Emner
Tilslutning af alle forbrugsmålermærker: M-Bus

M-bussen - en i sagens natur omkostningsoptimeret feltbus

M-bussystemet er baseret på en master/slave-kommunikationsmodel og kan betjenes som en linje-, stjerne- eller trætopologi. Masteren strømforsyner den serielle bus og behandler dataene fra M-busslaverne (måleenheder).

M-Bus kort foralt:

  • Et enkelt buskabel forbinder alle målere til et centralt system.
  • Udvalgte busnoder leveres direkte via 2-lederbussen.
  • Enheder fra forskellige producenter kan tilsluttes til et bussystem, der ikke binder brugerne til en målerproducent.

M-Bus helt enkelt

M-bussen (målerbus) er en omkostningseffektiv feltbus til overførsel af energiforbrugsdata. En central master – i det enkleste tilfælde en WAGO-controller med efterfølgende niveauinverter – kommunikerer via en 2-lederbus (op til maks. 250 slaver per segment) med busenheder (f.eks. varmemåler, vandmåler, el-måler, gasmåler) samt alle sensor- og aktuatortyper.

Bruger M-Bus

M-bussen bruges til at læse energiforbrugdata fra strømmålere, varmemålere, gasmålere, vandmålere samt forskellige sensorer og aktuatorer fra forskellige producenter. M-bussen er et effektivt system til måling af forbrugsdata og bruges ofte i bygningskontrolsystemer.

Dine fordele ved M-busmaster

  • Direkte (ingen eksterne gateways/niveauinvertere) og omkostningseffektiv tilslutning af M-busenheder til I/O-systemet

  • Yderst fleksibel ved kombination med andre I/O'er og I/O-systeminterfaces

  • Brug af flere moduler for større datamængder

M-bussystemgrafik

M-busprodukter fra WAGO

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-busmaster (753-649)

753-649 M-busmodulet fungerer som M-busmaster, der gør det muligt at tilslutte M-bus-slaver direkte til WAGO-I/O-SYSTEM 750. Målebussen (M-Bus) er et feltbussystem, der overfører energiforbrugsdata målt af M-bus-slaver (f.eks. varme-, vand-, el- og gasmålere), samt alle sensor- og aktuatortyper. M-busmasteren kommunikerer med M-bus-slaverne og danner et interface mellem M-bussen og den behandlende software.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.