Témata 1. září 2020
Naše odpovědnost

Trvalá udržitelnost je pro nás nejenom jednou z možností, nýbrž klíčovým faktorem úspěšnosti.

Kvůli této důležitosti aktivně hledáme způsoby, jak trvalou udržitelnost začlenit do každé oblasti, které se naše podnikání přímo či nepřímo dotýká. Řídíme se univerzálně platnými etickými principy – zejména integritou, poctivostí a respektem k lidské důstojnosti. Trvalá udržitelnost pro nás znamená i to, že při všech podnikatelských rozhodnutích a činnostech přihlížíme stejnou měrou k ekonomickým, technickým, sociálním i ekologickým hlediskům.

Přebíráme odpovědnost:

  • Jsme přesvědčeni o významu trvalé udržitelnosti
  • Za naše zaměstnance
  • Za ochranu životního prostředí
  • Za společnost
  • Za účastníky dodavatelského řetězce

Trvalá udržitelnost ve společnosti WAGO

Spoléháme na kvalitní a dlouhodobé vazby

Neustále se snažíme sladit zájmy všech zúčastněných lidí a procesů s požadavky, které vyplývají z našeho smýšlení a jednání zaměřeného na trvalou udržitelnost.

Zpráva CSR

Podrobnosti o našich závazcích

Aktuální zpráva o vývoji společenské odpovědnosti ve společnosti WAGO obsahuje zprávu iniciativy OSN „UN Global Compact“ a prohlášení „UK Modern Slavery Act Transparency Statement“.

csr-bericht_fotolia_116910132_2000x1500.jpg
Dodavatelský řetězec

Trvalá udržitelnost v celém řetězci

Převzít odpovědnost znamená brát ohled nejen na vlastní podnik, ale i na celý dodavatelský řetězec. WAGO nabízí sociální a ekologické standardy i svým partnerům.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg
Společnost

Prospěch pro všechny

Oblasti, ve kterých žijeme a podnikáme, jsou pro nás důležité. Zapojujeme se proto do dění – třeba strategickou spoluprací nebo individuálními akcemi našich zaměstnanců.

wago_nachhaltigkeit_gesellschaft_freiwillenverein_singapur_2000x1500.jpg
Ochrana životního prostředí

Odpovědné podnikání

Ať se jedná o naše produkty, procesy nebo management, ochrana životního prostředí se dotýká veškerých oblastí našeho podniku. Ve společnosti WAGO na ni dbáme na všech úrovních.

wago_nachhaltigkeit_umwelt_begruentes_dach_2000x1500.jpg

Tak vypadá digitální budoucnost

Řešení pro průmysl zítřka
digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg