process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Process 4.0 – vstříc digitální budoucnosti

Systémy ve zpracovatelském průmyslu bývají často v provozu po dlouhá desetiletí. V průběhu této doby se neustále přestavují, rozšiřují a modernizují. Úsilí o zvyšování efektivity je proto stejně staré jako samotný zpracovatelský průmysl. Digitální transformace hospodářství otevírá díky řadě inovativních přístupů a technologií zcela nové možnosti pro zvyšování účinnosti procesů. V současnosti panuje shoda na tom, že k dosažení maximální efektivity musejí stroje navzájem komunikovat. Internet věcí neboli IoT už dlouho existuje nejen na papíře, přestože výrobci a uživatelé tuto koncepci často interpretují a implementují velmi rozdílně. Data jsou poskytována, shromažďována, vyhodnocována a využívána na různých úrovních. Které konkrétní výhody z toho ale vyplývají pro podniky?

Výhody, které vyplývají z digitalizace zpracovatelského průmyslu:

 • Standardy zajišťují vyšší efektivitu
 • Adaptabilní výroba díky modulární konstrukci
 • Větší provozuschopnost, minimalizace prostojů
 • Nezávislost a flexibilita díky cloudu
 • Optimalizace procesů v reálném čase díky přístupu odkudkoli

Process 4.0

Digitalizace zpracovatelského průmyslu

Zjistěte, jak mohou podniky ve zpracovatelském průmyslu těžit z velkých dat.

Standardy zajišťují vyšší efektivitu

 • Vyšší efektivita a snížení nákladů díky standardizaci: Tento proces má podobu koncepcí sjednocujících funkční bloky, rozhraní a protokoly pro automatizaci strojů a systémů.
 • Například velké ropné společnosti už dnes při programování spoléhají na pevně definované standardy. Každý jednotlivý krok vývoje softwaru je kodifikován a dokumentován s mimořádnou úrovní přesnosti. Díky tomu je možné opětovně používat jednou vytvořené programové moduly.
 • Jednotná rozhraní mezi různými systémy zmenšují počet chyb při návrhu i skutečném provozu a zlepšují provozuschopnost systému.

Adaptabilní výroba díky modulární konstrukci

 • V kontextu individualizace (kusové) výroby, kolísavého objemu a neustále se proměňujících regionálních odbytových trhů musejí podniky využívat univerzální, mobilní, škálovatelné, modulární a kompatibilní výrobní procesy.
 • Ve zpracovatelských systémech v ropném, plynovém, farmaceutickém a chemickém průmyslu se hlavní pozornost při projektování upírá na flexibilní výrobu. V těchto sektorech musí být možné procesy rychle a flexibilně upravovat.


Tak vypadá digitální budoucnost

Řešení pro průmysl zítřka
digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg

Větší provozuschopnost, minimalizace prostojů

 • Kromě modulární konstrukce systémů těží zpracovatelský průmysl také ze sběru dat a propojení s cloudem. Například prediktivní údržba – tedy proaktivní údržba a servis systémů a strojů – je možná jen na základě naprosto transparentních dat. Umožňuje předejít vysokým nákladům, které mohou vzniknout při narušení výroby.
 • K včasné identifikaci potřebné údržby je možné využít analýzy efektivity, například v podobě vyhodnocování relevantních naměřených hodnot, jako jsou výkon, tlak, teplota, vibrace a propustnost. Tím způsobem lze zajistit cílenou výměnu nebo údržbu jednotlivých modulů bez nepříznivého ovlivnění provozuschopnosti systému.
 • Shromážděná strojní data se proto načítají do systémů vyšší úrovně, které zároveň zajišťují jejich vyhodnocování. Systém lze monitorovat pomocí lokálních analytických nástrojů nebo prostřednictvím cloudu.

Nezávislost a flexibilita díky cloudu

Navzdory určité skepsi vůči naprosté transparentnosti dat roste povědomí o přednostech cloudových aplikací:

 • Jsou nezávislé na jednotlivých serverech.
 • Poskytovatelé cloudových služeb zaručují neustálou dostupnost, protože data se ukládají na víc serverů.
 • Odpadají náklady na pořizování vlastních velkokapacitních úložišť a jejich údržbu. To samé platí i pro náklady na zřizování serveroven, protože cloud funguje na principu toho, že každý platí jen za to, co skutečně využívá.
 • Poskytování a používání cloudových služeb probíhá výhradně prostřednictvím internetových rozhraní, protokolů nebo prohlížečů – není třeba instalovat software na lokální počítače.
 • K datům relevantním pro proces je v principu možné přistupovat odkudkoli ve světě.

Optimalizace procesů v reálném čase díky přístupu odkudkoli

 • Všechna relevantní data jsou přístupná odkudkoli. Díky tomu je možné proces optimalizovat v reálném čase a provedená opatření snadno monitorovat.
 • Například při decentralizovaném ukládání dat se data z různých strojů, celých výrobních linek či budov nebo energetická data shromažďují v jednotlivých výrobních závodech a jejich vyhodnocení se pak provádí v centrální cloudové službě.
 • V cloudu probíhá řízení a koordinace všech procesů. Přístup k aktuálním datům i datům z minulosti je možný odkudkoli. Díky tomu je možné porovnávat klíčová data jednotlivých závodů podniku a na jejich základě provádět potřebná optimalizační opatření.
 • Nepřetržité monitorování dovoluje automaticky zjišťovat provozní stav strojů a systémů a také jejich požadavky na údržbu.
WAGO v praxi

Process 4.0 není jen trend – Process 4.0 je budoucnost, na jejímž utváření a prosazování se od samého počátku podílí i společnost WAGO. Seznamte se s oblastmi, tématy a řešeními, které jsou důležité pro dnešek i zítřek.

Doporučujeme přečíst

Více z oblasti zpracovatelské techniky

Ať se jedná o modulární automatizaci procesů, ochranu před nebezpečím výbuchu, kybernetickou bezpečnost nebo koncepci Process 4.0 – WAGO nabízí řešení všech výzev, kterým toto odvětví čelí.

Ochrana proti výbuchu

Vědomosti, které pomáhají

Lidé, prostředí a procesy: Ochrana proti výbuchu je zásadní výzva, která vyžaduje zkušeného partnera schopného poskytnout účinné poradenství. Společnost WAGO vám ráda pomůže.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg
Modulární automatizace procesů

Budoucnost má jméno DIMA

Koncepce modulárních systémů řeší problémy vyplývající z neustále se měnících požadavků trhu. Společnost WAGO podpoří váš vývojový proces.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Doporučujeme přečíst

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti zpracovatelské techniky. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Plavba lodí budoucnosti

Moderní pohonná technika, síťové propojení subsystémů – automatizace a digitalizace jsou dnes na lodích standardem.

Revoluční přeměna jednoho oboru

Pomocí moderních automatizačních a digitalizačních technologií vznikají komunikativní a inteligentní rozvodné sítě.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg