Témata 1. září 2020
Standard pro řízení motorů: SMI

SMI (Standard Motor Interface) je jednotné rozhraní pro elektrické pohony.

Standard SMI byl vyvinut pro připojení pohonů s integrovanými elektronickými obvody v aplikacích, v nichž je třeba ovládat a řídit rolety a zařízení na ochranu proti slunečnímu záření.

SMI v kostce

 • Vysoká přesnost

 • Hladký chod

 • Zpětná odezva

 • Kompatibilita

 • Snadná instalace

SMI – stručné vysvětlení

Standard Motor Interface (SMI) představuje jednotné elektrické propojení pohonů rolet a zařízení na ochranu proti slunečnímu záření.

Digitální rozhraní pro motory vyvinuli renomovaní evropští výrobci sdružení v pracovní skupině SMI. S tímto jednotným rozhraním je možné přesně ovládat pohony nejen prostřednictvím spínacích povelů, ale také prostřednictvím telegramů.

Vlastnosti systému

 • V závislosti na aplikaci je možné paralelně elektricky řídit až 16 pohonů
 • Propojení mezi řídicími jednotkami a pohony zajišťuje pětižilové vedení s napájením a přenosem dat
 • Přesný nájezd do mezipoloh
 • Informace o aktuální poloze motoru
 • Zpětná hlášení od motoru prostřednictvím diagnostických informací

Přednosti SMI masteru

 • Cenově výhodné řešení

 • Rychlá a snadná instalace

 • Minimální prostorové nároky

 • Efektivní konfigurace a uvádění do provozu pomocí nástroje SMI Configurator

Grafické znázornění systému SMI

Produkty pro SMI značky WAGO

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

WAGO SMI Configurator

Nástroj WAGO SMI Configurator nabízí funkce pro uvádění pohonů s rozhraními SMI do provozu a pro jejich konfigurování. Kromě online režimu, ve kterém lze přímo ovládat pohony s rozhraním SMI, můžete SMI Configurator používat i v offline režimu. Jeho součástí je jak offline konfigurace všech pohonů SMI připojených k master modulům SMI v rámci stanice, tak ukládání konfigurace pohonu SMI a jejich obnova z existujících souborů CSV s adresováním.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: