Emner 23. juni 2017
Sammen mod målet: Vores forsyningskæde

Mange aspekter i forsyningskæden retfærdiggør bæredygtig forretningsaktivitet.

Det omfatter opstilling af ens socialt og miljømæssigt sunde virksomhedsstandarder og sende dem ned i forsyningskæden, oprettelse af foranstaltninger for overholdelse af regler og bestemmelser, fremme af rimelige forretningsrelationer samt vedligeholdelse af krav til høj kvalitet.

Vigtigt for os:

  • Troværdige partnerskaber
  • Forebyggelse af korruption og sikring af overholdelse af standardprocesser
  • Miljømæssige og sociale standarder

Leverandørstyring

Som internationalt aktiv og voksende virksomhed med en bred portefølje bliver vores forsyningskæde mere og mere kompleks. Et troværdigt forhold til vores leverandører er afgørende for at sikre overholdelse af lovregler samt miljø- og sociale standarder. I mange år har vi gennemført og evalueret leverandørundersøgelser om emnerne "Miljøstyring", "Overholdelse af REACH/RoHS" samt "Medarbejderbeskyttelse". I 2016 udvides dette til også at omfatte fokus på sociale og etiske standarder. Vi har også videregivet industrikodekset ZVEI e. V. til vores leverandører. Det har vi gjort for at vise den grundliggende værdi i ansvarlig virksomhedsledelse i hele forsyningskæden og fremme implementeringen af disse principper.

Troværdige forretningsrelationer

Vi bestræber os altid på ikke alene at gøre et godt professionelt indtryk på vores kunder og forretningspartnere, men også at gøre et godt personligt indtryk. Vores virksomheds Adfærdskodeks ligger til grund for dette. Vi fremmer også integritet og ærlighed i vores oplæring, og vi arbejder på passende overholdelsesprocesser og grundlæggende oplæringsprogrammer for vores medarbejdere. Til at understøtte dette deltager vi i initiativet "Forum for overholdelse i mellemstore virksomheder." i 2016 Vi har til hensigt proaktivt at styre uden om fælder, såsom korruption, for at skabe en positiv virksomhedsstruktur. Dette er baseret på et tilsvarende stærkt engagement fra ledelsens side, der kræver og understøtter tilsvarende foranstaltninger.