Bezpečnost s produkty WAGO

Bezpečné šifrování strojních dat s moduly WAGO

V rámci probíhající digitalizace a nových obchodních modelů se pozornost v oblasti automatizace intenzivně zaměřuje na optimalizaci výrobních procesů. Strojní data už jen zřídkakdy zůstávají na místě, na kterém byla vygenerována, a to bez ohledu na to, zda se stroje oursourcují od externích dodavatelů nebo probíhá komunikace mezi různými výrobními závody. Data podnik opouštějí mnoha různými cestami.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: