Témata 29. června 2017
Naše odpovědnost

Trvalá udržitelnost je pro nás nejenom jednou z možností, nýbrž klíčovým faktorem úspěšnosti.

Kvůli této důležitosti aktivně hledáme způsoby, jak trvalou udržitelnost začlenit do každé oblasti, které se naše podnikání přímo či nepřímo dotýká. Řídíme se univerzálně platnými etickými principy – zejména integritou, poctivostí a respektem k lidské důstojnosti. Trvalá udržitelnost pro nás znamená i to, že při všech podnikatelských rozhodnutích a činnostech přihlížíme stejnou měrou k ekonomickým, technickým, sociálním i ekologickým hlediskům.

Přebíráme odpovědnost:

  • Jsme přesvědčeni o významu trvalé udržitelnosti
  • Za naše zaměstnance
  • Za ochranu životního prostředí
  • Za společnost
  • Za účastníky dodavatelského řetězce

Trvalá udržitelnost ve společnosti WAGO

Spoléháme na kvalitní a dlouhodobé vazby

Neustále se snažíme sladit zájmy všech zúčastněných lidí a procesů s požadavky, které vyplývají z našeho smýšlení a jednání zaměřeného na trvalou udržitelnost.

csr-bericht_fotolia_116910132_2000x1500.jpg
Zpráva CSR

Podrobnosti o našich závazcích

Aktuální zpráva o vývoji společenské odpovědnosti ve společnosti WAGO obsahuje zprávu iniciativy OSN „UN Global Compact“ a prohlášení „UK Modern Slavery Act Transparency Statement“.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Etický kodex

Etický kodex ZVEI pro společenskou odpovědnost

Jako člen německého centrálního svazu elektrotechnického a elektrického průmyslu (ZVEI) se WAGO v rámci podnikatelské činnosti po celém světě hlásí ke své společenské odpovědnosti. Etický kodex představuje oborovou příručku, která popisuje, co tato odpovědnost znamená zejména z hlediska pracovních podmínek, sociální a ekologické kompatibility, transparentnosti podnikání a otevřené komunikace.

Společenská odpovědnost ve společnosti WAGO:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Jste si jistí?

Rychlé zadání

Zadejte přesné objednací číslo (např. 2002-1201) a zadání potvrďte klávesou Enter. Mezi sloupci se přesouváte tabulátorem.
Objednávané množství: max. {0}
PU (SPU): ks
Čekejte, prosím...
Změnit zemi

Opouštíte aktuálně vybranou zemi webu a budete odhlášeni. Váš uživatelský účet platí pouze pro jednu zemi. Nově vybraný web jiného státu má jiné kontakty a může mít i jiný obsah a funkce.

Objednací seznam s importem souboru CSV

Soubor s objednacím seznamem importujte v následujícím formátu:
  • Pouze soubory CSV
  • [objednací číslo] oddělovač [sada]
  • Jedna položka na každém řádku

Přidat z objednacího seznamu

Do textového pole zkopírujte objednací seznam v následujícím formátu:
  • [objednací číslo] oddělovač [množství]
  • Jedna položka na každém řádku

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.