Her på siden:
energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabil strømforsyning med sol og vind

En stigende energiforsyning fra regenerative kviksølvskilder ændrer behovet for systemserviceydelser og kræver større fleksibilitet i energiforsyningen. WAGO understøtter forsyningsnetoperatører, der intelligent forbinder og kontrollerer vedvarende energi.

Andelen af vedvarende energi stiger støt og hurtigt internationalt. Den svingende fotovoltaiske strøm og vindmøllestrøm har dog ulemper i forhold til nethåndtering. Den ustabile forsyning gør det sværere at forudse produktionen og sikre netstabiliteten. Men der er løsninger, der mindsker belastningen på nettet.

Indfødningshåndtering: Målrettet neddrosling af sol og vind

For at sikre systemsikkerheden i takt med at vedvarende energikilder vinder frem, kan forsyningsnetoperatører på afstand reducere indfødningskapaciteten for sol- og vindkraftsystemer i tilfælde af overbelastning af nettet. Loven om vedvarende energiformer udstikker reglerne afhængig af anlæggets effekt. Afhængig af det ønskede signalområde sammensætter WAGO den telecontrol-løsning, der passer til dig, blandt over 500 forskellige I/O-moduler. Fordele ved WAGO's løsning:

 • Bred produktportefølje: Fra simpel trinkontrol med eller uden nødstopkommando til cos-ϕ- eller Q/U-kontrol
 • Mulighed for direkte kobling til solpanel- eller vindmølleparkens computer via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP
 • Kommunikation fra systemet i overensstemmelse med brugerkrav
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
 • Også mulighed for kobling af systemerne via IEC 60870, IEC 61850 eller DNP 3.0
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

Solkraftværker kan fjernbetjenes.

Virtuele kraftværker: Intelligente netværksforbindelser mellem producenter og forbrugere

På virtuelle kraftværker udgør decentraliserede generatorer, lagersystemer og kontrollerbare belastninger, såsom som nødgeneratorer eller produktionssystemer, en fleksible og justerbar kombination. Intelligent synkronisering af disse mindsker belastningen på strømforsyningen. WAGO's telecontrollere lever op til kravene i VHPready 4.0 kommunikationsstandarden og sikrer problemfri tilslutning af systemer. Fordele ved WAGO's løsning:

 • Problemfri tilslutning af individuelle systemer til det virtuelle kraftværk
 • Standardisering af emner og variabler i forskellige kommunikationsprotokoller med VHPready
 • kommunikation via forkonfigurerede profiler, der bruger udtrykkeligt definerede datapunktlister
 • Definition af domænespecifikke bestemmelser, såsom specifikationer for driftsadfærd og reaktionstider via VHPready - på denne måde kan værkerne styres ved hjælp af tidsplaner.
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

Fotovoltaisk strøm, batteri og strøm-til-benzin smelter sammen.

Driftsreserve: Førsthjælp til nettet

En driftsreserve kompenserer for udsving i elnettet. Hvis operatører af virtuelle kraftværker eller individuelle producenter og kontrollerbare forbrugere leverer denne strøm til de ansvarlige forsyningsnetoperatører, kan de skabe ekstra indtjening. Ved driftsreserver skelnes imellem primære, sekundære og minutreserver, som skal leveres inden for hhv. sekunder, 5 minutter og 15 minutter. Grundet de høje standarder for signalalsidighed, cybersikkerhed og tilgængelighed er sikre og robuste controllere afgørende. Fordele ved WAGO's løsning:

 • Udvalg med over 500 forskellige I/O-moduler
 • Mulighed for direkte kobling til solpanel- eller vindmølleparkens computer via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP
 • Kommunikation fra systemet i overensstemmelse med brugerkrav
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

Offshore-vindmølleparker kan også levere reserver.

Direkte markedsføring: Sælg grøn elektricitet med overskud

Direkte markedsføring betyder salg af elektricitet fra vedvarende energikilder til store kunder eller ved hjælp af elektricitetsformidlingen. Direkte markedsføring skelner imellem obligatorisk direkte markedsføring af nye systemer og valgfri direkte markedsføring af eksisterende systemer. Grøn elektricitet behandles på samme måde som konventionelt produceret elektricitet og sælges til samme markedspris. Efter salget betales indtjeningen fra elektricitetsformidlingen til systemoperatøren sammen med et markedstillæg, der giver ekstra indtjening. Ved traditionel direkte markedsføring af EEG-systemer registreres den driftsmæssige parathed og effektivitet. Derudover specificeres indstillingspunkter for den aktive strøm som trappesignal eller glidende. WAGO leverer den rigtige løsning til alle applikationer:

 • Udvalg med over 500 forskellige I/O-moduler
 • Måling af aktiv strøm ved hjælp af 3-fasede strømmålermoduler
 • Måling af ydelsesværdier ved hjælp af eksisterende måleapparater (f.eks. Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
 • Måling af ydelsesværdier ved hjælp af eksisterende målere (f.eks. ved hjælp af S0-impuls, IEC 62056-21 eller SML)
 • Direkte kobling via inverterprotokoller, solcelleanlægscontrollere eller vindmølleparkcomputere
 • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatør og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
 • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

I stedet for indfødningsbetaling: Elektricitetssalg på det åbne marked

Se vores løsninger i arbejde

Anbefalet læsning

Flere kraftteknikapplikationer

Uanset om det handler om digitalisering, generering af vedvarende energi eller integration af decentraliserede leverandører, tilbyder WAGO løsninger til enhver udfordring inden for moderne energistyring.

Energiforsyning

Intelligente energiforsyningsnet

Automation af energinet har mange fordele. Én af dem er muligheden for fjernvedligeholdelse. WAGO har de rigtige løsninger.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisering

Smarte net til energimarkedet

Når energisystemer digitaliseres, er der behov for strategier og produkter, der gør det hele muligt. WAGO har erfaringen og løsningerne til den digitale energiomlægning.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Generering af vedvarende energi

Altid god forbindelse

Målet er driftsikker, sikker energiforsyning. Med produkter og lsninger fra WAGO former du energiovergangen på et bæredygtigt grundlag.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Energilagersystemer

Strøm døgnet rundt

Energilagringssystemer letter forsyningsnettene og øger fleksibiliteten i strømforsyningen. WAGO-teknologi giver mulighed for at styre lagersystemer.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg