Erklæring om databeskyttelse

til behandling af vores data i forbindelse med vores online systemer og til etablering af kontakt ved hjælp af kontaktformularer og nyhedsbreve pr. e-mail.

Version: 01.06.2023

I. Grundlæggende oplysninger om databehandling

Tak for din interesse i vores virksomhed. Det er altafgørende for os at beskytte dine personlige oplysninger. Derfor vil vi oplyse dig grundigt om de oplysninger, vi indsamler på vores websider, formålet med at indsamle disse oplysninger, hvem vi kan gøre dem tilgængelige for, og hvilke rettigheder du har (art. 12 og art. 13 i Generel forordning om databeskyttelse, GDPR).

Vores personlige databeskyttelsesforanstaltninger er underlagt Generel forordning om databeskyttelse (GDPR, Forordning (EU) 2016/679) og databeskyttelsesloven, der trådte i kraft den 25. maj 2018 samt den danske databeskyttelseslov. Skulle personlige oplysninger blive behandlet i et specifikt tilfælde, vil vi beskrive, hvilken standard der anvendes til at retfærdiggøre databehandlingen, med en simpel parentetisk gengivelse af en bestemmelse.

Ansvarlig i henhold til databeskyttelsesloven:

WAGO Denmark A/S
Lejrvej 17
3500 Værløse
Tlf.nr.: 44 35 77 70
Email: info.dk@wago.com

Vi tager virksomhedens interne privatlivspolitik meget alvorligt. Vores medarbejdere og de behandlere (servicevirksomheder), vi antager, er kontraktligt forpligtede til at bevare fortroligheden og overholde it-sikkerhedsreglerne samt de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Databeskyttelsen beskytter personlige oplysninger. GDPR definerer "personlige oplysninger" som alle oplysninger relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte særligt ved hjælp af en identifikator, såsom navn, identifikationsnummer, lokationsdata eller online identifikator.

Med mindre det kan udledes af dette dokument eller grundet andre omstændigheder, så kan vi ikke identificere dig.

Vi og vores kontraktuelle partnere beskytter dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, tab, anvendelse eller udbredelse og sikrer, at dine personlige oplysninger opbevares i et juridisk påkrævet, kontrolleret og sikkert miljø, der forhindrer uautoriseret adgang tab eller udbredelse.

Hvis der behandles data på vores vegne, arbejder vi udelukkende med databehandlere, der kan stille tilstrækkelig garanti for, at passende tekniske og oranisatoriske tiltag til sikring af databehandlingen overholder art. 28 i GDPR, og at dine rettigheder er sikret fuldt ud.

Hvis vi samarbejder med en eller flere partnere for at bestemme formålet og redskaberne til behandlingen, har vi et fælles ansvar i overensstemmelse med art. 26 i GDPR. Derfor angiver vi i en fælles aftale, hvilken kontraktpartner der har hvilket ansvar i henhold til GDPR.

Der er truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger i vores virksomhed for at sikre, at vores virksomhed overholder de juridiske krav i GDPR og databeskyttelsesloven, og for at beskytte dine oplysninger imod beskadigelse, ødelæggelse, korruption, manipulation og uautoriseret adgang.

For at undgå unødige datamængder behandler og anvender vi kun dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt inden for vores forretningsområde.

Du kan gratis og uden at angive årsag tilgå oplysninger om, hvorvidt dine personlige oplysninger behandles. I henhold til art. 15 i GDPR og databeskyttelsesloven har du ret til at få adgang til dine personlige oplysninger samt yderligere oplysninger om behandlingen af de af dine oplysninger, der er lagret hos os.

Som en del af dine juridiske rettigheder i henhold til art. 16 og. 17 i GDPR samt databeskyttelsesloven kan du kræve de lagrede data låst, rettet eller slettet.

Dine personlige oplysninger slettes, hvis der ikke er juridiske hindringer, og du anmoder skriftligt om sletning.

Ydermere har du ret til at få ufærdige data færdiggjort og kan kræve begrænset behandling i lovbestemte tilfælde i art. 18 i GDPR, hvis de personlige oplysninger er ukorrekte.

Du har også ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 i GDPR, hvis vi har nævnt art. 6, stk. 1, litra a eller b eller art. 9, stk. 2, litra a i GDPR i denne politik som grundlag for databehandlingen. Når du udnytter din ret til dataportabilitet, har du ret til at kræve, at de personlige oplysninger overføres direkte fra controlleren af datafilen til en anden controller af datafilen, hvis dette er teknisk muligt.

I henhold til art. 7, stk. 3 i GDPR har du også ret til at trække et samtykke til os tilbage til enhver tid. Hvis du benytter denne ret, må vi fremover ikke behandle oplysninger, der er baseret på dette samtykke.

Il. Formål, juridisk grundlag og datakategorier

Generelt kræves det ikke, at du skal afgive personlige oplysninger for at besøge vores webside. Dog skal vi ud fra et teknisk perspektiv bruge den IP-adresse, der overføres fra dit system, så vi kan overføre data fra vores webside til dig. Ud over de frit tilgængelige områder på vores webside - f.eks. i forhold til din registrering - skal vi bruge nogle personlige oplysninger for at kunne svare dig personligt.

Vi skal have en lovlig grund til at behandle dine oplysninger. Art. 6 i GDPR angiver en ikke-udtømmende liste over lovlige grunde. I henhold til art. 6 i GDPR er behandling tilladt, når:

 • Du har givet tilladelse til behandling af dine personlige oplysninger til et eller flere specifikke formål (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR).
 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i. Dette gælder også ved gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b, GDPR).
 • Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os (art. 6, stk. 1, litra c, GDPR).
 • Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette kan omfatte det sjældne tilfælde, hvor den registrerede kommer alvorligt til skade, og den registreredes personlige oplysninger derfor deles med en læge (art. 6, stk. 1, litra d, GDPR).
 • Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor (art. 6, stk. 1, litra f, GDPR). Behandlingsprocedurer, der ikke er dækket af de ovenstående lovlige grunde, kan udføres, hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor. Vi har lov til at udføre sådanne behandlingsprocedurer, idet de er særskilt nævnt i den europæiske lovgivning. Loven anfører, at en legitim interesse kan antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (årsag 47, sætning 2, GDPR).

lll. Indsamling, opbevaring af brugsdata under et besøg på vores webside uden registrering, anvendelse af cookies

Når du besøger vores webside, modtager vi din fulde IP-adresse fra din computer. Kun med denne IP-adresse kan vi overføre data fra vores webside til dig, så du kan se websiden (art. 6, stk. 1, litra b og f, GDPR). Ud over de indhentede data, der anvendes til overførslen, opbevares den fulde IP-adresse kun i to (2) dage, så vi kan beskytte os imod angreb på vores it, såsom blokering af IP-adresser samt mulige strafferetssager (art. 6, stk. 1, litra f, GDPR".

Vi opbevarer dataene og tidspunktet for visningen af siden samt den side, du kom fra til vores side. Vi gemmer ikke andre personlige oplysninger, med mindre du logger ind.

Hvis programmeringen på vores webside beder din browser indlæse data fra servere, der drives af tredjemand, er vi ikke som sådan involveret i disse datatransmissioner. Vores tredjemandsudbydere har bedt os om, at vi oplyser dig om det følgende:

Vi bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, "Google"). Google Analytics anvender den cookie, der er beskrevet i vores Cookie retningslinjer, som gør det muligt at analysere din brug af vores webside samt online serviceydelser. De oplysninger, der dannes ud fra din brug af denne webside samt online tilbud - herunder oplysninger om enhedshændelser såsom nedbrud, systemaktivitet, hardwareindstillinger, browsertype, browserversion, browsersprog, installerede add-ins, skærmopløsning, enhedstype, dato og tidspunkt for din forespørgsel samt henvisende URL - overføres for os til en Google-server i USA og opbevares der på ubestemt tid. Vi anvender kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymiseringsudvidelse, “_anonymizeIp()”. Det betyder, at de IP-adresser, der overføres til Google, er trunkerede og behandlet på forhånd af Google på servere, der er placeret i EU, så der ikke kan ske direkte reference til en enkeltperson via IP-adressen i USA. Kun i helt særlige tilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og trunkeres først her.

Vi anvender disse oplysninger til at analysere besøg på vores webside for at opbygge rapporter over websideaktivitet, så vi bliver bedre til at forstå, hvordan vores side anvendes, og hvor vi kan forbedre den (art. 6, tk. 1, litra b og f, GDPR). Pseudonyme brugsprofiler kan derved oprettes ud fra de behandlede data. Google vil også overføre disse oplysninger i visse tilfælde, hvis de har juridisk mandat til dette, eller i det omfang at tredjemand behandler disse data på vegne af Google. Google forbinder ikke din IP-adresse med andre Google-data under nogen omstændigheder.

Du kan finde yderligere oplysninger om databrug til promoveringsformål fra Google, indstillinger samt mulighed for at gøre indsigelse på Googles websider: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da ("Googles databrug under din brug af websider eller apps fra vores partnere"), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da ("Databrug til reklameformål"), https://adssettings.google.com/authenticated?hl=da )"Håndtere oplysninger, som Google bruger til at vise dine reklamer") og https://adssettings.google.com/authenticated?hl=da ("Fastslå, hvilke reklamer Google viser for dig").

Du kan gøre indsigelse, og du kan forhindre installation og lagring af Google Analytics-cookien via den tilhørende indstilling i din browser. Du kan finde flere oplysninger om dette under "Hjælp" i din browser. Du kan også forhindre indsamling for Google af de data, der genereres af denne cookie og er relateret til din brug af det online tilbud samt Googles behandling af sådanne data, ved at downloade og installere Googles browser-plug-in, der kan findes her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da.

Der opsættes en opt-out cookie, der forhindrer indsamling af dine data, når du fremover besøger vores webside. Med dette browser-plug-in kan der også til enhver tid gøres indsigelser imod Google Analytics indsamling og lagring af data, som vil have virkning på fremtidige søgninger.

Vi bruger også Google Optimize. Google Optimize er en Google-service (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, "Google"). Vi bruger Google Optimize-servicen til at forbedre vores websides indhold og funktionalitet og gøre den mere attraktiv ved hjælp af statistisk evaluering af andelen af brugere og deres brugsændringer som reaktion på nye funktioner og nyt indhold, vi introducerer. Google Optimize er en underservice for Google Analytics (se afsnittet "Google Analytics"). Du kan også forhindre indsamling af de data, der genereres af denne cookie og er relateret til din brug af wesiden - særligt din IP-adresse - samt Googles behandling af sådanne data, ved at downloade og installere Googles browser-plug-in, der kan findes her: https://www.google.com/intl/da/chrome/.

