Témata 1. září 2020
Připojení měřičů spotřeby všech značek: M-Bus

M-Bus – od přírody cenově optimální průmyslová sběrnice

Systém M-Bus založený na komunikačním modelu master/slave je možné provozovat se sběrnicovou, hvězdicovou nebo stromovou topologií. Master modul napájí sériovou sběrnici a zpracovává data ze slave zařízení M-Bus (měřicích přístrojů).

M-Bus v kostce

  • K centrálnímu systému připojuje všechny měřiče jediný sběrnicový kabel.
  • K dispozici jsou účastnická zařízení přímo napájená po dvouvodičové sběrnici.
  • Ke sběrnicovému systému je možné připojit zařízení od různých výrobců. Uživatelé tak nejsou vázáni na jednoho výrobce měřičů.

M-Bus – stručné vysvětlení

M-Bus (Meter Bus) je cenově výhodná průmyslová sběrnice pro přenos dat o spotřebě energie. Centrální master – v nejjednodušším případě procesorový modul WAGO s následným převodníkem – komunikuje po dvouvodičové sběrnici s účastnickými zařízeními (v každém segmentu může být až 250 slave zařízení: měřiče tepla, vodoměry, elektroměry, plynoměry) nebo senzory a akčními členy libovolného typu.

Využití sběrnice M-Bus

M-Bus se používá ke čtení údajů o spotřebě z elektroměrů, měřičů tepla, plynoměrů a vodoměrů a také z rozličných senzorů a akčních členů různých výrobců. Jako efektivní systém pro měření dat o spotřebě se M-Bus často používá v oblasti systémů řízení budovy.

Přednosti master modulu pro M-Bus

  • Přímé (nepotřebujete externí brány/převodníky) a cenově výhodné připojení zařízení pro M-Bus k I/O systému

  • Vysoká flexibilita při kombinování s dalšími I/O moduly a rozhraními pro I/O systém

  • V případě většího objemu dat lze použít více modulů

Grafické znázornění sběrnice M-Bus

Produkty pro M-Bus značky WAGO

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

Master modul pro M-Bus (753-649)

Modul pro M-Bus 753-649 pracuje jako master, který umožňuje slave zařízení pro M-Bus přímo připojit k systému WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-Bus) je průmyslová sběrnice k přenosu údajů o spotřebě energie naměřených slave zařízeními pro M-Bus (např. elektroměry, měřiči tepla, plynoměry a vodoměry) a také pro komunikaci se senzory a akčními členy všech typů. Master modul pro M-Bus komunikuje se slave zařízeními pro M-Bus a tvoří rozhraní mezi sběrnicí M-Bus a softwarem pro zpracování dat.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: