100 Royal Arena.jpg

Herunder kan du læse om hvordan VIA University College har brugt WAGO-løsninger og WAGO-moduler

VIA

Unik open source bygningsstyring leverer 20% reduktion af energi

Smart buildings og Central Tilstands Styring er dyrt at indkøbe. Læs artiklen fra Ingeniøren om hvordan VIA University College fandt en skræddersyet løsning sammen med WAGO, hvor vi sammen kunne udarbejde en model, der kunne passe de 220.000 etagemeter og endda spare 20% på energiudgifterne.

484a4201-min.jpg

Dansk flowbatteri gør det nemmere at lagre grøn energi

VisBlue har udviklet et flowbatteri, hvor battericeller og væske er adskilt.

Batteriet gør det nemmere og mere effektivt at lagre grøn energi til gavn for kundernes økonomi og fl eksibiliteten i det samlede energinet. WAGO Denmark bidrager med komponenter til automation og styring.

Læs mere om Visblue og samarbejdet med WAGO i denne artikel bragt i Industriens Danmark, et tillæg til Berlingske.

Visblue 1.jpg

Nyt vækst- og innovationshus, Slagelse – CTS

Udgiften til at vedligeholde og servicere kommunale CTS-anlæg bliver ofte sendt ud af kommunen til store, landsdækkende virksomheder. Nu vil Slagelse Kommune beholde de penge lokalt. I et samarbejde med WAGO skal lokale installationsfirmaer have et kompetenceløft, så de kan håndtere den opgave.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

Copenhagen Royal Arena, Ørestaden - DALI-lysstyring

Royal Arena bliver et imponerende byggeri med plads til 12.500 siddende tilskuere. Lysinstallationen er tilsvarende omfattende med bl.a. 187 DALI-komponenter, som WAGO har leveret. Hoffmann Teknik står for installationen, der i øvrigt er lidt anderledes, idet DALI ikke kun styrer lyset.

Royal Arena_2000x1500.jpg

Vejrø Resort – opsamling af energidata med WAGO's PLC'er

På rundt regnet 150 hektar i Smålandshavet har Vejrø ApS skabt et selvforsynet og bæredygtigt hotel-/konference-/landbrugsmiljø. Øen er isoleret fra forsyningsnettet, og derfor har de opsamlede energidata via bl.a. WAGO PLC’er stor betydning for minimering af øens energiforbrug

schaltschrank_laptop_2000x1500.jpg

Kalundborg Forsyning A/S – registrering af overløb i spildevandsledninger

Kalundborg Forsyning A/S har valgt en enkel og fleksibel løsning på styring, overvågning og logning af overløbsnetværker baseret på hastigheds- og niveausensorer, der er styret af WAGO's PLC type 750-8207 med indbygget modem og installeret af WERTHs EL aps.

au-10-301-2.jpg

Vi har samarbejdet med WAGO om en avanceret RGBWW- og Tunable White-løsning på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Det kaldes også Kelvin Change eller døgnrytmelys, hvor farvetemperaturen skifter henover døgnet. Vi har brugt WAGO som leverandør til de CTS- og IBI-styrende dele. Der er anvendt en DALI Device Type 8 Colour Control til at styre det skiftende lys, og ud over komponenterne har WAGO leveret god sparring om komponentvalg og stået til rådighed for den tekniske løsning. Deres viden har sikret, at vi har kunnet udnytte alle mulighederne i de løsninger, der er valgt. Vi har skullet designe løsningen fra bunden, og i den proces har det givet god tryghed, at WAGO stod bag løsningen. Det betyder også, at vi meget gerne bruger dem som leverandør igen, hvis deres løsninger passer til et af vores kommende projekter inden for bygningsautomation.

Morten Juhler, direktør, Jansson EL