Emner
Standarden inden for lysstyring - DALI

DALI teknologien er defineret i standarden IEC-62386 og sigter mod at opnå bedre interoperabilitet af digitale styringer til belysningsanlæg. Der bruges ofte i dag LED belysningsarmaturer, men standarden beskriver også andre lyskilder, så som lysstofrør, lysdæmpere til omske og kapacitive belastninger og relæ udgange.

Denne standard har erstatter det tidligere anvendte analoge 1 ... 10 Volt styring, IEC-60929, som stort set ikke bruges længere.

DALI-systemegenskaber

  • Let rekonfiguration ved ændring af rumanvendelse
  • Digital dataoverførsel via 2-leder bus, 1200 BAUD

  •  DALI linje kan forsyne maksimalt 250mA til ECG og input komponenter

  • Op til 64 armaturer (elektroniske forkobling, ECG), 16 grupper og 16 scenarier pr. DALI-linje

  •  Forsyning af kommunikations kredsløb via DALI linjen til ECG

  • Op til 64 input komponenter, som bevægelsesdetektorer, LUX sensorer og betjeningstryk

  •  Mulighed for forsyning af input komponenter via DALI linjen

  • Lagring af konfigurationsdata (f.eks. gruppetildelinger, lysscenarieværdier, fadingtider, nødbelysning/systemfejlsniveau, tændingsniveau) i den elektroniske forkobling (ECG).

  • Bustopologier: Linje, træ, stjerne og stup bare ikke cirkel

  • Kabellængder på op til 300 m (afhængig af kabeltværsnittet). Maksimalt 4 ohm pr. leder

DALI

I den oprindelige standard er der ikke nogen standard for input, men flere firmaer har opfundet deres egen måde at få input på, og disse er derfor proprietærer. Det betyder også at udstyr fra forskellige fabrikanter ikke kan arbejde sammen og man kan ikke frit vælge det udstyr man ønsker. F. eks. Kan man så ikke vælge den bevægelses sensor man bedst kan lide, men kun en fra styreenhedens fabrikant.

WAGO har valgt at kunne udføre en stor del af de proprietære metoder, til at få input fra bevægelsesdetektorer, LUX sensorer og betjeningstryk ind i WAGO DALI/DALI-2 modul. Men man kan stadig ikke blande forskellige fabrikater på samme DALI linje, kun den som bruger den samme proprietære metode.

Der er derfor også opfundet mange gateway fra andre systemer, som f. eks. KNX. Med KNX bruges så input fra KNX systemet og styring af armaturer er på DALI systemet. Så hvis det kun er et belysningsanlæg, skal den udførende entreprenør både kunne KNX og DALI, dette er tidskrævende og med risiko for øgede omkostninger.

På dette diagram ses IEC-62386 opbygning i den oprindelige første version. Bussen og strømforsyningen på denne, er en væsentlig del af DALI systemet og der stilles meget specifikke krav til disse i part 101. Når der spares på komponenternes opbygning, er det ofte her at fabrikanterne lægger deres specifikationen lavere end kravene i standarden, som beskriver at forsyningen skal kunne levere 250mA på bussen. Lyskilderne kaldes Electronic Control Gear (ECG), part 102 og de styres af en Control Device, en lysstyringsenhed, part 103. Det er godt beskrevet hvordan ECG’erne skal reagere på styre signaler.

Den oprindelige DALI første version er nu overtaget af version 2 som kaldes DALI-2.

DALI-2

I 2014 blev standarden opdateret til DALI-2 og offentliggjort som IEC 62386 version 2. Det er der desværre ikke så mange endnu, der ved i detaljer og derfor er det en god ide at få læst standarden igennem.

Nu indeholder standarden nemlig både krav til styringer, armaturer og deres drivers, samt indførslen af begrebet Multi-Master og applikations controller på styringssiden. April 2019 blev standarden opdateret med kravene til ”input devices”, som er bevægelsesdetektorer (PIR), LUX sensorer og betjeningspaneler/tryk, denne del er part 3XX i standarden.

I dette diagram ses opbygningen af IEC-61386 i version 2. Den største forskel er altså, at man nu kan få standardiserede input devices, part 3XX, på sin styring (Application Controller). Dette betyder at man kan udføre et belysningsanlæg med standardiserede DALI-2 komponenter og på denne måde gøre installationen mere enkel, effektiv og bedre økonomisk for alle. Ud over dette kan man frit vælge de leverandører man ønsker, og ikke er fastlåst til en enkelt producent af udstyr, som også giver en bedre konkurrence situation, når der vælges bevægelsesdetektorer, LUX sensorer og betjeningspaneler. Man kan vælge de komponenter man bedst kan lide og som man synes fungere bedst i ens anlæg.

I DALI-2 standarden er der også lagt op til, at komponenterne nu kan blive certificeret efter standarden, og det er klart at anbefale at de komponenter man vælger er dette, eller som et minimum lever op til at kunne blive certificeret.

Der er dog en lille fælde man skal være opmærksom på, og det er at komponenter så som styringer/applikations controllere, kan blive certificeret på de parts producenter ønsker at certificere og få det ønskede DALI-2 LOGO på komponenten. Det betyder at man skal gå i detaljer når man vælger, da det ikke er nok at vælge en komponent der er certificeret, men man skal ned og se hvilke parts den er certificeret til. Et typisk eksempel er: Nogle styringer er DALI-2 certificeret til kun at kunne styre, men ikke at kunne modtage part 3XX input devices. Disse enheder må gerne have et DALI-2 LOGO og det er jo misvisende, hvis man tror det betyder at de kan alle parts. Men heldigvis har organisationen bag DALI-2 en produkt database, hvor i man kan se disse detaljer, se på følgende link:
https://www.digitalilluminationinterface.org/products
Når man søger efter styringer som også kan håndtere input devices part 3XX, skal man så huske at vælge, se eksempel:
Screendump.png

I WAGO universet ser vores certificering ud som dette:

WAGO kan altså alle input og event på DALI-2

DALI-2 Overblik:

•1200 Baud bus speed

•64 ECG (ballast/armatur)

•64 Input devices (part 301, 302, 303 og 304)

•16 Grupper

•16 Scener

•Maksimalt 220mA @ 16 V DC

•Maksimalt 2mA pr. ECG

•Længde, mindre end 4 ohm per leder

Screendump2.png

Dette er måske også interessant for dig

Andre produkter til bygningsautomation

Produkter

I/O-systemer – klar til brug hvor som helst

Hvad enten det er inde i eller uden på styretavlen, leverer WAGO's I/O-systemer automation lige dér, hvor du behøver det – også i barske omgivelser.

buehne_io-system_2000x1500.jpg