Som Adwords-kunde bruger vi også "Google Conversion Tracking", en analyseservice fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, "Google"). Google AdWords anvender den til at lægge en cookie ("konverterings-cookie") på din computer, hvis du er kommet ind på vores webside via en Google-annonce. Disse cookies mister gyldigheden efter tredive dage, og de bruges ikke til personidentificering. Hvis du besøger visse af vores sider, og cookien stadig er gyldig, kan vi og Google se, at nogen har klikket på visningen og er blevet videresendt til vores webside. Alle AdWords-kunder får en unik cookie. Derfor kan cookies ikke bruges til at identificere dig eller din internetsti på forskellige websider. De oplysninger, der fås ved brug af konverterings-cookien, bruges til at oprette konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har besluttet at anvende konverteringssporing. Vi modtager derfor brugsstatistik om de brugere, der kommer til vores webside via en Google-annonce, og dermed kan vi spore, hvor succesfulde vores annoncer er, og hvor egnede de har været for dig i forbindelse med dit søgeemne (art. 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Som AdWords-kunde får vi at vide, hvor mange brugere der i alt har klikket på vores annonce og derved blev videresendt til en side udstyret med en konverteringssporingstag. Men vi indhenter ingen oplysninger, der kan identificere brugerne. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du sige nej til, at der lægges en cookie med det formål. Dette kan f.eks. gøres via en browserindstilling, der overordnet deaktiverer automatisk lægning af cookies. Du har ret til at gøre indsigelse og kan forhindre installation af cookies for Google AdWords (på domænet "googleadservices.com") via en indstilling i din browser, så cookies blokeres af domænet "googleadservices.com". Du kan finde flere oplysninger om dette under "Hjælp" i din browser. Du kan finde det tilhørende cookie-navn i vores Cookie retningslinjer.

Du kan finde Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/privacy?hl=da/.

Vi bruger remarketing-teknologier fra Google (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, "Google"). Ved hjælp af denne teknologi henvender vi os igen til brugere, der allerede har besøgt vores websider og online serviceydelser og har været interesseret i tilbuddet, via målrettet annoncering på siderne i Google Partner-netværket. Reklamerne vises ved hjælp af cookies, der indeholder et tal. Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer. Ved hjælp af dette tal indsamles besøgene på vores webside og anonymiserede data om brugen af websiden. Disse data sammenlægges af Google på tværs af serviceydelser og enheder. Du kan få vist annoncer ud fra de oplysninger, vi har fået fra brugen af enhederne. I denne proces indsamler og lagrer Google selv ingen personlige oplysninger om brugerne på vores webside. Hvis du så senere besøger en anden webside i Google Display-netværket, vil du få vist reklamer, der med stor sandsynlighed relaterer til tidligere søgte produkt- og informationsområder. Ved hjælp af tekstfiler kan brugeradfærd under besøg på websiden analyseres og derfor bruges til målrettede produktanbefalinger for WAGO's produkter samt interessebaseret annoncering for WAGO's produkter (visning af annoncer, der er relevante for tidligere besøgte WAGO-websider) (art. 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaseret annoncering (indsigelse), kan du overordnet deaktivere anvendelse af cookies via Google til disse formål på siden https://www.google.de/settings/ads og foretage de relevante indstillinger. Alternativt kan brugerne deaktivere brugen af cookies fra tredjemandsudbydere ved at gå ind på deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Du kan også forhindre cookies for Google Remarketing via en indstilling i din browser. Du kan finde flere oplysninger om dette under "Hjælp" i din browser. Du kan finde det tilhørende cookie-navn i vores Cookie retningslinjer.
Du kan læse Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da.

Denne webside anvender Google Tag Manager. Google Tag Manager er en løsning fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Inland; "Google"), hvormed handlende kan administrere webside-tags via en brugerflade. Selve værktøjet "Tag Manager" (der implementerer tags'ene) er et cookie-frit domæne og indsamler ingen personlige oplysninger. Værktøjet giver udelukkende mulighed for videresendelse af data og udløser andre tags, som i visse tilfælde kan indsamle data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, gælder dette fortsat for alle sporings-tags, der implementeres med Google Tag Manager.

Vi anvender Google Maps på vores webside for at gøre det lettere for dig at navigere. Google Maps er en service fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, "Google"). Når du ser på kontaktsiderne, er din webbrowser indstillet til at indlæse de nødvendige funktioner og kortdata direkte fra Googles server. Disse servere kan være placeret i USA eller andre lande. Vi har ingen kontrol over dette, og vi modtager ingen oplysninger fra Google om, hvorvidt du har udvekslet tilhørende kortoplysninger under dit besøg på vores webside. Vi er ikke klar over, om Google udelukkende leverer de teknisk nødvendige oplysninger til dig, eller om de også lagrer og analyserer yderligere data om dig eller dit system, såsom IP-adresser, oplysninger om din browser eller lignende. Googles privatlivspolitik (https://policies.google.com/privacy?hl=da) gælder også for Google Maps. Vi angiver udtrykkeligt, at Google behandler de følgende datakategorier: Enhedsrelaterede oplysninger, IP-adresse, hardware-indstillinger, browsertype, browsersprog, data og tidspunkt for din forespørgsel og henvisende URL, cookies (kan blokeres af dig i browser-indstillingerne, se også ovenfor) samt lokationsrelaterede oplysninger. Google kan forbinde disse data med anden data fra dig og anvender de indsamlede data i forbindelse med ydelser til levering, vedligeholdelse, beskyttelse og forbedring af Googles serviceydelser, til udvikling af nye serviceydelser samt til beskyttelse af Google og brugere af Google-services. Google anvender også disse data til at kunne tilbyde dig brugertilpasset indhold, f.eks. så du får mere relevante søgeresultater og annoncer. Ved hjælp af data indsamlet via cookies og anden teknologi, såsom pixel-tags, forbedrer Google din brugeroplevelse og kvaliteten af Googles serviceydelser som helhed. For eksempel muliggør Google lagring af din foretrukne sprogindstilling, så du får vist serviceydelser på det sprog, du foretrækker. Før Google anvender oplysninger til andre formål end dem, der er angivet af Google i deres privatlivspolitik, vil Google bede om dit samtykke. Med dit samtykke vil Google også overføre dine data til tredjemand til databehandling og af lovmæssige årsager. Du kan også ændre indstillinger relateret til databeskyttelse hos Google, når du logger ind der. Derudover overholder Google forskellige selvreguleringsforpligtelser og behandler klager.

Vores webside anvender remarketing-funktionen "Facebook Pixels" fra Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; "Facebook"), som får data behandlet af Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Denne aktive programfunktion (JavaScript) anvendes til at forstå de besøgendes handlinger, måle effektiviteten af annonceringen og præsentere interesserelaterede annoncer ("Facebook Ads") under besøget på det sociale netværk Facebook og andre websider. Når vores webside besøges, oprettes der en direkte forbindelse til Facebook-serverne ved hjælp af dette JavaScript. I processen formidles det faktum, at du har besøgt denne webside, til Facebook-serveren, og Facebook tildeler disse oplysninger til din personlige Facebook-konto samt andre profiler. Denne tildeling søger at fungere på tværs af enheder, så man også kan evaluere, hvordan brugerne opfører sig på forskellige enheder. Denne brug er angivet i art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Facebook lagrer og behandler data, så det er muligt at forbinde dem med den tilhørende brugerprofil, og Facebook kan bruge dataene til deres egne annonceringsformål i overensstemmelse med Facebooks Datapolitik (https://www.facebook.com/about/privacy/). Vi antager, at oplysningerne opbevares, indtil du sletter din Facebook-konto.

Du kan flere oplysninger om Facebooks indsamling og brug af data samt om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dine oplysninger i Facebooks Datapolitik på https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan håndtere privatindstillinger på din Facebook-konto. For at gøre det, skal du være logget ind på Facebook.

Klik på dette link for at forhindre Facebooks fremtidige dataindsamling på denne webside (opt-out fungerer kun på denne browser og kun for dette domæne) og for dermed at bruge din ret til at gøre indsigelse imod dette. Så lægges der en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

Vores webside bruger marketingfunktionen "LinkedIn Insight Tag" fra LinkedIn Ireland Limited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ireland; “LinkedIn“). Hver gang en af vores sider med funktioner fra LinkedIn vises, oprettes en forbindelse til LinkedIn-serverne. Dette oplyser LinkedIn om, at du har besøgt vores websider med din IP-adresse. Den aktive programfunktion (JavaScript) anvendes til i anonymiseret form at forstå de besøgende på vores websides handlinger, måle effektiviteten af annonceringen og præsentere interesserelaterede annoncer ("LinkedIn Ads") under besøget på det sociale netværk LinkedIn og andre websider. LinkedIn Insight-tagget er integreret i vores webside til dette formål, og det opretter en forbindelse til LinkedIn-serveren, hvis du besøger vores webside, imens du samtidig er logget ind på din LinkedIn-konto. Denne tildeling søger at fungere på tværs af enheder, så man også kan evaluere, hvordan brugerne opfører sig på forskellige enheder. Denne brug er angivet i art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

Vi fastholder en profil på de sociale medier LinkedIn. Vores tilstedeværelse på sociale medier og dermed vores profil på LinkedIn har til formål at sikre den bredest mulige tilstedeværelse på internettet. Når du besøger vores profil på LinkedIn, kan LinkedIn generelt analysere din brugeradfærd.

Vi bruger "LinkedIn Lead Ads" til at erhverve kunder. LinkedIn Lead Ads er annonceplaceringer på LinkedIn, hvor LinkedIn bruger formularer til at generere kundeemner og funktioner, og indholdet af LinkedIn -tjenesten kan integreres. I sådan reklame anmodes der om definerede oplysninger i overensstemmelse med vores nuværende kampagne eller andre foranstaltninger. Hvis du har en LinkedIn -konto, kan annoncen på forhånd udfyldes med de oplysninger, du har delt på LinkedIn.

Med LinkedIn Lead Ads tilbyder vi dig en funktion, som du kan give os dine brugeroplysninger ved hjælp af din LinkedIn -konto. Vi bruger denne funktionalitet til at kunne henvende dig til relevant indhold og målgruppeorienteret. Vi har en legitim interesse i brugen af LinkedIn Lead Ads, som er til marketingformål i forbindelse med opstart af forretninger. Retsgrundlaget er art. 6 (1) (f) GDPR.

Hvis du er logget ind på din LinkedIn -konto og besøger vores profil på LinkedIn, kan LinkedIn tildele dette besøg til din brugerkonto. Dette gælder også annoncering på LinkedIn via LinkedIn Lead Ads. Dog kan dine personlige data også blive indsamlet under visse omstændigheder, hvis du ikke er logget ind, eller du ikke har en LinkedIn -konto. I dette tilfælde kan der indsamles data f.eks. g. via cookies, der gemmes på din slutenhed eller ved at registrere din IP -adresse.

Med disse indsamlede data kan LinkedIn oprette brugerprofiler med dine præferencer og interesser. På denne måde kan interessebaseret annoncering blive vist for dig inden for og uden for tilstedeværelsen på de sociale medier. Hvis du har en LinkedIn-konto, kan den interessebaserede reklame vises på alle enheder, som du allerede er eller har været logget på.

Du kan flere oplysninger om indsamling og brug af data samt om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dine oplysninger i LinkedIns datapolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Hvis du er logget ind på LinkedIn, kan du deaktivere dataindsamling til enhver tid på følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klik på dette link for at forhindre LinkedIns fremtidige dataindsamling på denne webside (opt-out fungerer kun på denne browser og kun for dette domæne) og for dermed at bruge din ret til at gøre indsigelse imod dette. Så lægges der en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

WAGO anvender webanalyseservicen fra Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; "Crazy Egg"). Til udførelsen af Crazy Egg-servicen kan Crazy Egg indsamle oplysninger (tidligere tilgåede websider, land, enhedstype, operativsystem, browser, browservinduestørrelse, dato, klikketider, klikkesteder og scroll-bydge, nye og gentagne) ved hjælp af cookies til analyse og observation. Disse oplysninger overføres ved hjælp af din IP-adresse via direkte kommunikation mellem din browser og serverne hos Crazy Egg. Dataene bruges til at analysere brugeradfærd på vores webside i grupper, aldrig enkeltvis, på vores webside, så der kan udledes potentialer for optimering af dem. Dataene evalueres manuelt ved uregelmæssige mellemrum, maksimalt ét (1) år tilbage i tiden. Brugere udvælges tilfældigt og kan ikke identificeres. I følge en erklæring fra Crazy Egg bliver der ikke indsamlet, behandlet eller anvendt personlige oplysninger under Crazy Eggs behandling og ved brug af cookies. Der oprettes udelukkende brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. De data, der indsamles under et pseudonym sammenlægges ikke med ægte data fra dig. Dataene indsamles for visuelt at kunne vise frekvensen af besøgte sider og klik, og de kan omfatte følgende: Browseroplysninger, slutenhed anvendt, IP-adresse, besøgets varighed, lokation. Resultaterne bearbejdes til rapporter, som vi bruger til webside-optimering.

Klik på dette link for at forhindre Crazy Eggs fremtidige dataindsamling på denne webside (opt-out fungerer kun på denne browser og kun for dette domæne) og for at bruge din ret til at gøre indsigelse imod dette. Så lægges der en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

Du kan finde Crazy Eggs privatlivspolitik på https://www.crazyegg.com/privacy.

Vores webside anvender konverteringssporing fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Til dette formål lægger Microsoft Bing Ads en cookie på din computer, hvis du har tilgået vores webside via en Microsoft Bing-annonce. Microsoft Bing og vi kan på denne måde se, at nogen har klikket på en annonce, blev videresendt til vores webside og har nået en tidligere angivet målside (konverteringsside). Vi kan kun se det samlede antal brugere, der har klikket på en Bing-annonce og derefter blev videresendt til konverteringssiden. Der videregives ingen personlige oplysninger om brugerens identitet. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du også sige nej til, at der lægges en cookie med det formål. Dette kan f.eks. gøres via en browserindstilling, der overordnet deaktiverer automatisk lægning af cookies. Du kan finde flere oplysninger om datasikkerhed og de cookies, der anvendes af Microsoft Bing på Microsoft-websiden (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

Klik på dette link for at forhindre Microsoft Bing Ads fremtidige dataindsamling på denne webside (opt-out fungerer kun på denne browser og kun for dette domæne) og for at bruge din ret til at gøre indsigelse imod dette. Så lægges der en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

Ved hjælp af serviceydelser fra AppDynamics Inc. ("AppDynamics"), en Delaware-virksomhed med hovedkontor på 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, indsamles og behandles data i anonymiseret form til analyse og til løbende forbedring af vores webside. Det sker ved hjælp af cookies. Analyse af de indsamlede og overførte data gør AppDynamics i stand til at se og præsentere ydelsesrelaterede svagheder på vores webside. Præsentationen er udtrykkeligt relateret til analyse af interne systemproblemer, så disse kan findes og udbedres tidligt, og stabiliteten af vores webside kan garanteres.

Vi konfigurerer generelt AppDynamics på sådan en måde, at ingen personlige oplysninger (heller ingen anonymiseret IP-adresse) indsamles og lagres. Til gennemgang af ydelsesrelaterede svagheder anvender WAGO udelukkende data, der ikke indeholder personlige oplysninger.

Til online undersøgelser anvender vi serviceydelser fra Netigte Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main, Germany; "Netigate"). Vi har nøje udvalgt og anvendt denne leverandør i henhold til art. 28 i GDPR.

Enhver deltagelse i denne undersøgelse er frivillig. Netigate behandler og lagrer oplysninger leveret af brugerne alene med det formål at evaluere undersøgelsen på vores vegne, såfremt personlige oplysninger, såsom navn, emailadresse osv., anonymiseres, særligt uden brugernes IP-adresser.

Så, hvis det er anonyme undersøgelser, lagres ingen oplysninger, der giver mulighed for at identificere deltagerne. Kun dato og tidspunkt for din deltagelse lagres.

Alle personlige oplysninger, du angiver i undersøgelsen, anses for værende afgivet frivilligt, og de lagres i overensstemmelse med loven. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i beskrivelsen af undersøgelsen, eller du har givet udtrykkelig tilladelse til det, overføres ingen personlige oplysninger til tredjemand. Hvis undersøgelsen også beder om personlige oplysninger ud over det egentlige formål (f.eks. navn, adresse, virksomhed osv.), angiver vi i løbet af undersøgelsen, at alle yderligere oplysninger, vi indsamler og anvender, er oplyst frivilligt.

Hvis der er tale om undersøgelser, hvor der skal opgives personlige oplysninger som et væsentligt led i undersøgelsen, særligt i forbindelse med kundetilfredsheds- og individualiserede undersøgelser og spørgeskemaer, overføres disse oplysninger til os og lagres med baggrund i vores legitime interesser i hastigheden for og optimeringen af vores online service og kundeservice (art. 6, stk. 1, litra f, GDPR). Hvis du allerede er kunde hos os, eller bliver det i fremtiden, kan vi indsamle, gemme, ændre og overføre disse data til oprettelse, udførelse eller afslutning af det kontraktuelle forhold uden at indhente dit samtykke og i så lang tid, som det er tilladt i henhold til loven (art. 6, stk. 1, litra b, GDPR).

I andre tilfælde, herunder hvor det kontraktuelle forhold endnu ikke er etableret, lagrer vi ikke dine data længere end to (2) år, dog længere hvis loven siger det. Du har ret til at gøre indsigelse med fremtidig effekt, hvad angår data overført til os via spørgeskemaet. Du kan udøve din ret til tilbagekaldelse ved at kontakte os.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse her: https://www.netigate.net/legal/.

Vi gør live chat ("Userlike") tilgængelig på vores webside. Userlike er en live chat-software fra Userlike UG (limited), (Probsteigasse 44-46, 50670 Køln, Tyskland). Vi har nøje udvalgt og anvendt denne leverandør i henhold til art. 28 i GDPR. Til dette formål har vi indgået en yderligere behandlingsaftale, der angiver formålet og varigheden af behandlingen, typen af og formålet med behandlingen, typen af personlige oplysninger, kategorier af registrerede og pligter og rettigheder for databehandleren (iht. art. 26, stk. 3, GDPR).

Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). Ved brug af live chat kan du vælge at angive følgende oplysninger om dig selv: fornavn, efternavn og emailadresse. Oplysninger om den enhed, du bruger (webbrowser, IP-adresse) indsamles også i løbet af chatten. Derudover lagrer WAGO dato og tidspunkt for chatsamtalerne samt indholdet af selve samtalerne ("chat-udskrift"). Hvis det opgivne navn eller emailadresse er forbundet med et WAGO kundenummer, kan dette spores af den respektive WAGO kundeservicerepræsentant i løbet af samtalen.

Disse oplysninger er nødvendige for, at chatfunktionen kan fungere korrekt, og så kvaliteten af chatfunktionen kan overvåges, dine spørgsmål besvares og statistik indsamles. For at muliggøre personlige samtaler med os i form a realtids-chat bruger Userlike cookies, der lagres på din computer. Du kan finde flere oplysninger om cookies-funktioner i cores Cookie retningslinjer. Når du ser vores webside, indlæses chat-widgetten i form af en JavaScript-fil fra Amazon Web Services. Chat-widgetten består teknisk af kildekoden, der udføres på din computer og muliggør chatten.

Afhængig af forløbet af samtalen med vores medarbejdere kan det ske, at du afgiver yderligere personlige oplysninger i chatten. Typen af data afhænger meget af dit spørgsmål eller det problem, du beskriver for os.

Men disse oplysninger vil i det væsentligste indeholde for eksempel de følgende typer:

 • lyd- og stemmeoptagelser
 • dokumenter, såsom fakturaer eller odrer, hvori der er behandlet personlige oplysninger
 • fotografier

Behandlingen af disse oplysninger har til formål at give dig en hurtig og effektiv kontaktmulighed og dermed forbedre vores kundeservice.

Derudover kan du senere gå ind i dine chatsamtaler. For at sikre, at der er en godkendt modtager involveret, kræves det, at du angiver din emailadresse. En bekræftelseskode sendes til denne emailadresse bagefter, og den skal du bruge for at kunne hente dine chatsamtaler.

Skulle chatten være utilgængelig, kan du lægge en besked til os. Til dette brug skal du angive følgende oplysninger om dig selv: navn (både for- og efternavn), adresse og emailadresse. Dine oplysninger behandles også i dette tilfælde i overensstemmelse med dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR).

Bemærk venligst, at du kun kan hente dine chatsamtaler i seks (6) måneder efter samtalen, da alle chatsamtaler herefter slettes automatisk. Vi gemmer din chatsamtale i seks måneder for at spare dig for omfattende forklaringeri forbindelse med historikken i den forespørgsel, for at kunne udføre løbende kvalitetskontrol af vores chat og for at kunne garantere sikkerheden ved vores informationsteknologisystemer.

Hvis du ikke ønsker, at samtalen skal gemmes, er du velkommen til at oplyse os om det på nedenstående kontaktadresser. Så sletter vi straks gemte samtaler.

Vi er ikke bekendt med, at Userlike tilgår yderligere data end de ovenfor anførte, men det kan heller ikke helt udelukkes.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse for Userlike UG (limited liability) her: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

Vi ønsker at udvikle vores webside optimalt, og til det formål samarbejder vi med trbo GmbH (Leopoldstr. 41, 80802 München, Tyskland; "trbo"), hvis tracking-værktøjer vi bruger til at håndtere og forbedre vores online tilbud. Vi implementerer disse værktøjer for at kvantificere brugen af vores online tilbud og effektiviteten af vores online annoncering. Det hjælper os med at forstår, hvilke sider der er særligt attraktive for brugerne af vores serviceydelser, hvilke produkter der interesserer vores brugere mest, og hvilke individuelle tilbud vi bør levere til vores respektive websidebrugere.

De data, vi indsamler og anvender i denne forbindelse, lagres altid under et pseudonym (f.eks. et tilfældigt ID-nummer), og det er ikke forbundet med dine personlige oplysninger (f.eks. navn, adresse, kontonummer osv.). Hvis og når trbo opnår adgang til disse oplysninger, sker det udelukkende på vores vegne og under vores supervision. I den forbindelse har vi indgået en kontrakt med trbo om behandling af personlige oplysninger på vores vegne (iht. art. 28, stk. 3, GDPR).

Rent teknisk anvender vi de installerede trackingværktøjer, særligt de såkaldte cookies og web beacons, til at indsamle følgende oplysninger: Hvilke sider besøges hvornår, hvor ofte og i hvilken rækkefølge, hvilke produkter søges der efter, hvilke links eller tilbud klikkes på, og hvilke ordrer afgives.

Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og anvender oplysninger om din brug af websiden på denne måde, kan du gøre indsigelse imod det på det følgende link (såkaldt "opt out"): TRBO OPTOUT COOKIE. Til dette formål lægge en tilhørende opt-out-cookie på din computer, som ikke indeholder data, der kan bruges til sporing, men som blot gør det muligt at genkende din indsigelse imod dataindsamling, så dette ikke længere sker.

Vi gør live chat ("Cognigy.AI") tilgængelig på vores websted. Cognigy.AI er en chatbot -software fra Cognigy GmbH, (Speditionstraße 1, 40221 Düsseldorf, Deutschland). Vi har nøje søgt og bestilt denne leverandør i henhold til art. 28 GDPR. Til dette har vi indgået en yderligere behandlingsaftale, der angiver behandlingens formål og varighed, behandlingens art og formål, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og den registeransvarliges pligter og rettigheder (iht. til artikel 26, stk. 3, i GDPR).

