icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Skupiny zařízení zvyšují bezpečnost

Stejně jako zařízení se i plyny, výpary a prach dělí do různých skupin v souladu se svými vlastnostmi. Toto dělení zjednodušuje výběr správného zařízení pro různé plyny, výpary a prach.

Až do zavedení normy EN 60079 0:2009 se zařízení schválená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dělila do dvou skupin. Nová norma definuje tři skupiny: 1, 2 a 3.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

Dělení skupin zařízení

  • Skupina I: Zařízení určená k použití v dolech, které mohou být ohroženy důlním plynem.
  • Skupina II: Zařízení určená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu (mimo doly)
  • Skupina III: Zařízení určená k použití v prostředí s hořlavým prachem (mimo doly)

Elektrická zařízení skupiny II se podle druhu výbušné atmosféry dále dělí do skupin IIA, IIB a IIC. Toto přiřazení se týká ochrany před nebezpečím výbuchu typu „pevný závěr“ (Ex d) a „jiskrová bezpečnost“ (Ex i).

Zařízení určená k použití v prostředí s hořlavým prachem se podle druhu prachu dále dělí do následujících skupin:

  • hořlavý textilní prach
  • nevodivý prach
  • vodivý prach

Dělení zařízení

SkupinaPlynExperimentální maximální šířka spáry MESGMinimální zápalný proud MIC
IIAPropan> 0,9 mm> 0,8
IIBEtylen0,5–0,9 mm0,45–0,8
IICVodík< 0,5 mm< 0,45

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: