Seleccionar idioma
{ "breadcrumbs" : [ ], "categoryCode" : "10000", "conditionalFacetGroups" : [ { "displayName" : "Sección de conductor mín. … máx.", "groupName" : "Leiterquerschnitt", "name" : "leiterquerschnitt", "priority" : 90 } ], "currentQuery" : { "query" : { "autoSuggest" : false, "facets" : "", "ignoreResultType" : false, "sort" : "relevance", "text" : "*" }, "url" : "/c/products" }, "facetGroups" : [ { "displayName" : "Status info", "name" : "Status_infos", "priority" : 60 }, { "displayName" : "Datos técnicos", "name" : "Technische Daten", "priority" : 75 }, { "displayName" : "Datos de conexión", "name" : "Anschlussdaten", "priority" : 90 }, { "displayName" : "Datos de salida", "name" : "Ausgangsdaten", "priority" : 79 }, { "displayName" : "Conexión de complemento ", "name" : "Steckverbindung", "priority" : 76 }, { "displayName" : "Compatibility", "name" : "Kompatibiltaet", "priority" : 89 }, { "displayName" : "Área de producto", "name" : "Produktbereich", "priority" : 100 }, { "displayName" : "Los datos de entrada", "name" : "Eingangsdaten", "priority" : 78 }, { "displayName" : "Datos materiales y mecánicos", "name" : "Werkstoff_mechanische_daten", "priority" : 70 }, { "displayName" : "Connection 1", "name" : "Anschluss 1 Modul", "priority" : 90 }, { "displayName" : "Datos de aprobación", "name" : "Zulassungen", "priority" : 69 }, { "displayName" : "Sección de conductor", "name" : "Leiterquerschnitt", "priority" : 99 } ], "facets" : [ { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_categoryNames", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Product category", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Conectores", "count" : 14432, "name" : "Conectores", "selected" : false }, { "code" : "Conexión para placas de circuitos impresos", "count" : 10645, "name" : "Conexión para placas de circuitos impresos", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de carril", "count" : 5306, "name" : "Bornas de carril", "selected" : false }, { "code" : "Marcaje", "count" : 2295, "name" : "Marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios", "count" : 1760, "name" : "Accesorios", "selected" : false }, { "code" : "Feedthrough Components", "count" : 1705, "name" : "Feedthrough Components", "selected" : false }, { "code" : "Interface Modules and System Wiring", "count" : 1549, "name" : "Interface Modules and System Wiring", "selected" : false }, { "code" : "Sistemas de E/S", "count" : 761, "name" : "Sistemas de E/S", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de instalación", "count" : 469, "name" : "Bornas de instalación", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de conexión a la red", "count" : 449, "name" : "Bornas de conexión a la red", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de relés y de optoacopladores", "count" : 363, "name" : "Módulos de relés y de optoacopladores", "selected" : false }, { "code" : "Component Modules", "count" : 314, "name" : "Component Modules", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de alimentación de corriente", "count" : 208, "name" : "Módulos de alimentación de corriente", "selected" : false }, { "code" : "Controladores", "count" : 147, "name" : "Controladores", "selected" : false }, { "code" : "Energy Measurement Technology", "count" : 145, "name" : "Energy Measurement Technology", "selected" : false }, { "code" : "Herramientas", "count" : 139, "name" : "Herramientas", "selected" : false }, { "code" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial", "count" : 123, "name" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial", "selected" : false }, { "code" : "Switches industriales", "count" : 75, "name" : "Switches industriales", "selected" : false }, { "code" : "Módulos repartidos de sensores y actuadores", "count" : 65, "name" : "Módulos repartidos de sensores y actuadores", "selected" : false }, { "code" : "Panel táctil", "count" : 59, "name" : "Panel táctil", "selected" : false }, { "code" : "Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento", "count" : 44, "name" : "Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento", "selected" : false }, { "code" : "Software", "count" : 25, "name" : "Software", "selected" : false }, { "code" : "Edge Devices", "count" : 7, "name" : "Edge Devices", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Anzahl1000Base-FX-Ports_7391", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Número de puertos SFP de 1 Gb/s", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "int", "values" : [ { "code" : "1", "count" : 2, "name" : "1", "selected" : false }, { "code" : "2", "count" : 7, "name" : "2", "selected" : false }, { "code" : "4", "count" : 5, "name" : "4", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_CPU_7216", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "CPU", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "16 bits", "count" : 12, "name" : "16 bits", "selected" : false }, { "code" : "2 x Cortex A7; 650 MHz", "count" : 1, "name" : "2 x Cortex A7; 650 MHz", "selected" : false }, { "code" : "32 bits", "count" : 31, "name" : "32 bits", "selected" : false }, { "code" : "Cortex A7; 650 MHz", "count" : 1, "name" : "Cortex A7; 650 MHz", "selected" : false }, { "code" : "Cortex A8; 1 GHz", "count" : 26, "name" : "Cortex A8; 1 GHz", "selected" : false }, { "code" : "Cortex A8; 600 MHz", "count" : 27, "name" : "Cortex A8; 600 MHz", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Ausgangsnennleistung_712", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "SLIDER", "groupName" : "Ausgangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Potencia nominal de salida [A]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "2.5", "count" : 2, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "5.0", "count" : 1, "name" : "5.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 1, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "12.0", "count" : 2, "name" : "12.0", "selected" : false }, { "code" : "19.8", "count" : 1, "name" : "19.8", "selected" : false }, { "code" : "22.0", "count" : 1, "name" : "22.0", "selected" : false }, { "code" : "24.0", "count" : 5, "name" : "24.0", "selected" : false }, { "code" : "27.0", "count" : 1, "name" : "27.0", "selected" : false }, { "code" : "27.5", "count" : 1, "name" : "27.5", "selected" : false }, { "code" : "30.0", "count" : 4, "name" : "30.0", "selected" : false }, { "code" : "31.0", "count" : 1, "name" : "31.0", "selected" : false }, { "code" : "31.2", "count" : 2, "name" : "31.2", "selected" : false }, { "code" : "43.0", "count" : 1, "name" : "43.0", "selected" : false }, { "code" : "48.0", "count" : 8, "name" : "48.0", "selected" : false }, { "code" : "60.0", "count" : 7, "name" : "60.0", "selected" : false }, { "code" : "72.0", "count" : 2, "name" : "72.0", "selected" : false }, { "code" : "78.0", "count" : 1, "name" : "78.0", "selected" : false }, { "code" : "84.0", "count" : 1, "name" : "84.0", "selected" : false }, { "code" : "91.2", "count" : 1, "name" : "91.2", "selected" : false }, { "code" : "96.0", "count" : 8, "name" : "96.0", "selected" : false }, { "code" : "100.0", "count" : 1, "name" : "100.0", "selected" : false }, { "code" : "120.0", "count" : 17, "name" : "120.0", "selected" : false }, { "code" : "150.0", "count" : 2, "name" : "150.0", "selected" : false }, { "code" : "180.0", "count" : 3, "name" : "180.0", "selected" : false }, { "code" : "240.0", "count" : 19, "name" : "240.0", "selected" : false }, { "code" : "480.0", "count" : 24, "name" : "480.0", "selected" : false }, { "code" : "600.0", "count" : 2, "name" : "600.0", "selected" : false }, { "code" : "960.0", "count" : 20, "name" : "960.0", "selected" : false }, { "code" : "1824.0", "count" : 2, "name" : "1824.0", "selected" : false }, { "code" : "1920.0", "count" : 1, "name" : "1920.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Farbe_2", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Color", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "gris", "count" : 6911, "name" : "gris", "selected" : false }, { "code" : "gris claro", "count" : 3951, "name" : "gris claro", "selected" : false }, { "code" : "blanco", "count" : 3328, "name" : "blanco", "selected" : false }, { "code" : "negro", "count" : 3259, "name" : "negro", "selected" : false }, { "code" : "naranja", "count" : 2680, "name" : "naranja", "selected" : false }, { "code" : "azul", "count" : 1674, "name" : "azul", "selected" : false }, { "code" : "rojo", "count" : 694, "name" : "rojo", "selected" : false }, { "code" : "verde claro", "count" : 638, "name" : "verde claro", "selected" : false }, { "code" : "gris oscuro", "count" : 556, "name" : "gris oscuro", "selected" : false }, { "code" : "rosa", "count" : 544, "name" : "rosa", "selected" : false }, { "code" : "verde-amarillo", "count" : 379, "name" : "verde-amarillo", "selected" : false }, { "code" : "amarillo", "count" : 330, "name" : "amarillo", "selected" : false }, { "code" : "marrón", "count" : 196, "name" : "marrón", "selected" : false }, { "code" : "colores plateados", "count" : 181, "name" : "colores plateados", "selected" : false }, { "code" : "verde", "count" : 163, "name" : "verde", "selected" : false }, { "code" : "transparente", "count" : 107, "name" : "transparente", "selected" : false }, { "code" : "violeta", "count" : 106, "name" : "violeta", "selected" : false }, { "code" : "gris/azul/verde-amarillo", "count" : 63, "name" : "gris/azul/verde-amarillo", "selected" : false }, { "code" : "gr-ge/blau/grau", "count" : 59, "name" : "gr-ge/blau/grau", "selected" : false }, { "code" : "verde-amarillo/gris", "count" : 55, "name" : "verde-amarillo/gris", "selected" : false }, { "code" : "gris/verde-amarillo", "count" : 53, "name" : "gris/verde-amarillo", "selected" : false }, { "code" : "gris oscuro-amarillo", "count" : 37, "name" : "gris oscuro-amarillo", "selected" : false }, { "code" : "multicolor", "count" : 27, "name" : "multicolor", "selected" : false }, { "code" : "green/gray", "count" : 25, "name" : "green/gray", "selected" : false }, { "code" : "blanco/gris", "count" : 22, "name" : "blanco/gris", "selected" : false }, { "code" : "gris/gris", "count" : 14, "name" : "gris/gris", "selected" : false }, { "code" : "natural", "count" : 14, "name" : "natural", "selected" : false }, { "code" : "beige", "count" : 12, "name" : "beige", "selected" : false }, { "code" : "gris ágata", "count" : 10, "name" : "gris ágata", "selected" : false }, { "code" : "amarillo-verde", "count" : 9, "name" : "amarillo-verde", "selected" : false }, { "code" : "negro metalizado", "count" : 9, "name" : "negro metalizado", "selected" : false }, { "code" : "verde-amar./gris", "count" : 9, "name" : "verde-amar./gris", "selected" : false }, { "code" : "azul genciana", "count" : 8, "name" : "azul genciana", "selected" : false }, { "code" : "green/black", "count" : 8, "name" : "green/black", "selected" : false }, { "code" : "azul/gris", "count" : 6, "name" : "azul/gris", "selected" : false }, { "code" : "turquesa claro", "count" : 6, "name" : "turquesa claro", "selected" : false }, { "code" : "-", "count" : 5, "name" : "-", "selected" : false }, { "code" : "azul claro", "count" : 4, "name" : "azul claro", "selected" : false }, { "code" : "gris/blanco", "count" : 4, "name" : "gris/blanco", "selected" : false }, { "code" : "negro/marrón", "count" : 4, "name" : "negro/marrón", "selected" : false }, { "code" : "translúcido", "count" : 4, "name" : "translúcido", "selected" : false }, { "code" : "gris/gris/gris", "count" : 3, "name" : "gris/gris/gris", "selected" : false }, { "code" : "azul/azul", "count" : 2, "name" : "azul/azul", "selected" : false }, { "code" : "gris claro/gris", "count" : 2, "name" : "gris claro/gris", "selected" : false }, { "code" : "gris/azul", "count" : 2, "name" : "gris/azul", "selected" : false }, { "code" : "gris/gris/azul", "count" : 2, "name" : "gris/gris/azul", "selected" : false }, { "code" : "gris/verde-amarillo/gris", "count" : 2, "name" : "gris/verde-amarillo/gris", "selected" : false }, { "code" : "pure white", "count" : 2, "name" : "pure white", "selected" : false }, { "code" : "white/blue", "count" : 2, "name" : "white/blue", "selected" : false }, { "code" : "amarillo señales", "count" : 1, "name" : "amarillo señales", "selected" : false }, { "code" : "azul/azul/azul", "count" : 1, "name" : "azul/azul/azul", "selected" : false }, { "code" : "blanco/azul/gris", "count" : 1, "name" : "blanco/azul/gris", "selected" : false }, { "code" : "blanco/gris/gris", "count" : 1, "name" : "blanco/gris/gris", "selected" : false }, { "code" : "colores cobrizos", "count" : 1, "name" : "colores cobrizos", "selected" : false }, { "code" : "gris claro/amarillo", "count" : 1, "name" : "gris claro/amarillo", "selected" : false }, { "code" : "gris oscuro/rojo", "count" : 1, "name" : "gris oscuro/rojo", "selected" : false }, { "code" : "lichtgrau", "count" : 1, "name" : "lichtgrau", "selected" : false }, { "code" : "marrón metálizado", "count" : 1, "name" : "marrón metálizado", "selected" : false }, { "code" : "verde luz", "count" : 1, "name" : "verde luz", "selected" : false }, { "code" : "verde-amarillo/azul", "count" : 1, "name" : "verde-amarillo/azul", "selected" : false }, { "code" : "verde-amarillo/azul/gris", "count" : 1, "name" : "verde-amarillo/azul/gris", "selected" : false }, { "code" : "verde-amarillo/gris/gris", "count" : 1, "name" : "verde-amarillo/gris/gris", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 60, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Produkttyp_7845", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tipo de producto", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Accesorios", "count" : 2175, "name" : "Accesorios", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios de fijación", "count" : 11, "name" : "Accesorios de fijación", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios de marcaje", "count" : 7, "name" : "Accesorios de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Acopladores de bus de campo", "count" : 46, "name" : "Acopladores de bus de campo", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador de interfaz", "count" : 4, "name" : "Adaptador de interfaz", "selected" : false }, { "code" : "Adaptadores de marcaje", "count" : 41, "name" : "Adaptadores de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Adaptadores y tetones de fijación", "count" : 12, "name" : "Adaptadores y tetones de fijación", "selected" : false }, { "code" : "Borna de toma de potencial", "count" : 7, "name" : "Borna de toma de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de cableado de campo", "count" : 357, "name" : "Bornas de cableado de campo", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de carril enchufables", "count" : 878, "name" : "Bornas de carril enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de carril para corrientes elevadas", "count" : 68, "name" : "Bornas de carril para corrientes elevadas", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de conexión", "count" : 98, "name" : "Bornas de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de instalación eléctrica y control", "count" : 176, "name" : "Bornas de instalación eléctrica y control", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de paso", "count" : 1222, "name" : "Bornas de paso", "selected" : false }, { "code" : "Bornas funcionales", "count" : 769, "name" : "Bornas funcionales", "selected" : false }, { "code" : "Bornas miniatura", "count" : 847, "name" : "Bornas miniatura", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "count" : 3433, "name" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para tarjetas de circuito impreso enchufables", "count" : 71, "name" : "Bornas para tarjetas de circuito impreso enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para transformador", "count" : 64, "name" : "Bornas para transformador", "selected" : false }, { "code" : "Bornas seccionables para luminarias", "count" : 79, "name" : "Bornas seccionables para luminarias", "selected" : false }, { "code" : "Cables/líneas", "count" : 1347, "name" : "Cables/líneas", "selected" : false }, { "code" : "Cajas de distribución", "count" : 50, "name" : "Cajas de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Carcasas vacías", "count" : 65, "name" : "Carcasas vacías", "selected" : false }, { "code" : "Circuit breaker", "count" : 54, "name" : "Circuit breaker", "selected" : false }, { "code" : "Conectores", "count" : 84, "name" : "Conectores", "selected" : false }, { "code" : "Conectores de instalación rápida enchufables", "count" : 6086, "name" : "Conectores de instalación rápida enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Conectores para placa de circuito impreso", "count" : 6756, "name" : "Conectores para placa de circuito impreso", "selected" : false }, { "code" : "Conjunto de productos", "count" : 14, "name" : "Conjunto de productos", "selected" : false }, { "code" : "Contadores de consumo energético", "count" : 5, "name" : "Contadores de consumo energético", "selected" : false }, { "code" : "Controladores", "count" : 99, "name" : "Controladores", "selected" : false }, { "code" : "Convertidores de señal", "count" : 41, "name" : "Convertidores de señal", "selected" : false }, { "code" : "Derivación de corriente y tensión", "count" : 3, "name" : "Derivación de corriente y tensión", "selected" : false }, { "code" : "Dispositivos de marcaje", "count" : 55, "name" : "Dispositivos de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Dispositivos perimetrales", "count" : 7, "name" : "Dispositivos perimetrales", "selected" : false }, { "code" : "e!DISPLAY", "count" : 5, "name" : "e!DISPLAY", "selected" : false }, { "code" : "Electrónica especial", "count" : 67, "name" : "Electrónica especial", "selected" : false }, { "code" : "Etiquetas de cables y conductores", "count" : 75, "name" : "Etiquetas de cables y conductores", "selected" : false }, { "code" : "Etiquetas de tecla", "count" : 18, "name" : "Etiquetas de tecla", "selected" : false }, { "code" : "Fuentes de alimentación", "count" : 2, "name" : "Fuentes de alimentación", "selected" : false }, { "code" : "Grabador", "count" : 1, "name" : "Grabador", "selected" : false }, { "code" : "Ground Resistance Signaling Module", "count" : 1, "name" : "Ground Resistance Signaling Module", "selected" : false }, { "code" : "Herramientas", "count" : 136, "name" : "Herramientas", "selected" : false }, { "code" : "Hub IO-Link", "count" : 6, "name" : "Hub IO-Link", "selected" : false }, { "code" : "Inalámbrico industrial", "count" : 3, "name" : "Inalámbrico industrial", "selected" : false }, { "code" : "Industrial Converter/Injector", "count" : 4, "name" : "Industrial Converter/Injector", "selected" : false }, { "code" : "Industrial Managed Switch", "count" : 18, "name" : "Industrial Managed Switch", "selected" : false }, { "code" : "IO-Link Device", "count" : 4, "name" : "IO-Link Device", "selected" : false }, { "code" : "Kit de puesta en marcha", "count" : 4, "name" : "Kit de puesta en marcha", "selected" : false }, { "code" : "Maestro IO-Link", "count" : 12, "name" : "Maestro IO-Link", "selected" : false }, { "code" : "Marcaje de bornas de carril", "count" : 2017, "name" : "Marcaje de bornas de carril", "selected" : false }, { "code" : "Marcaje de dispositivos", "count" : 54, "name" : "Marcaje de dispositivos", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de bus de campo", "count" : 15, "name" : "Módulo de bus de campo", "selected" : false }, { "code" : "Módulos analógicos", "count" : 166, "name" : "Módulos analógicos", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de alimentación y segmentos", "count" : 59, "name" : "Módulos de alimentación y segmentos", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de comunicación", "count" : 45, "name" : "Módulos de comunicación", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de función y tecnología", "count" : 57, "name" : "Módulos de función y tecnología", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de relé", "count" : 248, "name" : "Módulos de relé", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de seguridad intrínseca (Ex i)", "count" : 26, "name" : "Módulos de seguridad intrínseca (Ex i)", "selected" : false }, { "code" : "Módulos de transmisión", "count" : 156, "name" : "Módulos de transmisión", "selected" : false }, { "code" : "Módulos digitales", "count" : 151, "name" : "Módulos digitales", "selected" : false }, { "code" : "Módulos repartidores para sensores/actuadores", "count" : 35, "name" : "Módulos repartidores para sensores/actuadores", "selected" : false }, { "code" : "Pegatinas con instrucciones de funcionamiento", "count" : 30, "name" : "Pegatinas con instrucciones de funcionamiento", "selected" : false }, { "code" : "PERSPECTO", "count" : 13, "name" : "PERSPECTO", "selected" : false }, { "code" : "Protección contra sobretensiones", "count" : 66, "name" : "Protección contra sobretensiones", "selected" : false }, { "code" : "Radiofrecuencia", "count" : 25, "name" : "Radiofrecuencia", "selected" : false }, { "code" : "Resistencias de conexión", "count" : 4, "name" : "Resistencias de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Seguridad funcional", "count" : 21, "name" : "Seguridad funcional", "selected" : false }, { "code" : "Sensores", "count" : 5, "name" : "Sensores", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de conexión de apantallamiento", "count" : 7, "name" : "Sistema de conexión de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Software de ingeniería", "count" : 8, "name" : "Software de ingeniería", "selected" : false }, { "code" : "Software operativo", "count" : 4, "name" : "Software operativo", "selected" : false }, { "code" : "Soluciones de software", "count" : 12, "name" : "Soluciones de software", "selected" : false }, { "code" : "Switches industriales", "count" : 17, "name" : "Switches industriales", "selected" : false }, { "code" : "Tecnología de panel matricial de distribución", "count" : 263, "name" : "Tecnología de panel matricial de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Threshold value switch", "count" : 4, "name" : "Threshold value switch", "selected" : false }, { "code" : "Touch Panel 600", "count" : 38, "name" : "Touch Panel 600", "selected" : false }, { "code" : "Transformadores de intensidad", "count" : 119, "name" : "Transformadores de intensidad", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 60, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Produkthauptfunktion_5200", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Función del producto", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "2 Up/Down Counters", "count" : 3, "name" : "2 Up/Down Counters", "selected" : false }, { "code" : "2 Up Counters", "count" : 2, "name" : "2 Up Counters", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios de fijación", "count" : 207, "name" : "Accesorios de fijación", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios de medida", "count" : 129, "name" : "Accesorios de medida", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios específicos", "count" : 1, "name" : "Accesorios específicos", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios generales", "count" : 9, "name" : "Accesorios generales", "selected" : false }, { "code" : "Accesorios para dispositivos de marcaje", "count" : 50, "name" : "Accesorios para dispositivos de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Access-Point", "count" : 1, "name" : "Access-Point", "selected" : false }, { "code" : "Acoplador de bus de campo", "count" : 46, "name" : "Acoplador de bus de campo", "selected" : false }, { "code" : "Actuator supply terminal block", "count" : 2, "name" : "Actuator supply terminal block", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador", "count" : 4, "name" : "Adaptador", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador de carril DIN", "count" : 7, "name" : "Adaptador de carril DIN", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador de conexión rápida", "count" : 1, "name" : "Adaptador de conexión rápida", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador de interfaz", "count" : 4, "name" : "Adaptador de interfaz", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador de marcaje", "count" : 16, "name" : "Adaptador de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador de marcaje doble", "count" : 1, "name" : "Adaptador de marcaje doble", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador de montaje en pared", "count" : 1, "name" : "Adaptador de montaje en pared", "selected" : false }, { "code" : "Adaptador y tetones de fijación", "count" : 12, "name" : "Adaptador y tetones de fijación", "selected" : false }, { "code" : "Aislador pasivo", "count" : 3, "name" : "Aislador pasivo", "selected" : false }, { "code" : "Amplificador de aislamiento", "count" : 1, "name" : "Amplificador de aislamiento", "selected" : false }, { "code" : "Antena", "count" : 9, "name" : "Antena", "selected" : false }, { "code" : "Antitirón", "count" : 22, "name" : "Antitirón", "selected" : false }, { "code" : "Aplicaciones de software", "count" : 10, "name" : "Aplicaciones de software", "selected" : false }, { "code" : "Basic Controller 100", "count" : 2, "name" : "Basic Controller 100", "selected" : false }, { "code" : "Bloque de conexión", "count" : 2, "name" : "Bloque de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Bloque de potencial", "count" : 14, "name" : "Bloque de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Bluetooth", "count" : 1, "name" : "Bluetooth", "selected" : false }, { "code" : "Bobina Rogowski", "count" : 6, "name" : "Bobina Rogowski", "selected" : false }, { "code" : "Borna base", "count" : 13, "name" : "Borna base", "selected" : false }, { "code" : "Borna base para fusibles y módulos electrónicos", "count" : 14, "name" : "Borna base para fusibles y módulos electrónicos", "selected" : false }, { "code" : "Borna base para módulos y conectores macho", "count" : 34, "name" : "Borna base para módulos y conectores macho", "selected" : false }, { "code" : "Borna con derivador de gas", "count" : 6, "name" : "Borna con derivador de gas", "selected" : false }, { "code" : "Borna con descargador de gas", "count" : 6, "name" : "Borna con descargador de gas", "selected" : false }, { "code" : "Borna con diodo", "count" : 104, "name" : "Borna con diodo", "selected" : false }, { "code" : "Borna con diodo supresor", "count" : 27, "name" : "Borna con diodo supresor", "selected" : false }, { "code" : "Borna con LED", "count" : 40, "name" : "Borna con LED", "selected" : false }, { "code" : "Borna con palanca de accionamiento", "count" : 19, "name" : "Borna con palanca de accionamiento", "selected" : false }, { "code" : "Borna con portafusible", "count" : 204, "name" : "Borna con portafusible", "selected" : false }, { "code" : "Borna con transformador de intensidad", "count" : 14, "name" : "Borna con transformador de intensidad", "selected" : false }, { "code" : "Borna con varistor", "count" : 27, "name" : "Borna con varistor", "selected" : false }, { "code" : "Borna de actuadores", "count" : 48, "name" : "Borna de actuadores", "selected" : false }, { "code" : "Borna de alimentación", "count" : 10, "name" : "Borna de alimentación", "selected" : false }, { "code" : "Borna de apantallamiento", "count" : 57, "name" : "Borna de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Borna de cableado de campo", "count" : 199, "name" : "Borna de cableado de campo", "selected" : false }, { "code" : "Borna de cableado de campo con Linect®", "count" : 27, "name" : "Borna de cableado de campo con Linect®", "selected" : false }, { "code" : "Borna de carril para módulos enchufables", "count" : 13, "name" : "Borna de carril para módulos enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Borna de conexión", "count" : 2, "name" : "Borna de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Borna de conexión a potencial", "count" : 35, "name" : "Borna de conexión a potencial", "selected" : false }, { "code" : "Borna de doble paso", "count" : 12, "name" : "Borna de doble paso", "selected" : false }, { "code" : "Borna de dos pisos", "count" : 382, "name" : "Borna de dos pisos", "selected" : false }, { "code" : "Borna de instalación", "count" : 23, "name" : "Borna de instalación", "selected" : false }, { "code" : "Borna de paso", "count" : 2061, "name" : "Borna de paso", "selected" : false }, { "code" : "Borna de tierra", "count" : 345, "name" : "Borna de tierra", "selected" : false }, { "code" : "Borna de toma de potencial", "count" : 15, "name" : "Borna de toma de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Borna de transformador", "count" : 60, "name" : "Borna de transformador", "selected" : false }, { "code" : "Borna de transformador de tensión", "count" : 6, "name" : "Borna de transformador de tensión", "selected" : false }, { "code" : "Borna de tres pisos", "count" : 56, "name" : "Borna de tres pisos", "selected" : false }, { "code" : "Borna de triple piso", "count" : 116, "name" : "Borna de triple piso", "selected" : false }, { "code" : "Borna multipiso", "count" : 79, "name" : "Borna multipiso", "selected" : false }, { "code" : "Borna para alumbrado", "count" : 7, "name" : "Borna para alumbrado", "selected" : false }, { "code" : "Borna para bloques de potencial", "count" : 92, "name" : "Borna para bloques de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Borna para panel matricial de distribución", "count" : 121, "name" : "Borna para panel matricial de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Borna para placa de circuito impreso", "count" : 3433, "name" : "Borna para placa de circuito impreso", "selected" : false }, { "code" : "Borna para placas de circuito impreso enchufables", "count" : 71, "name" : "Borna para placas de circuito impreso enchufables", "selected" : false }, { "code" : "Borna para sensores", "count" : 65, "name" : "Borna para sensores", "selected" : false }, { "code" : "Borna Push-in", "count" : 44, "name" : "Borna Push-in", "selected" : false }, { "code" : "Bornas apantalladas configurables", "count" : 16, "name" : "Bornas apantalladas configurables", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de cuatro pisos", "count" : 9, "name" : "Bornas de cuatro pisos", "selected" : false }, { "code" : "Bornas de paso", "count" : 2, "name" : "Bornas de paso", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionable", "count" : 101, "name" : "Borna seccionable", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionable de neutro", "count" : 18, "name" : "Borna seccionable de neutro", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionables para luminarias", "count" : 3, "name" : "Borna seccionables para luminarias", "selected" : false }, { "code" : "Borna seccionable y de medida", "count" : 34, "name" : "Borna seccionable y de medida", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para transformador", "count" : 64, "name" : "Bornas para transformador", "selected" : false }, { "code" : "Cable CANopen/DeviceNet", "count" : 27, "name" : "Cable CANopen/DeviceNet", "selected" : false }, { "code" : "Cable de alimentación", "count" : 116, "name" : "Cable de alimentación", "selected" : false }, { "code" : "Cable de bus de sistema", "count" : 43, "name" : "Cable de bus de sistema", "selected" : false }, { "code" : "Cable de bus de sistema para cadena de remolcado", "count" : 39, "name" : "Cable de bus de sistema para cadena de remolcado", "selected" : false }, { "code" : "Cable de comunicación", "count" : 6, "name" : "Cable de comunicación", "selected" : false }, { "code" : "Cable de conexión", "count" : 88, "name" : "Cable de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Cable de ETHERNET", "count" : 14, "name" : "Cable de ETHERNET", "selected" : false }, { "code" : "Cable de ETHERNET/PROFINET", "count" : 18, "name" : "Cable de ETHERNET/PROFINET", "selected" : false }, { "code" : "Cable de interconexión", "count" : 21, "name" : "Cable de interconexión", "selected" : false }, { "code" : "Cable de PROFIBUS", "count" : 32, "name" : "Cable de PROFIBUS", "selected" : false }, { "code" : "Cable de sensor/actuador", "count" : 309, "name" : "Cable de sensor/actuador", "selected" : false }, { "code" : "cable de sercos", "count" : 16, "name" : "cable de sercos", "selected" : false }, { "code" : "Cable de sistema", "count" : 626, "name" : "Cable de sistema", "selected" : false }, { "code" : "Cable plano", "count" : 13, "name" : "Cable plano", "selected" : false }, { "code" : "Cables/lines", "count" : 5, "name" : "Cables/lines", "selected" : false }, { "code" : "Caja de distribución", "count" : 46, "name" : "Caja de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Caja de distribución de sistema", "count" : 10, "name" : "Caja de distribución de sistema", "selected" : false }, { "code" : "Caja de distribución pasiva", "count" : 35, "name" : "Caja de distribución pasiva", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa antitirón", "count" : 105, "name" : "Carcasa antitirón", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa de montaje en carril DIN", "count" : 12, "name" : "Carcasa de montaje en carril DIN", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa de sistema", "count" : 27, "name" : "Carcasa de sistema", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa electrónica como borna de carril", "count" : 11, "name" : "Carcasa electrónica como borna de carril", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa electrónica vacía", "count" : 19, "name" : "Carcasa electrónica vacía", "selected" : false }, { "code" : "Carcasa vacía", "count" : 21, "name" : "Carcasa vacía", "selected" : false }, { "code" : "Cliente inalámbrico", "count" : 1, "name" : "Cliente inalámbrico", "selected" : false }, { "code" : "Codificación", "count" : 19, "name" : "Codificación", "selected" : false }, { "code" : "Communication module", "count" : 1, "name" : "Communication module", "selected" : false }, { "code" : "Compact Controller", "count" : 1, "name" : "Compact Controller", "selected" : false }, { "code" : "Compact controller", "count" : 2, "name" : "Compact controller", "selected" : false }, { "code" : "Component Terminal Block with Diode", "count" : 111, "name" : "Component Terminal Block with Diode", "selected" : false }, { "code" : "Component Terminal Block with LED", "count" : 41, "name" : "Component Terminal Block with LED", "selected" : false }, { "code" : "Component Terminal Block with Resistor", "count" : 2, "name" : "Component Terminal Block with Resistor", "selected" : false }, { "code" : "Concentrador IO-Link (clase A)", "count" : 3, "name" : "Concentrador IO-Link (clase A)", "selected" : false }, { "code" : "Concentrador IO-Link (clase B)", "count" : 3, "name" : "Concentrador IO-Link (clase B)", "selected" : false }, { "code" : "Conector", "count" : 23, "name" : "Conector", "selected" : false }, { "code" : "Conector enchufable", "count" : 8, "name" : "Conector enchufable", "selected" : false }, { "code" : "Conectores configurables", "count" : 32, "name" : "Conectores configurables", "selected" : false }, { "code" : "Conector hembra", "count" : 4826, "name" : "Conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho", "count" : 3121, "name" : "Conector macho", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho con diodo", "count" : 5, "name" : "Conector macho con diodo", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho con LED", "count" : 11, "name" : "Conector macho con LED", "selected" : false }, { "code" : "Conector seccionable", "count" : 5, "name" : "Conector seccionable", "selected" : false }, { "code" : "Conexión con apantallamiento", "count" : 48, "name" : "Conexión con apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Conjunto trifásico", "count" : 7, "name" : "Conjunto trifásico", "selected" : false }, { "code" : "Contador", "count" : 15, "name" : "Contador", "selected" : false }, { "code" : "Contador de consumo energético", "count" : 5, "name" : "Contador de consumo energético", "selected" : false }, { "code" : "Controlador 750", "count" : 40, "name" : "Controlador 750", "selected" : false }, { "code" : "Controlador 750 XTR", "count" : 4, "name" : "Controlador 750 XTR", "selected" : false }, { "code" : "Controlador DC-Drive", "count" : 4, "name" : "Controlador DC-Drive", "selected" : false }, { "code" : "Controlador PFC100", "count" : 10, "name" : "Controlador PFC100", "selected" : false }, { "code" : "Controlador PFC200", "count" : 31, "name" : "Controlador PFC200", "selected" : false }, { "code" : "Controlador PFC200 XTR", "count" : 12, "name" : "Controlador PFC200 XTR", "selected" : false }, { "code" : "Control de vibraciones", "count" : 1, "name" : "Control de vibraciones", "selected" : false }, { "code" : "Convertidor DC/DC", "count" : 15, "name" : "Convertidor DC/DC", "selected" : false }, { "code" : "Convertidor de corriente", "count" : 8, "name" : "Convertidor de corriente", "selected" : false }, { "code" : "Convertidor de frecuencia", "count" : 1, "name" : "Convertidor de frecuencia", "selected" : false }, { "code" : "Convertidor de señal", "count" : 11, "name" : "Convertidor de señal", "selected" : false }, { "code" : "Convertidor de señal de potenciómetro", "count" : 1, "name" : "Convertidor de señal de potenciómetro", "selected" : false }, { "code" : "Convertidor de señal de temperatura", "count" : 11, "name" : "Convertidor de señal de temperatura", "selected" : false }, { "code" : "Convertidor de tensión", "count" : 3, "name" : "Convertidor de tensión", "selected" : false }, { "code" : "Cover", "count" : 3, "name" : "Cover", "selected" : false }, { "code" : "Cover carrier", "count" : 3, "name" : "Cover carrier", "selected" : false }, { "code" : "Culote sin relé", "count" : 9, "name" : "Culote sin relé", "selected" : false }, { "code" : "Derivación de corriente y tensión", "count" : 3, "name" : "Derivación de corriente y tensión", "selected" : false }, { "code" : "Digital Impulse Interface", "count" : 2, "name" : "Digital Impulse Interface", "selected" : false }, { "code" : "Dispositivo de marcaje", "count" : 6, "name" : "Dispositivo de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Dispositivos de medida y medición de potencia", "count" : 1, "name" : "Dispositivos de medida y medición de potencia", "selected" : false }, { "code" : "Distribuidor", "count" : 268, "name" : "Distribuidor", "selected" : false }, { "code" : "Double potential terminal block", "count" : 12, "name" : "Double potential terminal block", "selected" : false }, { "code" : "Duplicador de señal", "count" : 2, "name" : "Duplicador de señal", "selected" : false }, { "code" : "ECO Unmanaged", "count" : 10, "name" : "ECO Unmanaged", "selected" : false }, { "code" : "Edge Computer", "count" : 6, "name" : "Edge Computer", "selected" : false }, { "code" : "Edge Controller", "count" : 2, "name" : "Edge Controller", "selected" : false }, { "code" : "Edge devices", "count" : 1, "name" : "Edge devices", "selected" : false }, { "code" : "Elemento de conexión", "count" : 31, "name" : "Elemento de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Elemento de fijación", "count" : 44, "name" : "Elemento de fijación", "selected" : false }, { "code" : "Embudo aislante", "count" : 29, "name" : "Embudo aislante", "selected" : false }, { "code" : "EnOcean", "count" : 8, "name" : "EnOcean", "selected" : false }, { "code" : "Entrada analógica", "count" : 149, "name" : "Entrada analógica", "selected" : false }, { "code" : "Entrada digital", "count" : 129, "name" : "Entrada digital", "selected" : false }, { "code" : "EtherCAT® esclavo", "count" : 9, "name" : "EtherCAT® esclavo", "selected" : false }, { "code" : "EtherCAT® Slave", "count" : 5, "name" : "EtherCAT® Slave", "selected" : false }, { "code" : "EtherNet/IPTM esclavo", "count" : 9, "name" : "EtherNet/IPTM esclavo", "selected" : false }, { "code" : "EtherNet/IPTM Slave", "count" : 9, "name" : "EtherNet/IPTM Slave", "selected" : false }, { "code" : "Etiqueta", "count" : 1820, "name" : "Etiqueta", "selected" : false }, { "code" : "Etiqueta autolaminada", "count" : 7, "name" : "Etiqueta autolaminada", "selected" : false }, { "code" : "Etiqueta de cable para tubo roscado", "count" : 8, "name" : "Etiqueta de cable para tubo roscado", "selected" : false }, { "code" : "Etiqueta de tecla de accionamiento", "count" : 12, "name" : "Etiqueta de tecla de accionamiento", "selected" : false }, { "code" : "Filtro de supresión de parásitos radioeléctricos", "count" : 1, "name" : "Filtro de supresión de parásitos radioeléctricos", "selected" : false }, { "code" : "Frequency Counter", "count" : 2, "name" : "Frequency Counter", "selected" : false }, { "code" : "Fuente de alimentación", "count" : 136, "name" : "Fuente de alimentación", "selected" : false }, { "code" : "Fuente de alimentación de interfaz S0", "count" : 1, "name" : "Fuente de alimentación de interfaz S0", "selected" : false }, { "code" : "Fuente de alimentación de sistema", "count" : 2, "name" : "Fuente de alimentación de sistema", "selected" : false }, { "code" : "Fuente de alimentación de transformador", "count" : 2, "name" : "Fuente de alimentación de transformador", "selected" : false }, { "code" : "Fully Managed", "count" : 5, "name" : "Fully Managed", "selected" : false }, { "code" : "Fusible", "count" : 9, "name" : "Fusible", "selected" : false }, { "code" : "Ground resistance signaling module", "count" : 1, "name" : "Ground resistance signaling module", "selected" : false }, { "code" : "Herramienta de accionamiento", "count" : 74, "name" : "Herramienta de accionamiento", "selected" : false }, { "code" : "Herramienta de corte", "count" : 2, "name" : "Herramienta de corte", "selected" : false }, { "code" : "Herramienta de montaje", "count" : 3, "name" : "Herramienta de montaje", "selected" : false }, { "code" : "Herramienta para desforrar", "count" : 25, "name" : "Herramienta para desforrar", "selected" : false }, { "code" : "Incremental Encoder Interface", "count" : 6, "name" : "Incremental Encoder Interface", "selected" : false }, { "code" : "Indicador de estado de funcionamiento", "count" : 6, "name" : "Indicador de estado de funcionamiento", "selected" : false }, { "code" : "Industrial Media Converter", "count" : 2, "name" : "Industrial Media Converter", "selected" : false }, { "code" : "Industrial PoE Injector", "count" : 2, "name" : "Industrial PoE Injector", "selected" : false }, { "code" : "Inline Splicing Connector with Levers", "count" : 3, "name" : "Inline Splicing Connector with Levers", "selected" : false }, { "code" : "Insertion plate", "count" : 3, "name" : "Insertion plate", "selected" : false }, { "code" : "Intercambio de datos", "count" : 1, "name" : "Intercambio de datos", "selected" : false }, { "code" : "Interfaz DALI", "count" : 2, "name" : "Interfaz DALI", "selected" : false }, { "code" : "Interfaz KNX", "count" : 1, "name" : "Interfaz KNX", "selected" : false }, { "code" : "Interfaz LON", "count" : 1, "name" : "Interfaz LON", "selected" : false }, { "code" : "Interfaz serie", "count" : 28, "name" : "Interfaz serie", "selected" : false }, { "code" : "Interruptor de valor umbral", "count" : 4, "name" : "Interruptor de valor umbral", "selected" : false }, { "code" : "Interruptores electrónicos", "count" : 54, "name" : "Interruptores electrónicos", "selected" : false }, { "code" : "IO-Link Converter", "count" : 4, "name" : "IO-Link Converter", "selected" : false }, { "code" : "IoT Box", "count" : 8, "name" : "IoT Box", "selected" : false }, { "code" : "Juego de bornas de conexión", "count" : 28, "name" : "Juego de bornas de conexión", "selected" : false }, { "code" : "Juego de bornas de instalación eléctrica y control", "count" : 19, "name" : "Juego de bornas de instalación eléctrica y control", "selected" : false }, { "code" : "Juego de corriente trifásica", "count" : 8, "name" : "Juego de corriente trifásica", "selected" : false }, { "code" : "Kit de puesta en marcha", "count" : 4, "name" : "Kit de puesta en marcha", "selected" : false }, { "code" : "Lean Managed", "count" : 8, "name" : "Lean Managed", "selected" : false }, { "code" : "Lean managed switch", "count" : 1, "name" : "Lean managed switch", "selected" : false }, { "code" : "MACsec Managed", "count" : 2, "name" : "MACsec Managed", "selected" : false }, { "code" : "Maestro AS‐I", "count" : 2, "name" : "Maestro AS‐I", "selected" : false }, { "code" : "Maestro IO-Link", "count" : 14, "name" : "Maestro IO-Link", "selected" : false }, { "code" : "Manguito de marcaje", "count" : 20, "name" : "Manguito de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Marcadores pasantes con brida", "count" : 12, "name" : "Marcadores pasantes con brida", "selected" : false }, { "code" : "Marcaje", "count" : 1, "name" : "Marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Marco", "count" : 1, "name" : "Marco", "selected" : false }, { "code" : "Marco «Snap-in»", "count" : 5, "name" : "Marco «Snap-in»", "selected" : false }, { "code" : "M-Bus Master", "count" : 1, "name" : "M-Bus Master", "selected" : false }, { "code" : "Medición de distancia y ángulo", "count" : 25, "name" : "Medición de distancia y ángulo", "selected" : false }, { "code" : "Medición de potencia", "count" : 15, "name" : "Medición de potencia", "selected" : false }, { "code" : "Módulo ciego", "count" : 4, "name" : "Módulo ciego", "selected" : false }, { "code" : "Módulo con indicador de neón", "count" : 4, "name" : "Módulo con indicador de neón", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de alimentación", "count" : 33, "name" : "Módulo de alimentación", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de carátula Y", "count" : 1, "name" : "Módulo de carátula Y", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de componentes con condensador", "count" : 1, "name" : "Módulo de componentes con condensador", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de componentes con diodo", "count" : 17, "name" : "Módulo de componentes con diodo", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de componentes con fusible", "count" : 2, "name" : "Módulo de componentes con fusible", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de componentes con LED", "count" : 18, "name" : "Módulo de componentes con LED", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de componentes con resistencia", "count" : 9, "name" : "Módulo de componentes con resistencia", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de comunicación", "count" : 5, "name" : "Módulo de comunicación", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de conmutador", "count" : 9, "name" : "Módulo de conmutador", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de control de flujo de corriente", "count" : 3, "name" : "Módulo de control de flujo de corriente", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de derivación", "count" : 14, "name" : "Módulo de derivación", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de distribución de potencial", "count" : 36, "name" : "Módulo de distribución de potencial", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de filtrado", "count" : 13, "name" : "Módulo de filtrado", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de manejo manual", "count" : 7, "name" : "Módulo de manejo manual", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de medición de potencia", "count" : 1, "name" : "Módulo de medición de potencia", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de redundancia", "count" : 8, "name" : "Módulo de redundancia", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de reloj de tiempo real (RTC)", "count" : 1, "name" : "Módulo de reloj de tiempo real (RTC)", "selected" : false }, { "code" : "Módulo derivador del exceso de tensión para tecnología de señal", "count" : 6, "name" : "Módulo derivador del exceso de tensión para tecnología de señal", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de seguridad intrínseca (Ex i)", "count" : 1, "name" : "Módulo de seguridad intrínseca (Ex i)", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de suministro capacitivo", "count" : 3, "name" : "Módulo de suministro capacitivo", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de transmisión", "count" : 156, "name" : "Módulo de transmisión", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de válvula proporcional", "count" : 3, "name" : "Módulo de válvula proporcional", "selected" : false }, { "code" : "Módulo electrónico especial", "count" : 2, "name" : "Módulo electrónico especial", "selected" : false }, { "code" : "Módulo final de bus", "count" : 5, "name" : "Módulo final de bus", "selected" : false }, { "code" : "Módulo optoacoplador", "count" : 42, "name" : "Módulo optoacoplador", "selected" : false }, { "code" : "Módulo paso a paso", "count" : 4, "name" : "Módulo paso a paso", "selected" : false }, { "code" : "Módulo rectificador", "count" : 1, "name" : "Módulo rectificador", "selected" : false }, { "code" : "Módulo relé", "count" : 184, "name" : "Módulo relé", "selected" : false }, { "code" : "Módulo relé de estado sólido", "count" : 22, "name" : "Módulo relé de estado sólido", "selected" : false }, { "code" : "Módulo relé de temporizador", "count" : 7, "name" : "Módulo relé de temporizador", "selected" : false }, { "code" : "Módulo SFP", "count" : 7, "name" : "Módulo SFP", "selected" : false }, { "code" : "Módulo supresor", "count" : 1, "name" : "Módulo supresor", "selected" : false }, { "code" : "Moisture protection", "count" : 8, "name" : "Moisture protection", "selected" : false }, { "code" : "Montaje de cable", "count" : 5384, "name" : "Montaje de cable", "selected" : false }, { "code" : "MP-Bus Master", "count" : 1, "name" : "MP-Bus Master", "selected" : false }, { "code" : "Panel de control", "count" : 31, "name" : "Panel de control", "selected" : false }, { "code" : "Panel de visualización", "count" : 14, "name" : "Panel de visualización", "selected" : false }, { "code" : "Panel matricial de distribución", "count" : 35, "name" : "Panel matricial de distribución", "selected" : false }, { "code" : "Panel web", "count" : 11, "name" : "Panel web", "selected" : false }, { "code" : "Pantalla de configuración", "count" : 1, "name" : "Pantalla de configuración", "selected" : false }, { "code" : "Pasarela", "count" : 3, "name" : "Pasarela", "selected" : false }, { "code" : "Pasarela CAN", "count" : 2, "name" : "Pasarela CAN", "selected" : false }, { "code" : "Pasta de contacto «Alu-Plus»", "count" : 1, "name" : "Pasta de contacto «Alu-Plus»", "selected" : false }, { "code" : "Pegatinas con instrucciones de funcionamiento", "count" : 30, "name" : "Pegatinas con instrucciones de funcionamiento", "selected" : false }, { "code" : "Perfil de protección de etiqueta", "count" : 2, "name" : "Perfil de protección de etiqueta", "selected" : false }, { "code" : "Pieza intermedia para módulo", "count" : 4, "name" : "Pieza intermedia para módulo", "selected" : false }, { "code" : "Pin soldable", "count" : 22, "name" : "Pin soldable", "selected" : false }, { "code" : "Placa antitirón", "count" : 67, "name" : "Placa antitirón", "selected" : false }, { "code" : "Placa de características", "count" : 7, "name" : "Placa de características", "selected" : false }, { "code" : "Placa de circuito impreso para autoincorporación", "count" : 2, "name" : "Placa de circuito impreso para autoincorporación", "selected" : false }, { "code" : "Placa distanciadora", "count" : 21, "name" : "Placa distanciadora", "selected" : false }, { "code" : "Placa final", "count" : 644, "name" : "Placa final", "selected" : false }, { "code" : "Pletina de pasos perforados", "count" : 4, "name" : "Pletina de pasos perforados", "selected" : false }, { "code" : "Portaetiquetas de grupos", "count" : 23, "name" : "Portaetiquetas de grupos", "selected" : false }, { "code" : "Portafusible enchufable", "count" : 46, "name" : "Portafusible enchufable", "selected" : false }, { "code" : "PROFINET® Managed", "count" : 3, "name" : "PROFINET® Managed", "selected" : false }, { "code" : "PROFINET esclavo", "count" : 9, "name" : "PROFINET esclavo", "selected" : false }, { "code" : "Prolongación del bus de campo", "count" : 2, "name" : "Prolongación del bus de campo", "selected" : false }, { "code" : "Protección contra sobretensiones", "count" : 1, "name" : "Protección contra sobretensiones", "selected" : false }, { "code" : "Puente", "count" : 452, "name" : "Puente", "selected" : false }, { "code" : "Pulse width modulation", "count" : 2, "name" : "Pulse width modulation", "selected" : false }, { "code" : "Puntera", "count" : 77, "name" : "Puntera", "selected" : false }, { "code" : "Punto de acceso", "count" : 1, "name" : "Punto de acceso", "selected" : false }, { "code" : "Punto de medición de tensión", "count" : 8, "name" : "Punto de medición de tensión", "selected" : false }, { "code" : "PUSH WIRE® Inline Splicing Connector", "count" : 2, "name" : "PUSH WIRE® Inline Splicing Connector", "selected" : false }, { "code" : "Regleta de bornas de montaje en chasis", "count" : 131, "name" : "Regleta de bornas de montaje en chasis", "selected" : false }, { "code" : "Relé básico", "count" : 47, "name" : "Relé básico", "selected" : false }, { "code" : "Relé de estado sólido básico", "count" : 9, "name" : "Relé de estado sólido básico", "selected" : false }, { "code" : "Salida analógica", "count" : 36, "name" : "Salida analógica", "selected" : false }, { "code" : "Salida de ancho de pulso", "count" : 4, "name" : "Salida de ancho de pulso", "selected" : false }, { "code" : "Salida de relé", "count" : 13, "name" : "Salida de relé", "selected" : false }, { "code" : "Salida digital", "count" : 96, "name" : "Salida digital", "selected" : false }, { "code" : "Screwdriver", "count" : 25, "name" : "Screwdriver", "selected" : false }, { "code" : "Sensor", "count" : 23, "name" : "Sensor", "selected" : false }, { "code" : "Sensor de aceleración", "count" : 1, "name" : "Sensor de aceleración", "selected" : false }, { "code" : "Sensor de corriente con conexión de bus", "count" : 3, "name" : "Sensor de corriente con conexión de bus", "selected" : false }, { "code" : "Sensor supply terminal block", "count" : 15, "name" : "Sensor supply terminal block", "selected" : false }, { "code" : "Serial Interface RS-232/485", "count" : 3, "name" : "Serial Interface RS-232/485", "selected" : false }, { "code" : "Serial Interface RS-232/485/422", "count" : 2, "name" : "Serial Interface RS-232/485/422", "selected" : false }, { "code" : "Serial Interface RS-232 C", "count" : 11, "name" : "Serial Interface RS-232 C", "selected" : false }, { "code" : "Serial Interface RS-485", "count" : 9, "name" : "Serial Interface RS-485", "selected" : false }, { "code" : "Serial TTY Interface", "count" : 2, "name" : "Serial TTY Interface", "selected" : false }, { "code" : "Servo Stepper Controller", "count" : 1, "name" : "Servo Stepper Controller", "selected" : false }, { "code" : "Sistemas de alimentación ininterrumpida", "count" : 11, "name" : "Sistemas de alimentación ininterrumpida", "selected" : false }, { "code" : "SMI Master", "count" : 2, "name" : "SMI Master", "selected" : false }, { "code" : "Software de configuración y programación", "count" : 1, "name" : "Software de configuración y programación", "selected" : false }, { "code" : "Software operativo", "count" : 4, "name" : "Software operativo", "selected" : false }, { "code" : "Soluciones de nube", "count" : 3, "name" : "Soluciones de nube", "selected" : false }, { "code" : "Soporte de cables", "count" : 1, "name" : "Soporte de cables", "selected" : false }, { "code" : "Soporte de conductor", "count" : 15, "name" : "Soporte de conductor", "selected" : false }, { "code" : "Soporte de tira de marcadores", "count" : 1, "name" : "Soporte de tira de marcadores", "selected" : false }, { "code" : "Soporte para fijación de apantallamiento", "count" : 7, "name" : "Soporte para fijación de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "SSI Transmitter Interface", "count" : 12, "name" : "SSI Transmitter Interface", "selected" : false }, { "code" : "Standard Unmanaged", "count" : 7, "name" : "Standard Unmanaged", "selected" : false }, { "code" : "Stepper Controller", "count" : 3, "name" : "Stepper Controller", "selected" : false }, { "code" : "Storage", "count" : 3, "name" : "Storage", "selected" : false }, { "code" : "Switch industrial", "count" : 1, "name" : "Switch industrial", "selected" : false }, { "code" : "Switch industrial ECO", "count" : 6, "name" : "Switch industrial ECO", "selected" : false }, { "code" : "Switch industrial gestionable", "count" : 3, "name" : "Switch industrial gestionable", "selected" : false }, { "code" : "Tapa", "count" : 107, "name" : "Tapa", "selected" : false }, { "code" : "Tarjeta de marcaje", "count" : 1, "name" : "Tarjeta de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Tarjeta de memoria", "count" : 5, "name" : "Tarjeta de memoria", "selected" : false }, { "code" : "Tarjetas de marcaje", "count" : 1, "name" : "Tarjetas de marcaje", "selected" : false }, { "code" : "Tenaza de crimpar", "count" : 6, "name" : "Tenaza de crimpar", "selected" : false }, { "code" : "Tenazas", "count" : 1, "name" : "Tenazas", "selected" : false }, { "code" : "Tetón de anclaje", "count" : 27, "name" : "Tetón de anclaje", "selected" : false }, { "code" : "Tira de marcadores", "count" : 264, "name" : "Tira de marcadores", "selected" : false }, { "code" : "Transformador de intensidad con núcleo dividido", "count" : 54, "name" : "Transformador de intensidad con núcleo dividido", "selected" : false }, { "code" : "Transformador de intensidad enchufable", "count" : 59, "name" : "Transformador de intensidad enchufable", "selected" : false }, { "code" : "Tubo retráctil", "count" : 14, "name" : "Tubo retráctil", "selected" : false }, { "code" : "Unidad de control de estancia", "count" : 8, "name" : "Unidad de control de estancia", "selected" : false }, { "code" : "Up/Down Counter", "count" : 5, "name" : "Up/Down Counter", "selected" : false }, { "code" : "Versión básica", "count" : 7, "name" : "Versión básica", "selected" : false }, { "code" : "Voltage transformer terminal block", "count" : 6, "name" : "Voltage transformer terminal block", "selected" : false }, { "code" : "Wireless Client", "count" : 1, "name" : "Wireless Client", "selected" : false }, { "code" : "y de potencia", "count" : 5, "name" : "y de potencia", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 60, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Produktfamilie_7725", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Gama de productos", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Classic", "count" : 29, "name" : "Classic", "selected" : false }, { "code" : "Classic-Reihenklemmen", "count" : 1948, "name" : "Classic-Reihenklemmen", "selected" : false }, { "code" : "Compact", "count" : 25, "name" : "Compact", "selected" : false }, { "code" : "Controladores 750", "count" : 40, "name" : "Controladores 750", "selected" : false }, { "code" : "Controladores 750 XTR", "count" : 4, "name" : "Controladores 750 XTR", "selected" : false }, { "code" : "Controladores PFC", "count" : 41, "name" : "Controladores PFC", "selected" : false }, { "code" : "Controladores PFC XTR", "count" : 12, "name" : "Controladores PFC XTR", "selected" : false }, { "code" : "Eco", "count" : 17, "name" : "Eco", "selected" : false }, { "code" : "Eco 2", "count" : 9, "name" : "Eco 2", "selected" : false }, { "code" : "Green Range", "count" : 3, "name" : "Green Range", "selected" : false }, { "code" : "MCS MAXI 16", "count" : 96, "name" : "MCS MAXI 16", "selected" : false }, { "code" : "MCS MAXI 6", "count" : 250, "name" : "MCS MAXI 6", "selected" : false }, { "code" : "MCS MICRO", "count" : 102, "name" : "MCS MICRO", "selected" : false }, { "code" : "MCS MIDI", "count" : 985, "name" : "MCS MIDI", "selected" : false }, { "code" : "MCS MIDI Classic", "count" : 2692, "name" : "MCS MIDI Classic", "selected" : false }, { "code" : "MCS MINI", "count" : 843, "name" : "MCS MINI", "selected" : false }, { "code" : "MCS MINI HD", "count" : 596, "name" : "MCS MINI HD", "selected" : false }, { "code" : "MCS MINI SL", "count" : 42, "name" : "MCS MINI SL", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® 3.5", "count" : 205, "name" : "picoMAX® 3.5", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® 5.0", "count" : 212, "name" : "picoMAX® 5.0", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® 7.5", "count" : 79, "name" : "picoMAX® 7.5", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® eCOM 3.5", "count" : 154, "name" : "picoMAX® eCOM 3.5", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® eCOM 5.0", "count" : 160, "name" : "picoMAX® eCOM 5.0", "selected" : false }, { "code" : "picoMAX® eCOM 7.5", "count" : 32, "name" : "picoMAX® eCOM 7.5", "selected" : false }, { "code" : "Pro", "count" : 18, "name" : "Pro", "selected" : false }, { "code" : "Pro 2", "count" : 39, "name" : "Pro 2", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de E/S serie 750/753", "count" : 407, "name" : "Sistema de E/S serie 750/753", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de E/S serie 750/753", "count" : 3, "name" : "Sistema de E/S serie 750/753", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de E/S serie 750 XTR", "count" : 58, "name" : "Sistema de E/S serie 750 XTR", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de E/S serie 767", "count" : 3, "name" : "Sistema de E/S serie 767", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de marcaje múltiple WMB", "count" : 937, "name" : "Sistema de marcaje múltiple WMB", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de marcaje rápido con Micro-WSB", "count" : 1, "name" : "Sistema de marcaje rápido con Micro-WSB", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de marcaje rápido con MINI-WSB", "count" : 259, "name" : "Sistema de marcaje rápido con MINI-WSB", "selected" : false }, { "code" : "Sistema de marcaje rápido WSB", "count" : 438, "name" : "Sistema de marcaje rápido WSB", "selected" : false }, { "code" : "Sistema I/O System Field de WAGO", "count" : 38, "name" : "Sistema I/O System Field de WAGO", "selected" : false }, { "code" : "Switches industriales", "count" : 4, "name" : "Switches industriales", "selected" : false }, { "code" : "TOPJOB® S", "count" : 1796, "name" : "TOPJOB® S", "selected" : false }, { "code" : "TOPJOB Classic", "count" : 59, "name" : "TOPJOB Classic", "selected" : false }, { "code" : "WAGO I/O System 750/753", "count" : 100, "name" : "WAGO I/O System 750/753", "selected" : false }, { "code" : "WAGO I/O System 750 XTR", "count" : 8, "name" : "WAGO I/O System 750 XTR", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA®", "count" : 61, "name" : "WINSTA®", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® IDC", "count" : 56, "name" : "WINSTA® IDC", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® KNX", "count" : 43, "name" : "WINSTA® KNX", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® MAXI", "count" : 4, "name" : "WINSTA® MAXI", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® MIDI", "count" : 4198, "name" : "WINSTA® MIDI", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® MINI", "count" : 1777, "name" : "WINSTA® MINI", "selected" : false }, { "code" : "WINSTA® RD", "count" : 380, "name" : "WINSTA® RD", "selected" : false }, { "code" : "WMB Inline", "count" : 28, "name" : "WMB Inline", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®", "count" : 405, "name" : "X-COM®", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®S-SYSTEM", "count" : 304, "name" : "X-COM®S-SYSTEM", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®S-SYSTEM-MINI", "count" : 260, "name" : "X-COM®S-SYSTEM-MINI", "selected" : false }, { "code" : "X-COM®-SYSTEM", "count" : 84, "name" : "X-COM®-SYSTEM", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Klemmstellen_4", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Anschlussdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Número total de puntos de conexión", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "int", "values" : [ { "code" : "1", "count" : 638, "name" : "1", "selected" : false }, { "code" : "2", "count" : 1829, "name" : "2", "selected" : false }, { "code" : "3", "count" : 982, "name" : "3", "selected" : false }, { "code" : "4", "count" : 1482, "name" : "4", "selected" : false }, { "code" : "5", "count" : 676, "name" : "5", "selected" : false }, { "code" : "6", "count" : 818, "name" : "6", "selected" : false }, { "code" : "7", "count" : 454, "name" : "7", "selected" : false }, { "code" : "8", "count" : 762, "name" : "8", "selected" : false }, { "code" : "9", "count" : 392, "name" : "9", "selected" : false }, { "code" : "10", "count" : 609, "name" : "10", "selected" : false }, { "code" : "11", "count" : 244, "name" : "11", "selected" : false }, { "code" : "12", "count" : 606, "name" : "12", "selected" : false }, { "code" : "13", "count" : 141, "name" : "13", "selected" : false }, { "code" : "14", "count" : 235, "name" : "14", "selected" : false }, { "code" : "15", "count" : 167, "name" : "15", "selected" : false }, { "code" : "16", "count" : 467, "name" : "16", "selected" : false }, { "code" : "17", "count" : 59, "name" : "17", "selected" : false }, { "code" : "18", "count" : 177, "name" : "18", "selected" : false }, { "code" : "19", "count" : 68, "name" : "19", "selected" : false }, { "code" : "20", "count" : 289, "name" : "20", "selected" : false }, { "code" : "21", "count" : 52, "name" : "21", "selected" : false }, { "code" : "22", "count" : 124, "name" : "22", "selected" : false }, { "code" : "23", "count" : 53, "name" : "23", "selected" : false }, { "code" : "24", "count" : 247, "name" : "24", "selected" : false }, { "code" : "25", "count" : 53, "name" : "25", "selected" : false }, { "code" : "26", "count" : 31, "name" : "26", "selected" : false }, { "code" : "28", "count" : 49, "name" : "28", "selected" : false }, { "code" : "30", "count" : 33, "name" : "30", "selected" : false }, { "code" : "32", "count" : 159, "name" : "32", "selected" : false }, { "code" : "34", "count" : 15, "name" : "34", "selected" : false }, { "code" : "35", "count" : 2, "name" : "35", "selected" : false }, { "code" : "36", "count" : 61, "name" : "36", "selected" : false }, { "code" : "40", "count" : 16, "name" : "40", "selected" : false }, { "code" : "41", "count" : 1, "name" : "41", "selected" : false }, { "code" : "44", "count" : 15, "name" : "44", "selected" : false }, { "code" : "48", "count" : 57, "name" : "48", "selected" : false }, { "code" : "64", "count" : 4, "name" : "64", "selected" : false }, { "code" : "72", "count" : 4, "name" : "72", "selected" : false }, { "code" : "80", "count" : 1, "name" : "80", "selected" : false }, { "code" : "86", "count" : 1, "name" : "86", "selected" : false }, { "code" : "96", "count" : 5, "name" : "96", "selected" : false }, { "code" : "104", "count" : 1, "name" : "104", "selected" : false }, { "code" : "116", "count" : 1, "name" : "116", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Polzahl_6", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Anschlussdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Número de polos", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "int", "values" : [ { "code" : "1", "count" : 753, "name" : "1", "selected" : false }, { "code" : "2", "count" : 2379, "name" : "2", "selected" : false }, { "code" : "3", "count" : 3225, "name" : "3", "selected" : false }, { "code" : "4", "count" : 2152, "name" : "4", "selected" : false }, { "code" : "5", "count" : 3418, "name" : "5", "selected" : false }, { "code" : "6", "count" : 895, "name" : "6", "selected" : false }, { "code" : "7", "count" : 693, "name" : "7", "selected" : false }, { "code" : "8", "count" : 844, "name" : "8", "selected" : false }, { "code" : "9", "count" : 628, "name" : "9", "selected" : false }, { "code" : "10", "count" : 721, "name" : "10", "selected" : false }, { "code" : "11", "count" : 434, "name" : "11", "selected" : false }, { "code" : "12", "count" : 734, "name" : "12", "selected" : false }, { "code" : "13", "count" : 226, "name" : "13", "selected" : false }, { "code" : "14", "count" : 300, "name" : "14", "selected" : false }, { "code" : "15", "count" : 208, "name" : "15", "selected" : false }, { "code" : "16", "count" : 350, "name" : "16", "selected" : false }, { "code" : "17", "count" : 84, "name" : "17", "selected" : false }, { "code" : "18", "count" : 175, "name" : "18", "selected" : false }, { "code" : "19", "count" : 102, "name" : "19", "selected" : false }, { "code" : "20", "count" : 207, "name" : "20", "selected" : false }, { "code" : "21", "count" : 73, "name" : "21", "selected" : false }, { "code" : "22", "count" : 113, "name" : "22", "selected" : false }, { "code" : "23", "count" : 74, "name" : "23", "selected" : false }, { "code" : "24", "count" : 222, "name" : "24", "selected" : false }, { "code" : "25", "count" : 1, "name" : "25", "selected" : false }, { "code" : "26", "count" : 36, "name" : "26", "selected" : false }, { "code" : "28", "count" : 36, "name" : "28", "selected" : false }, { "code" : "30", "count" : 37, "name" : "30", "selected" : false }, { "code" : "32", "count" : 79, "name" : "32", "selected" : false }, { "code" : "34", "count" : 37, "name" : "34", "selected" : false }, { "code" : "35", "count" : 1, "name" : "35", "selected" : false }, { "code" : "36", "count" : 68, "name" : "36", "selected" : false }, { "code" : "41", "count" : 1, "name" : "41", "selected" : false }, { "code" : "48", "count" : 41, "name" : "48", "selected" : false }, { "code" : "64", "count" : 4, "name" : "64", "selected" : false }, { "code" : "72", "count" : 4, "name" : "72", "selected" : false }, { "code" : "80", "count" : 5, "name" : "80", "selected" : false }, { "code" : "96", "count" : 4, "name" : "96", "selected" : false }, { "code" : "104", "count" : 1, "name" : "104", "selected" : false }, { "code" : "116", "count" : 1, "name" : "116", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Rastermass_von_mm_7", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Paso [mm]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "2.5", "count" : 306, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "2.54", "count" : 132, "name" : "2.54", "selected" : false }, { "code" : "3.0", "count" : 22, "name" : "3.0", "selected" : false }, { "code" : "3.5", "count" : 2184, "name" : "3.5", "selected" : false }, { "code" : "3.81", "count" : 346, "name" : "3.81", "selected" : false }, { "code" : "3.96", "count" : 1, "name" : "3.96", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 22, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "4.4", "count" : 1751, "name" : "4.4", "selected" : false }, { "code" : "5.0", "count" : 3227, "name" : "5.0", "selected" : false }, { "code" : "5.08", "count" : 992, "name" : "5.08", "selected" : false }, { "code" : "5.75", "count" : 22, "name" : "5.75", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 34, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "6.5", "count" : 15, "name" : "6.5", "selected" : false }, { "code" : "7.0", "count" : 20, "name" : "7.0", "selected" : false }, { "code" : "7.5", "count" : 1677, "name" : "7.5", "selected" : false }, { "code" : "7.62", "count" : 641, "name" : "7.62", "selected" : false }, { "code" : "8.0", "count" : 5, "name" : "8.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 4830, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "10.16", "count" : 123, "name" : "10.16", "selected" : false }, { "code" : "11.5", "count" : 71, "name" : "11.5", "selected" : false }, { "code" : "12.0", "count" : 131, "name" : "12.0", "selected" : false }, { "code" : "12.5", "count" : 80, "name" : "12.5", "selected" : false }, { "code" : "15.0", "count" : 78, "name" : "15.0", "selected" : false }, { "code" : "20.0", "count" : 19, "name" : "20.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 100, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Serie", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Serie", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "206", "count" : 67, "name" : "206", "selected" : false }, { "code" : "207", "count" : 11, "name" : "207", "selected" : false }, { "code" : "209", "count" : 515, "name" : "209", "selected" : false }, { "code" : "210", "count" : 356, "name" : "210", "selected" : false }, { "code" : "211", "count" : 68, "name" : "211", "selected" : false }, { "code" : "215", "count" : 10, "name" : "215", "selected" : false }, { "code" : "216", "count" : 77, "name" : "216", "selected" : false }, { "code" : "218", "count" : 120, "name" : "218", "selected" : false }, { "code" : "221", "count" : 76, "name" : "221", "selected" : false }, { "code" : "222", "count" : 6, "name" : "222", "selected" : false }, { "code" : "224", "count" : 7, "name" : "224", "selected" : false }, { "code" : "226", "count" : 14, "name" : "226", "selected" : false }, { "code" : "231", "count" : 1369, "name" : "231", "selected" : false }, { "code" : "232", "count" : 888, "name" : "232", "selected" : false }, { "code" : "233", "count" : 59, "name" : "233", "selected" : false }, { "code" : "234", "count" : 29, "name" : "234", "selected" : false }, { "code" : "235", "count" : 160, "name" : "235", "selected" : false }, { "code" : "236", "count" : 250, "name" : "236", "selected" : false }, { "code" : "237", "count" : 9, "name" : "237", "selected" : false }, { "code" : "243", "count" : 38, "name" : "243", "selected" : false }, { "code" : "247", "count" : 60, "name" : "247", "selected" : false }, { "code" : "248", "count" : 161, "name" : "248", "selected" : false }, { "code" : "249", "count" : 122, "name" : "249", "selected" : false }, { "code" : "250", "count" : 334, "name" : "250", "selected" : false }, { "code" : "252", "count" : 37, "name" : "252", "selected" : false }, { "code" : "253", "count" : 34, "name" : "253", "selected" : false }, { "code" : "254", "count" : 108, "name" : "254", "selected" : false }, { "code" : "255", "count" : 133, "name" : "255", "selected" : false }, { "code" : "256", "count" : 276, "name" : "256", "selected" : false }, { "code" : "257", "count" : 166, "name" : "257", "selected" : false }, { "code" : "258", "count" : 52, "name" : "258", "selected" : false }, { "code" : "260", "count" : 81, "name" : "260", "selected" : false }, { "code" : "261", "count" : 261, "name" : "261", "selected" : false }, { "code" : "262", "count" : 123, "name" : "262", "selected" : false }, { "code" : "264", "count" : 186, "name" : "264", "selected" : false }, { "code" : "267", "count" : 53, "name" : "267", "selected" : false }, { "code" : "270", "count" : 23, "name" : "270", "selected" : false }, { "code" : "271", "count" : 4, "name" : "271", "selected" : false }, { "code" : "272", "count" : 96, "name" : "272", "selected" : false }, { "code" : "277", "count" : 8, "name" : "277", "selected" : false }, { "code" : "279", "count" : 101, "name" : "279", "selected" : false }, { "code" : "280", "count" : 409, "name" : "280", "selected" : false }, { "code" : "281", "count" : 180, "name" : "281", "selected" : false }, { "code" : "282", "count" : 155, "name" : "282", "selected" : false }, { "code" : "283", "count" : 61, "name" : "283", "selected" : false }, { "code" : "284", "count" : 68, "name" : "284", "selected" : false }, { "code" : "285", "count" : 92, "name" : "285", "selected" : false }, { "code" : "286", "count" : 50, "name" : "286", "selected" : false }, { "code" : "288", "count" : 36, "name" : "288", "selected" : false }, { "code" : "289", "count" : 139, "name" : "289", "selected" : false }, { "code" : "294", "count" : 158, "name" : "294", "selected" : false }, { "code" : "704", "count" : 38, "name" : "704", "selected" : false }, { "code" : "706", "count" : 702, "name" : "706", "selected" : false }, { "code" : "709", "count" : 34, "name" : "709", "selected" : false }, { "code" : "711", "count" : 74, "name" : "711", "selected" : false }, { "code" : "713", "count" : 601, "name" : "713", "selected" : false }, { "code" : "714", "count" : 43, "name" : "714", "selected" : false }, { "code" : "721", "count" : 493, "name" : "721", "selected" : false }, { "code" : "722", "count" : 305, "name" : "722", "selected" : false }, { "code" : "723", "count" : 61, "name" : "723", "selected" : false }, { "code" : "726", "count" : 54, "name" : "726", "selected" : false }, { "code" : "727", "count" : 243, "name" : "727", "selected" : false }, { "code" : "730", "count" : 6, "name" : "730", "selected" : false }, { "code" : "731", "count" : 184, "name" : "731", "selected" : false }, { "code" : "732", "count" : 24, "name" : "732", "selected" : false }, { "code" : "733", "count" : 106, "name" : "733", "selected" : false }, { "code" : "734", "count" : 697, "name" : "734", "selected" : false }, { "code" : "735", "count" : 18, "name" : "735", "selected" : false }, { "code" : "736", "count" : 94, "name" : "736", "selected" : false }, { "code" : "737", "count" : 86, "name" : "737", "selected" : false }, { "code" : "738", "count" : 35, "name" : "738", "selected" : false }, { "code" : "739", "count" : 103, "name" : "739", "selected" : false }, { "code" : "740", "count" : 21, "name" : "740", "selected" : false }, { "code" : "741", "count" : 119, "name" : "741", "selected" : false }, { "code" : "742", "count" : 30, "name" : "742", "selected" : false }, { "code" : "744", "count" : 19, "name" : "744", "selected" : false }, { "code" : "745", "count" : 297, "name" : "745", "selected" : false }, { "code" : "746", "count" : 17, "name" : "746", "selected" : false }, { "code" : "750", "count" : 581, "name" : "750", "selected" : false }, { "code" : "751", "count" : 2, "name" : "751", "selected" : false }, { "code" : "752", "count" : 7, "name" : "752", "selected" : false }, { "code" : "753", "count" : 122, "name" : "753", "selected" : false }, { "code" : "756", "count" : 705, "name" : "756", "selected" : false }, { "code" : "757", "count" : 42, "name" : "757", "selected" : false }, { "code" : "758", "count" : 39, "name" : "758", "selected" : false }, { "code" : "759", "count" : 5, "name" : "759", "selected" : false }, { "code" : "761", "count" : 2, "name" : "761", "selected" : false }, { "code" : "762", "count" : 49, "name" : "762", "selected" : false }, { "code" : "765", "count" : 37, "name" : "765", "selected" : false }, { "code" : "767", "count" : 3, "name" : "767", "selected" : false }, { "code" : "769", "count" : 482, "name" : "769", "selected" : false }, { "code" : "770", "count" : 616, "name" : "770", "selected" : false }, { "code" : "771", "count" : 3547, "name" : "771", "selected" : false }, { "code" : "772", "count" : 12, "name" : "772", "selected" : false }, { "code" : "773", "count" : 24, "name" : "773", "selected" : false }, { "code" : "774", "count" : 370, "name" : "774", "selected" : false }, { "code" : "777", "count" : 5, "name" : "777", "selected" : false }, { "code" : "780", "count" : 22, "name" : "780", "selected" : false }, { "code" : "781", "count" : 19, "name" : "781", "selected" : false }, { "code" : "782", "count" : 10, "name" : "782", "selected" : false }, { "code" : "783", "count" : 9, "name" : "783", "selected" : false }, { "code" : "784", "count" : 7, "name" : "784", "selected" : false }, { "code" : "785", "count" : 5, "name" : "785", "selected" : false }, { "code" : "786", "count" : 3, "name" : "786", "selected" : false }, { "code" : "787", "count" : 197, "name" : "787", "selected" : false }, { "code" : "788", "count" : 93, "name" : "788", "selected" : false }, { "code" : "789", "count" : 43, "name" : "789", "selected" : false }, { "code" : "790", "count" : 34, "name" : "790", "selected" : false }, { "code" : "791", "count" : 4, "name" : "791", "selected" : false }, { "code" : "792", "count" : 6, "name" : "792", "selected" : false }, { "code" : "793", "count" : 816, "name" : "793", "selected" : false }, { "code" : "794", "count" : 118, "name" : "794", "selected" : false }, { "code" : "799", "count" : 1, "name" : "799", "selected" : false }, { "code" : "804", "count" : 29, "name" : "804", "selected" : false }, { "code" : "805", "count" : 112, "name" : "805", "selected" : false }, { "code" : "806", "count" : 33, "name" : "806", "selected" : false }, { "code" : "810", "count" : 6, "name" : "810", "selected" : false }, { "code" : "811", "count" : 30, "name" : "811", "selected" : false }, { "code" : "812", "count" : 12, "name" : "812", "selected" : false }, { "code" : "816", "count" : 11, "name" : "816", "selected" : false }, { "code" : "821", "count" : 19, "name" : "821", "selected" : false }, { "code" : "826", "count" : 26, "name" : "826", "selected" : false }, { "code" : "828", "count" : 1, "name" : "828", "selected" : false }, { "code" : "830", "count" : 16, "name" : "830", "selected" : false }, { "code" : "831", "count" : 254, "name" : "831", "selected" : false }, { "code" : "832", "count" : 96, "name" : "832", "selected" : false }, { "code" : "850", "count" : 29, "name" : "850", "selected" : false }, { "code" : "852", "count" : 47, "name" : "852", "selected" : false }, { "code" : "855", "count" : 134, "name" : "855", "selected" : false }, { "code" : "857", "count" : 86, "name" : "857", "selected" : false }, { "code" : "858", "count" : 38, "name" : "858", "selected" : false }, { "code" : "859", "count" : 104, "name" : "859", "selected" : false }, { "code" : "862", "count" : 132, "name" : "862", "selected" : false }, { "code" : "869", "count" : 107, "name" : "869", "selected" : false }, { "code" : "870", "count" : 161, "name" : "870", "selected" : false }, { "code" : "873", "count" : 3, "name" : "873", "selected" : false }, { "code" : "879", "count" : 6, "name" : "879", "selected" : false }, { "code" : "880", "count" : 36, "name" : "880", "selected" : false }, { "code" : "883", "count" : 32, "name" : "883", "selected" : false }, { "code" : "884", "count" : 27, "name" : "884", "selected" : false }, { "code" : "885", "count" : 29, "name" : "885", "selected" : false }, { "code" : "887", "count" : 28, "name" : "887", "selected" : false }, { "code" : "890", "count" : 398, "name" : "890", "selected" : false }, { "code" : "891", "count" : 1383, "name" : "891", "selected" : false }, { "code" : "893", "count" : 16, "name" : "893", "selected" : false }, { "code" : "894", "count" : 33, "name" : "894", "selected" : false }, { "code" : "895", "count" : 10, "name" : "895", "selected" : false }, { "code" : "896", "count" : 4, "name" : "896", "selected" : false }, { "code" : "897", "count" : 31, "name" : "897", "selected" : false }, { "code" : "899", "count" : 53, "name" : "899", "selected" : false }, { "code" : "2000", "count" : 185, "name" : "2000", "selected" : false }, { "code" : "2001", "count" : 70, "name" : "2001", "selected" : false }, { "code" : "2002", "count" : 442, "name" : "2002", "selected" : false }, { "code" : "2003", "count" : 31, "name" : "2003", "selected" : false }, { "code" : "2004", "count" : 73, "name" : "2004", "selected" : false }, { "code" : "2005", "count" : 7, "name" : "2005", "selected" : false }, { "code" : "2006", "count" : 135, "name" : "2006", "selected" : false }, { "code" : "2007", "count" : 33, "name" : "2007", "selected" : false }, { "code" : "2009", "count" : 75, "name" : "2009", "selected" : false }, { "code" : "2010", "count" : 37, "name" : "2010", "selected" : false }, { "code" : "2016", "count" : 48, "name" : "2016", "selected" : false }, { "code" : "2020", "count" : 272, "name" : "2020", "selected" : false }, { "code" : "2022", "count" : 273, "name" : "2022", "selected" : false }, { "code" : "2042", "count" : 28, "name" : "2042", "selected" : false }, { "code" : "2050", "count" : 35, "name" : "2050", "selected" : false }, { "code" : "2052", "count" : 35, "name" : "2052", "selected" : false }, { "code" : "2059", "count" : 21, "name" : "2059", "selected" : false }, { "code" : "2060", "count" : 27, "name" : "2060", "selected" : false }, { "code" : "2061", "count" : 22, "name" : "2061", "selected" : false }, { "code" : "2065", "count" : 5, "name" : "2065", "selected" : false }, { "code" : "2070", "count" : 15, "name" : "2070", "selected" : false }, { "code" : "2075", "count" : 1, "name" : "2075", "selected" : false }, { "code" : "2086", "count" : 321, "name" : "2086", "selected" : false }, { "code" : "2091", "count" : 368, "name" : "2091", "selected" : false }, { "code" : "2092", "count" : 501, "name" : "2092", "selected" : false }, { "code" : "2102", "count" : 21, "name" : "2102", "selected" : false }, { "code" : "2104", "count" : 16, "name" : "2104", "selected" : false }, { "code" : "2106", "count" : 16, "name" : "2106", "selected" : false }, { "code" : "2110", "count" : 16, "name" : "2110", "selected" : false }, { "code" : "2116", "count" : 17, "name" : "2116", "selected" : false }, { "code" : "2200", "count" : 55, "name" : "2200", "selected" : false }, { "code" : "2201", "count" : 25, "name" : "2201", "selected" : false }, { "code" : "2202", "count" : 181, "name" : "2202", "selected" : false }, { "code" : "2203", "count" : 46, "name" : "2203", "selected" : false }, { "code" : "2204", "count" : 30, "name" : "2204", "selected" : false }, { "code" : "2205", "count" : 11, "name" : "2205", "selected" : false }, { "code" : "2206", "count" : 76, "name" : "2206", "selected" : false }, { "code" : "2210", "count" : 12, "name" : "2210", "selected" : false }, { "code" : "2216", "count" : 22, "name" : "2216", "selected" : false }, { "code" : "2222", "count" : 24, "name" : "2222", "selected" : false }, { "code" : "2231", "count" : 363, "name" : "2231", "selected" : false }, { "code" : "2250", "count" : 32, "name" : "2250", "selected" : false }, { "code" : "2252", "count" : 32, "name" : "2252", "selected" : false }, { "code" : "2273", "count" : 12, "name" : "2273", "selected" : false }, { "code" : "2601", "count" : 78, "name" : "2601", "selected" : false }, { "code" : "2604", "count" : 81, "name" : "2604", "selected" : false }, { "code" : "2606", "count" : 77, "name" : "2606", "selected" : false }, { "code" : "2616", "count" : 66, "name" : "2616", "selected" : false }, { "code" : "2624", "count" : 83, "name" : "2624", "selected" : false }, { "code" : "2626", "count" : 71, "name" : "2626", "selected" : false }, { "code" : "2636", "count" : 57, "name" : "2636", "selected" : false }, { "code" : "2687", "count" : 9, "name" : "2687", "selected" : false }, { "code" : "2706", "count" : 89, "name" : "2706", "selected" : false }, { "code" : "2716", "count" : 32, "name" : "2716", "selected" : false }, { "code" : "2721", "count" : 126, "name" : "2721", "selected" : false }, { "code" : "2734", "count" : 202, "name" : "2734", "selected" : false }, { "code" : "2759", "count" : 14, "name" : "2759", "selected" : false }, { "code" : "2773", "count" : 14, "name" : "2773", "selected" : false }, { "code" : "2787", "count" : 34, "name" : "2787", "selected" : false }, { "code" : "2789", "count" : 10, "name" : "2789", "selected" : false }, { "code" : "2849", "count" : 1, "name" : "2849", "selected" : false }, { "code" : "2851", "count" : 5, "name" : "2851", "selected" : false }, { "code" : "2852", "count" : 36, "name" : "2852", "selected" : false }, { "code" : "2854", "count" : 28, "name" : "2854", "selected" : false }, { "code" : "2857", "count" : 23, "name" : "2857", "selected" : false }, { "code" : "8003", "count" : 3, "name" : "8003", "selected" : false }, { "code" : "8101", "count" : 5, "name" : "8101", "selected" : false }, { "code" : "8103", "count" : 1, "name" : "8103", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Technologie_2118137", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Technology", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "DALI", "count" : 28, "name" : "DALI", "selected" : false }, { "code" : "KNX", "count" : 50, "name" : "KNX", "selected" : false }, { "code" : "Linect", "count" : 32, "name" : "Linect", "selected" : false }, { "code" : "SMI", "count" : 31, "name" : "SMI", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_beschriftung_lieferform", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Delivery form", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Component", "count" : 25, "name" : "Component", "selected" : false }, { "code" : "Leporello fold", "count" : 1, "name" : "Leporello fold", "selected" : false }, { "code" : "Magazine", "count" : 1, "name" : "Magazine", "selected" : false }, { "code" : "Marker card", "count" : 1687, "name" : "Marker card", "selected" : false }, { "code" : "Roll", "count" : 140, "name" : "Roll", "selected" : false }, { "code" : "Strip", "count" : 72, "name" : "Strip", "selected" : false }, { "code" : "strip", "count" : 15, "name" : "strip", "selected" : false }, { "code" : "tarjeta DIN A4", "count" : 218, "name" : "tarjeta DIN A4", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_displaydiagonale_10090", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Diagonal de pantalla [cm]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "10,9 cm (4.3 pulgadas)", "count" : 6, "name" : "10,9 cm (4.3 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "14,5 cm (5.7 pulgadas)", "count" : 8, "name" : "14,5 cm (5.7 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "17,8 cm (7 pulgadas)", "count" : 8, "name" : "17,8 cm (7 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "25,7 cm (10.1 pulgadas)", "count" : 8, "name" : "25,7 cm (10.1 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "30,7 cm (12.1 pulgadas)", "count" : 1, "name" : "30,7 cm (12.1 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "38,1 cm (15 pulgadas)", "count" : 1, "name" : "38,1 cm (15 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "39,6 cm (15.6 pulgadas)", "count" : 4, "name" : "39,6 cm (15.6 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "54,7 cm (21.5 pulgadas)", "count" : 4, "name" : "54,7 cm (21.5 pulgadas)", "selected" : false }, { "code" : "8,9 cm (3.5 pulgadas)", "count" : 2, "name" : "8,9 cm (3.5 pulgadas)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Leiterplattenklemmentyp_10295", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Produktbereich", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tipo de borna para PCB", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Borna para placa de circuito impreso multipiso", "count" : 215, "name" : "Borna para placa de circuito impreso multipiso", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para placa de circuito impreso de montaje en superficie (SMD)", "count" : 112, "name" : "Bornas para placa de circuito impreso de montaje en superficie (SMD)", "selected" : false }, { "code" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "count" : 2766, "name" : "Bornas para placas de circuito impreso (PCB)", "selected" : false }, { "code" : "Bornas THR", "count" : 340, "name" : "Bornas THR", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_sonderfunktionen_7737", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Funciones especiales", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "«Clipping»", "count" : 17, "name" : "«Clipping»", "selected" : false }, { "code" : "Ajuste de cero y «span»", "count" : 4, "name" : "Ajuste de cero y «span»", "selected" : false }, { "code" : "Amplio rango de tensiones de entrada", "count" : 11, "name" : "Amplio rango de tensiones de entrada", "selected" : false }, { "code" : "con accionamiento manual", "count" : 56, "name" : "con accionamiento manual", "selected" : false }, { "code" : "con bornas seccionables y de medida", "count" : 11, "name" : "con bornas seccionables y de medida", "selected" : false }, { "code" : "con conexión de apantallamiento", "count" : 38, "name" : "con conexión de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "con contactos de potencia", "count" : 4, "name" : "con contactos de potencia", "selected" : false }, { "code" : "con fusible de salida", "count" : 6, "name" : "con fusible de salida", "selected" : false }, { "code" : "con LED, fusible", "count" : 1, "name" : "con LED, fusible", "selected" : false }, { "code" : "con pin soldable", "count" : 8, "name" : "con pin soldable", "selected" : false }, { "code" : "con soporte para fijación de apantallamiento", "count" : 5, "name" : "con soporte para fijación de apantallamiento", "selected" : false }, { "code" : "Contacto cerrado de tungsteno", "count" : 2, "name" : "Contacto cerrado de tungsteno", "selected" : false }, { "code" : "Contacto de retroalimentación", "count" : 2, "name" : "Contacto de retroalimentación", "selected" : false }, { "code" : "Contactos con guiado forzado", "count" : 5, "name" : "Contactos con guiado forzado", "selected" : false }, { "code" : "contactos de inversores comunes de 4 relés", "count" : 2, "name" : "contactos de inversores comunes de 4 relés", "selected" : false }, { "code" : "Contactos dorados", "count" : 46, "name" : "Contactos dorados", "selected" : false }, { "code" : "con toma de tierra funcional", "count" : 1, "name" : "con toma de tierra funcional", "selected" : false }, { "code" : "Divisor de frecuencias", "count" : 1, "name" : "Divisor de frecuencias", "selected" : false }, { "code" : "Función de tiempo", "count" : 7, "name" : "Función de tiempo", "selected" : false }, { "code" : "Gold contacts", "count" : 1, "name" : "Gold contacts", "selected" : false }, { "code" : "Interruptor Manual/Apagado/Automático", "count" : 5, "name" : "Interruptor Manual/Apagado/Automático", "selected" : false }, { "code" : "Inyector de PoE pasivo", "count" : 1, "name" : "Inyector de PoE pasivo", "selected" : false }, { "code" : "Módulo de carga base integrado", "count" : 2, "name" : "Módulo de carga base integrado", "selected" : false }, { "code" : "Multifuncional/varios ajustes de tiempo", "count" : 5, "name" : "Multifuncional/varios ajustes de tiempo", "selected" : false }, { "code" : "para aplicaciones ferroviarias", "count" : 52, "name" : "para aplicaciones ferroviarias", "selected" : false }, { "code" : "para cargas de lámpara", "count" : 12, "name" : "para cargas de lámpara", "selected" : false }, { "code" : "para DC", "count" : 1, "name" : "para DC", "selected" : false }, { "code" : "para facturación", "count" : 16, "name" : "para facturación", "selected" : false }, { "code" : "Relé, 1 cerrado", "count" : 2, "name" : "Relé, 1 cerrado", "selected" : false }, { "code" : "Relé biestable", "count" : 2, "name" : "Relé biestable", "selected" : false }, { "code" : "Relé con 1 inversor", "count" : 4, "name" : "Relé con 1 inversor", "selected" : false }, { "code" : "Relé interruptor de impulsión", "count" : 3, "name" : "Relé interruptor de impulsión", "selected" : false }, { "code" : "Retroalimentación de ajuste de switch", "count" : 1, "name" : "Retroalimentación de ajuste de switch", "selected" : false }, { "code" : "Salida digital (DO)", "count" : 18, "name" : "Salida digital (DO)", "selected" : false }, { "code" : "Simulación", "count" : 7, "name" : "Simulación", "selected" : false }, { "code" : "sin relé básico", "count" : 3, "name" : "sin relé básico", "selected" : false }, { "code" : "Umbral de activación/desactivación definido", "count" : 2, "name" : "Umbral de activación/desactivación definido", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_brandklasse_en_50575_10040", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Clase de protección contra incendios conforme a EN 50575", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "B2ca", "count" : 385, "name" : "B2ca", "selected" : false }, { "code" : "Cca", "count" : 382, "name" : "Cca", "selected" : false }, { "code" : "Dca", "count" : 183, "name" : "Dca", "selected" : false }, { "code" : "Eca", "count" : 4444, "name" : "Eca", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 0, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_leiternennquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Leiterquerschnitt", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Sección nominal", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "1.5 mm²", "count" : 79, "name" : "1.5 mm²", "selected" : false }, { "code" : "1.5 mm² / 16 AWG", "count" : 192, "name" : "1.5 mm² / 16 AWG", "selected" : false }, { "code" : "10 mm²", "count" : 47, "name" : "10 mm²", "selected" : false }, { "code" : "120 mm²", "count" : 3, "name" : "120 mm²", "selected" : false }, { "code" : "120 mm² / 250 kcmil", "count" : 2, "name" : "120 mm² / 250 kcmil", "selected" : false }, { "code" : "16 mm²", "count" : 61, "name" : "16 mm²", "selected" : false }, { "code" : "185 mm²", "count" : 1, "name" : "185 mm²", "selected" : false }, { "code" : "185 mm² / 350 kcmil", "count" : 11, "name" : "185 mm² / 350 kcmil", "selected" : false }, { "code" : "1 mm²", "count" : 506, "name" : "1 mm²", "selected" : false }, { "code" : "2.5 mm²", "count" : 901, "name" : "2.5 mm²", "selected" : false }, { "code" : "240 mm²", "count" : 2, "name" : "240 mm²", "selected" : false }, { "code" : "25 mm²", "count" : 1, "name" : "25 mm²", "selected" : false }, { "code" : "300 mm²", "count" : 1, "name" : "300 mm²", "selected" : false }, { "code" : "35 mm²", "count" : 23, "name" : "35 mm²", "selected" : false }, { "code" : "4 mm²", "count" : 95, "name" : "4 mm²", "selected" : false }, { "code" : "4 mm² / 12 AWG", "count" : 557, "name" : "4 mm² / 12 AWG", "selected" : false }, { "code" : "50 mm²", "count" : 12, "name" : "50 mm²", "selected" : false }, { "code" : "6 mm²", "count" : 171, "name" : "6 mm²", "selected" : false }, { "code" : "6 mm² / 10 AWG", "count" : 30, "name" : "6 mm² / 10 AWG", "selected" : false }, { "code" : "6 mm² / 8 AWG", "count" : 4, "name" : "6 mm² / 8 AWG", "selected" : false }, { "code" : "70 mm²", "count" : 4, "name" : "70 mm²", "selected" : false }, { "code" : "95 mm²", "count" : 11, "name" : "95 mm²", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_wago_io_system_753", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "WAGO I/O System 750/753", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "750-1400", "count" : 12, "name" : "750-1400", "selected" : false }, { "code" : "750-1500", "count" : 25, "name" : "750-1500", "selected" : false }, { "code" : "750-1502", "count" : 22, "name" : "750-1502", "selected" : false }, { "code" : "753-430 (x1)", "count" : 5, "name" : "753-430 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-430 (x2)", "count" : 12, "name" : "753-430 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-431 (x1)", "count" : 5, "name" : "753-431 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-431 (x2)", "count" : 12, "name" : "753-431 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-453 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-453 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-453 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-453 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-455 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-455 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-455 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-455 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-457 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-457 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-457 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-457 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-459 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-459 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-459 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-459 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-530 (x1)", "count" : 10, "name" : "753-530 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-530 (x2)", "count" : 25, "name" : "753-530 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-553 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-553 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-553 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-553 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-555 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-555 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-555 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-555 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-557 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-557 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-557 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-557 (x2)", "selected" : false }, { "code" : "753-559 (x1)", "count" : 4, "name" : "753-559 (x1)", "selected" : false }, { "code" : "753-559 (x2)", "count" : 4, "name" : "753-559 (x2)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Messgroesse_7779", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Eingangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Variable medida", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Ángulo de fase", "count" : 1, "name" : "Ángulo de fase", "selected" : false }, { "code" : "Corriente", "count" : 153, "name" : "Corriente", "selected" : false }, { "code" : "Current", "count" : 7, "name" : "Current", "selected" : false }, { "code" : "Factor de potencia", "count" : 3, "name" : "Factor de potencia", "selected" : false }, { "code" : "Frecuencia", "count" : 1, "name" : "Frecuencia", "selected" : false }, { "code" : "Frecuencia de red principal", "count" : 6, "name" : "Frecuencia de red principal", "selected" : false }, { "code" : "Frequency", "count" : 1, "name" : "Frequency", "selected" : false }, { "code" : "Posición de potenciómetro", "count" : 1, "name" : "Posición de potenciómetro", "selected" : false }, { "code" : "Resistance", "count" : 3, "name" : "Resistance", "selected" : false }, { "code" : "Resistencia", "count" : 6, "name" : "Resistencia", "selected" : false }, { "code" : "RTD", "count" : 3, "name" : "RTD", "selected" : false }, { "code" : "Salida eléctrica", "count" : 10, "name" : "Salida eléctrica", "selected" : false }, { "code" : "Temperatura", "count" : 14, "name" : "Temperatura", "selected" : false }, { "code" : "Temperature", "count" : 8, "name" : "Temperature", "selected" : false }, { "code" : "Tensión", "count" : 34, "name" : "Tensión", "selected" : false }, { "code" : "Voltage ", "count" : 4, "name" : "Voltage ", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Ausgangssignalart_7867", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Ausgangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tipo de señal de salida", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Corriente", "count" : 34, "name" : "Corriente", "selected" : false }, { "code" : "Tensión", "count" : 29, "name" : "Tensión", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Ausgangsnennspannung_UaNenn_10515", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Ausgangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tensión nominal de salida Uo nom [V]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "1 x DC 24 V", "count" : 20, "name" : "1 x DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "2 x DC 24 V", "count" : 5, "name" : "2 x DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "2 x DC 48 V", "count" : 1, "name" : "2 x DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "4 x DC 12 V", "count" : 1, "name" : "4 x DC 12 V", "selected" : false }, { "code" : "4 x DC 24 V", "count" : 14, "name" : "4 x DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "4 x DC 48 V", "count" : 2, "name" : "4 x DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "8 x DC 24 V", "count" : 9, "name" : "8 x DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "8 x DC 48 V", "count" : 2, "name" : "8 x DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 12 / 24 V", "count" : 2, "name" : "AC 12 / 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 10 V", "count" : 2, "name" : "DC 10 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 V", "count" : 4, "name" : "DC 12 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 V (SELV)", "count" : 20, "name" : "DC 12 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 15 / -15 V", "count" : 1, "name" : "DC 15 / -15 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 18 V", "count" : 1, "name" : "DC 18 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 18 V (SELV)", "count" : 3, "name" : "DC 18 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22 V", "count" : 1, "name" : "DC 22 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V", "count" : 25, "name" : "DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V (SELV/PELV)", "count" : 3, "name" : "DC 24 V (SELV/PELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V (SELV)", "count" : 92, "name" : "DC 24 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 30.5 V (SELV)", "count" : 2, "name" : "DC 30.5 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 30 V (SELV)", "count" : 1, "name" : "DC 30 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 48 V", "count" : 2, "name" : "DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 48 V (SELV)", "count" : 12, "name" : "DC 48 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 5 / 10 / 12 V (Adjustable via DIP switch)", "count" : 1, "name" : "DC 5 / 10 / 12 V (Adjustable via DIP switch)", "selected" : false }, { "code" : "DC 5 V", "count" : 2, "name" : "DC 5 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 5 V (SELV)", "count" : 1, "name" : "DC 5 V (SELV)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Umgebungstemperatur_bei_Betrieb_10088", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Temperatura ambiente de funcionamiento", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "-20 … +50 °C", "count" : 800, "name" : "-20 … +50 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +55 °C", "count" : 531, "name" : "0 … +55 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +70 °C", "count" : 168, "name" : "-25 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +70 °C", "count" : 126, "name" : "-40 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +70 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado))", "count" : 84, "name" : "-25 … +70 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado))", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +60 °C", "count" : 76, "name" : "-20 … +60 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +90 °C (UL máx. +80 °C)", "count" : 69, "name" : "-40 … +90 °C (UL máx. +80 °C)", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +150 °C", "count" : 67, "name" : "-40 … +150 °C", "selected" : false }, { "code" : "-5 … +50 °C", "count" : 56, "name" : "-5 … +50 °C", "selected" : false }, { "code" : "-10 … +55 °C", "count" : 53, "name" : "-10 … +55 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +60 °C", "count" : 49, "name" : "-25 … +60 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +80 °C", "count" : 49, "name" : "-25 … +80 °C", "selected" : false }, { "code" : "+60 °C", "count" : 47, "name" : "+60 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +55 °C", "count" : 40, "name" : "-20 … +55 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +85 °C", "count" : 37, "name" : "-40 … +85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +40 °C", "count" : 34, "name" : "-25 … +40 °C", "selected" : false }, { "code" : "+85 °C", "count" : 29, "name" : "+85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +85 °C", "count" : 29, "name" : "-25 … +85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +55 °C (en montajes verticales; −20 … +50 °C, otras posiciones de montaje)", "count" : 28, "name" : "-20 … +55 °C (en montajes verticales; −20 … +50 °C, otras posiciones de montaje)", "selected" : false }, { "code" : "-35 … +70 °C", "count" : 20, "name" : "-35 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +80 °C", "count" : 17, "name" : "-40 … +80 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +50 °C", "count" : 17, "name" : "0 … +50 °C", "selected" : false }, { "code" : "-10 … +60 °C", "count" : 14, "name" : "-10 … +60 °C", "selected" : false }, { "code" : "-55 … +125 °C", "count" : 14, "name" : "-55 … +125 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +70 °C", "count" : 11, "name" : "-20 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +60 °C", "count" : 11, "name" : "0 … +60 °C", "selected" : false }, { "code" : "-10 … +70 °C", "count" : 10, "name" : "-10 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +50 °C", "count" : 10, "name" : "-25 … +50 °C", "selected" : false }, { "code" : "-30 … +120 °C", "count" : 10, "name" : "-30 … +120 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +100 °C", "count" : 10, "name" : "-40 … +100 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +60 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado))", "count" : 9, "name" : "-25 … +60 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado))", "selected" : false }, { "code" : "-10 … +40 °C", "count" : 8, "name" : "-10 … +40 °C", "selected" : false }, { "code" : "-55 … +85 °C", "count" : 8, "name" : "-55 … +85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-30 … +130 °C", "count" : 7, "name" : "-30 … +130 °C", "selected" : false }, { "code" : "-15 … +70 °C", "count" : 6, "name" : "-15 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +70 °C (Obsérvese la degradación.)", "count" : 6, "name" : "-20 … +70 °C (Obsérvese la degradación.)", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +60 °C", "count" : 6, "name" : "-40 … +60 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +70 °C (UL máx. +60 °C)", "count" : 6, "name" : "-40 … +70 °C (UL máx. +60 °C)", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +85 °C (Accionamiento −35 … +85 °C)", "count" : 6, "name" : "-40 … +85 °C (Accionamiento −35 … +85 °C)", "selected" : false }, { "code" : "+5 … +40 °C", "count" : 5, "name" : "+5 … +40 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +40 °C", "count" : 5, "name" : "-20 … +40 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +55 °C", "count" : 5, "name" : "-25 … +55 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +40 °C", "count" : 5, "name" : "0 … +40 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +45 °C", "count" : 5, "name" : "0 … +45 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +80 °C", "count" : 4, "name" : "-20 … +80 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +65 °C", "count" : 4, "name" : "-25 … +65 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +75 °C", "count" : 4, "name" : "-40 … +75 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +90 °C", "count" : 4, "name" : "-40 … +90 °C", "selected" : false }, { "code" : "-5 … +55 °C", "count" : 4, "name" : "-5 … +55 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +45 °C (en montajes verticales; −0 … +40 °C, otras posiciones de montaje)", "count" : 4, "name" : "0 … +45 °C (en montajes verticales; −0 … +40 °C, otras posiciones de montaje)", "selected" : false }, { "code" : "+40 °C", "count" : 3, "name" : "+40 °C", "selected" : false }, { "code" : "-10 … +50 °C", "count" : 3, "name" : "-10 … +50 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +55 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado))", "count" : 3, "name" : "-25 … +55 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado))", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +70 °C (Posición de montaje nominal; −20 … +55 °C (en cualquier posición de montaje))", "count" : 3, "name" : "-25 … +70 °C (Posición de montaje nominal; −20 … +55 °C (en cualquier posición de montaje))", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +70 °C (a corriente nominal)", "count" : 3, "name" : "-40 … +70 °C (a corriente nominal)", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +70 °C (per CE; −10 … +60 °C per UL 61010)", "count" : 3, "name" : "-40 … +70 °C (per CE; −10 … +60 °C per UL 61010)", "selected" : false }, { "code" : "+180 °C", "count" : 2, "name" : "+180 °C", "selected" : false }, { "code" : "+75 °C", "count" : 2, "name" : "+75 °C", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +85 °C", "count" : 2, "name" : "-20 … +85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +53 °C", "count" : 2, "name" : "-25 … +53 °C", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +70 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado); obsérvese la degradación.)", "count" : 2, "name" : "-25 … +70 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado); obsérvese la degradación.)", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +70 °C (sin condensación)", "count" : 2, "name" : "-25 … +70 °C (sin condensación)", "selected" : false }, { "code" : "-30 … +65 °C", "count" : 2, "name" : "-30 … +65 °C", "selected" : false }, { "code" : "-30 … +80 °C", "count" : 2, "name" : "-30 … +80 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +125 °C", "count" : 2, "name" : "-40 … +125 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +140 °C", "count" : 2, "name" : "-40 … +140 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +55 °C", "count" : 2, "name" : "-40 … +55 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +51 °C", "count" : 2, "name" : "0 … +51 °C", "selected" : false }, { "code" : "0 … +70 °C", "count" : 2, "name" : "0 … +70 °C", "selected" : false }, { "code" : "+5 … +100 °C", "count" : 1, "name" : "+5 … +100 °C", "selected" : false }, { "code" : "-15 … +40 °C (−20 … +40 °C (durante la descarga))", "count" : 1, "name" : "-15 … +40 °C (−20 … +40 °C (durante la descarga))", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +60 °C (70 °C with display switched off)", "count" : 1, "name" : "-20 … +60 °C (70 °C with display switched off)", "selected" : false }, { "code" : "-20 … +60 °C (bei Bodeneinbaulage -20 … 55 °C)", "count" : 1, "name" : "-20 … +60 °C (bei Bodeneinbaulage -20 … 55 °C)", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +55 °C (up to 2000 m; -25 … +50 °C (2000 … 3000 m); -25 … +45 °C (3000 … 4000 m); -25 … +40 °C (4000 … 5000 m))", "count" : 1, "name" : "-25 … +55 °C (up to 2000 m; -25 … +50 °C (2000 … 3000 m); -25 … +45 °C (3000 … 4000 m); -25 … +40 °C (4000 … 5000 m))", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +65 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado); obsérvese la degradación.)", "count" : 1, "name" : "-25 … +65 °C (El dispositivo se pone en marcha a −40 °C (homologado); obsérvese la degradación.)", "selected" : false }, { "code" : "-25 … +70 °C (a corriente nominal)", "count" : 1, "name" : "-25 … +70 °C (a corriente nominal)", "selected" : false }, { "code" : "-35 … 85 °C", "count" : 1, "name" : "-35 … 85 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +120 °C", "count" : 1, "name" : "-40 … +120 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +65 °C", "count" : 1, "name" : "-40 … +65 °C", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +70 °C (para módulo individual; -40 … +50 °C para conjunto de módulos)", "count" : 1, "name" : "-40 … +70 °C (para módulo individual; -40 … +50 °C para conjunto de módulos)", "selected" : false }, { "code" : "-40 … +95 °C", "count" : 1, "name" : "-40 … +95 °C", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_anschlussart_systemverkabelung", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Anschluss 1 Modul", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Tecnología de conexión", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "2 x RJ-45", "count" : 3, "name" : "2 x RJ-45", "selected" : false }, { "code" : "2 x RJ-45 (apantallado)", "count" : 2, "name" : "2 x RJ-45 (apantallado)", "selected" : false }, { "code" : "Conector DIN 41651; conector macho", "count" : 62, "name" : "Conector DIN 41651; conector macho", "selected" : false }, { "code" : "Conector enchufable (serie 753)", "count" : 2, "name" : "Conector enchufable (serie 753)", "selected" : false }, { "code" : "Conector enchufable según DIN 41612; tipo C; conector hembra", "count" : 3, "name" : "Conector enchufable según DIN 41612; tipo C; conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Conector enchufable según DIN 41612; tipo C; conector macho", "count" : 8, "name" : "Conector enchufable según DIN 41612; tipo C; conector macho", "selected" : false }, { "code" : "Conector enchufable según DIN 41612; tipo E; conector macho", "count" : 1, "name" : "Conector enchufable según DIN 41612; tipo E; conector macho", "selected" : false }, { "code" : "Conector enchufable según DIN 41651; conector hembra", "count" : 252, "name" : "Conector enchufable según DIN 41651; conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Conector hembra", "count" : 5, "name" : "Conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Conector hembra D-sub", "count" : 2, "name" : "Conector hembra D-sub", "selected" : false }, { "code" : "Conector hembra HD D-sub", "count" : 3, "name" : "Conector hembra HD D-sub", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho HD D-sub", "count" : 6, "name" : "Conector macho HD D-sub", "selected" : false }, { "code" : "RJ-45 (apantallado)", "count" : 9, "name" : "RJ-45 (apantallado)", "selected" : false }, { "code" : "RJ-45 (apantallado); con dos contactos de potencia adicionales", "count" : 4, "name" : "RJ-45 (apantallado); con dos contactos de potencia adicionales", "selected" : false }, { "code" : "Serie 231 de WAGO", "count" : 101, "name" : "Serie 231 de WAGO", "selected" : false }, { "code" : "Sub-Min-D; conector hembra", "count" : 355, "name" : "Sub-Min-D; conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Sub-min-D; conector macho", "count" : 43, "name" : "Sub-min-D; conector macho", "selected" : false }, { "code" : "WAGO 236 Series", "count" : 4, "name" : "WAGO 236 Series", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Schaltfrequenz", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Switching frequency", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "50 Hz / 60 Hz", "count" : 11, "name" : "50 Hz / 60 Hz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 1.5 kHz", "count" : 8, "name" : "≤ 1.5 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 10 kHz", "count" : 5, "name" : "≤ 10 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 100 Hz", "count" : 5, "name" : "≤ 100 Hz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 350 Hz", "count" : 5, "name" : "≤ 350 Hz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 1 kHz", "count" : 4, "name" : "≤ 1 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 20 Hz", "count" : 4, "name" : "≤ 20 Hz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 3 kHz", "count" : 4, "name" : "≤ 3 kHz", "selected" : false }, { "code" : "20 kHz (nominal)", "count" : 3, "name" : "20 kHz (nominal)", "selected" : false }, { "code" : "≤ 100 kHz", "count" : 3, "name" : "≤ 100 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 2.5 kHz", "count" : 3, "name" : "≤ 2.5 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 20 kHz", "count" : 3, "name" : "≤ 20 kHz", "selected" : false }, { "code" : "5 kHz", "count" : 2, "name" : "5 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 15 kHz", "count" : 2, "name" : "≤ 15 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 25 kHz", "count" : 2, "name" : "≤ 25 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 300 Hz", "count" : 2, "name" : "≤ 300 Hz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 500 Hz", "count" : 2, "name" : "≤ 500 Hz", "selected" : false }, { "code" : "1.2 MHz (nominal)", "count" : 1, "name" : "1.2 MHz (nominal)", "selected" : false }, { "code" : "400 kHz (Nominal)", "count" : 1, "name" : "400 kHz (Nominal)", "selected" : false }, { "code" : "≤ 2 kHz", "count" : 1, "name" : "≤ 2 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 2 kHz (< 0.5 A; ≤ 2 kHz / < 1 A; ≤ 1 kHz / < 2 A)", "count" : 1, "name" : "≤ 2 kHz (< 0.5 A; ≤ 2 kHz / < 1 A; ≤ 1 kHz / < 2 A)", "selected" : false }, { "code" : "≤ 2.3 kHz", "count" : 1, "name" : "≤ 2.3 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 4 kHz", "count" : 1, "name" : "≤ 4 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 5 kHz", "count" : 1, "name" : "≤ 5 kHz", "selected" : false }, { "code" : "≤ 70 Hz", "count" : 1, "name" : "≤ 70 Hz", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Beschriftungsflaeche_10222", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Superficie de marcaje [mm x mm]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "100 x 15 mm", "count" : 6, "name" : "100 x 15 mm", "selected" : false }, { "code" : "12 x 23 mm", "count" : 1, "name" : "12 x 23 mm", "selected" : false }, { "code" : "13 x 21 mm", "count" : 1, "name" : "13 x 21 mm", "selected" : false }, { "code" : "18 x 27 mm", "count" : 1, "name" : "18 x 27 mm", "selected" : false }, { "code" : "18 x 44 mm", "count" : 1, "name" : "18 x 44 mm", "selected" : false }, { "code" : "22 x 22 mm", "count" : 2, "name" : "22 x 22 mm", "selected" : false }, { "code" : "23 x 5 mm", "count" : 1, "name" : "23 x 5 mm", "selected" : false }, { "code" : "25 x 11 mm", "count" : 3, "name" : "25 x 11 mm", "selected" : false }, { "code" : "25 x 50 mm", "count" : 1, "name" : "25 x 50 mm", "selected" : false }, { "code" : "26,5 x 18 mm", "count" : 1, "name" : "26,5 x 18 mm", "selected" : false }, { "code" : "27 x 12,5 mm", "count" : 1, "name" : "27 x 12,5 mm", "selected" : false }, { "code" : "27 x 17,5 mm", "count" : 1, "name" : "27 x 17,5 mm", "selected" : false }, { "code" : "27 x 18 mm", "count" : 1, "name" : "27 x 18 mm", "selected" : false }, { "code" : "27 x 19 mm", "count" : 1, "name" : "27 x 19 mm", "selected" : false }, { "code" : "27 x 27 mm", "count" : 2, "name" : "27 x 27 mm", "selected" : false }, { "code" : "28 x 28 mm", "count" : 1, "name" : "28 x 28 mm", "selected" : false }, { "code" : "33 x 70 mm", "count" : 3, "name" : "33 x 70 mm", "selected" : false }, { "code" : "44 x 10 mm", "count" : 2, "name" : "44 x 10 mm", "selected" : false }, { "code" : "44 x 99 mm", "count" : 2, "name" : "44 x 99 mm", "selected" : false }, { "code" : "4 x 12 mm", "count" : 1, "name" : "4 x 12 mm", "selected" : false }, { "code" : "4 x 23 mm", "count" : 1, "name" : "4 x 23 mm", "selected" : false }, { "code" : "5 x 23 mm", "count" : 2, "name" : "5 x 23 mm", "selected" : false }, { "code" : "5 x 35 mm", "count" : 2, "name" : "5 x 35 mm", "selected" : false }, { "code" : "6 x 15 mm", "count" : 5, "name" : "6 x 15 mm", "selected" : false }, { "code" : "70 x 100 mm", "count" : 2, "name" : "70 x 100 mm", "selected" : false }, { "code" : "7 x 26 mm", "count" : 2, "name" : "7 x 26 mm", "selected" : false }, { "code" : "8 x 20 mm", "count" : 6, "name" : "8 x 20 mm", "selected" : false }, { "code" : "8 x 27 mm", "count" : 1, "name" : "8 x 27 mm", "selected" : false }, { "code" : "9,5 x 25 mm", "count" : 3, "name" : "9,5 x 25 mm", "selected" : false }, { "code" : "99 x 44 mm", "count" : 1, "name" : "99 x 44 mm", "selected" : false }, { "code" : "9 x 15 mm", "count" : 4, "name" : "9 x 15 mm", "selected" : false }, { "code" : "9 x 17 mm", "count" : 1, "name" : "9 x 17 mm", "selected" : false }, { "code" : "9 x 18 mm", "count" : 1, "name" : "9 x 18 mm", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_siemens_s7_400", "defaultOptionName" : "Siemens S7 400", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Siemens S7-400", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "6ES7 421-1BL01-0AA0", "count" : 13, "name" : "6ES7 421-1BL01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 421-7BH01-0AB0", "count" : 12, "name" : "6ES7 421-7BH01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 422-1BL00-0AA0", "count" : 26, "name" : "6ES7 422-1BL00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 422-1FF00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 422-1FF00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 422-1HH00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 422-1HH00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 422-7BL00-0AB0", "count" : 13, "name" : "6ES7 422-7BL00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 431-1KF00-0AB0", "count" : 1, "name" : "6ES7 431-1KF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 431-1KF10-0AB0", "count" : 5, "name" : "6ES7 431-1KF10-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 431-1KF20-0AB0", "count" : 5, "name" : "6ES7 431-1KF20-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 431-7KF00-0AB0", "count" : 13, "name" : "6ES7 431-7KF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 432-1HF00-0AB0", "count" : 8, "name" : "6ES7 432-1HF00-0AB0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_siemens_s7_300", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Siemens S7-300", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "6ES7 313-5BE01-0AB0", "count" : 31, "name" : "6ES7 313-5BE01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 313-5BG04-0AB0", "count" : 31, "name" : "6ES7 313-5BG04-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 313-6BE01-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 313-6BE01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 313-6BF03-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 313-6BF03-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 313-6CE01-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 313-6CE01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 313-6CF03-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 313-6CF03-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 314-6BF01-0AB0", "count" : 31, "name" : "6ES7 314-6BF01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 314-6BG03-0AB0", "count" : 31, "name" : "6ES7 314-6BG03-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 314-6CF01-0AB0", "count" : 31, "name" : "6ES7 314-6CF01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 314-6CG03-0AB0", "count" : 31, "name" : "6ES7 314-6CG03-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1BH02-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 321-1BH02-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1BH10-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 321-1BH10-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1BH80-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 321-1BH80-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1BL00-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 321-1BL00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1BL80-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 321-1BL80-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1BP00-0AA0", "count" : 16, "name" : "6ES7 321-1BP00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1CH00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 321-1CH00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1CH20-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 321-1CH20-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1CH80-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 321-1CH80-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1EL00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 321-1EL00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-1FH00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 321-1FH00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-7BH01-0AB0", "count" : 12, "name" : "6ES7 321-7BH01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 321-7BH80-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 321-7BH80-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1BF01-0AA0", "count" : 10, "name" : "6ES7 322-1BF01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1BH01-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 322-1BH01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1BH10-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 322-1BH10-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1BH80-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 322-1BH80-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1BL00-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 322-1BL00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1BP00-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 322-1BP00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1EH01-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 322-1EH01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1FH00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 322-1FH00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1FL00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 322-1FL00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1HF10-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 322-1HF10-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-1HH01-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 322-1HH01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-5GH00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 322-5GH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-8BF00-0AB0", "count" : 10, "name" : "6ES7 322-8BF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 323-1BH01-0AA0", "count" : 10, "name" : "6ES7 323-1BH01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 323-1BL00-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 323-1BL00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 326-1BK01-0AB0", "count" : 12, "name" : "6ES7 326-1BK01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 326-1RF00-0AB0", "count" : 12, "name" : "6ES7 326-1RF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 326-2BF01-0AB0", "count" : 10, "name" : "6ES7 326-2BF01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 326-2BF10-0AB0", "count" : 10, "name" : "6ES7 326-2BF10-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 327-1BH00-0AB0", "count" : 10, "name" : "6ES7 327-1BH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-1KF02-0AB0", "count" : 8, "name" : "6ES7 331-1KF02-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7HF01-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 331-7HF01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7KB02-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 331-7KB02-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7KB81-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 331-7KB81-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7KF02-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 331-7KF02-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7NF00-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 331-7NF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7NF10-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 331-7NF10-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7PF01-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 331-7PF01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7RD00-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 331-7RD00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7SF00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 331-7SF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 331-7TF00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 331-7TF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 332-5HB01-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 332-5HB01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 332-5HB81-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 332-5HB81-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 332-5HD01-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 332-5HD01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 332-5HF00-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 332-5HF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 332-7ND02-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 332-7ND02-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 332-8TF01-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 332-8TF01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 334-0CE01-0AA0", "count" : 7, "name" : "6ES7 334-0CE01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 336-4GE01-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 336-4GE01-0AB0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_siemens_s7_1500", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Siemens S7-1500", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "6ES7 511-1CK00-0AB0", "count" : 26, "name" : "6ES7 511-1CK00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 512-1CK00-0AB0", "count" : 26, "name" : "6ES7 512-1CK00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-1BH00-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 521-1BH00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-1BH10-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 521-1BH10-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-1BH50-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 521-1BH50-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-1BL00-0AB0", "count" : 12, "name" : "6ES7 521-1BL00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-1BL10-0AA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 521-1BL10-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-1BP00-0AA0", "count" : 9, "name" : "6ES7 521-1BP00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-1FH00-0AA0", "count" : 4, "name" : "6ES7 521-1FH00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 521-7EH00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 521-7EH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BF00-0AB0", "count" : 10, "name" : "6ES7 522-1BF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BH00-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 522-1BH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BH01-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 522-1BH01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BH10-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 522-1BH10-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BL00-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 522-1BL00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BL01-0AB0", "count" : 25, "name" : "6ES7 522-1BL01-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BL10-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 522-1BL10-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-1BP00-0AA0", "count" : 22, "name" : "6ES7 522-1BP00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-5EH00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 522-5EH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-5FF00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 522-5FF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-5FH00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 522-5FH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-5HF00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 522-5HF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 522-5HH00-0AB0", "count" : 4, "name" : "6ES7 522-5HH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 523-1BL00-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 523-1BL00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 526-1BH00-0AB0", "count" : 12, "name" : "6ES7 526-1BH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 526-2BF00-0AB0", "count" : 3, "name" : "6ES7 526-2BF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 531-7KF00-0AB0", "count" : 13, "name" : "6ES7 531-7KF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 531-7MH00-0AB0", "count" : 1, "name" : "6ES7 531-7MH00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 531-7NF00-0AB0", "count" : 9, "name" : "6ES7 531-7NF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 531-7NF10-0AB0", "count" : 9, "name" : "6ES7 531-7NF10-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 531-7PF00-0AB0", "count" : 5, "name" : "6ES7 531-7PF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 531-7QD00-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 531-7QD00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 531-7QF00-0AB0", "count" : 1, "name" : "6ES7 531-7QF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 532-5HD00-0AB0", "count" : 8, "name" : "6ES7 532-5HD00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 532-5HF00-0AB0", "count" : 7, "name" : "6ES7 532-5HF00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 532-5ND00-0AB0", "count" : 8, "name" : "6ES7 532-5ND00-0AB0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 534-7QE00-0AB0", "count" : 10, "name" : "6ES7 534-7QE00-0AB0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_siemens_et200sp", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Siemens ET 200SP", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "6ES7 131-6BF00-0CA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF00-0CA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BF00-0DA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF00-0DA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BF00-2CA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF00-2CA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BF01-0AA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BF01-0BA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF01-0BA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BF01-2AA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF01-2AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BF01-2BA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF01-2BA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BF61-0AA0", "count" : 3, "name" : "6ES7 131-6BF61-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BH01-0BA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 131-6BH01-0BA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 131-6BH01-2BA0", "count" : 12, "name" : "6ES7 131-6BH01-2BA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 132-6BF00-0CA0", "count" : 8, "name" : "6ES7 132-6BF00-0CA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 132-6BF01-0AA0", "count" : 8, "name" : "6ES7 132-6BF01-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 132-6BF01-0BA0", "count" : 8, "name" : "6ES7 132-6BF01-0BA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 132-6BH00-0AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 132-6BH00-0AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 132-6BH00-2AA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 132-6BH00-2AA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 132-6BH01-0BA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 132-6BH01-0BA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 132-6BH01-2BA0", "count" : 25, "name" : "6ES7 132-6BH01-2BA0", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6FB00-0BA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6FB00-0BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6FF00-0AA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6FF00-0AA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6GB00-0BA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6GB00-0BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6GD01-0BA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6GD01-0BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6GD01-2BA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6GD01-2BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6GF00-0AA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6GF00-0AA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6HB00-0CA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6HB00-0CA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6HB00-0DA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6HB00-0DA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6HD01-0BA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6HD01-0BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6HD01-2BA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6HD01-2BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6JD00-0CA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6JD00-0CA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6JD00-2CA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6JD00-2CA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6JF00-0CA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6JF00-0CA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6JF00-2CA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 134-6JF00-2CA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 134-6TD00-0CA1", "count" : 2, "name" : "6ES7 134-6TD00-0CA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 135-6FB00-0BA1", "count" : 2, "name" : "6ES7 135-6FB00-0BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 135-6GB00-0BA1", "count" : 2, "name" : "6ES7 135-6GB00-0BA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 135-6HB00-0CA1", "count" : 2, "name" : "6ES7 135-6HB00-0CA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 135-6HB00-0DA1", "count" : 2, "name" : "6ES7 135-6HB00-0DA1", "selected" : false }, { "code" : "6ES7 135-6HD00-0BA1", "count" : 4, "name" : "6ES7 135-6HD00-0BA1", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Farbe_Mantelleitung_3877", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Sheathed cable color", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "blanco", "count" : 1688, "name" : "blanco", "selected" : false }, { "code" : "gris", "count" : 1363, "name" : "gris", "selected" : false }, { "code" : "Grün, RAL 6018", "count" : 14, "name" : "Grün, RAL 6018", "selected" : false }, { "code" : "negro", "count" : 2715, "name" : "negro", "selected" : false }, { "code" : "verde", "count" : 38, "name" : "verde", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Ausgangssignal_Spannung_7753", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Ausgangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Señal de salida (tensión)", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "± 12 V", "count" : 1, "name" : "± 12 V", "selected" : false }, { "code" : "± 12 V (SELV)", "count" : 1, "name" : "± 12 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "count" : 4, "name" : "± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 V", "count" : 2, "name" : "0 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 V; 2 … 10 V", "count" : 1, "name" : "0 … 10 V; 2 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 V; 2 … 10 V (calibrated switching)", "count" : 1, "name" : "0 … 10 V; 2 … 10 V (calibrated switching)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 V; 2 … 10 V (conmutación calibrada)", "count" : 1, "name" : "0 … 10 V; 2 … 10 V (conmutación calibrada)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "count" : 14, "name" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (calibrated (default setting), switching)", "count" : 1, "name" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (calibrated (default setting), switching)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (conmutación calibrada)", "count" : 2, "name" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (conmutación calibrada)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (se puede invertir (también bipolar))", "count" : 3, "name" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (se puede invertir (también bipolar))", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Ausgangssignal_Strom_7754", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Ausgangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Señal de salida (corriente)", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 4, "name" : "±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "±24 mA", "count" : 1, "name" : "±24 mA", "selected" : false }, { "code" : "±24 mA (SELV)", "count" : 1, "name" : "±24 mA (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 13, "name" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (calibrated switching)", "count" : 1, "name" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (calibrated switching)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (conmutación calibrada)", "count" : 1, "name" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (conmutación calibrada)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (se puede invertir (también bipolar))", "count" : 3, "name" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA (se puede invertir (también bipolar))", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 2 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 1, "name" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 2 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA", "count" : 1, "name" : "0 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 3, "name" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA (calibrated (default setting), switching)", "count" : 1, "name" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA (calibrated (default setting), switching)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA (conmutación calibrada)", "count" : 1, "name" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA (conmutación calibrada)", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA (conmutación calibrada)", "count" : 2, "name" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA (conmutación calibrada)", "selected" : false }, { "code" : "4 … 20 mA", "count" : 2, "name" : "4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "4 … 20 mA; 20 … 4 mA", "count" : 1, "name" : "4 … 20 mA; 20 … 4 mA", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Eingangssignal_Spannung_10470", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Eingangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Señal de entrada (tensión)", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "±100 mV; 0 … 200 mV; 0 … 300 mV; 0 … 400 mV; 0 … 500 mV; 0 … 600 mV; 0 … 700 mV; 0 … 800 mV; 0 … 900 mV; 0 … 1 V", "count" : 1, "name" : "±100 mV; 0 … 200 mV; 0 … 300 mV; 0 … 400 mV; 0 … 500 mV; 0 … 600 mV; 0 … 700 mV; 0 … 800 mV; 0 … 900 mV; 0 … 1 V", "selected" : false }, { "code" : "±10 V; 0 … 30 V", "count" : 2, "name" : "±10 V; 0 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "±1 V; 0 … 1 V; ±2 V; 0 … 2 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±20 V; 0 … 20 V", "count" : 1, "name" : "±1 V; 0 … 1 V; ±2 V; 0 … 2 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±20 V; 0 … 20 V", "selected" : false }, { "code" : "±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±30 V; 0 … 30 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 220 V", "count" : 1, "name" : "±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±30 V; 0 … 30 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 220 V", "selected" : false }, { "code" : "±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "count" : 1, "name" : "±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "±60 mV; 0 … 60 mV; ±100 mV; 0 … 100 mV; ±150 mV; 0 … 150 mV; ±300 mV; 0 … 300 mV; ±500 mV; 0 … 500 mV; ±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 200 V", "count" : 1, "name" : "±60 mV; 0 … 60 mV; ±100 mV; 0 … 100 mV; ±150 mV; 0 … 150 mV; ±300 mV; 0 … 300 mV; ±500 mV; 0 … 500 mV; ±1 V; 0 … 1 V; ±5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V; ±10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V; ±100 V; 0 … 100 V; ±200 V; 0 … 200 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 V", "count" : 3, "name" : "0 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 V; 2 … 10 V", "count" : 1, "name" : "0 … 10 V; 2 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "count" : 1, "name" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V", "selected" : false }, { "code" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (conmutación calibrada)", "count" : 2, "name" : "0 … 5 V; 1 … 5 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V (conmutación calibrada)", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 300 V (IN 1)", "count" : 1, "name" : "AC/DC 300 V (IN 1)", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 300 V (IN 1); AC/DC 30 V (IN 2)", "count" : 1, "name" : "AC/DC 300 V (IN 1); AC/DC 30 V (IN 2)", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 500 V (IN 2.1; según EN 61010-1); AC/DC 300 V (IN 2.1; según UL 61010-1); AC/DC 250 V (IN 2.2) ; CA/CC 30 V (IN 2.3)", "count" : 1, "name" : "AC/DC 500 V (IN 2.1; según EN 61010-1); AC/DC 300 V (IN 2.1; según UL 61010-1); AC/DC 250 V (IN 2.2) ; CA/CC 30 V (IN 2.3)", "selected" : false }, { "code" : "AC 277 V (ULN); AC 480 V (ULL)", "count" : 2, "name" : "AC 277 V (ULN); AC 480 V (ULL)", "selected" : false }, { "code" : "AC 277 V (ULN); AC 480 V (ULL); AC 90 mV (Bobinas Rogowski WAGO RC xxx)", "count" : 1, "name" : "AC 277 V (ULN); AC 480 V (ULL); AC 90 mV (Bobinas Rogowski WAGO RC xxx)", "selected" : false }, { "code" : "Señales senoidales de 50 Hz AC 10,05 mV (RC1); AC 40,2 mV (RC2A); AC 90 mV (RC2B)", "count" : 1, "name" : "Señales senoidales de 50 Hz AC 10,05 mV (RC1); AC 40,2 mV (RC2A); AC 90 mV (RC2B)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Eingangssignal_Strom_10471", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Eingangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Señal de entrada (corriente)", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "±0,3 mA; 0 … 0,3 mA; ±1 mA; 0 … 1 mA; ±5 mA; 0 … 5 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ±50 mA; 0 … 50 mA; ±100 mA; 0 … 100 mA", "count" : 1, "name" : "±0,3 mA; 0 … 0,3 mA; ±1 mA; 0 … 1 mA; ±5 mA; 0 … 5 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ±50 mA; 0 … 50 mA; ±100 mA; 0 … 100 mA", "selected" : false }, { "code" : "±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 1, "name" : "±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "±1 mA; 0 … 1 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ±100 mA; 0 … 100 mA", "count" : 1, "name" : "±1 mA; 0 … 1 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; ±100 mA; 0 … 100 mA", "selected" : false }, { "code" : "±20 mA", "count" : 2, "name" : "±20 mA", "selected" : false }, { "code" : "±5 mA; 0 … 5 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 1, "name" : "±5 mA; 0 … 5 mA; ±10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA; ±20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 1, "name" : "0 … 10 mA; 2 … 10 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA", "count" : 1, "name" : "0 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "count" : 3, "name" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA (conmutación calibrada)", "count" : 3, "name" : "0 … 20 mA; 4 … 20 mA (conmutación calibrada)", "selected" : false }, { "code" : "4 … 20 mA", "count" : 1, "name" : "4 … 20 mA", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 0 … 1 A (IN 1); AC/DC 0 … 5 A (IN 2)", "count" : 1, "name" : "AC/DC 0 … 1 A (IN 1); AC/DC 0 … 5 A (IN 2)", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 0 … 5 A (IN 1; disposición en bloque); AC/DC 0 … 6 A (IN 1; disposición individual)", "count" : 1, "name" : "AC/DC 0 … 5 A (IN 1; disposición en bloque); AC/DC 0 … 6 A (IN 1; disposición individual)", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 0 … 5 A (IN 2)", "count" : 1, "name" : "AC/DC 0 … 5 A (IN 2)", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 1 A (IN 3,1); AC/DC 5 A (IN 3.2) ; CA/CC 8 A (IN 3.3)", "count" : 1, "name" : "AC/DC 1 A (IN 3,1); AC/DC 5 A (IN 3.2) ; CA/CC 8 A (IN 3.3)", "selected" : false }, { "code" : "AC 0,5 … 100 A DC ±100 A", "count" : 1, "name" : "AC 0,5 … 100 A DC ±100 A", "selected" : false }, { "code" : "AC 0 … 50 A", "count" : 1, "name" : "AC 0 … 50 A", "selected" : false }, { "code" : "AC 0 … 50 A ", "count" : 1, "name" : "AC 0 … 50 A ", "selected" : false }, { "code" : "AC 0 … 6 A", "count" : 1, "name" : "AC 0 … 6 A", "selected" : false }, { "code" : "AC 1 A (Transformador de intensidad)", "count" : 1, "name" : "AC 1 A (Transformador de intensidad)", "selected" : false }, { "code" : "AC 5 A (Transformador de intensidad)", "count" : 1, "name" : "AC 5 A (Transformador de intensidad)", "selected" : false }, { "code" : "DC 0 … 140 A", "count" : 1, "name" : "DC 0 … 140 A", "selected" : false }, { "code" : "DC 0 … 80 A", "count" : 1, "name" : "DC 0 … 80 A", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_schneider_twido", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Schneider Twido", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "TM2 DDI 16DK", "count" : 12, "name" : "TM2 DDI 16DK", "selected" : false }, { "code" : "TM2 DDI 32DK", "count" : 12, "name" : "TM2 DDI 32DK", "selected" : false }, { "code" : "TM2 DDO 16TK", "count" : 25, "name" : "TM2 DDO 16TK", "selected" : false }, { "code" : "TM2 DDO 32TK", "count" : 25, "name" : "TM2 DDO 32TK", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DI16K", "count" : 3, "name" : "TM3 DI16K", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DI32K", "count" : 3, "name" : "TM3 DI32K", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DQ16TK", "count" : 3, "name" : "TM3 DQ16TK", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DQ32TK", "count" : 3, "name" : "TM3 DQ32TK", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_schneider_tsx", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Schneider TSX", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "TSX AEY 1600", "count" : 4, "name" : "TSX AEY 1600", "selected" : false }, { "code" : "TSX AEY 414", "count" : 8, "name" : "TSX AEY 414", "selected" : false }, { "code" : "TSX AEY 420", "count" : 4, "name" : "TSX AEY 420", "selected" : false }, { "code" : "TSX AEY 800", "count" : 4, "name" : "TSX AEY 800", "selected" : false }, { "code" : "TSX AEY 810", "count" : 4, "name" : "TSX AEY 810", "selected" : false }, { "code" : "TSX AEZ 801", "count" : 4, "name" : "TSX AEZ 801", "selected" : false }, { "code" : "TSX AEZ 802", "count" : 4, "name" : "TSX AEZ 802", "selected" : false }, { "code" : "TSX ASY 410", "count" : 7, "name" : "TSX ASY 410", "selected" : false }, { "code" : "TSX ASY 800", "count" : 4, "name" : "TSX ASY 800", "selected" : false }, { "code" : "TSX ASZ 200", "count" : 4, "name" : "TSX ASZ 200", "selected" : false }, { "code" : "TSX ASZ 401", "count" : 4, "name" : "TSX ASZ 401", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 08D2", "count" : 5, "name" : "TSX DEY 08D2", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 16A2", "count" : 4, "name" : "TSX DEY 16A2", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 16A3", "count" : 4, "name" : "TSX DEY 16A3", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 16A4", "count" : 4, "name" : "TSX DEY 16A4", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 16A5", "count" : 4, "name" : "TSX DEY 16A5", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 16D2", "count" : 12, "name" : "TSX DEY 16D2", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 16D3", "count" : 4, "name" : "TSX DEY 16D3", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 16FK", "count" : 12, "name" : "TSX DEY 16FK", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 32D2K", "count" : 12, "name" : "TSX DEY 32D2K", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEY 64D2K", "count" : 12, "name" : "TSX DEY 64D2K", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEZ 12D2K", "count" : 12, "name" : "TSX DEZ 12D2K", "selected" : false }, { "code" : "TSX DEZ 32D2", "count" : 12, "name" : "TSX DEZ 32D2", "selected" : false }, { "code" : "TSX DMY 28FK", "count" : 27, "name" : "TSX DMY 28FK", "selected" : false }, { "code" : "TSX DMY 28RFK", "count" : 28, "name" : "TSX DMY 28RFK", "selected" : false }, { "code" : "TSX DMZ 16DTK", "count" : 6, "name" : "TSX DMZ 16DTK", "selected" : false }, { "code" : "TSX DMZ 28DT", "count" : 21, "name" : "TSX DMZ 28DT", "selected" : false }, { "code" : "TSX DMZ 28DTK", "count" : 24, "name" : "TSX DMZ 28DTK", "selected" : false }, { "code" : "TSX DMZ 64DTK", "count" : 21, "name" : "TSX DMZ 64DTK", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 08R4", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 08R4", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 08R5", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 08R5", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 08R5A", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 08R5A", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 08S5", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 08S5", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 08T2", "count" : 10, "name" : "TSX DSY 08T2", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 08T22", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 08T22", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 08T31", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 08T31", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 16R5", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 16R5", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 16S4", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 16S4", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 16S5", "count" : 4, "name" : "TSX DSY 16S5", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 16T2", "count" : 24, "name" : "TSX DSY 16T2", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 32T2K", "count" : 24, "name" : "TSX DSY 32T2K", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSY 64T2K", "count" : 24, "name" : "TSX DSY 64T2K", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSZ 04T22", "count" : 6, "name" : "TSX DSZ 04T22", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSZ 08T2", "count" : 6, "name" : "TSX DSZ 08T2", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSZ 08T2K", "count" : 6, "name" : "TSX DSZ 08T2K", "selected" : false }, { "code" : "TSX DSZ 32T2", "count" : 21, "name" : "TSX DSZ 32T2", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_schneider_modicon_tm3", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Schneider Modicon TM3", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "TM3 AI2H(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 AI2H(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 AI4(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 AI4(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 AI8(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 AI8(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 AM6(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 AM6(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 AQ2(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 AQ2(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 AQ4(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 AQ4(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DI16(G)", "count" : 12, "name" : "TM3 DI16(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DI16K", "count" : 9, "name" : "TM3 DI16K", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DI32K", "count" : 9, "name" : "TM3 DI32K", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DI8(G)", "count" : 5, "name" : "TM3 DI8(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DI8A", "count" : 4, "name" : "TM3 DI8A", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DQ16T(G)", "count" : 25, "name" : "TM3 DQ16T(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DQ16TK", "count" : 22, "name" : "TM3 DQ16TK", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DQ32TK", "count" : 22, "name" : "TM3 DQ32TK", "selected" : false }, { "code" : "TM3 DQ8T(G)", "count" : 10, "name" : "TM3 DQ8T(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 TI4(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 TI4(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 TI8T(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 TI8T(G)", "selected" : false }, { "code" : "TM3 TM3(G)", "count" : 4, "name" : "TM3 TM3(G)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_schneider_modicon_quantum", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Schneider Modicon Quantum", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "140 ACI 030 00", "count" : 7, "name" : "140 ACI 030 00", "selected" : false }, { "code" : "140 ACI 040 00", "count" : 4, "name" : "140 ACI 040 00", "selected" : false }, { "code" : "140 ACO 020 00", "count" : 4, "name" : "140 ACO 020 00", "selected" : false }, { "code" : "140 ACO 130 00", "count" : 4, "name" : "140 ACO 130 00", "selected" : false }, { "code" : "140 ARI 030 10", "count" : 4, "name" : "140 ARI 030 10", "selected" : false }, { "code" : "140 AVI 030 00", "count" : 7, "name" : "140 AVI 030 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 340 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 340 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 353 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 353 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 440 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 440 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 453 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 453 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 540 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 540 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 543 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 543 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 553 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 553 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 740 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 740 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAI 753 00", "count" : 4, "name" : "140 DAI 753 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAO 840 00", "count" : 4, "name" : "140 DAO 840 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DAO 840 10", "count" : 4, "name" : "140 DAO 840 10", "selected" : false }, { "code" : "140 DDI 353 00", "count" : 12, "name" : "140 DDI 353 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DDI 364 00", "count" : 12, "name" : "140 DDI 364 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DDM 390 00", "count" : 19, "name" : "140 DDM 390 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DDO 353 00", "count" : 25, "name" : "140 DDO 353 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DDO 353 01", "count" : 25, "name" : "140 DDO 353 01", "selected" : false }, { "code" : "140 DDO 364 00", "count" : 25, "name" : "140 DDO 364 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DRA 840 00", "count" : 4, "name" : "140 DRA 840 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DSI 353 00", "count" : 12, "name" : "140 DSI 353 00", "selected" : false }, { "code" : "140 DVO 853 00", "count" : 25, "name" : "140 DVO 853 00", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_schneider_modicon_m340", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Schneider Modicon M340", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "BMX AMI 0410", "count" : 8, "name" : "BMX AMI 0410", "selected" : false }, { "code" : "BMX AMI 0800", "count" : 7, "name" : "BMX AMI 0800", "selected" : false }, { "code" : "BMX AMI 0810", "count" : 7, "name" : "BMX AMI 0810", "selected" : false }, { "code" : "BMX AMM 0600", "count" : 7, "name" : "BMX AMM 0600", "selected" : false }, { "code" : "BMX AMO 0210", "count" : 4, "name" : "BMX AMO 0210", "selected" : false }, { "code" : "BMX AMO 0410", "count" : 5, "name" : "BMX AMO 0410", "selected" : false }, { "code" : "BMX AMO 0802", "count" : 4, "name" : "BMX AMO 0802", "selected" : false }, { "code" : "BMX ART 0414", "count" : 4, "name" : "BMX ART 0414", "selected" : false }, { "code" : "BMX ART 0814", "count" : 4, "name" : "BMX ART 0814", "selected" : false }, { "code" : "BMX DAI 1602", "count" : 4, "name" : "BMX DAI 1602", "selected" : false }, { "code" : "BMX DAI 1603", "count" : 4, "name" : "BMX DAI 1603", "selected" : false }, { "code" : "BMX DAI 1604", "count" : 4, "name" : "BMX DAI 1604", "selected" : false }, { "code" : "BMX DAO 1605", "count" : 4, "name" : "BMX DAO 1605", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDI 1602", "count" : 12, "name" : "BMX DDI 1602", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDI 1603", "count" : 4, "name" : "BMX DDI 1603", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDI 3202K", "count" : 12, "name" : "BMX DDI 3202K", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDI 6402K", "count" : 12, "name" : "BMX DDI 6402K", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDM 16022", "count" : 10, "name" : "BMX DDM 16022", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDM 16025", "count" : 6, "name" : "BMX DDM 16025", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDM 3202K", "count" : 25, "name" : "BMX DDM 3202K", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDO 1602", "count" : 25, "name" : "BMX DDO 1602", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDO 3202K", "count" : 25, "name" : "BMX DDO 3202K", "selected" : false }, { "code" : "BMX DDO 6402K", "count" : 25, "name" : "BMX DDO 6402K", "selected" : false }, { "code" : "BMX DRA 0805", "count" : 4, "name" : "BMX DRA 0805", "selected" : false }, { "code" : "BMX DRA 1605", "count" : 4, "name" : "BMX DRA 1605", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_rockwell_control_logix", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Rockwell Control Logix", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "1756 - IA16I", "count" : 4, "name" : "1756 - IA16I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IB16I", "count" : 12, "name" : "1756 - IB16I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IB16ISOE", "count" : 13, "name" : "1756 - IB16ISOE", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IB32", "count" : 12, "name" : "1756 - IB32", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IF16", "count" : 7, "name" : "1756 - IF16", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IF6CIS", "count" : 4, "name" : "1756 - IF6CIS", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IF6I", "count" : 7, "name" : "1756 - IF6I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IF8", "count" : 7, "name" : "1756 - IF8", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IF8H", "count" : 8, "name" : "1756 - IF8H", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IH16I", "count" : 4, "name" : "1756 - IH16I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IH16ISOE", "count" : 3, "name" : "1756 - IH16ISOE", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IM16I", "count" : 4, "name" : "1756 - IM16I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - IR6I", "count" : 4, "name" : "1756 - IR6I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OA16I", "count" : 4, "name" : "1756 - OA16I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OB16E", "count" : 25, "name" : "1756 - OB16E", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OB16I", "count" : 12, "name" : "1756 - OB16I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OB16IS", "count" : 12, "name" : "1756 - OB16IS", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OB32", "count" : 25, "name" : "1756 - OB32", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OC8", "count" : 4, "name" : "1756 - OC8", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OF4", "count" : 7, "name" : "1756 - OF4", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OF6CI", "count" : 4, "name" : "1756 - OF6CI", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OF6VI", "count" : 4, "name" : "1756 - OF6VI", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OF8", "count" : 7, "name" : "1756 - OF8", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OF8H", "count" : 7, "name" : "1756 - OF8H", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OH8I", "count" : 4, "name" : "1756 - OH8I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OW16I", "count" : 4, "name" : "1756 - OW16I", "selected" : false }, { "code" : "1756 - OX8I", "count" : 4, "name" : "1756 - OX8I", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_rockwell_compact_logix", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Rockwell Compact Logix", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "1769 - IA16", "count" : 4, "name" : "1769 - IA16", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IF16C", "count" : 4, "name" : "1769 - IF16C", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IF4", "count" : 7, "name" : "1769 - IF4", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IF4I", "count" : 7, "name" : "1769 - IF4I", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IF4XOF2 (F)", "count" : 7, "name" : "1769 - IF4XOF2 (F)", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IF8", "count" : 4, "name" : "1769 - IF8", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IM12", "count" : 4, "name" : "1769 - IM12", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IQ16", "count" : 13, "name" : "1769 - IQ16", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IQ16F", "count" : 13, "name" : "1769 - IQ16F", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IQ32", "count" : 13, "name" : "1769 - IQ32", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IQ32T", "count" : 12, "name" : "1769 - IQ32T", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IQ6XOW4", "count" : 4, "name" : "1769 - IQ6XOW4", "selected" : false }, { "code" : "1769 - IR6", "count" : 4, "name" : "1769 - IR6", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OA16", "count" : 4, "name" : "1769 - OA16", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OA8", "count" : 4, "name" : "1769 - OA8", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OB16", "count" : 27, "name" : "1769 - OB16", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OB16P", "count" : 27, "name" : "1769 - OB16P", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OB32", "count" : 25, "name" : "1769 - OB32", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OB32T", "count" : 25, "name" : "1769 - OB32T", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OB8", "count" : 10, "name" : "1769 - OB8", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OF2", "count" : 4, "name" : "1769 - OF2", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OF4", "count" : 7, "name" : "1769 - OF4", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OF4CI", "count" : 4, "name" : "1769 - OF4CI", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OF4VI", "count" : 4, "name" : "1769 - OF4VI", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OF8C", "count" : 4, "name" : "1769 - OF8C", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OF8V", "count" : 4, "name" : "1769 - OF8V", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OW16", "count" : 4, "name" : "1769 - OW16", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OW8", "count" : 4, "name" : "1769 - OW8", "selected" : false }, { "code" : "1769 - OW8I", "count" : 4, "name" : "1769 - OW8I", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "resultType", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : true, "facetType" : "MULTISELECTOR", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "resultType", "priority" : -9999, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "product", "count" : 29326, "name" : "product", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Ausgangsspannungsbereich_10521", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Ausgangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Rango de tensiones de salida [V] ", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "±1 %", "count" : 1, "name" : "±1 %", "selected" : false }, { "code" : "±10 %", "count" : 2, "name" : "±10 %", "selected" : false }, { "code" : "±2 %", "count" : 8, "name" : "±2 %", "selected" : false }, { "code" : "±3 %", "count" : 3, "name" : "±3 %", "selected" : false }, { "code" : "±4 %", "count" : 2, "name" : "±4 %", "selected" : false }, { "code" : "±4 %", "count" : 1, "name" : "±4 %", "selected" : false }, { "code" : "AC 12 … 260 V (50 … 60 Hz)", "count" : 1, "name" : "AC 12 … 260 V (50 … 60 Hz)", "selected" : false }, { "code" : "AC 12 … 275 V", "count" : 2, "name" : "AC 12 … 275 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 12 … 275 V (50/60 Hz)", "count" : 1, "name" : "AC 12 … 275 V (50/60 Hz)", "selected" : false }, { "code" : "AC 24 … 240 V", "count" : 7, "name" : "AC 24 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 24 … 260 V (50 … 60 Hz)", "count" : 1, "name" : "AC 24 … 260 V (50 … 60 Hz)", "selected" : false }, { "code" : "DC 0 … 24 V", "count" : 1, "name" : "DC 0 … 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 0 … 30 V", "count" : 7, "name" : "DC 0 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 0 … 35 V", "count" : 2, "name" : "DC 0 … 35 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 0 … 48 V", "count" : 5, "name" : "DC 0 … 48 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 0 … 53 V", "count" : 1, "name" : "DC 0 … 53 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 10,5 … 15,5 V (regulable)", "count" : 2, "name" : "DC 10,5 … 15,5 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 10,5 … 18 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 10,5 … 18 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 10 … 14 V (regulable)", "count" : 6, "name" : "DC 10 … 14 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 10 … 16 V (Ue − caída de tensión)", "count" : 1, "name" : "DC 10 … 16 V (Ue − caída de tensión)", "selected" : false }, { "code" : "DC 10 … 30 V", "count" : 1, "name" : "DC 10 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 10 … 36 V (Ue − caída de tensión)", "count" : 2, "name" : "DC 10 … 36 V (Ue − caída de tensión)", "selected" : false }, { "code" : "DC 11,5 … 14,5 V (regulable)", "count" : 4, "name" : "DC 11,5 … 14,5 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 11,5 … 15 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 11,5 … 15 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 11 … 18 V (regulable)", "count" : 3, "name" : "DC 11 … 18 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 … 14 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 12 … 14 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 … 22 V (regulable a mano o a través de entrada de señal)", "count" : 1, "name" : "DC 12 … 22 V (regulable a mano o a través de entrada de señal)", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 … 30 V", "count" : 1, "name" : "DC 12 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 14 … 30 V", "count" : 1, "name" : "DC 14 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 15 … 28 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 15 … 28 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 15 … 30 V", "count" : 1, "name" : "DC 15 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 15 … 40 V", "count" : 1, "name" : "DC 15 … 40 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 16,8 … 30 V", "count" : 2, "name" : "DC 16,8 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 18 … 30 V (Ue − caída de tensión)", "count" : 47, "name" : "DC 18 … 30 V (Ue − caída de tensión)", "selected" : false }, { "code" : "DC 1 … 30 V", "count" : 2, "name" : "DC 1 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 20 … 28,8 V", "count" : 2, "name" : "DC 20 … 28,8 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 20 … 28,8 V (Ue − caída de tensión)", "count" : 2, "name" : "DC 20 … 28,8 V (Ue − caída de tensión)", "selected" : false }, { "code" : "DC 20 … 30 V", "count" : 7, "name" : "DC 20 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 20 … 60 V", "count" : 2, "name" : "DC 20 … 60 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 22,8 … 26,4 V (regulable)", "count" : 6, "name" : "DC 22,8 … 26,4 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22,8 … 28,8 V (regulable)", "count" : 8, "name" : "DC 22,8 … 28,8 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22 … 26 V (regulable)", "count" : 7, "name" : "DC 22 … 26 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22 … 27 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 22 … 27 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22 … 28,8 V (regulable)", "count" : 3, "name" : "DC 22 … 28,8 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22 … 28 V (regulable)", "count" : 8, "name" : "DC 22 … 28 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22 … 29,5 V (regulable)", "count" : 4, "name" : "DC 22 … 29,5 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 22 … 29 V (regulable)", "count" : 2, "name" : "DC 22 … 29 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 23,5 … 28 V", "count" : 1, "name" : "DC 23,5 … 28 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 23 … 28,5 V (funcionamiento con red); 18,5 … 27,5 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : "DC 23 … 28,5 V (funcionamiento con red); 18,5 … 27,5 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : "DC 23 … 28,5 V (regulable)", "count" : 14, "name" : "DC 23 … 28,5 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 23 … 28 V (regulable)", "count" : 2, "name" : "DC 23 … 28 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 … 24 V (configuración fija)", "count" : 1, "name" : "DC 24 … 24 V (configuración fija)", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 … 26,4 V", "count" : 3, "name" : "DC 24 … 26,4 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 … 28 V (regulable)", "count" : 28, "name" : "DC 24 … 28 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 26 … 33 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 26 … 33 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 29 … 32 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 29 … 32 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 32 … 58 V (Ue − caída de tensión)", "count" : 5, "name" : "DC 32 … 58 V (Ue − caída de tensión)", "selected" : false }, { "code" : "DC 33 … 52 V (regulable)", "count" : 2, "name" : "DC 33 … 52 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 36 … 54 V (Ue − caída de tensión)", "count" : 1, "name" : "DC 36 … 54 V (Ue − caída de tensión)", "selected" : false }, { "code" : "DC 39 … 53 V (regulable)", "count" : 2, "name" : "DC 39 … 53 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 3 … 30 V", "count" : 13, "name" : "DC 3 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 3 … 31,2 V", "count" : 1, "name" : "DC 3 … 31,2 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 3 … 53 V", "count" : 1, "name" : "DC 3 … 53 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 3 … 60 V", "count" : 3, "name" : "DC 3 … 60 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 4,5 … 8,5 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 4,5 … 8,5 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 40 … 53 V (regulable)", "count" : 1, "name" : "DC 40 … 53 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 40 … 56 V (regulable)", "count" : 3, "name" : "DC 40 … 56 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 46 … 56 V", "count" : 1, "name" : "DC 46 … 56 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 48 … 56 V (regulable)", "count" : 3, "name" : "DC 48 … 56 V (regulable)", "selected" : false }, { "code" : "DC 4 … 6,25 V", "count" : 2, "name" : "DC 4 … 6,25 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 6 … 30 V", "count" : 1, "name" : "DC 6 … 30 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 9 … 54 V (Ue − caída de tensión)", "count" : 4, "name" : "DC 9 … 54 V (Ue − caída de tensión)", "selected" : false }, { "code" : "DC 9 … 60 V", "count" : 4, "name" : "DC 9 … 60 V", "selected" : false }, { "code" : "Ui (alimentación asignada); 19,5 … 26,5 VCC (tensión de batería en modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : "Ui (alimentación asignada); 19,5 … 26,5 VCC (tensión de batería en modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : " Ui (alimentación asignada); 19,5 … 26,5 VCC (tensión de batería en modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : " Ui (alimentación asignada); 19,5 … 26,5 VCC (tensión de batería en modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : "Ui – 0,5 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : "Ui – 0,5 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : " Ui – 0,5 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : " Ui – 0,5 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : "Ui – 0,5 VCC (funcionamiento con red; Io = 20 A); Ui - 0,8 VCC (funcionamiento con red; Io = 40 A); 20 … 29 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : "Ui – 0,5 VCC (funcionamiento con red; Io = 20 A); Ui - 0,8 VCC (funcionamiento con red; Io = 40 A); 20 … 29 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : " Ui – 0,5 VCC (funcionamiento con red; Io = 20 A); Ui - 0,8 VCC (funcionamiento con red; Io = 40 A); 20 … 29 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : " Ui – 0,5 VCC (funcionamiento con red; Io = 20 A); Ui - 0,8 VCC (funcionamiento con red; Io = 40 A); 20 … 29 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : "Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : "Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : " Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 1, "name" : " Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20,4 … 24 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : "Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20 … 25,5 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 2, "name" : "Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20 … 25,5 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false }, { "code" : " Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20 … 25,5 VCC (modo memoria temporal)", "count" : 2, "name" : " Ui – 1 VCC (alimentación asignada); 20 … 25,5 VCC (modo memoria temporal)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30014", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Protocol and fieldbus specific certificates", "priority" : 6, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "AS-i", "count" : 1, "name" : "AS-i", "selected" : false }, { "code" : "AS-Interface", "count" : 2, "name" : "AS-Interface", "selected" : false }, { "code" : "BACnet", "count" : 5, "name" : "BACnet", "selected" : false }, { "code" : "DALI2", "count" : 1, "name" : "DALI2", "selected" : false }, { "code" : "Profi-Net", "count" : 3, "name" : "Profi-Net", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_bemessungsleistung", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Ausgangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Potencia nominal [VA]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "float", "values" : [ { "code" : "0.01", "count" : 1, "name" : "0.01", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 22, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 30, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 7, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.25", "count" : 4, "name" : "1.25", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 8, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "5.0", "count" : 27, "name" : "5.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 17, "name" : "10.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 0, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_SPS_Hersteller", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "PLC manufacturer", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Siemens", "count" : 258, "name" : "Siemens", "selected" : false }, { "code" : "WAGO", "count" : 244, "name" : "WAGO", "selected" : false }, { "code" : "Schneider", "count" : 210, "name" : "Schneider", "selected" : false }, { "code" : "Rockwell", "count" : 178, "name" : "Rockwell", "selected" : false }, { "code" : "GE Fanuc", "count" : 77, "name" : "GE Fanuc", "selected" : false }, { "code" : "Omron", "count" : 40, "name" : "Omron", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_omron_cj1w", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Omron CJ1W", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "CJ1W-ID201", "count" : 5, "name" : "CJ1W-ID201", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-ID211", "count" : 13, "name" : "CJ1W-ID211", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-ID231", "count" : 12, "name" : "CJ1W-ID231", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-ID232", "count" : 12, "name" : "CJ1W-ID232", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-ID261", "count" : 12, "name" : "CJ1W-ID261", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-ID262", "count" : 12, "name" : "CJ1W-ID262", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-IDP01", "count" : 13, "name" : "CJ1W-IDP01", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-INT01", "count" : 13, "name" : "CJ1W-INT01", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-MD232", "count" : 25, "name" : "CJ1W-MD232", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-OD204", "count" : 10, "name" : "CJ1W-OD204", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-OD212", "count" : 26, "name" : "CJ1W-OD212", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-OD232", "count" : 25, "name" : "CJ1W-OD232", "selected" : false }, { "code" : "CJ1W-OD262", "count" : 25, "name" : "CJ1W-OD262", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Anzahl_Kanaele_ges_7177", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Número total de canales", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "int", "values" : [ { "code" : "1", "count" : 24, "name" : "1", "selected" : false }, { "code" : "2", "count" : 193, "name" : "2", "selected" : false }, { "code" : "3", "count" : 3, "name" : "3", "selected" : false }, { "code" : "4", "count" : 200, "name" : "4", "selected" : false }, { "code" : "5", "count" : 3, "name" : "5", "selected" : false }, { "code" : "6", "count" : 60, "name" : "6", "selected" : false }, { "code" : "7", "count" : 3, "name" : "7", "selected" : false }, { "code" : "8", "count" : 282, "name" : "8", "selected" : false }, { "code" : "10", "count" : 6, "name" : "10", "selected" : false }, { "code" : "12", "count" : 5, "name" : "12", "selected" : false }, { "code" : "15", "count" : 3, "name" : "15", "selected" : false }, { "code" : "16", "count" : 196, "name" : "16", "selected" : false }, { "code" : "24", "count" : 6, "name" : "24", "selected" : false }, { "code" : "28", "count" : 3, "name" : "28", "selected" : false }, { "code" : "32", "count" : 66, "name" : "32", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Eingangsnennspannung_UN_Relais", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Eingangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Nominal input voltage UN", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "AC/DC 115 V", "count" : 6, "name" : "AC/DC 115 V", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 12 V", "count" : 1, "name" : "AC/DC 12 V", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 230 V", "count" : 14, "name" : "AC/DC 230 V", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 24 V", "count" : 13, "name" : "AC/DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 24 … 230 V", "count" : 11, "name" : "AC/DC 24 … 230 V", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 48 V", "count" : 1, "name" : "AC/DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 5 … 250 V", "count" : 1, "name" : "AC/DC 5 … 250 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 115 V", "count" : 12, "name" : "AC 115 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 115 V", "count" : 2, "name" : "AC 115 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 120 V", "count" : 1, "name" : "AC 120 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 230 V", "count" : 28, "name" : "AC 230 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 24 V", "count" : 7, "name" : "AC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 24 V", "count" : 2, "name" : "AC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 110 V", "count" : 17, "name" : "DC 110 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 V", "count" : 13, "name" : "DC 12 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 V", "count" : 1, "name" : "DC 12 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 … 48 V", "count" : 1, "name" : "DC 12 … 48 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 220 V", "count" : 6, "name" : "DC 220 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V", "count" : 133, "name" : "DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V", "count" : 1, "name" : "DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V (SELV)", "count" : 6, "name" : "DC 24 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 36 V", "count" : 2, "name" : "DC 36 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 48 V", "count" : 11, "name" : "DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 48 V", "count" : 1, "name" : "DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 5 V", "count" : 10, "name" : "DC 5 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 60 V", "count" : 9, "name" : "DC 60 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 60 V", "count" : 1, "name" : "DC 60 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 72 V", "count" : 1, "name" : "DC 72 V", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_com_Eingangsnennspannung_UN_10562", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Eingangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Nominal input voltage (un) [V]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "(1 / 2) x AC 200 … 500 V", "count" : 2, "name" : "(1 / 2) x AC 200 … 500 V", "selected" : false }, { "code" : "(2 / 3) x AC 400 … 480 V", "count" : 2, "name" : "(2 / 3) x AC 400 … 480 V", "selected" : false }, { "code" : "(2 / 3) x AC 400 … 500 V", "count" : 14, "name" : "(2 / 3) x AC 400 … 500 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 100 … 120 V; AC 200 … 240 V", "count" : 1, "name" : "1 x AC 100 … 120 V; AC 200 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 100 … 240 V", "count" : 75, "name" : "1 x AC 100 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 100 … 240 V; DC 140 … 300 V", "count" : 4, "name" : "1 x AC 100 … 240 V; DC 140 … 300 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 100 … 240 V; DC 140 … 340 V", "count" : 3, "name" : "1 x AC 100 … 240 V; DC 140 … 340 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 110 … 240 V", "count" : 6, "name" : "1 x AC 110 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 110 … 240 V; DC 100 … 300 V", "count" : 1, "name" : "1 x AC 110 … 240 V; DC 100 … 300 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 115 V; AC 230 V", "count" : 2, "name" : "1 x AC 115 V; AC 230 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 200 … 240 V", "count" : 4, "name" : "1 x AC 200 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 230 V", "count" : 1, "name" : "1 x AC 230 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 230 V", "count" : 1, "name" : "1 x AC 230 V", "selected" : false }, { "code" : "1 x AC 250 V", "count" : 1, "name" : "1 x AC 250 V", "selected" : false }, { "code" : "2 x DC 24 V", "count" : 7, "name" : "2 x DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "2 x DC 48 V", "count" : 1, "name" : "2 x DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "3 x AC 230 … 400 V", "count" : 5, "name" : "3 x AC 230 … 400 V", "selected" : false }, { "code" : "3 x AC 400 … 500 V", "count" : 2, "name" : "3 x AC 400 … 500 V", "selected" : false }, { "code" : "3 x AC 400 … 500 V (connection without neutral conductor)", "count" : 16, "name" : "3 x AC 400 … 500 V (connection without neutral conductor)", "selected" : false }, { "code" : "AC/DC 100 … 240 V", "count" : 1, "name" : "AC/DC 100 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 100 … 240 V", "count" : 2, "name" : "AC 100 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 110 … 240 V", "count" : 1, "name" : "AC 110 … 240 V", "selected" : false }, { "code" : "AC 24 V", "count" : 1, "name" : "AC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 110 V", "count" : 1, "name" : "DC 110 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 12 V", "count" : 3, "name" : "DC 12 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V", "count" : 70, "name" : "DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V", "count" : 1, "name" : "DC 24 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 24 V (SELV; a través de maestro IO-Link)", "count" : 1, "name" : "DC 24 V (SELV; a través de maestro IO-Link)", "selected" : false }, { "code" : "DC 48 V", "count" : 6, "name" : "DC 48 V", "selected" : false }, { "code" : "DC 5 V (SELV)", "count" : 4, "name" : "DC 5 V (SELV)", "selected" : false }, { "code" : "DC 72 V", "count" : 2, "name" : "DC 72 V", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_polzahl_01", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Anschluss 1 Modul", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "N.º de polos 1", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "int", "values" : [ { "code" : "8", "count" : 16, "name" : "8", "selected" : false }, { "code" : "9", "count" : 17, "name" : "9", "selected" : false }, { "code" : "10", "count" : 159, "name" : "10", "selected" : false }, { "code" : "12", "count" : 4, "name" : "12", "selected" : false }, { "code" : "14", "count" : 15, "name" : "14", "selected" : false }, { "code" : "15", "count" : 109, "name" : "15", "selected" : false }, { "code" : "16", "count" : 13, "name" : "16", "selected" : false }, { "code" : "20", "count" : 169, "name" : "20", "selected" : false }, { "code" : "25", "count" : 239, "name" : "25", "selected" : false }, { "code" : "26", "count" : 7, "name" : "26", "selected" : false }, { "code" : "32", "count" : 2, "name" : "32", "selected" : false }, { "code" : "34", "count" : 8, "name" : "34", "selected" : false }, { "code" : "37", "count" : 16, "name" : "37", "selected" : false }, { "code" : "40", "count" : 8, "name" : "40", "selected" : false }, { "code" : "44", "count" : 2, "name" : "44", "selected" : false }, { "code" : "48", "count" : 1, "name" : "48", "selected" : false }, { "code" : "50", "count" : 22, "name" : "50", "selected" : false }, { "code" : "62", "count" : 3, "name" : "62", "selected" : false }, { "code" : "64", "count" : 13, "name" : "64", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_loetstiftlaenge", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Longitud de pin soldable [mm]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "float", "values" : [ { "code" : "1.5", "count" : 124, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.2", "count" : 15, "name" : "2.2", "selected" : false }, { "code" : "2.4", "count" : 926, "name" : "2.4", "selected" : false }, { "code" : "2.8", "count" : 120, "name" : "2.8", "selected" : false }, { "code" : "3.2", "count" : 159, "name" : "3.2", "selected" : false }, { "code" : "3.4", "count" : 211, "name" : "3.4", "selected" : false }, { "code" : "3.5", "count" : 277, "name" : "3.5", "selected" : false }, { "code" : "3.6", "count" : 825, "name" : "3.6", "selected" : false }, { "code" : "3.7", "count" : 10, "name" : "3.7", "selected" : false }, { "code" : "3.8", "count" : 621, "name" : "3.8", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 1856, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "4.1", "count" : 1, "name" : "4.1", "selected" : false }, { "code" : "4.4", "count" : 17, "name" : "4.4", "selected" : false }, { "code" : "4.5", "count" : 304, "name" : "4.5", "selected" : false }, { "code" : "4.6", "count" : 10, "name" : "4.6", "selected" : false }, { "code" : "4.7", "count" : 44, "name" : "4.7", "selected" : false }, { "code" : "5.0", "count" : 1041, "name" : "5.0", "selected" : false }, { "code" : "5.1", "count" : 21, "name" : "5.1", "selected" : false }, { "code" : "5.5", "count" : 126, "name" : "5.5", "selected" : false }, { "code" : "6.5", "count" : 39, "name" : "6.5", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 0, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Interner_Speicher_Flash", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Technische Daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Internal Memory [MB]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "int", "values" : [ { "code" : "4096", "count" : 65, "name" : "4096", "selected" : false }, { "code" : "256", "count" : 23, "name" : "256", "selected" : false }, { "code" : "64", "count" : 4, "name" : "64", "selected" : false }, { "code" : "1024", "count" : 4, "name" : "1024", "selected" : false }, { "code" : "4", "count" : 3, "name" : "4", "selected" : false }, { "code" : "65", "count" : 2, "name" : "65", "selected" : false }, { "code" : "32", "count" : 1, "name" : "32", "selected" : false }, { "code" : "128", "count" : 1, "name" : "128", "selected" : false }, { "code" : "1000", "count" : 1, "name" : "1000", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Eingangssignalart_7868", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Eingangsdaten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Input signal type", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Contacto mecánico (contacto seco)", "count" : 1, "name" : "Contacto mecánico (contacto seco)", "selected" : false }, { "code" : "Corriente", "count" : 31, "name" : "Corriente", "selected" : false }, { "code" : "Current (DC)", "count" : 3, "name" : "Current (DC)", "selected" : false }, { "code" : "Generadores de frecuencia", "count" : 1, "name" : "Generadores de frecuencia", "selected" : false }, { "code" : "Potenciómetros", "count" : 5, "name" : "Potenciómetros", "selected" : false }, { "code" : "Resistencia", "count" : 8, "name" : "Resistencia", "selected" : false }, { "code" : "Salidas de transistor NPN/PNP", "count" : 1, "name" : "Salidas de transistor NPN/PNP", "selected" : false }, { "code" : "Sensores de cobre", "count" : 1, "name" : "Sensores de cobre", "selected" : false }, { "code" : "Sensores de níquel", "count" : 1, "name" : "Sensores de níquel", "selected" : false }, { "code" : "Sensores de resistencia", "count" : 7, "name" : "Sensores de resistencia", "selected" : false }, { "code" : "Sensores KTY", "count" : 1, "name" : "Sensores KTY", "selected" : false }, { "code" : "Sensores NAMUR", "count" : 1, "name" : "Sensores NAMUR", "selected" : false }, { "code" : "Sensores Pt", "count" : 4, "name" : "Sensores Pt", "selected" : false }, { "code" : "Sensores TC", "count" : 6, "name" : "Sensores TC", "selected" : false }, { "code" : "Tensión", "count" : 25, "name" : "Tensión", "selected" : false }, { "code" : "Voltage (DC)", "count" : 3, "name" : "Voltage (DC)", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30008", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "General approvals", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "CB", "count" : 5381, "name" : "CB", "selected" : false }, { "code" : "CCA", "count" : 8952, "name" : "CCA", "selected" : false }, { "code" : "CCC", "count" : 12, "name" : "CCC", "selected" : false }, { "code" : "CQC", "count" : 4577, "name" : "CQC", "selected" : false }, { "code" : "CSA", "count" : 10342, "name" : "CSA", "selected" : false }, { "code" : "cULus_Listed_667F", "count" : 23, "name" : "cULus_Listed_667F", "selected" : false }, { "code" : "cURus", "count" : 1966, "name" : "cURus", "selected" : false }, { "code" : "EAC", "count" : 1270, "name" : "EAC", "selected" : false }, { "code" : "ENEC", "count" : 94, "name" : "ENEC", "selected" : false }, { "code" : "ENEC 05", "count" : 176, "name" : "ENEC 05", "selected" : false }, { "code" : "ENEC 15", "count" : 138, "name" : "ENEC 15", "selected" : false }, { "code" : "IEC", "count" : 4, "name" : "IEC", "selected" : false }, { "code" : "KC", "count" : 702, "name" : "KC", "selected" : false }, { "code" : "KEMA/KEUR", "count" : 11009, "name" : "KEMA/KEUR", "selected" : false }, { "code" : "ÖVE", "count" : 4, "name" : "ÖVE", "selected" : false }, { "code" : "UL", "count" : 9611, "name" : "UL", "selected" : false }, { "code" : "UL_Listed_64KA", "count" : 9, "name" : "UL_Listed_64KA", "selected" : false }, { "code" : "UL_Listed_667F", "count" : 6, "name" : "UL_Listed_667F", "selected" : false }, { "code" : "UR", "count" : 5811, "name" : "UR", "selected" : false }, { "code" : "VDE", "count" : 