Puheenaiheet
Pilvipalvelut osana avointa automaatiota

Nykyään tieto on valtaa, ja tämän ovat huomanneet lukuisat yritykset ympäri maailmaa keräten tietoa eri lähteistä. Vaikka tiedolla ei ehkä juuri nyt olisikaan välitöntä käyttöä, niin pitkällä aikavälillä ja monien tietolähteiden yhdistelmänä voidaan tehdä merkittäviä analyysejä ja siten kautta päätöksiä. WAGOlta Petrus Pajunen toteaakin, että ”tieto on nykypäivänä monesti yrityksen arvokkainta omaisuutta ja sen salaaminen ja turvallinen tallentaminen ovat liiketoiminnan kannalta elintärkeitä asioita”.

Tämän vuoksi tiedon tallennus, käyttö ja analysointi ovat asioita, joihin yrityksen kuin yrityksen kannattaa nykypäivänä käyttää hetki aikaa. Nykypäivänä tietojenkäsittelylle asetetut vaatimukset ovat erittäin korkeat, eikä vähiten siksi, että odotamme saavamme tiedon välittömästi käsiimme ja missä tahansa. Pilvipalveluiden avulla voimme koota tiedot yhteen paikkaan jokaisesta laitteesta ja esittää ne tiivistetysti missä päin maailmaa tahansa.

Artikkelisarjan edellinen osa

Uusia etuja

Pilvipalveluiden avulla voidaan saavuttaa uusia etuja ja lisätä tehokkuutta esimerkiksi automaation ylläpidossa, kunnossapidossa ja energianhallinnassa. Pilvipalvelut tarjoavat myös mahdollisuuden reaaliaikaiseen seurantaan ja ennakoivaan analytiikkaan. Näin ollen mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata nopeasti, mikä parantaa automaatiojärjestelmien käytettävyyttä ja vähentää häiriöiden aiheuttamia seisokkeja.

Pilvipalvelun käyttöönottaminen ja sinne tiedon kerääminen sekä kerätyn tiedon tulkinta antaa yrityksille tietoa tulevien ratkaisujen kehittämiseen, mahdollistaa nopeamman reagoinnin poikkeustilanteisiin sekä uusia mahdollisuuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Liitettävyys muihin pilvipalveluihin

WAGOn ohjain voidaan liittää sekä kaupallisiin pilvipalveluihin, kuten Microsoft Azureen, Amazon Web Servicesiin (AWS), SAP Cloudiin, että myös mihin tahansa muuhun MQTT-pohjaiseen pilvipalveluun. Tämän mahdollistaa WAGOn ohjaimesta löytyvä Cloud Connectivity; yhteys voidaan muodostaa myös yhtäaikaisesti kahteen eri pilvipalveluun. Valitsemalla Cloud Connectivity -asetuksista MQTT AnyCloud, voidaan WAGOn ohjain liittää esimerkiksi paikalliseen MQTT-Brokeriin, joka hallitsee isomman kokonaisuuden tiedonkeruuta. Ja tietenkin myös WAGOn ohjain voi toimia MQTT-Brokerina.