Emner
Hurtig kommunikation mellem automations- og feltenheder: MODBUS

MODBUS-protokollen er en kommunikationsprotokol baseret på master/slave- eller klient/server-arkitektur. Det primære formål med protokollen er at facilitere driftsikker, hurtig kommunikation mellem automations- og feltenheder.

Fordele ved MODBUS:

  • Ensartet dataudveksling kompatibel med standarder
  • Meget hurtig dataoverførsel
  • Uafhængig af teknologi og producent

MODBUS forklaret helt enkelt

Den veletablerede MODBUS-protokol er blevet standarden. Den udvider MODBUS-protokollen, der har været kendt siden 1979, med programmerbare logic-controllere. Fordelen: MODBUS er en strømlinet protokol, der sikrer ultrahurtig ETHERNET-dataoverførsel. En producentuafhængig datastruktur muliggør også kommunikation mellem enheder fra forskellige producenter.

MODBUS i aktion

MODBUS muliggør tilslutning af en master (f.eks. en pc) og adskillige slaver (f.eks. måle- og styresystemer). Der er to versioner: En til det serielle interface (RS-232 og RS-485) og en til ETHERNET.

De følgende dataoverførsels-driftstilstande er forskellige:

  • MODBUS TCP: ETHERNET TCP/IP-kommunikation baseret på klient/servermodellen
  • MODBUS RTU: Asynkron, seriel overførsel ved hjælp af RS-232 eller RS-485
  • MODBUS ASCII: Ligner RTU-protokollen, men har et andet dataformat.Anvendes relativt sjældent

MODBUS TCP/IP – hurtig, finpudset kommunikation

MODBUS TCP opretter klient/serverkommunikation Det eneste krav er, at noderne er i samme IP-adresseområde.

Der foretages en yderligere indstilling gennem enhedens adresse, men det kan ikke gøres manuelt på produkter fra alle producenter. For eksempel kan man bruge enhedsadressen til at nå den MODBUS RTU-node, der er forbundet til Gateway, ved at adressere sidstnævntes IP-adresse via MODBUS-TCP-MODBUS-RTU Gateway. Siden 2007 har MODBUS/TCP været angivet i standarden IEC 61158, og der refereres til den i IEC 61784-2 som CPF 15/1.

Systemgrafik_Modbus_finale.jpg

MODBUS-systemgrafik

Modbus RTU

MODBUS RTU opretter en seriel master/slave-kommunikation ved hjælp af RS-232 eller RS-485. For at kunne adressere MODBUS RTU skal de serielle kommunikationsparametre først være kendt og/eller defineret. Disse parametre omfatter baud-rate, paritet og stopbit. De/-n slaveadresse/-r, der skal adresseres af masteren, kommer også i spil. I det tilfælde er lederlængden med RS-232 begrænset til 15 m og med RS-485 til 1200 m.

Anbefalet læsning

Relateret til MODBUS

Produkter

I/O-systemer – klar til brug hvor som helst

Hvad enten det er inde i eller uden på styretavlen, leverer WAGO's I/O-systemer automation lige dér, hvor du behøver det – også i barske omgivelser.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkter

Controllere til omkostningseffektiv kontrol

Kontrolopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rette PLC i sit produktsortiment til enhver udfordring og ethvert behov.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Dette er måske også interessant for dig

Andre emner hos WAGO

Bygningsautomation

Læg planer i dag for i morgen

Hvad enten det handler om belysnings- eller rumstyring eller løsninger til varme, ventilation eller klimasystemer, er WAGO en innovativ partner med de rigtige produkter, så du sparer tid, penge og energi.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
Fremstillingsindustri

Form ændringen aktivt

Til ingeniører og slutbrugere: WAGO's løsninger gør, at du let kan klare hurtige udstyrsskift via industri 4.0 og relaterede teknologier.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg