explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x2000.jpg

Ochrana proti výbuchu

Ochrana před nebezpečím výbuchu se řadí mezi úkoly konstruktérů a projektantů, které jsou relevantní pro bezpečnost a upravené právními předpisy. V sázce je nejenom bezpečnosti lidí, ale také nepřerušovaný výrobní proces a ochrana životního prostředí.

Výbušné atmosféry vznikají téměř všude. S látkami, které při smíšení s kyslíkem vytvářejí výbušnou atmosféru, se pracuje nejen v chemickém a důlním průmyslu či při zpracování plynu a ropy. Hořlavé kombinace látek vznikají v mnoha oborech, každý den, a to i na místech, kde byste je nečekali, například v textilním průmyslu nebo při výrobě energie z obnovitelných surovin či zdrojů. Systémy instalované v těchto oblastech musejí splňovat veškeré požadavky na ochranu před nebezpečím výbuchu. Zjistěte, proč si s naší ochranou proti nebezpečí výbuchu zachováte neustálý náskok před konkurencí a zda je důležitá i pro vás.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Proč zvolit ochranu proti výbuchu od společnosti WAGO?

Výrobky na ochranu proti nebezpečí výbuchu musejí splňovat zvláštní požadavky. V rámci ochrany proti nebezpečí výbuchu se navíc často používají speciální řešení. WAGO nabízí přesně to, co požadují projektanti a systémoví integrátoři působící v této oblasti. Naše flexibilní portfolio výrobků pro ochranu před nebezpečím výbuchu lze bezpečně a hospodárně kombinovat v přesně správném poměru, a to díky jednotnému systému, který pokrývá naprosto vše, od prostředí bez nebezpečí výbuchu až pro výbušná prostředí v rámci celé výroby.

Používání ochrany před nebezpečím výbuchu v automatizační technice

S I/O systémem WAGO a moduly do prostředí s nebezpečím výbuchu realizujete ještě efektivnější a bezpečnější stroje a systémy pro použití ve výbušném prostředí, a to bezpečně, spolehlivě a hospodárně, protože naše automatizační komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu se dají bezproblémově používat i v nevýbušném prostředí. Naši ochranu před nebezpečím výbuchu pro automatizační komponenty využijte vždy, když chcete ušetřit náklady na vývoj, uvedení do provozu, údržbu a provoz, když hledáte flexibilní možnosti řešení pro budoucí úpravy nebo potřebujete komponenty na ochranu proti nebezpečí výbuchu pro automatizaci lodí nebo pro onshore/offshore aplikace.

Přednosti automatizačních komponent WAGO na ochranu proti výbuchu:

 • Snadná instalace
 • Spolehlivý bezdrátový přenos
 • Bezpečný (šifrovaný) přenos
 • AFH (Adaptive Frequency Hopping)
 • Adaptivní přenosový výkon
 • Provoz v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg
Automatizace

Připraveny na prostředí s nebezpečím výbuchu

Automatizace za nepříznivých okolních podmínek? Produkty a řešení WAGO jsou pro tuto výzvu jako stvořené.

Používání ochrany před nebezpečím výbuchu v propojovací technice

Každý, kdo se dnes chce prosadit v konkurenci v oblasti ochrany proti nebezpečí výbuchu, musí kromě poskytování bezpečných a vysoce kvalitních výrobků zajistit i hospodárnou výrobu. V segmentu skříňových rozvaděčů pro stroje a systémy existuje velký potenciál úspor. Všechny průchozí svorky a svorky pro ochranný vodič TOPJOB® S a také speciální vysokoproudé svorky do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou vhodné pro použití v oblastech Ex e I/II. Svorky zajišťují nejspolehlivější propojení v extrémním prostředí s výskytem plynu či prachu nebo v důlním průmyslu. Pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu je vhodný také X-COM®S-SYSTEM, který kombinuje zásuvné řadové svorky a konektory (zásuvky). Komponenty ze systému X-COM®S-SYSTEM jsou k dispozici s typem ochrany nA a jsou schválené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2.

Přednosti elektrické propojovací techniky WAGO na ochranu proti výbuchu:

 • Hospodárný provoz systému
 • Rychlé uvedení do provozu a servis díky modulární koncepci
 • Nižší provozní náklady díky technologii s nulovými nároky na údržbu a maximální odolností proti vibracím
 • Rychlé provádění úprav díky optimální konstrukci a univerzálnosti
 • Dokonalá volba pro aplikace v onshore/offshore oblastech díky globálním atestům pro námořní průmysl
durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg
Propojovací technika

Ochrana proti výbuchu ve standardní výbavě

Výrobky WAGO schválené do prostředí s nebezpečím výbuchu zaručují bezpečné propojení i za nejextrémnějších podmínek.

WAGO v praxi

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Váš seznam je prázdný.

Pro vaše filtry bohužel nejsou k dispozici žádné vhodné výsledky. Kritéria filtrování můžete změnit nebo úplně vymazat.

Témata

Extrémní spolehlivost i za extrémních podmínek

Komponenty přečerpávacích stanic v těžbě ropy a plynu musejí celá desetiletí odolávat nejtvrdším podmínkám – ať jsou obaleny ledem nebo obklopeny pouští či rozbouřeným mořem. Přesně pro taková prostředí jsme navrhli WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR.

Témata

Jiskrová bezpečnost ve výbušném prostředí

Řadou 750 XTR rozšířila společnost WAGO v roce 2014 oblast použití strojů a systémů v místech, kde panují náročné okolní podmínky nebo kde jsou tato zařízení vystavena vnějšímu rušení. Řada 750 XTR zároveň přináší nejvyšší míru flexibility. Teploty v rozsahu od mrazivých −40 °C až do pekelných +70 °C, vibrace až do 5 g nebo nadmořská výška až 5 000 m: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR lze používat kdekoli. Disponuje také zvýšenou odolností proti rázovému napětí a rušení v souladu s normou EN 60870-2-1.

Témata

Navržen pro aplikace ve venkovním prostředí

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR jsme vyvinuli speciálně pro náročné aplikace ve venkovním prostředí: Řada 750 XTR zaručuje spolehlivou provozuschopnost i při extrémním tepelném, mechanickém a elektromagnetickém namáhání například na lodích, v rafineriích nebo ve vysokonapěťových systémech.
Témata

Ochrana lidí i strojů před nebezpečím výbuchu

Téma ochrany proti výbuchu má kořeny v báňském průmyslu. Výbušné směsi metanu a vzduchu, které v určitém poměru vznikají při těžbě uhlí, byly ještě do poloviny minulého století odstraňovány kontrolovanými výbuchy. Jak to ale funguje dnes?

Témata

Inteligentní a efektivní řízení čistíren odpadních vod

V čistírnách odpadních vod najdeme oblasti s nebezpečím výbuchu i prostory, v nichž nebezpečí výbuchu nehrozí. WAGO-I/O-SYSTEM 750 umožňuje efektivní řízení v obou oblastech.

Řešení ochrany proti výbuchu společnosti WAGO:

Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: