Informace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů při zpracování našich dat v rámci našich online systémů a pro kontaktování prostřednictvím kontaktních formulářů a e-mailových zpravodajů

Základní informace o zpracování dat

Děkujeme za zájem o náš web. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Z toho důvodu vám chceme poskytnout vyčerpávající informace o údajích, které na našich webech shromažďujeme, účelu, ke kterému je používáme, o tom, komu je můžeme zpřístupňovat, a o právech, která vám příslušejí (čl. 12 a čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

V tuto chvíli se již řídíme Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), které vstoupí v účinnost 25. května 2018. Přesto bychom vás chtěli informovat také o ustanoveních dřívějšího německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „původní zákon BDSG“), který zůstává v platnosti a účinnosti, dokud nebude 25. května 2018 nahrazen novým zněním stejnojmenného zákona (dále jen „nový zákon BDSG“). Pokud níže citujeme ustanovení „původního zákona BDSG“, platí do 24. května 2018, přičemž od 25. května 2018 platí ustanovení „nového zákona BDSG“ a nařízení GDPR. Pokud v rámci určitého procesu zpracováváme osobní údaje, prostřednictvím jednoduché citace vyjadřujeme, která norma jejich zpracování ospravedlňuje.

Správce ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů:

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG (podle švýcarského práva)
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49 571 887-0
Fax: +49 571 887 169, E-mail: [email protected]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Rainer Brandt, WAGO Kontakttechnik GmbH (podle švýcarského práva) & Co. KG

I. Předmět ochrany dat

Předmětem ochrany dat jsou osobní údaje. Dle německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) jsou osobní údaje veškeré individuální informace o osobních nebo věcných okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. „Osobními údaji“ jsou dle nařízení GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

Není-li z tohoto dokumentu nebo z jiných okolností patrné něco jiného, považujeme se za neschopné vás identifikovat.

II. Zabezpečení

Interní ochranu osobních údajů v rámci podniku nebereme na lehkou váhu. Zaměstnance i zpracovatele (poskytovatele služeb), s nimiž spolupracujeme, smluvně zavazujeme k mlčenlivosti a dodržování pravidel IT/zabezpečení a také příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů.

My i naši smluvní partneři chráníme vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, používání nebo zveřejnění a zajišťujeme, aby se vaše osobní údaje nacházely v zákonem požadovaném, kontrolovaném a bezpečném prostředí, které zamezuje neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zveřejnění.

V naší společnosti jsme přijali technická a organizační opatření, která zaručují, že naše společnost dodržuje požadavky zákona BDSG a nařízení GDPR a že jsou osobní údaje chráněny před poškozením, zničením, zkreslením, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem.

Abychom předešli nadbytečnému množství dat, zpracováváme a využíváme vaše osobní údaje pouze v míře, která je nutná v rámci rozsahu našich služeb.

Osobní údaje jsou shromažďovány společností WAGO Kontakttechnik GmbH (dle švýcarského práva) & Co. KG a jí pověřenými zpracovateli.

III. Účel, právní základ a kategorie dat

1. Účel, kategorie dat a právní základ

Obecně není za účelem navštívení našeho webu nutné uvádět osobní údaje. Z technických důvodů je ale k přenosu dat z našeho webu do vašeho zařízení zapotřebí IP adresa přenášená vaším systémem. Mimo volně přístupné části našeho webu však můžeme (například v rámci registrace) potřebovat vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout osobní přístup.

IV. Shromažďování a ukládání dat o návštěvnosti při používání našeho webu bez registrace, využívání souborů cookie

Když navštívíte náš web, sdělí nám váš počítač svou plnou IP adresu. Pouze s touto IP adresou jsme schopni přenášet data z našeho webu na vaše zařízení tak, aby se vám náš web zobrazil (§ 28 [1], první věta, č. 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] b + f nařízení GDPR). Nad rámec zpracování za účelem přenosu volaných dat je úplná IP adresa ukládána pouze po dobu dvou dní tak, abychom byli schopni zahájit obranná opatření proti útokům na naše IT systémy, například blokování IP adres nebo případné trestní stíhání (§ 28 [1], první věta, č. 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] f nařízení GDPR).

Ukládáme datum a čas zobrazení stránky a stránku, ze které naši stránku voláte. Dokud se nepřihlásíte, neukládáme žádné další osobní údaje.

Pokud kód našeho webu požaduje po vašem prohlížeči načítat data ze serverů provozovaných třetími stranami, my sami se na tomto přenosu dat nepodílíme. Poskytovatelé služeb (třetí strany) po nás žádají, abychom vás informovali o následujícím:

1. Google Analytics

Využíváme Google Analytics, službu pro webovou analytiku společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Služba Google Analytics využívá soubory cookie popsané v našich zásadách používání souborů cookie, které usnadňují analyzování toho, jak používáte naše weby a internetové služby. Informace vygenerované o tom, jak používáte tyto weby a internetové služby (včetně informací o událostech zařízení, jako jsou pády, systémová aktivita, nastavení hardwaru, typ, verze a jazyk prohlížeče, instalované doplňky, rozlišení obrazovky, typ zařízení, datum a čas vašeho dotazu a odkazující adresa URL), se z našeho pověření přenášejí na servery společnosti Google ve Spojených státech a ukládají se po neurčitou dobu. Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovaným rozšířením pro anonymizaci IP adres „_anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresy přenášené společnosti Google jsou společností Google předem zkráceny a zpracovány na serverech umístěných v EU tak, aby byla vyloučena možnost přímé identifikace konkrétní osoby ve Spojených státech na základě IP adresy. Úplná IP adresa se na servery společnosti Google v USA odesílá a na těchto serverech zkracuje pouze ve výjimečných případech.

Tento údaj využíváme k analyzování návštěvnosti webu a sestavování zpráv o aktivitě na webu pro naše potřeby, abychom lépe porozuměli tomu, jak je náš web využíván a kde bychom ho mohli vylepšit (§ 28 [1], první věta, č. 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] b + f nařízení GDPR). Ze zpracovaných dat lze tudíž vytvářet pseudoanonymní uživatelské profily. Společnost Google také tyto informace případně předává třetím stranám, jestliže je to vyžadováno právními předpisy nebo třetí strany tato data zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nepropojuje vaši IP adresu s dalšími daty společnosti Google.

Další informace o využívání dat k reklamním účelům prostřednictvím společnosti Google, možnostech nastavení a způsobech vyjádření nesouhlasu najdete na webech společnosti: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/ („Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Využívání dat k reklamním účelům“), http://www.google.com/settings/ads („Mějte pod kontrolou informace, na základě kterých vám Google zobrazuje reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Nechte si zobrazovat užitečnější reklamy“).

Instalaci a uložení souboru cookie pro službu Google Analytics můžete odmítnout a vyloučit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Podrobné informace najdete v nápovědě svého prohlížeče. Stažením a instalací pluginu do prohlížeče, poskytovaného společností Google na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs, můžete dále zamezit tomu, aby byla pro společnost Google shromažďována data, která jsou generována souborem cookie a souvisejí s tím, jak používáte internetové služby, a aby společnost Google tato data zpracovávala.

Vytvoří se takzvaný opt-out cookie, který zamezí budoucímu shromažďování vašich dat během návštěvy tohoto webu. S tímto pluginem do prohlížeče rovněž můžete kdykoli s účinností do budoucna vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a ukládáním údajů pro službu Google Analytics.

2. Google Conversion Tracking

Jako zákazník využívající službu AdWords používáme také analytickou službu Google Conversion Tracking poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Služba Google AdWords ji využívá k vytvoření souboru cookie („konverzní soubor cookie“) ve vašem počítači, jestliže na náš web přijdete prostřednictvím reklamy společnosti Google. Platnost těchto souborů cookie zaniká po uplynutí třiceti dnů a nevyužívají se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité z našich stránek a ještě nevypršela platnost souboru cookie, my a společnost Google poznáme, že někdo kliknul na reklamu, a byl tak přesměrován na naši stránku. Každý zákazník služby AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tudíž nelze využít k vaší identifikaci nebo ke sledování vaší další cesty na internetu při po sobě následujících návštěvách různých webů. Informace získané prostřednictvím konverzního souboru cookie slouží k vytvoření statistiky konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli využívat sledování konverzí. Máme tak přístup ke statistice používání našeho webu uživateli, kteří na něj přijdou prostřednictvím reklamy společnosti Google, a dokážeme sledovat úspěšnost každé z našich reklam a také to, jak dobře odpovídaly tématu, které uživatelé vyhledávali (§ 28 [1], první věta, č. 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] f nařízení GDPR).

Jako zákazník využívající službu AdWords zjistíme celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískáváme však jakékoli informace, jejichž pomocí bychom dokázali osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete podílet na procesu sledování, můžete odmítnout vytváření souboru cookie, který je k němu zapotřebí – například nastavením prohlížeče tak, aby obecně deaktivoval automatické vytváření souborů cookie. Instalaci souborů cookie pro službu Google AdWords (s doménou „googleadservices.com“) můžete odmítnout a k tomuto účelu vyloučit nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „googleadservices.com“. Podrobné informace najdete v nápovědě svého prohlížeče. Názvy jednotlivých souborů cookie najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).

3. Remarketing Google

Využíváme remarketingovou technologii společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tato technologie prostřednictvím cílené reklamy na stránkách partnerské sítě Google opakovaně oslovuje uživatele, kteří dříve navštívili naše weby a internetové služby a projevili zájem o naši nabídku. Reklama se zobrazuje na základě souborů cookie, které obsahují číslo. Soubory cookies jsou drobné textové soubory ukládané do uživatelova počítače. Prostřednictvím tohoto čísla se shromažďují údaje o návštěvách webu a anonymizovaná data o jeho používání. Tato data společnost Google slučuje napříč službami a zařízeními. Reklamy se vám mohou zobrazovat na základě informací vyvozených z používání těchto zařízení. Společnost Google dle svého tvrzení v rámci tohoto procesu neshromažďuje ani neukládá osobní údaje návštěvníků webu. Pokud následně navštívíte jiný web v rámci obsahové sítě Google, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve zobrazené produktové a informační oblasti. Textové soubory umožňují analyzovat chování uživatelů během návštěvy na webu a tato data pak využívat k cílenému doporučování produktů společnosti WAGO a k zájmově orientované propagaci produktů společnosti WAGO (zobrazování reklam souvisejících s dříve navštívenými weby společnosti WAGO) (§ 28 [1], první věta, č. 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] f nařízení GDPR).

Pokud si nepřejete zobrazovat zájmově orientovanou reklamu (vyjádření nesouhlasu), můžete využívání souborů cookie společností Google k těmto účelům bezpodmínečně deaktivovat navštívením stránky https://www.google.cz/settings/ads a úpravou příslušných nastavení. Využívání souborů cookie třetích stran mohou uživatelé alternativně deaktivovat na deaktivační stránce iniciativy Network Advertising Initiative. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Využívání remarketingových souborů cookie společnosti Google můžete rovněž zamezit nastavením prohlížeče. Podrobné informace najdete v nápovědě svého prohlížeče. Názvy jednotlivých souborů cookie najdete v našem vysvětlení souborů cookie.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.

4. Správce značek Google

Tento web využívá Správce značek Google. Správce značek Google je řešení, které pracovníkům v marketingu umožňuje prostřednictvím rozhraní spravovat tagy (značky) na webech. Samotný nástroj „Správce značek“ (který implementuje tagy) je doména bez souborů cookie. Tento nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj pouze zajišťuje předávání dat a aktivaci dalších tagů, které za určitých okolní mohou samy shromažďovat data. Správce značek Google k těmto datům nepřistupuje. Pokud dojde k deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane tato deaktivace účinná pro všechny sledovací tagy implementované pomocí Správce značek Google.

5. Mapy Google

Na webu používáme Mapy Google, abychom vám usnadnili orientaci. Mapy Google je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Při zobrazení stránek s kontakty zašle náš web vašemu prohlížeči pokyn k načtení potřebných funkcí a mapových dat přímo ze serverů společnosti Google. Tyto servery se mohou nacházet ve spojených státech nebo v jiných státech světa. Tuto skutečnost nemůžeme ovlivnit a Google nám nesděluje, zda jste během návštěvy na našem webu využili funkce map. Není nám známo, zda vám Google pouze dodává technicky nezbytné informace, nebo ukládá a analyzuje další údaje o vás nebo o vašem systému, například IP adresu, informace o prohlížeči a podobně. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/index.html) platí také pro Mapy Google. Na tomto místě výslovně uvádíme, že společnost Google zpracovává tyto kategorie dat: informace související se zařízením, IP adresu, nastavení hardwaru, typ a jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho dotazu a odkazující adresu URL, soubory cookie (ty můžete zablokovat v nastavení prohlížeče, viz také výše), informace o poloze. Společnost Google může data propojovat s dalšími daty od vás a data shromážděná v rámci poskytování služeb používá k údržbě, ochraně a vylepšování služeb společnosti Google, k vývoji nových služeb a také k ochraně společnosti Google a jejích uživatelů. Společnost Google dále tato data využívá k tomu, aby vám nabízela individuálně přizpůsobený obsah, například relevantnější výsledky vyhledávání a reklamu. Využíváním dat shromážděných prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií (například pixelových tagů) společnost Google vylepšuje váš uživatelský prožitek a celkovou kvalitu služeb společnosti Google. Google například umožňuje nastavit a uložit preferovaný jazyk, takže se pak služby zobrazují ve vámi upřednostňovaném jazyce. Než Google využije informace k jiným účelům, než jsou ty, které Google uvádí v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, požádá vás o souhlas. S vaším souhlasem také Google sdílí data se třetími stranami, a to za účelem smluvního zpracování dat nebo z právních důvodů. Nastavení související s ochranou osobních údajů můžete rovněž upravit po přihlášení ke svému účtu Google. Společnost Google dále dodržuje různé samoregulační závazky, včetně těch, které vyplývají z pravidel štítu EU–USA na ochranu soukromí, a zpracovává stížnosti.

6. Používání nástroje Facebook Pixel

Tento web využívá remarketingový nástroj Facebook Pixel společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“), která nechává data zpracovávat společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Funkce tohoto aktivního programu (JavaScript) využíváme k tomu, abychom pochopili akce návštěvníků tohoto webu, měřili účinnost reklamy a nechali zobrazovat reklamy odpovídající zájmům uživatele („reklamy na Facebooku“) při navštěvování sociální sítě Facebook a dalších webů. Tento program v jazyce JavaScript navazuje během návštěvy webu přímé spojení se servery společnosti Facebook. V rámci tohoto procesu se serverům společnosti Facebook sděluje skutečnost, že jste navštívili tento web, a společnost Facebook přiřazuje tuto informaci k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku a k dalším profilům. Přiřazení se pokouší fungovat napříč zařízeními, takže vyhodnocuje i to, jak se návštěvníci chovají napříč zařízeními. Základem využívání je § 28 (1), první věta, č. 2 původního zákona BDSG; čl. 6 (1) f nařízení GDPR. Společnost Facebook však data ukládá a zpracovává tak, že je možné je propojit s příslušným uživatelským profilem a Facebook můžete data používat k vlastním reklamním účelům v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Předpokládáme, že informace zůstávají uložené, dokud nesmažete svůj profil na Facebooku. Podrobnější informace o shromažďování a využívání dat společností Facebook a o svých souvisejících právech a možnostech ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnost Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Nastavení soukromí můžete upravit ve svém účtu na Facebooku. Za tímto účelem musíte být přihlášeni k Facebooku.

Chcete-li zamezit budoucímu shromažďování dat společností Facebook na tomto webu a využít své právo na odmítnutí, klikněte na tento odkaz (toto vyjádření nesouhlasu neboli opt-out platí pouze pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu). Ve vašem zařízení se vytvoří takzvaný opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

7. Crazy Egg

Používáme službu pro webovou analytiku společnosti Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). K poskytování svých služeb může společnost Crazy Egg pomocí souborů cookie za účelem analýzy a sledování shromažďovat různé informace (o dříve navštíveném webu, státu, typu zařízení, operačním systému, prohlížeči, velikosti okna prohlížeče, datu, počtu kliknutí, bodech kliknutí a délce posouvání stránky, nových i opakovaných). Tyto informace se přenášejí pomocí vaší IP adresy prostřednictvím přímé komunikace mezi vaším prohlížečem a servery společnosti Crazy Egg. Data se používají k analyzování chování skupin uživatelů (nikdy se neanalyzuje chování jednotlivých uživatelů) na našem webu. Z těchto analýz pak můžeme odvodit potenciál pro jeho optimalizaci. Data jsou analyzována ručně v nepravidelných intervalech, maximálně rok zpětně. Uživatelé jsou vybíráni náhodně a nelze je osobně identifikovat. Společnost Crazy Egg podle svého tvrzení neshromažďuje, nezpracovává ani nevyužívá v rámci používání svých služeb a souborů cookie vaše osobní údaje, pouze na základě pseudonymů vytváří uživatelské profily. Data shromážděná pod pseudonymem se nepropojují se skutečnými daty od vás. Data se shromažďují kvůli tomu, aby bylo možné vizuálně znázornit frekvenci návštěv jednotlivých stránek a kliknutí a mohou zahrnovat následující údaje: informace o prohlížeči a použitém koncovém zařízení, IP adresu, dobu trvání návštěvy, polohu. Z výsledků se sestavují zprávy, které používáme k optimalizaci webu.

Chcete-li zamezit budoucímu shromažďování dat společností Crazy Egg na tomto webu a využít své právo na odmítnutí, klikněte na tento odkaz (toto vyjádření nesouhlasu neboli opt-out platí pouze pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu). Ve vašem zařízení se vytvoří takzvaný opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Crazy Egg najdete na stránce https://www.crazyegg.com/privacy.

8. Microsoft Bing Ads

Náš web využívá nástroje pro sledování konverzí společnosti (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Služba Bing Ads společnosti Microsoft za tímto účelem vytváří ve vašem počítači soubor cookie, jestliže na náš web přijdete prostřednictvím reklamy vyhledávače Microsoft Bing. Vyhledávač Microsoft Bing a také my tímto způsobem poznáme, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na náš web a dostal se na předem určenou cílovou (konverzní) stránku. Na základě toho zjistíme pouze celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na reklamu vyhledávače Bing a byli pak přesměrováni na konverzní stránku. Nepřenášejí se žádné osobní informace o identitě uživatele. Pokud se nechcete podílet na procesu sledování, můžete také odmítnout vytváření souboru cookie, který je k němu zapotřebí – například nastavením prohlížeče tak, aby obecně deaktivoval automatické vytváření souborů cookie. Další informace o ochraně osobních údajů a souborech cookie používaných vyhledávačem Microsoft Bing najdete na webu společnosti Microsoft (https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement).

Chcete-li zamezit budoucímu shromažďování dat službou Bing Ads společnosti Microsoft na tomto webu a využít své právo na odmítnutí, klikněte na tento odkaz (toto vyjádření nesouhlasu neboli opt-out platí pouze pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu). Ve vašem zařízení se vytvoří takzvaný opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

9. AppDynamics

Prostřednictvím služeb společnosti AppDynamics Inc. („AppDynamics“), která se řídí právem státu Delaware a má sídlo na adrese 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, shromažďujeme a dále zpracováváme data v anonymizované podobě za účelem analýz a neustálého vylepšování našeho webu. K tomu využíváme soubory cookie. Na základě analýzy shromážděných a přenesených dat dokáže společnost AppDynamics odhalit a znázornit slabiny našeho webu, které souvisejí s výkonem. Jejich znázornění se výslovně vztahuje k analýze interních systémových problémů, které díky tomu dokážeme včas rozpoznat a napravit a zaručit tak stabilitu našeho webu.

Službu AppDynamics obecně konfigurujeme tak, aby neshromažďovala a neukládala osobní údaje (ani anonymizované IP adresy). Ke kontrole slabin souvisejících s výkonem používá společnost WAGO pouze data, která neobsahují osobní údaje.

V. Soubory cookie během návštěvy na našem webu

VI. Shromažďování, ukládání a využívání dat o návštěvnosti při používání našeho webu s registrací a po přihlášení

1. Registrace

Bez registrace s údaji o vaší společnosti nelze uskutečnit internetové objednávky a uzavírat smlouvy prostřednictvím internetového systému. Pokud se prozatím chcete vzdát možnosti objednávání přes internet, nechcete zobrazovat ceny a podobně, nabízíme vám možnost registrace pouze s e-mailovou adresou a heslem. Náš prodejní tým rovněž můžete kontaktovat jinými komunikačními prostředky.

Data, která uvedete při úplné registraci, použijeme k ověření vaší způsobilosti k pořizování zboží v souladu s našimi zákaznickými kritérii. Data, čas a výsledek ověření uložíme, abychom mohli trvale zachovat aktivaci a provádět případná další ověření.

2. Přihlášení

Při přihlášení se vaše přihlašovací údaje porovnávají s údaji v naší databázi uložených přístupových údajů. Do vašeho uživatelského účtu ukládáme pouze neúspěšné pokusy o přihlášení, abychom mohli účet po pěti po sobě následujících neúspěšných pokusech o přihlášení zablokovat a zamezit tak neoprávněnému pokusu o přístup a ochránit vás i sebe před pokusem o podvod (§ 28 [1], první věta, č. 1, 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] a, b + f nařízení GDPR).

Když vložíte zboží do nákupního košíku nebo ho přidáte na seznam sledovaných položek, chápeme to jako požadavek na to, abychom pro vás tuto skutečnost odpovídajícím způsobem uložili do našich systémů. Vložené zboží a množství uložíme do vašeho účtu tak, abychom splnili váš požadavek na jeho uložení a byli schopni vám nákupní košík nebo seznam sledovaných položek zpřístupnit při dalším přihlášení; tímto způsobem vám umožňujeme ve správný okamžik jednoduše objednat rozmanitou paletu zboží (§ 28 [1], první věta, č. 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] b, f nařízení GDPR). Nákupní košík zůstává uložený, dokud neodešlete objednávku, nejdéle však po dobu dvou let od poslední změny. Seznamy sledovaných a porovnávaných položek rovněž zůstávají uložené nejdéle po dobu dvou let od poslední změny, k vašemu prohlížeči je však lze přiřadit pouze do té chvíle, než smažete soubory cookie nebo změníte prohlížeč či zařízení.

Pokud vám zobrazujeme ceny, používáme vaše data k tomu, abychom pro vás v naší databázi vyhledali individuální ceny, minimální částky objednávky a limity pro bezplatné dodání a umožnili vám objednat zboží za těchto podmínek (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] a, b nařízení GDPR).

V rámci objednávání se vyvolávají data potřebná k dodání (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] b nařízení GDPR). Tato data se na naše servery ukládají nejprve pouze krátkodobě do mezipaměti tak, aby bylo možné realizovat vícekrokový objednací proces, dlouhodobě se ukládají až při odeslání objednávky. Do databáze ukládáme také data, která nám zašlete faxem nebo sdělíte telefonicky. S těmito daty zacházíme jako s daty z internetové objednávky. Data ukládáme k vašemu účtu za účelem zpracování objednávky a poskytnutí služeb, sledování objednávky, zobrazení dřívějších a usnadnění budoucích objednávek a také za účelem splnění požadavků právních předpisů o uchovávání dat (§ 28 [1], první věta, č. 1, 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] b, f nařízení GDPR).

Za účelem vyřízení objednávky (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] b nařízení GDPR) může být nutné vaše osobní údaje a data vzniklá z objednávky sdílet s podniky, jejichž služby využíváme k realizaci smlouvy. Může se jednat například o banku zpracovávající platby nebo logistické partnery, kteří vám dodávají zboží. Sdílíme pouze nezbytně nutná data.

3. Kontrola bonity

Vaše jméno a údaje o adrese dále používáme (v závislosti na projektu) k ruční kontrole bonity. Kontrola bonity neprobíhá na základě automatického individuálního rozhodování systému našeho internetového obchodu, nýbrž z pověření společnosti WAGO primárně prostřednictvím asociace Verband der Vereine Creditreform e. V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Německo, a ve výjimečných případech také prostřednictvím společnosti Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Německo. Tyto informační agentury používají vaše data k tomu, aby ověřily, zda jste již uvedeni v databázi informačních agentur a zda jsou k vám přiřazena existující data, například o dřívějších prodleních s platbami nebo běžících smlouvách. Tímto způsobem získáváme informace o vaší platební morálce a bonitě. Informace od informačních agentur využíváme pouze k tomu, abychom se ochránili před potenciálním prodlením s platbou, v čemž spočívá náš převážně oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR. V každém případě vám zboží dodáme po platbě předem či na základě poskytnuté bankovní záruky nebo pojištění pohledávky, nebudou-li dodání vylučovat jiné důvody. Data, která obdržíme od informačních agentur, ukládáme po dobu trvání obchodního vztahu tak, abychom minimalizovali počet dotazů zasílaných informačním agenturám.

Data uvedená při registraci používáme v souladu s § 28 (1), první věta, č. 1, 2 a § 28b původního zákona BDSG; čl. 6 (1) b +f nařízení GDPR. Informační agentury vykonávají svou činnost na základě § 28b původního zákona BDSG, čl. 6 (1) f nařízení GDPR ve spojení s § 31 nového zákona BDSG.

4. Kontaktní formuláře

Při použití kontaktního formuláře se zadané informace na základě našeho oprávněného zájmu o rychlost a optimalizaci naší online nabídky a zákaznického servisu odešlou naší společnosti a uloží se do databáze. Data využíváme výhradně k zodpovězení vašich dotazů, a pokud by se váš dotaz vztahoval ke smluvnímu vztahu nebo by z něj smluvní vztah vznikal, pak také k navázání a realizaci smluvního vztahu (§ 28 [1], první věta, č. 1, 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] a, b, f nařízení GDPR). Pokud jste již naším zákazníkem nebo se jím stanete v budoucnu, můžeme data shromažďovat, ukládat, upravovat a přenášet za účelem založení, realizace nebo ukončení smluvního vztahu, aniž bychom k tomu potřebovali váš souhlas a po dobu, po kterou nám to dovolují právní předpisy.

V ostatních případech – i před uskutečněním smluvního vztahu – vaše data neukládáme po dobu delší než dva roky, případně déle, je-li to vyžadováno právními předpisy. Se shromažďováním, ukládáním, upravováním a přenášením dat, která nám sdělíte prostřednictvím kontaktního formuláře, můžete vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Toto právo na vyjádření nesouhlasu se vykonává sdělením naší společnosti.

5. E-mailové zpravodaje a další přímá propagace

Pokud se se svou e-mailovou adresou zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, vaši e-mailovou adresu budeme nad rámec správy účtu používat rovněž k vlastním reklamním účelům, jejichž podrobnější definice se vám zobrazí během registrace k odběru zpravodaje, a to až do okamžiku zrušení odběru zpravodaje (možnost vyjádření nesouhlasu; § 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] a, b nařízení GDPR). Pokud by nebyly definovány žádné další reklamní účely, bude náš zpravodaj obsahovat pouze informace naší společnosti o vybraných produktech, nových a aktualizovaných výrobcích a službách a také speciálních nabídkách a soutěžích společnosti WAGO, aktuální informace o společnosti WAGO a termíny akcí. Registrací k odběru zpravodaje vyjadřujete souhlas s jeho zasíláním a popsanými procesy.

K rozesílání marketingových prostředků e-mailem využíváme jako poskytovatele poštovních služeb softwarové řešení Evalanche německého dodavatele SC Networks. Zpravodaje obsahují takzvaný „web beacon“, což je soubor velikosti jednoho pixelu volaný serverem SC Networks/Evalanche při otevření zpravodaje. V rámci tohoto volání se nejprve získávají technické informace, například o prohlížeči a vašem systému, použitém koncovém zařízení, e-mailovém klientu, vaší IP adrese a času volání. Tyto informace se využívají k technickému vylepšování služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich chování při čtení našich e-mailů podle místa volání (určujeme ho na základě IP adresy) nebo času přístupu.

Mezi statistická data, která shromažďujeme, patří také zjištění toho, zda příjemci otevírají zaslané zpravodaje, kdy je otevírají, na které odkazy klikají a zda doručení e-mailu proběhlo úspěšně. Zaznamenává se také doba čtení, avšak pouze na základě cílových skupin. Přestože z technických důvodů tento údaj můžeme přiřadit k jednotlivým příjemcům zpravodaje, ani my, ani SC Networks/Evalanche neusilujeme o monitorování jednotlivých uživatelů. Tyto analýzy nám pouze pomáhají identifikovat zvyklosti našich uživatelů při čtení zpravodajů a umožňují nám individuálně přizpůsobit obsah jejich potřebám nebo zasílat zpravodaje s různým obsahem v souladu se zájmy uživatelů.

K dokumentaci souhlasu se zasíláním zpravodaje využíváme metodu dvojího udělení souhlasu (tzv. double opt-in), která zamezuje zneužití vašich dat. Tímto způsobem zaručujeme, že náš zpravodaj obdrží skutečně pouze uživatelé, kteří o jeho zasílání mají zájem. Po registraci obdržíte e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení registrace k odběru zpravodaje. Zpravodaj vám nezačneme zasílat, dokud znovu nepotvrdíte registraci k odběru.

Registrace k odběru zpravodaje zaznamenáváme do protokolu, abychom byli schopni proces registrace k odběru prokázat v souladu s požadavky právních předpisů. To zahrnuje uložení času registrace, potvrzení a IP adresy. Obdobným způsobem do protokolu zaznamenáváme i změny uložených dat.

Souhlas s odběrem našich e-mailových zpravodajů můžete kdykoli odvolat. Odběr můžete zrušit pomocí odkazu ve zpravodaji nebo písemným sdělením zaslaným na adresu WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Digital Department: Newsletter, Hansastraße 27, 32423 Minden, Německo. V případě písemného sdělení realizujeme zrušení odběru do tří týdnů od obdržení sdělení.

Souhlasy s odesíláním e-mailových adres jsou udělovány na základě čl. 6 (1) (a), čl. 7 nařízení GDPR a § 7 (2) č. 3 nebo (3) německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Využívání poskytovatele poštovních služeb …, zjišťování statistických dat, provádění analýz a protokolování procesu registrace k odběru probíhá na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR. Náš zájem se zaměřuje na využívání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému pro zasílání zpravodajů, který odpovídá našim obchodním zájmům, slouží mimo jiné k přímé propagaci a splňuje očekávání uživatelů.

Pokud budeme k přímé propagaci využívat vaše osobní údaje, můžete s tím dle čl. 21 nařízení GDPR kdykoli vyjádřit nesouhlas tím, že nám zašlete odpovídající sdělení.

6. Servis pro uchazeče o zaměstnání

Uchazečům o zaměstnání nabízíme servis v podobě sekce přístupné po přihlášení. Můžete se zaregistrovat a otevřít průvodce žádostí o zaměstnání, který vás provede celým procesem. V jeho rámci musíte poskytnout alespoň následující údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a uživatelské jméno. Kromě toho můžete o sobě uvést také veškeré další údaje, o kterých si myslíte, že by mohly být užitečné pro vaši žádost o zaměstnání.

Když nám odešlete svou žádost nebo případně zahájíme kroky směřující k navázání pracovního poměru, použijeme vaše osobní údaje k ověření způsobilosti vaší žádosti o zaměstnání a také k tomu, abychom s vámi navázali osobní kontakt (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 (1) a, b nařízení GDPR). Pokud by vypsaná pracovní pozice byla mimo Evropskou unii, vaše osobní údaje případně předáme pracovníkům v příslušné zemi mimo EU (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 49 (1) b nařízení GDPR, pokud pro tuto zemi není k dispozici rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany dle čl. 45 (3) nařízení GDPR nebo se nepoužívají odpovídající ochranná opatření dle čl. 46 nařízení GDPR).

Pokud bychom vaši žádost o zaměstnání nemohli v daném okamžiku zohlednit, můžete data související s vaší žádostí o zaměstnání spravovat v sekci přístupné po přihlášení. Vaše přihlašovací údaje a údaje, které jste nám poskytli, ukládáme a používáme tak, abychom vám zajistili přístup a poskytli možnosti pro správu a podávání žádostí o zaměstnání (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] a, b nařízení GDPR). Při podávání nových žádostí o zaměstnání rovněž za účelem porovnání používáme data z dřívějších žádostí o zaměstnání (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] a, b nařízení GDPR). Proces výmazu zahajujeme šest měsíců po vašem posledním přihlášení. Začíná tím, že vám zašleme upozornění na brzký výmaz dat. Zasíláme ho na vaši e-mailovou adresu (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 (1) a, b nařízení GDPR). Svůj souhlas s ukládáním a zpracováním údajů z vaší žádosti o zaměstnání můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna a své jednotlivé žádosti také můžete spravovat v sekci přístupné po přihlášení.

Pokud našemu servisu pro uchazeče o zaměstnání nechcete poskytnout souhlas k ukládání a zpracování osobních údajů, můžete nám samozřejmě žádost o zaměstnání zaslat i e-mailem či v papírové podobě, přičemž na vašich šancích na přijetí se tím nic nemění. Tuto žádost o zaměstnání zkontrolujeme pouze jednou (§ 28 [1], první věta, č. 1 původního zákona BDSG; čl. 6 (1) a, b nařízení GDPR).

Pokud s vámi vstoupíme do pracovního poměru, vaše údaje z žádosti o zaměstnání přesuneme do osobní složky, kde zůstanou uloženy po dobu trvání pracovního poměru s přičtením případné lhůty pro uchování dat dle právních předpisů (§ 32 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] a, b nařízení GDPR, § 26 [1] nového zákona BDSG). Před realizací pracovní smlouvy vám znovu poskytneme konkrétní informace o tom, jak v rámci pracovního poměru využíváme vaše data.

VII. Projektování v nástroji smartDESIGNER

Nabízíme vám bezplatný online nástroj pro projektování určený ke konfiguraci našich výrobků. V tomto nástroji se můžete zaregistrovat, ukládat do něj vlastní projekty a později znovu zobrazovat již dokončené projekty. V rámci nástroje musíte poskytnout alespoň následující údaje o své osobě: příjmení, jméno, e-mailovou adresu, název společnosti, adresu (ulice, PSČ, obec), stát, heslo. Zaznamenaná data se používají v rámci vámi iniciovaných cenových poptávek a objednávek na základě projektů z konfigurátoru a zobrazují se v dokumentaci vytvořených projektů (§ 28 [1], první věta, č. 1, 2 původního zákona BDSG; čl. 6 [1] b, f nařízení GDPR).

Chcete-li zamezit používání souborů cookie, můžete v nastavení prohlížeče vybrat možnost „nepřijímat soubory cookie“. Pokud tak učiníte, nebudete moct nástroj smartDESIGNER používat.

VII. Doby ukládání

Jestliže v okamžiku shromažďování osobních údajů výslovně neuvedeme (například jako součást prohlášení o souhlasu) dobu, po kterou zůstanou uložené, smažeme je, jakmile je už nebudeme potřebovat ke splnění účelu jejich ukládání, leda že by jejich smazání vylučovaly požadavky právních předpisů o uchovávání dat (například obchodně-právní nebo daňově-právní předpisy).

VIII. Vaše práva na informace, opravu, zablokování, výmaz, doplnění, omezení a přenositelnost údajů

Bezplatně a bez uvedení důvodu můžete získat informace o tom, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Dle čl. 15 nařízení GDPR a § 34 a násl. nového zákona BDSG máte právo na informace o těchto osobních údajích a také další informace o zpracovávání svých dat, která jsou u nás uložena.

V rámci svých zákonných práv dle čl. 16 a čl. 17 nařízení GDPR a § 35 zákona BDSG můžete data, která jsou u nás uložena, nechat zablokovat, opravit nebo smazat.

Vaše osobní údaje smažeme, nebrání-li tomu požadavky právních předpisů o uchovávání dat a jestliže o smazání požádáte v písemné podobě.

Dále máte právo na doplnění neúplných údajů a v zákonem upravených případech dle čl. 18 nařízení GDPR požadovat omezení zpracování, jestliže osobní údaje nejsou správné.

Dle čl. 20 nařízení GDPR máte také právo na přenositelnost údajů, jestliže jsme v tomto prohlášení jako základ zpracování dat uvedli čl. 6 (1) a nebo b nařízení GDPR či čl. 9 (2) a nařízení GDPR. Při výkonu práva na přenositelnost údajů jste oprávněni požadovat, aby osobní údaje byly správcem datového souboru přímo předány jinému správci datového souboru, jestliže to je technicky proveditelné.

IX. Práva na odvolání souhlasu

Kdykoli s účinností do budoucnosti a bez uvedení důvodu můžete odvolat nám poskytnutý souhlas se zpracováváním a využíváním údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo před tímto odvoláním na základě vašeho souhlasu. Po odvolání souhlasu může společnost WAGO vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze tehdy, pokud je jejich zpracování vyžadováno na jiném právním základě nebo na základě jiné zákonné povinnosti. Odvolání souhlasu můžete směřovat na správce nebo na kontaktní adresu uvedenou v impresu. Bude-li to technicky možné, možnost odvolání souhlasu vám zpřístupníme i ve vašem účtu.

X. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li další otázky ohledně ochrany vašich osobních údajů, tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, prohlášení o souhlasu a zpracovávání vašich osobních údajů nebo v případě stížností v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na této e-mailové adrese: [email protected]

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ve společnosti WAGO pan Rainer Brandt.

Nezávisle na ustanoveních tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vám čl. 13 (2), první věta, d nařízení GDPR dává právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.

XI. Uznání prohlášení o ochraně osobních údajů, změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od okamžiku zveřejnění na webu společnosti WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG až do odvolání.

Potvrzení a uznání dohody o ochraně osobních údajů je nezbytný předpoklad pro využívání naší nabídky.

Upozorňujeme, že předpisy o ochraně osobních údajů a přístup k ochraně osobních údajů se mohou průběžně měnit. Na základě toho může být nutné upravit také obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud by se tak stalo, o změnách vás informujeme transparentním způsobem. Kromě toho doporučujeme, abyste se sami informovali o změnách ustanovení právních předpisů a praxi uplatňované v naší společnosti.