icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Skupiny zařízení zvyšují bezpečnost

Stejně jako zařízení se i plyny, výpary a prach dělí do různých skupin v souladu se svými vlastnostmi. Toto dělení zjednodušuje výběr správného zařízení pro různé plyny, výpary a prach.

Až do zavedení normy EN 60079 0:2009 se zařízení schválená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dělila do dvou skupin. Nová norma definuje tři skupiny: 1, 2 a 3.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

Dělení skupin zařízení

  • Skupina I: Zařízení určená k použití v dolech, které mohou být ohroženy důlním plynem.
  • Skupina II: Zařízení určená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu (mimo doly)
  • Skupina III: Zařízení určená k použití v prostředí s hořlavým prachem (mimo doly)

Elektrická zařízení skupiny II se podle druhu výbušné atmosféry dále dělí do skupin IIA, IIB a IIC. Toto přiřazení se týká ochrany před nebezpečím výbuchu typu „pevný závěr“ (Ex d) a „jiskrová bezpečnost“ (Ex i).

Zařízení určená k použití v prostředí s hořlavým prachem se podle druhu prachu dále dělí do následujících skupin:

  • hořlavý textilní prach
  • nevodivý prach
  • vodivý prach

Dělení zařízení

SkupinaPlynExperimentální maximální šířka spáry MESGMinimální zápalný proud MIC
IIAPropan> 0,9 mm> 0,8
IIBEtylen0,5–0,9 mm0,45–0,8
IICVodík< 0,5 mm< 0,45

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Opatření na ochranu před nebezpečím výbuchu

Kdo potřebuje ochranu proti výbuchu? Na koho se vztahují příslušné předpisy? Co je třeba dodržovat? A co je konstrukční ochrana proti výbuchu? Společnost WAGO pro vás sestavila odpovědi na nejdůležitější otázky.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Dělení do zón

Prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou pokaždé vystavena stejnému riziku – vždy záleží na druhu vznikajících látek. Z četnosti a délky výskytu některé z těchto látek vyplývají různé požadavky na ochranu zařízení.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Směrnice, normy a ustanovení

Požadavky na elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu mají několik rozmanitých vrstev: Dodržovat je nezbytné národní i mezinárodní ustanovení, směrnice a normy, které zaručí dosažení nejvyšší možné úrovně bezpečnosti. Zde uvádíme přehled nejdůležitějších předpisů a doporučení, jako je například směrnice ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Druhy ochrany

V prostředí s nebezpečím výbuchu je povoleno používat pouze zařízení s ochranou proti výbuchu. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu představují konstrukční a elektrická opatření uplatňovaná v zařízeních a zároveň sekundární ochranu před nebezpečím výbuchu.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Iniciační zdroje

Nelze-li v pracovním prostoru vyloučit vznik výbušné atmosféry, uplatňuje se sekundární ochrana proti výbuchu. Mezi sekundární opatření se řadí vyloučení veškerých zdrojů vznícení ve výbušném prostředí.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Co je výbuch?

Výbuch ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -ších) <lat.> (explosio) znamená „únik pod tlakem“. Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Zde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět ochraně proti výbuchu.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

Automatizace

Připraveny na prostředí s nebezpečím výbuchu

Automatizace za nepříznivých okolních podmínek? Produkty a řešení WAGO jsou pro ni jako stvořené.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Připojovací technika

Ochrana proti výbuchu ve standardní výbavě

Výrobky WAGO schválené do prostředí s nebezpečím výbuchu zaručují bezpečné propojení i za nejextrémnějších podmínek.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Doporučujeme přečíst

Více z oblasti zpracovatelské techniky

Ať se jedná o modulární automatizaci procesů, ochranu před nebezpečím výbuchu, kybernetickou bezpečnost nebo koncepci Process 4.0 – WAGO nabízí řešení všech výzev, kterým toto odvětví čelí.

Process 4.0

Inteligentní hodnotové řetězce

Digitální transformace a přetváření procesů: WAGO je spolehlivý partner pro individuální vývoj a implementaci.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulární automatizace procesů

Budoucnost má jméno DIMA

Koncepce modulárních systémů řeší problémy vyplývající z neustále se měnících požadavků trhu. Společnost WAGO podpoří váš vývojový proces.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg