process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modulární automatizace procesů

Rychlejší konstrukce a úpravy zpracovatelských systémů: Chcete rychle a flexibilně reagovat na aktuální požadavky trhu a zvýšit tak svou konkurenceschopnost? Řešení má název DIMA – decentralizovaná inteligence pro modulární aplikace. Koncepci DIMA, která může přinést revoluci do konstrukce systémů ve zpracovatelském průmyslu, představila společnost WAGO na výroční schůzi sdružení NAMUR v roce 2014.

Přednosti koncepce modulárních systémů:

  • Kratší fáze návrhu
  • Kratší doba do sestavení systému
  • Rychlé uvedení do provozu
  • Flexibilní přizpůsobení kapacity modulů podmínkám na trhu

Modulární automatizace procesů

Zajistěte si náskok s adaptabilními systémy

Jen s modulárními systémy může zpracovatelský průmysl dostatečně rychle reagovat na neustále se měnící požadavky trhu.

Požadavek: Adaptabilní výroba

Požadavky, které klade trh na výrobu ve zpracovatelském průmyslu, se během uplynulého desetiletí od základu změnily: Kolísavé nákupní a prodejní trhy a rostoucí poptávka po specializaci produktů dle specifických požadavků zákazníků mají za následek stále kratší životní a inovační cykly, a to i – nebo zejména – v oblasti chemické výroby. Dnešní výrobní systémy tyto požadavky dokážou splnit jen s obtížemi: Se změnou objemu výroby u konvenčních systémů je většinou spojeno snížení výrobní efektivity.

Nové produkty jsou proto obvykle uváděny pouze na spolehlivé trhy a nové a slibné technologie se zavádějí pouze se značným zpožděním. Zejména v budoucím prostředí Průmyslu 4.0 lze očekávat, že bude dál posilovat trend globalizace a individualizace – a společně s ním i poptávka po flexibilitě výrobních procesů. O to důležitější je začít už dnes posilovat a vylepšovat výrobní systémy tak, aby bylo možné příslušná zařízení a stroje flexibilně upravovat.

Řešení: Modulární konstrukce systémů

Modulární konstrukce systémů je už několik let považována za klíč k vyšší flexibilitě výroby. Základní myšlenka tohoto přístupu spočívá v tom, že celý systém sestává z různých soběstačných modulů. Každý systémový modul při tom provádí jeden nebo více standardizovaných výrobních kroků. Zkombinováním s dalšími moduly pak vzniká ucelený proces. Za tímto účelem se všechny moduly připojují k páteřní síti. Tato páteřní síť zásobuje moduly jak materiálem, tak informacemi.

Ke změně výrobního procesu pak stačí jednoduše vyměnit jeden nebo více modulů. Objem výroby je možné zvyšovat přidáním dalších modulů stejného typu (tzv. numbering up, obr. 1). Jen s adaptabilními a modulárními systémy může zpracovatelský průmysl dostatečně rychle reagovat na neustále se měnící požadavky trhu. V současnosti ale prozatím chybí technická řešení automatizace, která by umožnila důsledně realizovat modulární systémy. Společnost WAGO proto už v roce 2014 představila na výroční schůzi sdružení NAMUR koncepci DIMA, která může přinést revoluci do konstrukce systémů ve zpracovatelském průmyslu.

WAGO v praxi

Další informace o modulární automatizaci procesů

Koncepce modulárních systémů hrají v moderní zpracovatelské technice stále důležitější roli. Připravili jsme si pro vás související témata a řešení.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Doporučujeme přečíst

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti zpracovatelské techniky. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Plavba lodí budoucnosti

Moderní pohonná technika, síťové propojení subsystémů – automatizace a digitalizace jsou dnes na lodích standardem.

Revoluční přeměna jednoho oboru

Pomocí moderních automatizačních a digitalizačních technologií vznikají komunikativní a inteligentní rozvodné sítě.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg