Obj. č. 759-302

WAGO-I/O-CHECK; Sada RS-232

PopisWAGO-I/O-CHECK je snadno ovladatelná aplikace pro OS Windows, určená k obsluze a znázornění stanice ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750, aniž by byla stanice za tímto účelem připojena k systému průmyslové sběrnice.

Software ze stanice načte konfiguraci a zobrazí jej v grafické podobě na
obrazovce. Grafiku je možné společně se seznamem konfigurace vytisknout za účelem dokumentace.

WAGO-I/O-CHECK umožňuje zobrazit a nastavovat procesní data
jednotlivých I/O modulů. Již během uvádění do provozu lze tak kontrolovat
zapojení na straně technologie, včetně všech dostupných senzorů a akčních členů.

U určitých interface modulů, modulů Pt100 a modulů s termočlánkem lze provádět specifická aplikační nastavení, jako je například výběr přenosové rychlosti nebo druhu senzoru.

Za účelem komunikace mezi aplikací WAGO-I/O-CHECK a stanicí se komunikační modul připojuje komunikačním kabelem (součást dodávky sady) k volnému sériovému rozhraní RS232 nebo k rozhraní USB počítače.

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti

Požadavky na systém

Podporované operační systémy Windows 7
Windows 10
Procesor 1 GHz nebo rychlejší, 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
Pracovní paměť Min. 1 GB RAM, doporučeno min. 2 GB RAM
Hard disk storage min. 150 MByte
Grafické rozlišení Min. 1024 × 786, doporučeno min. 1280 × 1024

Delivery

Způsob dodání Instalační soubor (CD-ROM)
Rozsah dodávky Sada RS-232: CD-ROM se softwarem a sériový komunikační kabel 750-920

Obchodní údaje

Druh balení BOX
Country of origin DE
GTIN 4045454394899
Customs Tariff No. 85234920009