX/TP1: Router

Procesorový modul pro KNX IP tvoří ve spojení s modulem KNX/TP1 router pro KNXnet IP, který umožňuje propojit tradiční sítě TP1 se sítěmi Ethernet. Tímto způsobem lze výrazně zvýšit přenosovou rychlost v síti KNX. Výsledkem je větší přenosová kapacita páteřní sítě, která nijak neomezuje komunikaci s nadřízeným vizualizačním systémem. Router KNX IP slouží také jako síťové rozhraní pro projektování a parametrizaci pomocí aplikace ETS 3/4.

Procesorový modul a router: Dvě zařízení v jednom

Router KNX IP si i nadále zachovává také funkce procesorového modulu pro KNX IP. Přestože se tato kombinace nachází v jediném zařízení, v aplikaci ETS se tváří jako dvě samostatná zařízení KNX. Na procesorovém modulu se proto nacházejí dvě programovací tlačítka pro uvedení do provozu.

Přednosti:

 • Router pro KNX IP díky kombinaci procesorového modulu pro KNX IP a modulu KNX TP1
 • Přístup přes Ethernet k síti TP1 pro aplikaci ETS nebo vizualizaci
g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

Plugin pro WAGO ETS / databáze produktů

Příslušné pluginy pro procesorový modul pro KNX IP, modul KNX TP1 a router KNX IP vám pomohou nejen se specifickou konfigurací přístrojů. Za účelem pohodlného používání jsme je zároveň navrhli tak, abyste mohli využívat osvědčené metody a postupy známé z aplikace ETS.

Stáhněte si příručku k pluginu pro WAGO ETS

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála