Témata
Naše odpovědnost

Trvalá udržitelnost je pro nás nejenom jednou z možností, nýbrž klíčovým faktorem úspěšnosti.

Kvůli této důležitosti aktivně hledáme způsoby, jak trvalou udržitelnost začlenit do každé oblasti, které se naše podnikání přímo či nepřímo dotýká. Řídíme se univerzálně platnými etickými principy – zejména integritou, poctivostí a respektem k lidské důstojnosti. Trvalá udržitelnost pro nás znamená i to, že při všech podnikatelských rozhodnutích a činnostech přihlížíme stejnou měrou k ekonomickým, technickým, sociálním i ekologickým hlediskům.

Přebíráme odpovědnost:

  • Jsme přesvědčeni o významu trvalé udržitelnosti
  • Za naše zaměstnance
  • Za ochranu životního prostředí
  • Za společnost
  • Za účastníky dodavatelského řetězce

Trvalá udržitelnost ve společnosti WAGO

Spoléháme na kvalitní a dlouhodobé vazby

Neustále se snažíme sladit zájmy všech zúčastněných lidí a procesů s požadavky, které vyplývají z našeho smýšlení a jednání zaměřeného na trvalou udržitelnost.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Etický kodex

Etický kodex ZVEI pro společenskou odpovědnost

Jako člen německého centrálního svazu elektrotechnického a elektrického průmyslu (ZVEI) se WAGO v rámci podnikatelské činnosti po celém světě hlásí ke své společenské odpovědnosti. Etický kodex představuje oborovou příručku, která popisuje, co tato odpovědnost znamená zejména z hlediska pracovních podmínek, sociální a ekologické kompatibility, transparentnosti podnikání a otevřené komunikace.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Approved Quality

Certifikáty

WAGO nasazuje nevyšší laťku. Náš systém environmentálního managementu je certifikován dle normy ISO 14001. Certifikáty jsme získali i pro mnoho z našich produktů a aktivit.

Inspiration for You

Documentation

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: