Tällä sivulla:

Asiakassovellus
Avoin automaatio WAGOn silmin

Avoimuus mahdollistaa ohjelmointikielen ja -ympäristön vapaan valinnan, myös ohjelman käännön suoraan mallinnuksesta. Tällöin valmistajakohtainen (PLC) ohjelmointiympäristö ei enää rajoita lopputuloksen ominaisuuksia. Lisäksi siirtyminen kohti IT-maailmaa tehostaa automaatiota; ohjaimissa voidaan suorittaa monipuolisia ohjelmia ja algoritmeja ilman erillisiä tietokoneita. Laitteesta puhutaankin ohjaimena ohjelmoitavan logiikan sijaan.

Tietoturva on viety korkealle tasolle WAGOn kyberturvallisilla ohjaimilla ja Microsoft Azuren pilvipalvelulla, mikä takaa tiedon turvallisen käsittelyn ohjaimesta pilveen asti. Avoimuus ja tietoturvan taso tekevät avoimesta automaatiosta houkuttelevan vaihtoehdon automaatioalan ammattilaisille.

Yhteistyö Bosch Rexroth :in kanssa nostaa avoimen automaation aivan uudelle tasolle, tarjoten joustavuutta, skaalautuvuutta ja mahdollisuuden täyteen laiteriippumattomuuteen automaatiojärjestelmissä. Laiteriippumaton käyttöjärjestelmä CtrlX OS mahdollistaa ohjelmistoratkaisun vakioimisen aina käyttöjärjestelmätasolta asti. Tämä lisää varsinkin eri sovellusten yhteen toimivuutta sekä tietoturvaa.

Kaiken kaikkiaan avoin automaatio muuttaa automaation suljetusta ja laite riippuvaisesta kohti ohjelmistokeskeistä ja laiteriippumatonta. Se lisää automaatiosuunnittelun tehokkuutta ja mahdollistaa uuden liiketoiminnan kehittämisen. Avoimuus, vapaus valita ja tehokas tiedonkäsittely ovat avoimen automaation kulmakiviä, jotka tekevät siitä houkuttelevan ja tulevaisuuteen suuntautuneen vaihtoehdon automaatioalalla.

Lue lisää