Puheenaiheet
Laitteistoriippumaton automaatio

Kun puhutaan avoimesta automaatiosta, saattaa herätä mielikuva täysin avoimista ovista, joista kuka tahansa voi kävellä sisään tekemään muutoksia tai pääsemään käsiksi laitteiden tietoihin. Tämä mielikuva pätee periaatteessa ohjelmistokehitysvaiheessa, jolloin automaation suunnittelijalla on täysi vapaus valita ohjelmointikieli ja -ympäristö, olipa se sitten esimerkiksi CODESYS, Python, Eclipse IDE tai jokin näiden yhdistelmä.
Toisin kuin perinteisessä suljetussa automaatiojärjestelmässä, jossa mahdollisuudet ovat riippuvaisia laitevalmistajasta ja ohjelmointiin käytetään valmistajan lisensoituja ohjelmistoja, avoin automaatiojärjestelmä tarjoaa lisämahdollisuuksia avointen rajapintojen, modulaarisuuden ja pilvipalveluiden kautta. Avointen automaatiojärjestelmien ohjelmointiympäristöt ja -kielet ovat vapaasti saatavilla olevia maksuttomia vaihtoehtoja, mikä edistää avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi avoimen ohjelmointiympäristön ja -kielen yhteisön tarjoama tukiverkosto on yleensä laitevalmistajaan sidottua ratkaisua moninkertaisesti kattavampi.

Lue myös ensimmäinen osa

Avoin automaatio mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman käyttäjäyhteisön osallistumisen ja innovaatioiden syntymisen. Tämä avoimuus ja vapaus valita sopiva ohjelmointiympäristö, tekevät avoimesta automaatiosta houkuttelevan vaihtoehdon monille automaatioalan ammattilaisille.

Asiantuntijamme Jarno Luomanpään mukaan avoin automaatio WAGOlla tarkoittaa ennen kaikkea laitevalmistajariippumattomuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjelmointiympäristö ja -kieli voidaan valita vapaasti samoin, kuin laitteiden välinen kenttäväylä. Samaten liitettävyys antureihin ja toimilaitteisiin on laitevalmistajariippumatonta. Avoin automaatio mahdollistaa myös avoimen pilvirajapinnan, joka ei ole sidottu vain yhteen pilvipalvelun tarjoajaan.
WAGOopen_2000x1125.jpg

WAGOn ja Bosch Rexrothin yhteistyö lisää avoimuutta vielä entisestään ja käytännössä mahdollistaa täydellisen laitevalmistajariippumattomuuden; käyttöjärjestelmä CtrlX OS on yhdenmukainen käyttöjärjestelmä laitevalmistajien välillä. Yhteistyöstä voitte lukea lisää nettisivuiltamme: www.wago.com/fi/avoin-automaatio/ctrlx.


Avoin automaatio tarkoittaa automaation siirtymistä kohti IT-maailmaa. Tämä tarkoittaa käytännössä yleisimpien ohjelmointikielten siirtymistä myös automaation puolelle, mahdollistaen monipuolisempien ohjelmien ja algoritmien suorittamisen ohjaimissa. Tämä taas mahdollistaa kustannustehokkaamman automaation kaikilla osa-alueilla, kun erillisiä tietokoneita ei tarvita hoitamaan IT-puolta, vaan ohjelmia voidaan suorittaa suoraan ohjaimessa. Lisäksi syntyy säästöjä, kun erillistä tietokonetta ei tarvitse hankkia, eikä ylläpitää. On myös hyvä tiedostaa, että teollisuuskäyttöön suunnitelluilla ohjaimilla on yleensä huomattavasti pidempi käyttöikä, kuin kuluttajakäyttöön suunnitelluilla tietokoneilla. Lisäksi laitteiston tietoturvataso kasvaa, kun ylimääräistä rajapintaa ohjaimen ja tietokoneen välillä ei tarvita.

IT-puolella ohjelmistojen ostaminen ja lataaminen laitteille on ollut arkipäivää jo pitkään, ja avoimen automaation myötä sama ilmiö siirtyy myös OT-puolelle. Jos mietitään IT-puolen ohjelmistoja, esimerkiksi laskutusohjelmistoja tai kulunvalvontajärjestelmiä, näitä ei koodata räätälöidysti jokaiselle asiakkaalle, vaan korkeintaan perustuote räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Tulevaisuudessa myös automaation puolella tämä on mahdollista WAGOn laitteiden avulla, erityisesti Bosch Rexrothin CtrlX OS -käyttöjärjestelmän ansiosta, josta kerromme lisää myöhemmin. Yleisten ohjelmointikielten vapautuminen automaation käyttöön avaa valtavasti mahdollisuuksia erilaisten toiminnallisuuksien toteuttamiseen ja tuo IT-ohjelmoinnin osaamista automaation puolelle.