Under en Chatbot -samtale kan du give f.eks. Følgende oplysninger om dig selv: fornavn, efternavn, firma, telefonnummer. Afhængigt af samtalens forløb med vores medarbejdere kan det ske, at du videresender yderligere personoplysninger i chatten. Typen af disse data afhænger stærkt af din forespørgsel eller det problem, du beskriver for os. For eksempel; disse data kan omfatte licensoplysninger, et konkret ordrenummer eller oplysninger om din ordre, hvor personoplysninger behandles. Dine data behandles baseret på dit samtykke eller for at udføre kontraktlige og/eller præ-kontraktuelle foranstaltninger (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR). Desuden gemmer WAGO kun datoen og klokkeslættet for chatsamtalerne samt indholdet af selve chatdiskussionerne ("chattranscript"), når du har givet os dit samtykke hertil. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at få gemt chatudskriften; f.eks. hvis du stiller et konkret spørgsmål, som vores sky ikke kunne besvare, og du giver din tilladelse til, at chatudskriften videresendes til WAGO til videre behandling. Hvis det angivne navn eller den e -mail -adresse er knyttet til et WAGO -kundenummer; efter Chatbot -diskussionen kan dette nummer spores af den særlige WAGO kundeservicerepræsentant. I sådanne hændelser behandler vi også dine data udelukkende i overensstemmelse med art. 6 (1) (a) (b) GDPR.

Oplysninger om den enhed, du bruger (webbrowser, IP -adresse) indsamles også i løbet af Chatbot -diskussionen. Disse oplysninger er nødvendige for, at live Chatbot -funktionen fungerer korrekt, og for at kvaliteten af live Chatbot -funktionen kan overvåges, dine forespørgsler besvares og statistik udarbejdes. For at lette en personlig samtale med os i form af en real -time chat med Chatbot bruger Cognigy cookies, der er gemt på din computer. Du kan finde yderligere oplysninger om cookiens funktion i vores cookie -retningslinje. Ved at se vores websted indlæses Chatbot -widgeten i form af en JavaScript -fil fra Amazon Web Services. Chat -widgeten udgør teknisk set kildekoden, der udføres på din computer og letter chatten.

Behandlingen af alle disse data tjener til at give dig en hurtig og effektiv kontaktmulighed og dermed forbedre vores kundeservice.

Hvis du vil have en WAGO -medarbejder til at kontakte dig efter Chatbot -samtalen, skal du efterlade os en besked. Til dette er det nødvendigt, at du giver følgende oplysninger om dig selv: for- og efternavne, adresse og e -mail -adresse eller telefonnummer. Også i dette tilfælde behandles dine data baseret på dit samtykke eller for at gennemføre kontraktlige og/eller præ-kontraktuelle foranstaltninger (art. 6, stk. 1, litra a), b) GDPR).

Vi gemmer din chat -samtale i seks måneder for at spare dig omfattende forklaringer på din forespørgsels historie under visse omstændigheder, for at deltage i kontinuerlig kvalitetskontrol af vores live Chatbot -tilbud og for at kunne garantere sikkerheden i vores informationsteknologi systemer.

Hvis du ikke ønsker, at din Chatbot -diskussion skal gemmes, kan du enten angive det via selve Chatbot ved ikke at acceptere betingelserne for beskyttelse af fortrolige oplysninger eller ved at justere dine cookieindstillinger. Som et alternativ kan du altid kontakte os direkte under nedenstående kontaktdata. I så fald vil vi straks slette lagrede Chatbot -diskussioner.

Så snart du har åbnet Chatbox, overføres dine data til Cognigy GmbH. Når du indtaster meddelelser i chatvinduet, opretter din browser en direkte forbindelse til Cognigy GmbH -serverne, hvor de data, du har indtastet, behandles.

Yderligere oplysninger om Cognigy GmbH's fortrolighedspolitik er tilgængelige her: https://www.cognigy.com/privacy-policy.

Vi bruger "Contentsquare" en Contentsquare S.A.S. Webanalysetjeneste (5 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, Frankrig). Den tyske afdeling er placeret på Implerstraße 25a, 81371 München, Tyskland.

Contentsquare anvender de cookies, der er beskrevet i vores cookiepolitik, der letter analyse af din brug af vores websteder og onlinetjenester

I tilfælde af dit samtykke indsamles interaktionsdataene for dit besøg på vores hjemmeside i anonymiseret form ved hjælp af Contentsquare til markedsføringsformål og for at optimere hjemmesidens brugervenlighed ved hjælp af cookies. Retsgrundlaget f er art. 6 stk. 1 a) GDPR.

Contentsquare bruger dataene og informationerne til at analysere besøg på hjemmesiden for at udarbejde rapporter om hjemmesidens aktiviteter for os og til at levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og internetbrug. Denne os er anonymiseret.

Contentsquare vil også overføre disse oplysninger i nogle tilfælde, når det er lovligt bemyndiget, eller i det omfang tredjeparter behandler disse data på vegne af Contentsquare.

Som standard sletter Contentsquare alle data, senest efter 13 måneder.

Hvis du foretrækker, at vi ikke indsamler og bruger oplysninger om din brug af hjemmesiden på denne måde, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Alternativt kan du til enhver tid forhindre indsamling og behandling af dine data med Contentsquare-analyseværktøjet ved at foretage visse browserindstillinger. Du kan finde detaljer om dette i hjælpen til din browser.

Yderligere information om Contentsquares privatlivspolitik er tilgængelig her: https://contentsquare.com/privacy-center/ eller her https://contentsquare.com/privacy-center/gdpr/

IV. Cookies ved besøg på vores webside

V. Indsamling, lagring og anvendelse af brugsdata ved besøg på vores webside ved registrering og efter log-in

Online bestillinger kan ikke gennemføres, før du har registreret dig med dine virksomhedsoplysninger, og dermed kan der ikke indgås nogen kontrakter i online-systemet. Hvis du i første omgang ønsker ikke at foretage online bestilling, priser og lignende, kan vi tilbyde dig en registrering kun med emailadresse og kodeord. Derudover kan du kontakte vores salgsteam via andre kommunikationskanaler.

Vi anvender de data, du giver os ved den fulde registrering til at bekræfte, at du har ret til at købe varer i overensstemmelse med vores kundekriterier. Vi lagrer dataene og tidspunktet samt resultatet af gennemgangen, så vi kan gøre aktiveringen permanent og udføre yderligere gennemgange.

Ved log-in sammenholdes dine log-in-data med dem, der findes i vores database over lagrede adgangsdata. Vi gemmer kun fejlslagne log-in-forsøg på din brugerkonto, så vi kan blokere kontoen efter fem fejlslagne forsøg i træk for at forhindre uautoriseret adgang og beskytte dig og os imod forsøg på bedrageri (art. 6, stk. 1, litra a, b og f, GDPR).

Når du lægger varer i indkøbskurven eller på overvågningslisten, anser vi dette som en anmodning om, at vi gemmer dette for dig i vores system. Vi lagrer de anførte varer og mængder på kontoen, så vi kan opfylde dit ønske om at gemme dem, og så vi kan gøre indkøbskurven eller overvågningslisten tilgængelig for dig ved dit næste log-in. På denne måde kan vi tilbyde dig let betjening ved bestilling af en række varer på det rigtige tidspunkt (art. 6, stk. 1, litra b og f, GDPR). Indkøbskurven lagres, indtil du gennemfører bestillingen, men ikke længere end to (2) år efter seneste ændring. Overvågnings- og sammenligningslisten lagres også i maksimalt to (2) år efter seneste ændring, men de er relateret til din browser, indtil du sletter cookies eller skifter browser eller enhed.

Hvis vi viser dig priser, bruger vi dine data til at identificere de enkelte priser, minimum bestillingsmængder samt grænser for gratis levering i vores database, der gælder for dig, og for at gøre det muligt for dig at bestille på disse vilkår (art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR).

Der anmodes om data, der er nødvendige for levering, som en del af bestillingsprocessen (art. 6, stk. 1, litra b, GDPR). I første omgang lagres disse data kun kortvarigt på vores servere for at muliggøre en sekvens i flere trin, og derefter lagres de kun langvarigt, når du gennemfører bestillingen. Derudover indtaster vi også data i databasen, som du indsender via fax eller afgiver over telefonen, og vi behandler dem på lige fod med data fra en online bestilling. Dataene lagres til behandling af bestilling og service, til visning af ordresporing samt kontohistorik, for at lette efterfølgende bestillinger samt for at opfylde de juridiske tilbageholdelseskrav (art. 6, stk. 1, litra b og f, GDPR).

For at behandle ordre.(art. 6, stk. 1, litra b GDPR) skal du måske dele personlige oplysninger og data, der opstår fra bestillingen, med virksomheder, som vi antager til kontraktuel behandling. Dette kan f.eks. være en bank til betalingsprocessen eller en logistikpartner til forsendelse af varerne til dig. Kun nødvendige data deles.

Derudover anvender vi dit navn og adresseoplysninger til at udføre et kredittjek manuelt afhængig af projektet. Kredittjekket udføres ikke automatisk ud fra indkøbsystemets individuelle beslutning, men primært på WAGO's vegne via Verband der Vereine Creditreform e. V. (Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Tyskland, og i sjældne tilfælde af og til via Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Tyskland). Disse kreditbureauer anvender dine data til at kontrollere, om du allerede står i deres database, og for at se om der er eksisterende data, såsom omkring tidligere betalingsproblemer eller løbende kontrakter, om dig. På denne måde modtager vi oplysninger om din betalingshistorik og kreditoplysninger. Vi bruger udelukkende oplysningerne fra kreditbureauerne til at sikre os imod mulige betalingsproblemer, hvilket er vores altovervejende legitime interesse i henhold til bestemmelserne i art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Vi vil i alle tilfælde levere imod forudbetaling, bankgaranti eller kreditforsikring, med mindre andre årsager forhindrer levering. Vi gemmer de data, vi har modtaget fra kreditbureauerne i hele den periode, hvor forretningsforholdet består, så vi kan nedbringe antallet af anmodninger til kreditbureauerne.

Vi anvender data fra registreringen i henhold til art. 6, stk. 1, litra b og f, GDPR. Kreditbureauloven baseret på art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

When the contact form is used, the information listed there is transmitted to us and stored because of our legitimate interests in speed as well as optimization of our online offering and customer service. We use the data exclusively for replying to your inquiry and, if the inquiry should relate to a contractual relationship, or a contractual relationship arise therefrom, for initiating and handling the contractual relationship (Art. 6 (1)(a), (b) and (f) GDPR). If you are already our customer or will be in the future, we may collect, save, modify and transmit the data for the establishment, execution or termination of the contractual relationship without the need for your consent and for as long as the law permits us to do so.

In other cases – including while the contractual relationship has not yet come into being – we store your data no longer than two years, or longer if the law requires this of us. You have a right to object, with future effect, regarding data transmitted to us through the contact form. You exercise your right of revocation through a communication to us.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev med din emailadresse, bruger vi også din emailadresse ud over til kontohåndtering til vores egne annonceringsformål som beskrevet yderligere ved tilmelding til nyhedsbrevet, indtil du annullerer abonnementet (indsigelsesmulighed; art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR). Er ingen andre annonceringsformål defineret, indeholder nyhedsbrevet udelukkende oplysninger fra vores virksomhed omkring fremhævede produkter, nye produkter, produktopdateringer og serviceydelser samt særlige tilbud samt konkurrencer fra WAGO, opdaterede virksomhedsoplysninger for WAGO samt event-datoer. Ved at abonnere på vores nyhedsbrev accepterer du at modtage det samt de beskrevne processer.

Vi anvender softwareløsningen "Evalanche" fra den tyske leverandør SC Networks som mailservice-udbyder inden for emailmarkedsføring. Nyhedsbrevene indeholder såkaldte "web-beacons", en fil i pixelstørrelse, som hentes fra serveren hos SC Networks/Evalanche, når nyhedsbrevet åbnes. Tekniske oplysninger, såsom oplysninger om din browser og dit system, anvendt slutenhed og mail-klient samt din IP-adresse og hentningstidspunkt, indsamles som en del af den såkaldte "call-up". Disse oplysninger anvendes til tekniske forbedringer af serviceydelserne ved hjælp af de tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd baseret på deres hentningslokationer (som kan aflæses ud fra IP-adressen) eller adgangstidspunkter.

De statistiske forespørgsler omfatter også observation af, hvorvidt nyhedsbrevet åbnes, hvornår det åbnes, hvilke links der klikkes på, samt hvorvidt leveringen af emails fungerede. Derudover registreres læsetiden - dette foregår kun på målgruppebasis. Selv om disse oplysninger af tekniske årsager kan sammenholdes med de enkelte modtagere af nyhedsbrevet, er det hverken vores eller SC Networks/Evalanches formål at overvåge enkelte brugere. I stedet hjælper analyserne os med at udlede vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold til dem eller sende forskelligt indhold svarende til vores brugeres interesser.

Vi anvender den såkaldt dobbelte opt-in-proces til at dokumentere accept af nyhedsbrevet og forhindre misbrug af dine data. Via denne proces sikrer vi, at modtageren faktisk gerne vil modtage vores nyhedsbrev. Efter tilmeldingen modtager du en email, hvor du bedes om at bekræfte din tilmelding til nyhedsbrevet. Vi sender ikke vores nyhedsbrev til dig, før vi har modtaget din bekræftelse.

Tilmeldingen til nyhedsbrevet logges, så vi kan dokumentere tilmeldingsprocessen i overensstemmelse med de juridiske krav. Dette omfatter lagring af både tidspunktet for tilmeldingen og bekræftelsen samt IP-adressen. Alle ændringer i dine lagrede data logges også.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev. Du kan framelde dig på linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en skriftlig besked til WAGO Denmark A/S, lejrvej 17, 3500 Værløse, info.dk@wago.com. Hvis du sender en skriftlig besked, vil annulleringen træde i kraft hos os inden for tre (3) uger efter modtagelsen.

Samtykke til at sende emailadresser fremkommer ud fra art. 6, stk. 1, litra a, art. 7, GDPR, og §7, stk. 2, sætning 3 eller stk. 3 i den tyske konkurrencelov (UWG). Statistiske forespørgsler og analyser samt logging af tilmeldingsproceduren sker på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Vores interesse ligger i anvendelse af et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevsystem, der er i tråd med vores forretningsinteresser, såsom direkte annoncering blandt andet, og som lever op til brugernes forventninger.

Hvis vi anvender dine personlige oplysninger til direkte annoncering, kan du til enhver tid gøre indsigelse over dette i henhold til art. 21 GDPR ved at underrette os.

Vi tilbyder dig en jobansøgningsservice i form at et log-ind-område. Du kan tilmelde dig der og kontakte ansøgningsassistenten, som vil føre dig igennem vores ansøgningsservice. Der skal du afgive mindst de følgende oplysninger om dig selv: fornavn, efternavn, emailadresse samt brugernavn. Ud over det kan du afgive alle de oplysninger om dig selv, som du mener er nyttige for ansøgningen.

Når du indsender en ansøgning, eller når du indleder et muligt ansættelsesforhold, bruger vi dine personlige oplysninger til at tjekke egnetheden af ansøgningen samt til at tage personlig kontakt med dig (art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR). Ligger den opslåede stilling uden for EU, videresender vi dine personlige oplysninger efter behov til det respektive land uden for EU (art. 49, stk. 1, litra b, GDPR, hvis der ikke foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse for landet i henhold til art. 45, stk. 3, GDPR, eller passende garantier er på plads i henhold til art. 46, GDPR).

I tilfælde af, at din ansøgning ikke kan tages i betragtning i øjeblikket, har du mulighed for at håndtere dine ansøgningsoplysninger i log-in-området. Vi lagrer og bruger dine log-in-data samt de data, du har afgivet, så du kan få adgang og håndterings- samt ansøgningsmuligheder (art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR). Når du indsender en ny ansøgning, bruger vi derudover dataene fra din tidligere ansøgning til sammenligning (art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR). Vi indleder sletningsprocessen seks (6) måneder efter dit sidste log-in. Det starter med en besked til dig om den forestående sletning, hvortil vi bruger din emailadresse (art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring og behandling af dine ansøgningsoplysninger med fremtidig virkning, og derudover kan du håndtere hver enkelt ansøgning i log-in-området.

Hvis du ikke ønsker at acceptere vores online ansøgningsservice, er du velkommen til at sende os en ansøgning via email eller på papir med samme indhold. Vi gennemgår kun ansøgningen én gang (art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR).

Hvis vi indgår et ansættelsesforhold med dig, migrerer vi dine oplysninger fra ansøgningen til personalefilen og lagrer den i hele arbejdsforholdets løbetid samt i eventuelt yderligere lovfastsat tid (art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR. Før indgåelse af ansættelseskontrakten oplyser vi dig igen specifikt om vores brug af data i ansættelsesforholdet.

Til webinarer anvender serviceydelser fra udbyderen Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; "Cisco"). Vi har indgået en kontrakt med Cisco, der sikrer databeskyttelse for vores webinardeltagere. Ved at stå for webinaret og tilhørende databehandling er Cisco databehandler for behandlingen. Du kan finde deres privatlivspolitik her: https://www.cisco.com/c/da_dk/about/legal/privacy-full.html.

Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). For at deltage i webinarerne, skal du afgive mindst de følgende oplysninger om dig selv: fornavn, efternavn samt emailadresse. De følgende oplysninger kræves også: virksomhedsnavn og hovedkontor (gadenavn, nummer, postnummer og by).

Webinarerne optages jævnligt for at lægge dem på vores webside til senere visning. For at undgå registrering af deltagernes rigtige navne optages spørgsmål stillet af deltagerne ikke. Men det mundtligt gentagede spørgsmål og det tilhørende svar optages og gøres tilgængeligt. Spørgsmålene gentages dog kun i anonymiseret form, så deltagerne ikke kan identificeres.

Hvis du deltager i et webinar, modtager du yderligere oplysninger om webinaret på passende vis med sammen med tilmeldingen og, hvor relevant, efter webinaret. Disse oplysninger kan for eksempel være en påmindelse om webinaret, optagelse af webinaret eller også kundetilfredsundersøgelser om webinaret (art. 6, stk. 1, litra b og f, GDPR).

Hvis du sammen med tilmelding til webinaret også har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, bruger vi også din emailadresse til andet end kontohåndtering. Dette gælder dog kun for vores egne reklameformål, som er beskrevet nærmere ved tilmelding til nyhedsbrevet, indtil du annullerer abonnementet (indsigelsesmulighed; art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR). Bestemmelserne i artikel V, "Indsamling, lagring og anvendelse af brugsdata ved besøg på vores webside med registrering og efter log-in" samt afsnit 5, " Nyhedsbrev pr. e-mail og anden direkte markedsføring", gælder ligeledes.

We make the ASTRAS supplier portal (“ASTRAS”) available to you. ASTRAS is a software from Allocation Network GmbH (Arabellastraße 17, 81925 Munich, Germany). We have carefully searched out and commissioned this supplier pursuant to Art. 28 GDPR. For this, we have entered into an additional processing agreement which specifies the object and duration of the processing, the type and purpose of the processing, the type of personal data, the categories of data subjects and the duties and rights of the controller (pursuant to Art. 28 (3) GDPR).

The following personal data may be processed in the context of the use of ASTRA by WAGO:

 • Personal master data; e.g., name, professional title and industry affiliation
 • Contact and address data; e.g., physical address, email address, telephone and fax numbers
 • Bank details; other account and payment data
 • Tax data; e.g., tax and/or VAT ID, contractual data such as type and amount of the ordered goods or provided services
 • Creditworthiness and payment conditions
 • Data due to complaints
 • Legitimation and authentication data; e.g., identification data, signature, company stamp and passwords
 • Historic data regarding the business relation between yourself and us and companies connected with us
 • Advertising and sales data, including information specific to target groups
 • Data within the scope of ongoing contact maintenance or business acquisition; e.g., data regarding conversations that occurred, including date, time and purpose
 • Copies of the correspondence, insofar as they are in accord with intended use and legal basis by writing, by email or by telefax

We use your data for the following purposes:

 • To render the desired offerings we request from you;
 • to ensure that our website and the contents contained therein is presented to you in the most effective and interesting way possible;
 • to fulfill our obligations arising from contracts concluded between yourself and us;
 • to enable your participation in interactive orders, insofar as you want this;
 • to inform you of changes in our performances.

We collect, save, process and use your personal data when, to the extent that and for as long as required for the potential initiation, justification, transaction or termination of a contractual relationship. The legal basis for this is Art. 6 (1) (b) GDPR.

Beyond this, personal data are collected, saved, processed and used only if a legal provision mandates or permits it or you have given your consent. We will inform you of the applicable legal provisions at a separate location.

Within the scope of the initiation of business relationships and within the limits of what is legally permissible, we are entitled to check the supplier‘s risk of payment default, for the purpose of deciding about the justification, transaction or termination of a sales contract.

In this regard, probability values for the customer‘s future actions are collected and processed. Supplier address data and credit data from credit agencies are also used in calculating these probability data.

For this check, it is possible that services from credit agencies or other thirds are claimed; to serve this purpose, data from you is conveyed to them or requested by them.

Data are collected, processed and used for this purpose on the basis of Art. 6 (1) (b) and (c) GDPR.

Within this legal context, we are also entitled to convey the supplier data to thirds, if and to the extent that such is necessary for the performance of pre-contractual measures and fulfillment of this contract (e.g., for dispatch, invoicing or customer maintenance) per Art. 6 (1) (b) GDPR or fulfilling a legal obligation in the sense of Art. 6 (1) (c) GDPR is required. In required cases – to the extent that is legally permissible – we will forward this data to thirds; e.g., debt collection agencies; under some circumstances, also for the purpose of debt collection in accord with Art. 6 (1) (b) and/or (f) GDPR.

Hvis du ønsker at downloade information ("Downloads") via vores hjemmeside eller via WAGO Download Center, er forudgående registrering påkrævet. Til registrering behandles både dine personoplysninger (titel, fornavn, efternavn og e-mailadresse) og virksomhedsdata (virksomhedsnavn, vej-/husnummer, postnummer, by og land). Disse data er nødvendige for at forhindre uautoriseret adgangsforsøg, for at muliggøre klar tildeling, for at udføre kontrol af sanktionslister og for at beskytte os mod svindelforsøg (Art. 6, stk. 1 a), c) og f) DSGVO). Derudover har du mulighed for at dele yderligere - valgfri - information om dig selv og/eller din virksomhed med os.

Derudover vil dine personoplysninger blive indsamlet, opbevaret, behandlet og brugt af os især, hvis det i det omfang og så længe det er nødvendigt for den potentielle indledning, etablering, udførelse eller ophør af et kontraktforhold. Vi kan således indsamle, gemme, ændre og transmittere dataene med det formål at etablere, implementere eller opsige kontraktforholdet uden at kræve dit samtykke, og så længe vi har lov til at gøre det. Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 b) DSGVO.

Derfor bruger vi især dine personoplysninger til følgende formål:

·For at aktivere de downloads, du har anmodet om fra os;

·For at sikre, at vores hjemmeside og det indhold, den indeholder, præsenteres for dig på den mest effektive og interessante måde som muligt;

·For at opfylde vores forpligtelser i henhold til eventuelle kontrakter indgået mellem dig og os;

Yderligere indsamling, opbevaring, behandling og brug af personoplysninger vil kun finde sted, hvis det er påkrævet eller tilladt ved lov, eller hvis du har givet samtykke til det. Vi vil informere dig om det gældende retsgrundlag på et særskilt punkt.

I andre tilfælde, det vil sige også så længe kontraktforholdet endnu ikke er indgået, opbevarer vi dine data i højst to (2) år, eller længere, hvis loven kræver, at vi gør det.

For at kunne behandle sanktionslistekontrollen (Art. 6 stk. 1 c) DSGVO) kan det være nødvendigt at videregive dine persondata og data fra registreringsmasken til virksomheder, som vi bruger til at udføre sanktionslistekontrollen. I disse tilfælde arbejder vi kun med tjenesteudbydere, som vi har kontraktligt forpligtet til at overholde databeskyttelseskravene, eller som allerede er forpligtet til at overholde databeskyttelseskravene på grund af lovkrav. I begge tilfælde videregives kun nødvendige data.

Inden for rammerne af downloadet indsamles i første omgang tekniske oplysninger såsom information om browseren og dit system, den anvendte slutenhed samt din IP-adresse, antallet af downloads pr. artefakt og tidspunktet for download. Disse oplysninger bruges til den tekniske forbedring af tjenesterne baseret på de tekniske data eller målgrupperne og deres downloadadfærd baseret på deres downloadsteder (som kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. Personlige evalueringer finder ikke sted. For eksempel vil vi ikke kontakte dig på baggrund af din personlige downloadadfærd – uden tilsvarende samtykke eller andet juridisk grundlag.

Hvis du ønsker at få adgang til API'er (programmeringsinterfaces) via vores API Developer Portal, skal du først registrere dig på API Developer Portal. Til registreringen behandles dine personlige oplysninger (titel, fornavn, efternavn og e-mailadresse) samt virksomhedsoplysninger (virksomhedsnavn, gadenavn/husnummer, postnummer, by og land) og det ønskede formål med brugen af API'erne. Disse oplysninger er nødvendige for at forhindre uautoriserede adgangsforsøg, muliggøre en tydelig tildeling og beskytte os imod forsøg på bedrageri (art. 6, stk. 1a) og f) DSGVO).

Derudover vil dine personlige oplysninger blive indsamlet, lagret, behandlet og brugt af os, særligt hvis, i det omfang og så længe det er nødvendigt for den potentielle igangsættelse, etablering, udførelse eller afslutning af et kontraktuelt forhold. Derfor kan vi indsamle, lagre, ændre og overføre dataene med det formål at etablere, implementere eller afslutte det kontraktuelle forhold uden at kræve dit samtykke, og så længe vi har lov til at gøre det ved lov. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1 b) DSGVO.

Derfor anvender vi dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • Muliggøre adgang til WAGO API'er via API Developer Portal;

·At sikre, at API Udviklerportalen og indholdet heri præsenteres for dig på den mest effektive og interessante måde muligt;

·For at overholde vores forpligtelser i henhold til eventuelle kontrakter indgået mellem dig og os.

Yderligere indsamling, opbevaring, behandling og brug af personlige oplysninger vil kun ske, hvis det kræves eller er tilladt ved lov, eller hvis du har givet samtykke til det. Vi vil informere dig om det gældende retsgrundlag på et separat sted.

I andre tilfælde, dvs. også så længe det kontraktuelle forhold endnu ikke er etableret, lagrer vi ikke dine oplysninger længere end to (2) år, eller længere hvis loven kræver det.

VI. Projektplanlægning med Smart Designer

Vi tilbyder dig en gratis online projektplanlægningssoftware til konfiguration af vores produkter. Du kan tilmelde dig for at gemme dine egne projekter og se færdige projekter igen på et senere tidspunkt. Der skal du afgive mindst de følgende oplysninger om dig selv: efternavn, fornavn, emailadresse, virksomhedsnavn, adresse (vejnavn, postnummer, by), land samt kodeord.Der skal du afgive mindst de følgende oplysninger om dig selv: Efternavn, fornavn, e-mailadresse, virksomhedsnavn, adresse (vejnavn, nummer, postnummer, by), land samt kodeord.

De registrerede data anvendes til selvstartede prisforespørgsler og bestillinger, der opstår på baggrund af projekterne i konfiguratoren og vises med den oprettede projektdokumentation (art. 6, stk. 1, litra b og f, GDPR).

Du kan vælge "Acceptér ikke cookies" under browserindstillinger for at forhindre brugen af cookies. I så fald er det ikke muligt at bruge Smart Designer.

Hvis du også har tilmeldt dig vores nyhedsbrev i Smart Designer, vil vi også bruge din emailadresse til kontohåndtering samt i forbindelse med prisforespørgsler, projektplanlægning og bestillinger, der vedrører projekter oprettet med konfiguratoren, som du indleder. Dette gælder dog kun for vores egne reklameformål, som er beskrevet nærmere ved tilmelding til nyhedsbrevet, indtil du annullerer abonnementet (indsigelsesmulighed; art. 6, stk. 1, litra a og b, GDPR). Bestemmelserne i artikel V, "Indsamling, lagring og anvendelse af brugsdata ved besøg på vores webside med registrering og efter log-in" samt afsnit 5, " Nyhedsbrev pr. e-mail og anden direkte markedsføring", gælder ligeledes.

VII. Oplysninger om behandling af personlige oplysninger ved brug af Office365-produkter

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

(også kaldet "Microsoft" heri)

Data Protection at Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited er databeskyttelsesrepræsentanten for Microsoft for det europæiske økonomiske område and Schweiz.

Databeskyttelsesrepræsentanten hos Microsoft Ireland Operations Limited kan kontaktes på følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Databeskyttelse
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irland

Vi behandler dine personlige oplysninger for at lette samarbejdet ved brug af Office365-produkter fra Microsoft.

Typen af og formålet med behandlingen består derfor i levering af professionelle serviceydelser i overensstemmelse med WAGO's mængdelicens og alle serviceaftaler indgået mellem WAGO og Microsoft.

Vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores legitime interesser ligger inden for gruppen af virksomheder i interne administrationsformål og i en passende relation mellem den registrerede og databehandleren. Skulle behandling blive godkendt på andet lovligt grundlag, oplyser vi dig særskilt om dette på et passende sted.

Du skal først registreres, før du kan gøre brug af Office365-produkterne. De følgende oplysninger er som minimum påkrævet til denne behandling:

 • vist navn (kan for eksempel bestå af dit for- og efternavn)
 • E-mailadresse

Når du har registreret dig, kan du også vælge at afgive de følgende oplysninger på din profil:

 • for- og efternavn
 • position i virksomheden
 • kontaktoplysninger
 • arbejdstelefonnumre
 • arbejdsadresse (gade, nummer, postnummer, by)
 • profilbillede

I løbet af samarbejdet behandler vi personlige oplysninger i emails, dokumenter og andre elektroniske data i forbindelse med online serviceydelser.

Afhængig af den specifikke brug af Office365-produkterne kan dette omfatte:

 • Grundlæggende personlige oplysninger (såsom fødested, gadenavn og adresse, postnummer, bopæl, bopælsland, mobilnummer, fornavn, efternavn, initialer, emailadresse, køn, fødselsdato), herunder grundlæggende personlige oplysninger om familiemedlemmer og børn.
 • Godkendelsesdata (f.eks. brugernavn, kodeord eller PIN-kode, sikkerhedsspørgsmål, auditspor).
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresser, emailadresser, telefonnumre, navne på sociale medier, nødkontaktoplysninger).
 • Unikke ID-numre og signaturer (f.eks. sygesikringsnummer, bankkontonummer, pas- og ID-nummer, kørekortnummer, køretøjsregistreringsdata, IP-adresse, personalenummer, studenternummer, patientnummer, signatur, unik identifikation til sporing af cookies eller lignende teknologier).
 • Identifikatorer under pseudonym.
 • Økonomiske og forsikringsoplysninger (f.eks. forsikringsnummer, bankkontonavn og -nummer, kreditkortnavn og -nummer, fakturanummer, indkomst, forsikringstype, betalingshistorik, kreditvurdering).
 • Handelsoplysninger (f.eks. købshistorik, specialtilbud, abonnementsoplysninger, betalingstidslinje).
 • Biometriske data (f.eks., DNA, fingeraftryk og irisscanning).
 • Lokationsoplysninger (f.eks. mobil kommunikations-ID, geolokationsoplysninger, lokation ved begyndelsen/afslutningen af opkald, lokationsoplysninger indhentet via WLAN-adgangspunkter).
 • Billeder, videoer og lyd.
 • Internetaktiviteter (f.eks. browserhistorik, søgehistorik, læsning, tv-sening, radiolytning)
 • Enhedsidentifikation (f.eks. IMEI-nummer, SIM-kortnummer, MAC-adresse).
 • Profilering (f.eks. baseret på observeret kriminel eller asocial adfærd eller pseudonymiserede profiler baseret på besøgte URL-adresser, clickstreams, surfprotokoller, IP-adresser, domæner, installerede applikationer eller profiler baseret på markedsføringspræferencer).
 • Personale- og ansættelsesoplysninger (f.eks. angivelse af ansættelsesstatus, ansættelsesoplysninger (såsom cv, ansættelseshistorik, oplærings-/uddannelseshistorik), funktions- og positionsoplysninger, herunder antal timer arbejdet, evalueringer og løn, oplysninger om arbejdstilladelse, tilgængelighed, ansættelsesvilkår, skatteoplysninger, betalingsoplysninger, forsikringsoplysninger og placering samt firma).
 • Oplæringsoplysninger (f.eks. oplæringshistorik, aktuel oplæring, karakterer og resultater, højeste kvalifikationsniveau, indlæringsvanskeligheder).
 • Nationalitet og bopælsoplysninger (f.eks. statsborgerskab, status for ansøgt statsborgerskab, civilstatus, nationalitet, immigrationsstatus, pasoplysninger, oplysninger om opholds- eller arbejdstilladelse).
 • Oplysninger, der behandles i forbindelse med udførelse af en opgave udført i offentlighedens interesse eller ved udførelse af et offentligt hverv.
 • Særlige kategorier af data (f.eks. etnisk oprindelse, politiske overbevisninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data til utvetydig identifikation er en fysisk person, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering for en fysisk person eller oplysninger om domme eller lovovertrædelser).
 • Alle øvrige personlige oplysninger angivet i art. 4 i GDPR.

For alle andre protokol- og telemetrioplysninger henviser vi til databeskyttelsespolitikken for udbyderen på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Vi behandler kun de oplysninger, vi har modtaget fra dig personligt eller oplysninger, vi modtager som funktionsudbyder inden for vores gruppe af virksomheder (se https://www.wago.com/de/wago-gruppe/international).

I nogle tilfælde kan vi modtage dine personlige oplysninger fra en repræsentant for din organisation, din arbejdsgiver eller en tredjemand som en del af et eksisterende eller fremtidigt partnerskab eller kunderelation.

Interne funktioner: Kommunikationspartnere og dem, der har funktionsposter hos WAGO.


Eksterne funktioner: Bemærk venligst her, at specielt på samarbejdsplatforme kan tredjemænd (såsom medlemmer af andre organisationer) ud over os, dig og din organisation også få adgang til dine personlige oplysninger, der er overført under kommunikation (f.eks. via TEAMS). Det kan ikke udelukkes, at dine overførte personlige oplysninger kan bruges af sådanne tredjemænd eller videregives til andre parter.

Derfor henviser vi dig her til din egen organisations interne databeskyttelsesregler samt til reglerne for tredjemænd involveret i samarbejdet.

I et land uden for EU overfører vi kun dine personlige oplysninger for at følge passende eller tilstrækkelige sikkerhedsregler:

 • Beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en)
 • Derudover har vi indgået aftale med Microsoft om behandling i overensstemmelse med art. 28 i GDPR.

Hvis du ikke giver os dine oplysninger, kan vi måske ikke levere de kontraktuelt aftale serviceydelser.

WAGO foretager ingen automatiske beslutninger eller profilering ved behandlingen af dine personlige oplysninger i Office365-produkterne.

For optagelser af teammøder er det muligt at indhente udtrykkeligt samtykke fra alle deltagere, før optagelsen begynder. Før en deltager ikke har accepteret aftalen, slås deling af mikrofon, video og indhold fra.

Disse optagelser foretages i tilfælde, hvor de skal gøres tilgængelige for deltagere og godkendte modtagere. En autoriseret modtager er en, der f.eks. ikke kunne deltage i begivenheden, men er afhængig af, at indholdet bliver gjort tilgængeligt. Optagelsen omfatter særligt anmodninger om at tale ved arrangementet, lydoptagelser, videooptagelser, chatbidrag og andet indhold, som du deler via teams. Ved at bekræfte, at de vil blive registreret direkte i Teams, giver du dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, som vil blive behandlet som en del af optagelsen af Teams-mødet. Dette samtykke gives på frivillig basis (juridisk grundlag er art. 6, stk. 1 a) DSGVO).

VIII. Databehandling igennem sociale netværk

Vi vedligeholder offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk.

Normalt kan sociale netværk som Facebook analysere alle aspekter af din brugeradfærd, når du besøger deres websider eller en webside med integreret socialt medieindhold (f.eks. "like"-knapper eller reklamebannere). Ved at gå ind på vores sociale mediesider, udløser du adskillige behandlingsprocedurer, der er relevante ift. databeskyttelse. Særligt:

Hvis du er logget ind på din sociale mediekonto og besøger vores sociale mediesider, kan operatøren for den sociale medieportal tildele dette besøg til din brugerkonto. Men under visse omstændigheder kan dine personlige oplysninger også indsamles, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto på den respektive sociale medieportal. I dette tilfælde indsamles dine oplysninger via f.eks. cookies, som gemmes på din slutenhed, eller via logging af din IP-adresse.

Operatøren af den sociale medieportal kan derefter anvende sådanne indsamlede oplysninger til at oprette brugerprofiler ud fra dine præferencer og interesser. På denne måde kan du få vist reklamer, der afspejler dine interesser, både på den respektive sociale medieside og på andre sider. Hvis du har en konto på det specifikke sociale netværk, kan du få vist disse skræddersyede reklamer på alle enheder, som du er eller har været logget ind med.

Bemærk også, at vi hverken kan overvåge eller styre alle behandlingsprocedurer, der anvendes af sociale medieportaler. Afhængig af udbyderen kan operatørerne på de sociale medieportaler derfor udføre yderligere behandlingsprocedurer. Du kan finde relevante oplysninger i brugsvilkårene og databeskyttelsespolitikkerne for den specifikke sociale medieportal.

Vores tilstedeværelse på sociale medier har til formål at give os den bredest mulige kontaktflade på internettet. Det udgør en legitim interesse i forhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Den analyseproces, der indledes af de sociale netværk, kan være baseret på forskellige lovgrundlag, som skal oplyses af operatørerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i forhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR).

Når du besøger en af vores sociale mediesider (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren af den sociale platform ansvarlige for de databehandlingsprocedurer, der udløses af dit besøg. Du har en grundlæggende ret til at udøve dine rettigheder (adgang, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet samt klageadgang) over for os og/eller operatøren af den respektive sociale medieportal (f.eks. Facebook).

Ikke desto mindre skal det bemærkes, at trods det fælles ansvar med de sociale medieportaloperatører, har vi ikke fuldstændig kontrol over de databehandlingsprocedurer, der anvendes af den sociale medieportal. De muligheder, vi har, er primært underlagt den respektive udbydervirksomheds politik.

De oplysninger, vi indsamler direkte via sociale mediesider, slettes fra vores system, så snart formålet med lagringen ophører, du beder os slette dem, eller du trækker dit samtykke til lagring tilbage. Lagrede cookies bliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser - særligt lagringsperioder - forbliver upåvirkede.

Vi har ingen kontrol over lagringsvarigheden for dine oplysninger, som operatørerne af de sociale netværk lagrer til deres egne formål. Hvis du vil vide mere om dette, skal du kontakte operatørerne af de sociale netværk direkte (f.eks. i deres databeskyttelsespolitik, se nedenfor).

Vi bruger ingen automatisk aktiverede sociale plug-ins (f.eks. iFrames) fra sociale netværk eller platforme på vores webside. Vores knapper på sociale netværk eller platforme, såsom Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, XING osv., har udelukkende det formål at føre dig til den respektive udbyders webside. Hvis du klikker på disse links, bliver du dirigeret til websiden for det respektive sociale netværk eller platform. De databeskyttelsesoplysninger, som udbyderen har udlagt der, er gældende. Den respektive udbyder er ansvarlig for at sikre, at driften foregår i overensstemmelse med databeskyttelseskravene. Derudover er vi også online til stede på nogle af disse sociale netværk eller platforme for at oplyse brugerne der om vores produkter og serviceydelser og for at kommunikere med dem. Det underliggende reklamemæssige formål skal anses som en legitim interesse i forhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Selvom WAGO ikke har adgang til de profiloplysninger, der behandles af platformene, har WAGO dog ved brug af disse platforme i visse tilfælde en del af ansvaret i henhold til databeskyttelsesloven.

Du kan finde flere oplysninger om behandlingen af dine personlige oplysninger og dine muligheder for at gøre indsigelse (opt-out) her:

Facebook
Vi har en profil på Facebook. Udbyderen er Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

Vi har indgået en aftale med Facebook om fælles kontrol over databehandling (databehandlertillæg). Denne aftale angiver, hvilke databehandlingsprocedurer vi og/eller Facebook har ansvaret for, når du besøger vores Facebook-side. Du kan læse denne aftale på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan tilpasse dine reklamepræferencer under din brugerkonto. Det kan du gøre ved at klikke på det følgende link og logge ind: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Du kan finde flere oplysninger i Facebooks databeskyttelsespolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Vælg fra (opt out) på: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter
Vi har en profil på Twitter. Udbyderen er Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Du kan finde databeskyttelsespolitikken her: https://twitter.com/en/privacy, og opt out her: https://twitter.com/personalization.

YouTube
Vi har en profil på YouTube. Udbyderen er YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA) repræsenteret af Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Du kan finde databeskyttelsespolitikken her: https://policies.google.com/privacy?hl=da, og opt out her: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn
Vi har en profil på LinkedIn. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Du kan finde databeskyttelsespolitikken her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, og opt out her: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

XING
Vi har en profil på XING. Udbyderen er XING S, (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland).

Du kan finde databeskyttelsespolitikken her: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy, og opt out her: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

X. Digital Building Road Show

Under https://wago-building.expo-ip.com/, you have the option of obtaining information about current topics from the areas of building automation and installation. For an example, if we would like to enable your participation in digital trade fairs or events, it may be necessary to process your personal data.

This is done under different formats, which can be called up via the site described above. You can find out which personal data you process through these formats in the text below. To be able to offer you the digital Building Road Show, it is necessary to work together with a contract worker in the sense of Art. 28 GDPR. Thus, we work together with the service provider VideoART GmbH, Industriestraße 11, 27211 Bassum, Germany “VideoART”). To perform specific processing activities in association with the digital Building Road Show (especially hosting and IT support, platform and data management, output monitoring, digital communication (email, chat, video chat, streaming and screen sharing) and analyses), we serve external service providers that process personal data under contract to us. Please find additional information in the corresponding paragraphs in this privacy policy.

The digital Road Show gives you the opportunity to take part in virtual formats. Thus, you have the opportunity of live events, such as expert presentations about the topic of building automation and installation. The following data is processed for participation in virtual events, including live streaming and, e.g., breakout sessions: Name, company/organization, rooms visited, sessions and subsequent interactions inside the virtual rooms, along with date, time and duration of the participation. We process personal data for the organization and realization of virtual event, live streams and to call up on-demand videos. Please note that any personal information you divulge in a live event or breakout session is understood as voluntarily divulged and is saved and processed in accord with local law. Thus, your data is processed based on your consent (Art. 6 (1) (a) GDPR) and due to our legitimate interests (Art. 6 (1) (f) GDPR).

If you attend a live event, you receive additional information on the event in a suitable manner with the registration for attendance and, where applicable, after the end of the live event. This information might, for example, be an event reminder, the webinar recording or also customer satisfaction surveys on the webinar (Art. 6 (1) (f) GDPR).

After and/or during a live event, you are able to network directly with experts of WAGO Kontakttechnik GmbH (per Swiss law) through this format, or with other participants outside our organization. Pease note, that we are only offering you the opportunity to network. If you decide to use this, you will be transferred to the site https://www.wonder.me/ of the provider “Yotribe“ (Yotribe GmbH, Kommandantenstraße 77, 10117 Berlin, Germany). The supplier bears sole responsibility in the sense of Art. 4 No. 7 GDPR. Further Link information on the Yotribe privacy policy is available here: https://www.wonder.me/policies/privacy-policies.

The digital Building Road Show optionally offers the application from Tawk.to (a live chat software from Tawk.to Inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119). The chat is integrated into the website source text via a plug-in. When you use the chat, you automatically use the service from Tawk.to. The collected data include: Chat record, IP address at the time of the chat and the country it originated from. This data will not be disclosed to any third party and serves only for protection and for internal statistics. With use of the chat, you assent that you agree with this contingency. The data collected with Tawk.to technology is not used to personally identify visitors to this website. They are not saved and are deleted after the chat. Depending on the course of the conversation with our employees, it may happen that you transmit further personal data in the chat. The type of this data hinges strongly on your query or the problem you describe to us. The processing of all this data serves to provide you a speedy and efficient contact option and thus to improve our customer service.

For the purpose and scope of the data collection and use of the data by Tawk.to and your rights and setting options for protecting your private sphere, please refer to the Tawk.to Privacy Notice: https://www.tawk.to/privacy-policy/.

IX. Whistleblower-system

Whistleblowere, der anmelder uetiske, ulovlige og uansvarlige handlinger, er ikke kritikere. Men husk på, at de oplysninger om dig selv, dine kolleger eller alle øvrige aspekter af virksomhedsdriften, du anfører, kan medføre beslutninger, der påvirker andre mennesker. Derfor skal du kun angive oplysninger, som efter din bedste overbevisning er korrekte. Selv hvis du ikke kan forvente nogen sanktioner, når du deler oplysninger i god tro, selv hvis de senere viser sig at være ukorrekte, tolereres bevidst afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger ikke.

Når du anmelder en hændelse via vores whistleblower-system, beskytter vi dine personlige oplysninger, så anmeldelsen ikke bliver til ulempe for dig på nogen måde.

Når du afgiver personlige oplysninger via anmeldelsesformularen, bruger vi dem udelukkende til at undersøge den anmeldte hændelse inden for rammerne af vores whistleblower-system. Dine personlige oplysninger behandles på grundlag af en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Den legitime interesse i behandling af dine personlige oplysninger ligger i effektiv undersøgelse af den hændelse, du har anmeldt.

Naturligvis kan det ske, at du skal angive personlige oplysninger i din anmeldelse. Oplysningerne kan for eksempel ligge i emnet for din bekymring eller i omstændighederne omkring, hvordan du fik kendskab til hændelsen. Vi behandler ligeledes disse oplysninger for effektiv undersøgelse af den hændelse, du har anmeldt.

Hvis vi videregiver personlige oplysninger til personer, hvis profession pålægger dem tavshedspligt (såsom advokater og revisorer) eller til tredjemænd, der er bundet af en separat aftale om overholdelse af fortrolighed (f.eks. detektivbureauer) for yderligere klarlæggelse af den anmeldte hændelse og for at fastslå eventuelle anklager imod den anmeldte person, sker dette på grundlag af vores legitime interesse i forhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, og således at retslige forpligtelser kan opfyldes (art. 6, stk. 1, litra c, GDPR).

Hvis vi, i tilfælde af, at den anmeldte person har begået relevante kriminelle handlinger, skal videregive personlige oplysninger til ordensmagten for at indlede en strafferetssag, sker dette på baggrund af vores legitime interesse i forhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, og således at retslige forpligtelser kan opfyldes (art. 6, stk. 1, litra c, GDPR).

Hvis du bruger systemet korrekt, har du intet at frygte. Hvis whistleblower-systemet bruges ukorrekt med det formål at skade anmeldte personer, forbeholder vi os retten til at sanktionere whistlebloweren. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR for at beskytte ærlige whistleblowere og beskytte vores whistleblower-system imod ukorrekt brug.

X. Lagringsperiode

Vi lagrer dine oplysninger i forskellige perioder afhængig af den påkrævede behandling.

Hvis der ikke er angivet en opbevaringstid ved indsamling (f.eks. som ved accept), slettes personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med lagring, med mindre juridiske lagringsforpligtelser (såsom erhvervsmæssige og skattetilbageholdelsesmæssige forpligtelser) forhindrer sletning. Derfor behandler vi normalt dine oplysninger i hele forretningsforholdet (fra indledning, udførelse og afslutning af en kontrakt og til afslutningen af enhver interesse i de oplysninger, du måtte have).

Derudover lagrer vi dine oplysninger i overensstemmelse med og inden for rammerne af juridiske lagrings- og dokumentationsforpligtelser med tilhørende garanti- og begrænsningsperioder, og i tilfælde af retslig tvist indtil afslutningen af sådanne tvister, hvortil disse oplysninger skal bruges som bevis.

XI. WAGO HUB

For an example, if we would like to offer you information within the scope of the WAGO HUB about the topics automation, interface electronics and connection technology, or to enable your participation in digital trade fairs or events, it may be necessary to process your personal data.
This is done through formats offered through the WAGO HUB. You can find out which personal data you process through these formats in the text below. To be able to offer you the WAGO HUB, it is necessary to work together with a contract worker in the sense of Art. 28 GDPR. We work together with the service provider Uniplan GmbH & Co. KG (Schanzenstraße 39 a/b, 51063 Cologne, “Uniplan”). We have entered into contractual arrangements with Uniplan in accord with Art. 28 (3) GDPR, which ensure the privacy of our WAGO HUB participants. To perform specific processing activities in association with the WAGO HUB (especially hosting and IT support, platform and data management, output monitoring, digital communication (email, chat, video chat, streaming and screen sharing) and analyses), we serve external service providers that process personal data under contract to us. Please find additional information in the corresponding paragraphs in this privacy policy.

Med dette format har du mulighed for at indgå i direkte udveksling med eksperter fra WAGO Kontakttechnik GmbH (i henhold til schweizisk lov) & Co. KG. Under et live -arrangement kan du kontakte eksperterne enten via Microsoft Teams eller via besked via WAGO HUB. Til dette formål modtager hver deltager en personlig indbakke, som dog kun kan bruges til kommunikation inden for WAGO HUB.

Deltagelse i Meet the Experts -formatet er på rent frivilligt grundlag. Bemærk venligst, at for at kunne kontakte dig, vil dine kontaktoplysninger (navn, fornavn og e-mail-adresse) i det mindste blive sendt, så vi kan besvare din henvendelse eller besked. Alle personlige oplysninger, du giver med en besked, betragtes som frivillige og gemmes i henhold til lokal lovgivning om databeskyttelse.

Behandlingen af dine data er således udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6 stk. 1 a) GDPR).

Under et live -arrangement kan du netværke direkte med eksperter fra WAGO Kontakttechnik GmbH (i henhold til schweizisk lov) gennem dette format eller med andre deltagere uden for vores organisation. For at gøre dette kan du oprette et visitkort med registrering til WAGO HUB eller på et senere tidspunkt via dine profilindstillinger. Der kræves ikke visitkort for at deltage i et live -arrangement.

De personlige data, du har gemt på din brugerkonto, fungerer som grundlæggende oplysninger.

Dette omfatter: Hilsen, titel, navn, position og navn på virksomhed/organisation og kontaktdata.

Hvis du har valgt et visitkort, kan du valgfrit tilføje et foto, dit firmalogo og dit websted samt din profil fra det sociale medie LinkedIn og/eller XING. Bemærk, at vi alene er ansvarlige for at oprette og levere dit visitkort gennem WAGO HUB. Deltageren bærer eneansvaret for design af indholdet og f.eks. For brugen af billedmateriale, der leveres uden tredjepartsrettigheder, eller for den efterfølgende kontaktopfordring. De data, der offentliggøres i profilen, er til enhver tid synlige for alle andre deltagere ved live -arrangementet. Således behandles dine data baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR). Vi behandler personoplysninger for at gøre det muligt for deltagerne at chatte og kommunikere med andre deltagere, arrangere og organisere møder, lave notater, deltage i møder eller møder i virtuelle lokaler, streame via platformen samt arrangere og gennemføre aftaler og videoopkald mellem forskellige samtalepartnere.

WAGO HUB giver dig mulighed for at deltage i virtuelle formater. På den ene side kunne du deltage i live -events, såsom ekspertpræsentationer om emnerne automatisering, grænsefladeelektronik og forbindelsesteknologi. Under en live begivenhed kan du stille spørgsmål anonymt ved at indtaste et spørgsmål via begivenhedschatten. Kun moderatoren modtager dette spørgsmål eller denne kommentar og opsummerer det i anonym form. Kun moderatoren for en begivenhed kan spore, hvilken deltager der har indsendt et spørgsmål. Ydermere kan du deltage i såkaldte breakout-sessioner, hvor du har mulighed for at diskutere, hvad du har hørt med eksperterne i en mindre gruppe deltagere efter et live-arrangement eller stille spørgsmål. For deltagelse i virtuelle begivenheder, herunder live streaming og breakout -sessioner, behandles følgende data: Navn, virksomhed/organisation, besøgte lokaler, sessioner og interaktioner inden for de virtuelle lokaler samt dato, tid og varighed af deltagelse. Vi behandler personoplysninger til organisering og realisering af virtuelle begivenheder, livestreams og hentning af on-demand-videoer. Bemærk, at alle personlige oplysninger, du giver inden for en livebegivenhed eller breakout -session, betragtes som frivilligt indsendte og vil blive gemt og behandlet i overensstemmelse med lokal lovgivning om databeskyttelse. Behandlingen af dine data er baseret på dit samtykke (art. 6 stk. 1 a) GDPR) samt vores legitime interesse (art. 6 para. 1 f) GDPR).

Live -begivenhederne (live streaming -sessioner) optages regelmæssigt for at gøre dem tilgængelige i vores WAGO HUB mediebibliotek til senere hentning. Spørgsmål stillet af deltagerne under livebegivenheden registreres ikke for at undgå at registrere deltagernes rigtige navne. Imidlertid vil de mundtligt gentagne spørgsmål og de tilsvarende svar blive registreret og gjort tilgængelige til senere hentning. Den mundtlige gengivelse af spørgsmålene er dog kun anonym, så ingen identifikation af deltagerne er mulig. Hvis du deltager i et live -arrangement, vil du modtage yderligere oplysninger om begivenheden på en passende måde, når du registrerer dig for at deltage og, hvis det er relevant, efter at live -arrangementet er afsluttet. Disse oplysninger kan f.eks. Være en påmindelse om begivenheder, registrering af live begivenheder eller undersøgelser af kundetilfredshed om begivenheden (art. 6, stk. 1 b), f) GDPR).

Vi behandler personoplysninger for vores legitime interesse i analysen af deltagelse i live events og brugen af WAGO HUB og til statistisk evaluering eller optimering af fremtidige online optrædener (retsgrundlag: (Art. 6 Abs. 1 (f) GDPR)) . Du kan bruge cookie -samtykkeværktøjet til aktivt at acceptere brugen af cookies, som ikke teknisk er påkrævet for funktionen og sikkerheden på vores websted. Retsgrundlaget for denne samtykke-baserede, cookie-baserede behandling er dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR).

XII. Ret til tilbagekaldelse

Du kan til enhver tid med fremtidig virkning og uden at angive årsag tilbagekalde samtykker, du har givet os til at indsamle og anvende data, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der er foregået på baggrund af samtykket op til tilbagekaldelsen. Når der er sket tilbagekaldelse, kan WAGO kun behandle dine personlige oplysninger yderligere, hvis dette er påkrævet af juridiske årsager eller lovbestemte forpligtelser. Du kan sende din tilbagekaldelse til controllere eller den kontaktadresse, der er angivet under sidens bemærkninger. Hvis det er teknisk muligt, gør vi også tilbagekaldelsesmuligheden tilgængelig for dig på din konto.

XIII. Databeskyttelsesofficer

Hvis du har yderligere spørgsmål til beskyttelsen af dine personlige oplysninger, denne erklæring om databeskyttelse, samtykke samt behandlingen af dine personlige oplysninger, eller hvis du har en klage om datasikkerheden, kan du kontakte vores databeskyttelsesofficer:

WAGO Denmark A/S

-DATABESKYTTELSESOFFICER-

Lejrvej 17
3500 Værløse
Email: Bjarne.smed@wago.com

Uafhængigt at bestemmelserne i denne databeskyttelsespolitik, har du ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed i henhold til art. 13, stk. 2, litra d første sætning GDPR.

XIIV. Anerkendelse af databeskyttelsespolitik, ændringer

Denne databeskyttelsespolitik træder i kraft på udgivelsestidspunktet på websiden for WAGO Denmark A/S og er gældende, indtil den tilbagekaldes.

Bekræftelse og anerkendelser af databeskyttelsespolitikken er påkrævet for at kunne gøre brug af vores tilbud.

Husk på, at databeskyttelsesreglerne og håndtering af databeskyttelse kan ændres løbende, og indholdet af denne databeskyttelsespolitik skal tilpasses. Er dette tilfældet, præsenterer vi ændringerne tydeligt for dig. Derudover er det tilrådeligt at holde sig opdateret med eventuelle ændringer i lovgivningen og vores virksomheds praksis.