Emner
Målesystem med ekstra værdi

Det nye WAGO energidatastyringssystem registrerer og håndterer let energidata uden programmering og kan til enhver tid opgraderes.
Virksomheder gennemgår i stigende grad effektiviteten af deres bygninger og udstyr. På den ene side kræver lovregler det, på den anden side er potentielle besparelser, som i sidste ende kan give en afgørende konkurrencefordel, også inspirerende. Men omfanget af potentielle besparelser kan kun fastslås, når alle energityper og deres forbrugere er blevet registreret systematisk, og dataene er gennemset i den korrekte sammenhæng. Grundlaget for alt dette er et godt målesystem.

Fordele ved WAGO energidatastyring:

  • Modulær registrering af energi- og procesdata
  • Let parameterisering af indgange ved hjælp af webvisualisering - ingen programmering nødvendig
  • Tilslut eksisterende sensorer til WAGO-I/O-SYSTEM
  • Integreret visualisering
  • Evaluer energidata, og læg en effektivitetsplan
  • Brug nøgletal (KPI'er) til at opnå ISO 50001

Kompleksitet ved måleløsningen

Men praktisk set har dette ofte vist sig at være svært, fordi man for at kunne skabe gennemsigtighed på tværs af energityper må kanalisere de forskellige måledatatyper ind i et enkelt system. Måleløsningen er typisk skræddersyet til situationen og er også ekstremt kompleks. Ud over at definere individuelle målepunkter, vælge egnede måleapparater, målere og sensorer samt installere dem, er programmering af målesystemet kompliceret, tidskrævende og koster oftest dyrest. Og når målesystemet endelig kører, indsamler det hurtigt uanede mængder af data, som så skal håndteres.

Modulær indsamling af energi- og procesdata

Et egnet målesystem skal opfylde 3 kriterier: Det skal være let at integrere i systemet, det skal køre økonomisk, og det skal sikre, at behandlingen af de indsamlede data er simpel. Dette er præcis den løsning, som det nye WAGO energidatastyringssystem tilbyder. WAGO's målesystem kombinerer prækonfigureret hardware og brugervenlig software i én pakke og kan let integreres i både system- og bygningsautomation. Den væsentlige detalje: Ud over energispecifikke værdier som elektrisk strøm eller spændinger kan også mange andre værdier registreres, som er relevante for industrielle og procesteknologier eller for bygningsapplikationer. F.eks. strøm, gas, varme, vand, trykluft og temperatur kan måles i ét system, hvilket giver et omfattende overblik over virksomhedens energistrømme og produktionsprocesser.

Solid base: PFC200 og WAGO-I/O-SYSTEM 750

Den industriafprøvede PFC200-controller og WAGO-I/O-SYSTEM 750-hardware fra basen på hardwaresiden. Det modulære design gør systemet tilpasningsparat til de respektive krav. Til registrering af enheds- og processpecifikt forbrug serieforbindes en række I/O-moduler til controllerne, f.eks. 3-fasede effektmålemoduler til energiforbrugsmålinger, impulstællere, interfaces til forbindelse af M-busmålere og til radiobaserede EnOcean-sensorer. Adskillige andre moduler er også vedlagt til registrering af analoge og digitale strøm- og spændingssignaler.

Moderne software

Systemets standard softwareapplikation gør den kraftige WAGO energidatastyring utroligt let at bruge. Denne software er allerede indlæst i PFC200 og registrerer automatisk tilsluttede I/O-moduler ved opstarten. Indgangene til dataregistrering tilpasses via simpel parameterisering. Alle indstillinger til både idriftsættelse og under betjening kan udføres med et klik med musen - ingen programmering nødvendig. Da det grafiske brugerinterface kan tilgås via HTTPS og standard browser, er der ikke behov for lokal softwareinstallation. Webvisualiseringen fjerner alle komplikationerne ved konfigurering af energiovervågningssystemet. Videresendelse af data til energistyringssoftware på et højere niveau udføres via MODBUS TCP/IP eller som CSV-fil via FTPS. Derudover er det muligt at gemme historikken på et SD-kort. WAGO's fleksible løsning blev fremstillet til tilpasning til eksisterende infrastrukturer og styringssystemer, så virksomhederne fik grundlæggende energistyringsprocedurer til at få et bedre overblik over deres målepunkter på en elegant og simpel måde.

Visualisering er inkluderet

Der kan genereres forskellige evalueringer ved hjælp af det integrerede visualiseringsværktøj, der leverer forskellige diagramtyper og repræsenteringer til visualisering af dataene. Virksomheder kan dermed generere forbrugskurver, der er synkroniseret til deres strømleverandør (PSC) eller fastlægge, hvilke forbrugere der er ansvarlige for spidsbelastninger ved hjælp af sekund-for-sekund-displayet. Ydermere kan energiforbruget overvåges ift. specifikke procestilpasninger for at fastslå, hvor meget energi der kan spares ved at bruge variabel hastighedsmotorer eller nye lamper, eller ved at reducere lækager i trykluftsystemet. WAGO energidatastyringssystemet er også ideelt til virksomheder, der lige er gået i gang med energiovervågning eller ønsker at gøre det uden energidatastyringssoftware på højere niveau.

Stort besparelsespotentiale for industrien

Energiovervågning betaler sig, primært for industrielle virksomheder, hvilket tallene er bevis på. Ifølge energieffektivitetssektoren, der overvåger det tyske industriinitiativ for energieffektivitet (DENEFF) forbrugte denne sektor i alt 2.508 petajoule i 2014. Det er lige under en tredjedel af hele landets samlede energiforbrug. Næsten 65 procent af det blev brugt til at generere procesvarme. Ifølge det tyske energiagentur (DENA) kunne omtrent 15 % af den energi være blevet sparet. Andelen af elektrisk energi til procesopvarmning var marginal, men elektricitet bliver vigtigere og vigtigere i den industrielle energisammensætning. I dag forbruger industriel drift 45 % af al den elektriske energi, der bruges i Tyskland. Det tyske miljøministerium anslår besparelsespotentialet i dette tilfælde til omkring 20 %. Denne statistik gør det klart: Succesfuld omlægning til større energieffektivitet afhænger i meget høj grad af industrien.

Hjørnestenen i øget effektivitet

For at opnå større energieffektivitet er virksomheder i Tyskland blevet pålagt fra 2015 at udføre regelmæssige energiauditter eller introducere energistyring. Det nye WAGO energidatastyringssystem er det rigtige grundlag for begge dele. For at måleresultaterne i sidste ende skal være meningsfyldte, skal virksomhederne se dem i forbindelse med energiydelsesindikatorer (EnPI'er) samt med andre relevante, operationelle data. Individuel evaluering giver nye oplysninger i hver fase af energistyringen hvad angår besparelsespotentialer i virksomheden.

Tekst: Julia Ockenga, Lukas Dökel WAGO
Foto: Fotolia.com, WAGO

WAGO på arbejde

Kundeapplikationer: Energistyring

Som partner og innovationsførende fører WAGO mange interessante projekter ud i livet. Få mere at vide om vores kreative og effektive energistyringsløsninger.

Din kontaktperson hos WAGO

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.