155, "name" : "VDE", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_ge_fanuc_rx3i", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "GE Fanuc RX3i", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "IC694 MDL753", "count" : 24, "name" : "IC694 MDL753", "selected" : false }, { "code" : "IC694 MDL655", "count" : 11, "name" : "IC694 MDL655", "selected" : false }, { "code" : "IC694 ALG392", "count" : 7, "name" : "IC694 ALG392", "selected" : false }, { "code" : "IC694 ALG223", "count" : 4, "name" : "IC694 ALG223", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_sps_modell_ge_fanuc_9030", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Kompatibiltaet", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "GE Fanuc 9030", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "IC693 ALG220", "count" : 4, "name" : "IC693 ALG220", "selected" : false }, { "code" : "IC693 ALG221", "count" : 4, "name" : "IC693 ALG221", "selected" : false }, { "code" : "IC693 ALG222", "count" : 4, "name" : "IC693 ALG222", "selected" : false }, { "code" : "IC693 ALG223", "count" : 4, "name" : "IC693 ALG223", "selected" : false }, { "code" : "IC693 ALG392", "count" : 7, "name" : "IC693 ALG392", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MAR590", "count" : 4, "name" : "IC693 MAR590", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL230", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL230", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL231", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL231", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL240", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL240", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL241", "count" : 12, "name" : "IC693 MDL241", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL310", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL310", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL330", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL330", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL340", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL340", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL390", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL390", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL632", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL632", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL634", "count" : 5, "name" : "IC693 MDL634", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL640", "count" : 12, "name" : "IC693 MDL640", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL643", "count" : 12, "name" : "IC693 MDL643", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL645", "count" : 12, "name" : "IC693 MDL645", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL646", "count" : 12, "name" : "IC693 MDL646", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL655", "count" : 11, "name" : "IC693 MDL655", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL730", "count" : 10, "name" : "IC693 MDL730", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL732", "count" : 10, "name" : "IC693 MDL732", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL734", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL734", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL740", "count" : 25, "name" : "IC693 MDL740", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL742", "count" : 25, "name" : "IC693 MDL742", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL753", "count" : 24, "name" : "IC693 MDL753", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDL930", "count" : 4, "name" : "IC693 MDL930", "selected" : false }, { "code" : "IC693 MDR390", "count" : 4, "name" : "IC693 MDR390", "selected" : false }, { "code" : "IC694 ALG392", "count" : 6, "name" : "IC694 ALG392", "selected" : false }, { "code" : "IC694 MDL655", "count" : 2, "name" : "IC694 MDL655", "selected" : false }, { "code" : "IC694 MDL753", "count" : 2, "name" : "IC694 MDL753", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_fd_max", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_fd_min", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : true, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5291, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 913, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2405, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1200, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5291, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 913, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2405, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1200, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1344, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 320, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 41, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 17, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 1, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 23, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 15, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 2, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 10, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 1, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 13, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 2, "name" : "70.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_fd_min", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_fd_max", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : false, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.14", "count" : 2, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 366, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 32, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 2935, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 4485, "name" : "2.5", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.14", "count" : 2, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 366, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 32, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 2935, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 4485, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 2287, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 419, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 572, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 181, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 252, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 22, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 3, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 16, "name" : "70.0", "selected" : false }, { "code" : "95.0", "count" : 10, "name" : "95.0", "selected" : false }, { "code" : "120.0", "count" : 4, "name" : "120.0", "selected" : false }, { "code" : "185.0", "count" : 11, "name" : "185.0", "selected" : false }, { "code" : "240.0", "count" : 2, "name" : "240.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lg_fd_ad_min", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_fd_ad_max", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : false, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor with ferrule [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.25", "count" : 205, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 60, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 1508, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 804, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 4741, "name" : "1.5", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.25", "count" : 205, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 60, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 1508, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 804, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 4741, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 1219, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 172, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 630, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 123, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 250, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 1, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 13, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 12, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 3, "name" : "70.0", "selected" : false }, { "code" : "95.0", "count" : 13, "name" : "95.0", "selected" : false }, { "code" : "120.0", "count" : 2, "name" : "120.0", "selected" : false }, { "code" : "150.0", "count" : 11, "name" : "150.0", "selected" : false }, { "code" : "185.0", "count" : 2, "name" : "185.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_ed_max", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_ed_min", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : true, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Solid conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5275, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 1129, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2351, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1276, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.08", "count" : 5275, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 1129, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 2351, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1276, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 1, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1586, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 227, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 6, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 59, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 21, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 29, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 15, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 2, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 10, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 1, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 13, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 2, "name" : "70.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_ed_min", "category" : false, "code" : "facet_product_lq_ed_max", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : false, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Solid conductor [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.2", "count" : 1, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 8, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 393, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 118, "name" : "0.75", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.2", "count" : 1, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 1, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.34", "count" : 8, "name" : "0.34", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 393, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 118, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 28, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 3018, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "2.5", "count" : 4808, "name" : "2.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 2105, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 429, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 572, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 432, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 2, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "35.0", "count" : 28, "name" : "35.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 15, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 1, "name" : "70.0", "selected" : false }, { "code" : "95.0", "count" : 13, "name" : "95.0", "selected" : false }, { "code" : "120.0", "count" : 2, "name" : "120.0", "selected" : false }, { "code" : "150.0", "count" : 2, "name" : "150.0", "selected" : false }, { "code" : "185.0", "count" : 11, "name" : "185.0", "selected" : false }, { "code" : "240.0", "count" : 2, "name" : "240.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : true, "boundedFacetCode" : "facet_product_lq_fd_ad_max", "category" : false, "code" : "facet_product_lg_fd_ad_min", "conditionalGroupName" : "leiterquerschnitt", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "BOUNDED", "lowBound" : true, "multiSelect" : false, "name" : "Conductor cross-section Fine-stranded conductor with ferrule [mm²]", "priority" : 0, "topValues" : [ { "code" : "0.08", "count" : 186, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 538, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 14, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 7557, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1147, "name" : "0.5", "selected" : false } ], "type" : "double", "values" : [ { "code" : "0.08", "count" : 186, "name" : "0.08", "selected" : false }, { "code" : "0.14", "count" : 538, "name" : "0.14", "selected" : false }, { "code" : "0.2", "count" : 14, "name" : "0.2", "selected" : false }, { "code" : "0.25", "count" : 7557, "name" : "0.25", "selected" : false }, { "code" : "0.5", "count" : 1147, "name" : "0.5", "selected" : false }, { "code" : "0.75", "count" : 194, "name" : "0.75", "selected" : false }, { "code" : "1.0", "count" : 39, "name" : "1.0", "selected" : false }, { "code" : "1.5", "count" : 36, "name" : "1.5", "selected" : false }, { "code" : "4.0", "count" : 1, "name" : "4.0", "selected" : false }, { "code" : "6.0", "count" : 13, "name" : "6.0", "selected" : false }, { "code" : "10.0", "count" : 15, "name" : "10.0", "selected" : false }, { "code" : "16.0", "count" : 2, "name" : "16.0", "selected" : false }, { "code" : "25.0", "count" : 11, "name" : "25.0", "selected" : false }, { "code" : "50.0", "count" : 13, "name" : "50.0", "selected" : false }, { "code" : "70.0", "count" : 2, "name" : "70.0", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : -1, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_status", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Status_infos", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Estado de producto", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Obsoleto", "count" : 289, "name" : "Obsoleto", "selected" : false }, { "code" : "Anunciado", "count" : 19, "name" : "Anunciado", "selected" : false }, { "code" : "NEW", "count" : 52, "name" : "Nuevo", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30009", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Declarations of conformity and manufacturer's declarations", "priority" : 1, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "AOC", "count" : 20, "name" : "AOC", "selected" : false }, { "code" : "ATEX-Attestation of Conformity", "count" : 998, "name" : "ATEX-Attestation of Conformity", "selected" : false }, { "code" : "CCA", "count" : 6, "name" : "CCA", "selected" : false }, { "code" : "EU-Declaration of Conformity", "count" : 9686, "name" : "EU-Declaration of Conformity", "selected" : false }, { "code" : "EU-Ex-Declaration of Conformity", "count" : 25, "name" : "EU-Ex-Declaration of Conformity", "selected" : false }, { "code" : "IEC", "count" : 6, "name" : "IEC", "selected" : false }, { "code" : "MFD for SEMI F47", "count" : 63, "name" : "MFD for SEMI F47", "selected" : false }, { "code" : "MFD with product reference", "count" : 2, "name" : "MFD with product reference", "selected" : false }, { "code" : "Railway", "count" : 3431, "name" : "Railway", "selected" : false }, { "code" : "SDoC for FCC", "count" : 6, "name" : "SDoC for FCC", "selected" : false }, { "code" : "UK-Declaration of Conformity", "count" : 8798, "name" : "UK-Declaration of Conformity", "selected" : false }, { "code" : "UK-Ex-Declaration of Conformity", "count" : 16, "name" : "UK-Ex-Declaration of Conformity", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Systemverkabelung_Bereiche", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Compatible connection", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Manufacturer-specific", "count" : 849, "name" : "Manufacturer-specific", "selected" : false }, { "code" : "Universal", "count" : 540, "name" : "Universal", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Kodierung_3323", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Codificación", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "A", "count" : 2306, "name" : "A", "selected" : false }, { "code" : "B", "count" : 1813, "name" : "B", "selected" : false }, { "code" : "E", "count" : 31, "name" : "E", "selected" : false }, { "code" : "F", "count" : 16, "name" : "F", "selected" : false }, { "code" : "I", "count" : 909, "name" : "I", "selected" : false }, { "code" : "L", "count" : 387, "name" : "L", "selected" : false }, { "code" : "P", "count" : 434, "name" : "P", "selected" : false }, { "code" : "Q", "count" : 10, "name" : "Q", "selected" : false }, { "code" : "R", "count" : 6, "name" : "R", "selected" : false }, { "code" : "S", "count" : 152, "name" : "S", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Anschlussausfuehrung_Leitung_7142", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Steckverbindung", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Cable/adaptador de conexión", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Conector hembra", "count" : 3418, "name" : "Conector hembra", "selected" : false }, { "code" : "Conector hembra RD", "count" : 66, "name" : "Conector hembra RD", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho", "count" : 1869, "name" : "Conector macho", "selected" : false }, { "code" : "Conector macho MIDI", "count" : 12, "name" : "Conector macho MIDI", "selected" : false }, { "code" : "Distribuidor con selección de fase", "count" : 16, "name" : "Distribuidor con selección de fase", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30012", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Approvals for radio applications", "priority" : 4, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "FCC", "count" : 1, "name" : "FCC", "selected" : false }, { "code" : "ICASA", "count" : 1, "name" : "ICASA", "selected" : false }, { "code" : "ISED", "count" : 1, "name" : "ISED", "selected" : false }, { "code" : "NTRA", "count" : 1, "name" : "NTRA", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30010", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Approvals for marine applications", "priority" : 2, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "ABS", "count" : 6599, "name" : "ABS", "selected" : false }, { "code" : "BSH", "count" : 409, "name" : "BSH", "selected" : false }, { "code" : "BV", "count" : 4452, "name" : "BV", "selected" : false }, { "code" : "DNV", "count" : 4494, "name" : "DNV", "selected" : false }, { "code" : "DNV GL", "count" : 2675, "name" : "DNV GL", "selected" : false }, { "code" : "KEMA/KEUR", "count" : 5, "name" : "KEMA/KEUR", "selected" : false }, { "code" : "KR", "count" : 317, "name" : "KR", "selected" : false }, { "code" : "LR", "count" : 2854, "name" : "LR", "selected" : false }, { "code" : "PRS", "count" : 585, "name" : "PRS", "selected" : false }, { "code" : "RINA", "count" : 364, "name" : "RINA", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30011", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Approvals for hazardous areas", "priority" : 3, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "AEx", "count" : 964, "name" : "AEx", "selected" : false }, { "code" : "ATEX", "count" : 1603, "name" : "ATEX", "selected" : false }, { "code" : "CCC", "count" : 1195, "name" : "CCC", "selected" : false }, { "code" : "CCCEx", "count" : 596, "name" : "CCCEx", "selected" : false }, { "code" : "cURus", "count" : 12, "name" : "cURus", "selected" : false }, { "code" : "EAC", "count" : 750, "name" : "EAC", "selected" : false }, { "code" : "IECEx", "count" : 1682, "name" : "IECEx", "selected" : false }, { "code" : "INMETRO", "count" : 1001, "name" : "INMETRO", "selected" : false }, { "code" : "KTL", "count" : 45, "name" : "KTL", "selected" : false }, { "code" : "PRS", "count" : 431, "name" : "PRS", "selected" : false }, { "code" : "TUEV Nord", "count" : 17, "name" : "TUEV Nord", "selected" : false }, { "code" : "UKEx", "count" : 655, "name" : "UKEx", "selected" : false }, { "code" : "UL", "count" : 718, "name" : "UL", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 5, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Appro_30013", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Zulassungen", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Approvals for functional safety", "priority" : 5, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "Prod. Safety", "count" : 19, "name" : "Prod. Safety", "selected" : false }, { "code" : "Profi-Safe", "count" : 9, "name" : "Profi-Safe", "selected" : false } ], "visible" : true }, { "amountItemsMinimized" : 50, "bounded" : false, "category" : false, "code" : "facet_product_Beschriftungsschild_streifenbreite_10216", "discreteValues" : false, "excludedFromGuidance" : false, "facetType" : "MULTISELECTOR", "groupName" : "Werkstoff_mechanische_daten", "lowBound" : false, "multiSelect" : true, "name" : "Anchura de etiqueta/tira [mm]", "priority" : 0, "topValues" : [ ], "type" : "string", "values" : [ { "code" : "3,5 mm", "count" : 32, "name" : "3,5 mm", "selected" : false }, { "code" : "4 mm", "count" : 92, "name" : "4 mm", "selected" : false }, { "code" : "4 … 4,2 mm", "count" : 196, "name" : "4 … 4,2 mm", "selected" : false }, { "code" : "5 mm", "count" : 1067, "name" : "5 mm", "selected" : false }, { "code" : "5 … 5,2 mm", "count" : 276, "name" : "5 … 5,2 mm", "selected" : false } ], "visible" : true } ], "freeTextSearch" : "*", "guidanceFacet" : "facet_product_categoryNames", "locationSearch" : false, "pagination" : { "currentPage" : 0, "pageSize" : 20, "sort" : "relevance", "totalPages" : 1467, "totalResults" : 29326 }, "results" : [ { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2102-5201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200002d000323ed000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZ3lZUzh4TkRBd01EY3lNemt4T0RnM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1qTmxaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzZDY4NzdlNGY3Zjk3ZWEwMDhkNzIwNzg0MTNmMDdhOWNlNWE3ZWM4OTdlZTFmMGY5NjQzNjJkMDkzMWRjOTA" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200002d000323ed000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyZzBOUzh4TkRBd01EY3lNekU1TnprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1qTmxaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwNDZjNTgxOTVkZmZmNGNkY2VmNzkwZjI0MmE0MjMyYWM4ZTdlOThlYjI0ZDRlYWI1MDE0YTgzMTk4ZTQwMDA" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200002d000323ed000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcwT1M4eE5EQXdNRGN5TXpBd01UTTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Rd01EQXpNak5sWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NGIwNDNlN2NjZWNiMzNjZjc4N2NkZmYzMDc5MTdiOWNmNDkyMzdmNzAxNTQ1NTQ0MmY4MTc1ZmRjNDVhNWY1" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; con palanca y tecla; 2,5 mm²; con orificio de prueba; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2102-5201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2102-5201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2200-1201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200002d0001d48a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGlNUzh4TXprNU9ERTNNelU0TlRRek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNbVF3TURBeFpEUTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1ZDliNWFlOGM5Yjk5ZjY2NjMxMTYxMGY0M2E1MWNmOGE3YTZiZGY0MjQ4NDAwMGUzNTJiNDlhOTY4OTAyNjc" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200002d0001d48a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaG1NaTh4TXprNU9ERTNNams1TlRZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNbVF3TURBeFpEUTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIyNmYwNTQ0NWI3OTMzNzlkMjI5NGU0ODExZjIyMjJjOGUzYWNkZmFiZGFkZGRhMDQ3MGNmMzNjNDAwNTk2NTM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200002d0001d48a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhsWkM4eE16azVPREUzTWpnek1UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Rd01EQXhaRFE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNDI4NzFiMTkzZGYyZTRhOGZmNWQxYTc1YmYyYTE3ODM1ZWNkY2EwNDg0NzkxMjdmZDk1YmYwMDhkOTNhODQ0" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; con tecla; 1 mm²; con orificio de prueba; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2200-1201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2200-1201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2102-5301", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200002d0001315f000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyaGpOeTh4TXpjNU56RXhOVFE1TkRRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNbVF3TURBeE16RTFaakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2MzNmNTM5NWI5ZmRlMmViNGVhMTNmYTU3ZjNjOTdlYzE0MzAzNmM3YWRkNzNlN2ZjNTJiMTlmM2Y2Y2YxYjE" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200002d0001315f000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE4fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGpaUzh4TXpjNU56RXhOVEk1TnpneU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNbVF3TURBeE16RTFaakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwYTFjZTc3NWE2NTVlOGQ4ZWY5MzE0MWE0Y2EwM2FhNzNjZjc0ZjYwNDU2MzEyNGFmMDdhNjNhM2ExMDRmNTM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200002d0001315f000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhqWlM4eE16YzVOekV4TlRJek1qSTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Rd01EQXhNekUxWmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZGQ5NDE5ZmJlY2RjNzRlMzQyZmJkYjFhMWZjNWJlOWVkOGVkYWJjYTYyODlhMmViZGM0NzhlZGE0MjAzMTJi" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 3 conductores; con palanca y tecla; 2,5 mm²; con orificio de prueba; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-3-conductores/p/2102-5301", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2102-5301" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2102-1201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200002d00031360000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3hOUzh4TXprNU9EUTFNRFUwTURVM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1UTTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliNWYyMjg3ZTE1Mzc3ODYzNzFhN2M5MDU4MDQ4ODMxNDk4MDA0YmJlZmE3MjkwY2U2OWZkNGVlNThmMWZhZDQ" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200002d00031360000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk2fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyaGpZeTh4TXprNU9EUTBPVE01TXpZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1UTTJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4YmYxNGZjMGE3NDM3ZWQyOTk1YmQ1OWYyM2UwMjM2OTViYWMxM2RhMzA5NzY5MjIwMzQyOTEzZThjNDQwNjg" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200002d00031360000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhqTVM4eE16azVPRFEwT1RBek16STBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Rd01EQXpNVE0yTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyODBmOTNlNzlmMGVmNjhhMzgyZjg5ZWJlMTE3NGYwN2E1YWZjZDIwZmY0YmZlYjc1OGIyOGEyZDMyMWIyNGNj" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; c/palanca y Push-in CAGE CLAMP® (CL.CE.); 2,5 mm²; con orificio de prueba; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2102-1201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2102-1201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2102-1301", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200002d000313fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZ3hNQzh4TXprNU56ZzFNemsyTmpNMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1UTm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgyMDA2MzlhZDAwOWQ1ZTRlZDdhMjBkZjJmYmViZjUwZTBhNjJmNGY4MGI2MjEwZGI5MmQ5MWUyNTc1ZjRjYTM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200002d000313fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZ3lZaTh4TXprNU56ZzFNekUzT1Rrek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1UTm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0NGI4M2NiZjRhOTgwYTdhNjY3OGVjYTE3OTNkOWRlMGU0OGU0N2M5M2M5NWQzNzVlM2U2OGQxMzFkMWUxOGI" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200002d000313fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd5Wmk4eE16azVOemcxTXpBNE1UWXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Rd01EQXpNVE5tWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMTdmNmUxZjMxNjBlNjliYWYzZGMyZWI4YzVlYmFmNzI1OWU4MWFjZmNiZjA1MGU1YzgzNGNiZGNmZjU3ZGNh" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 3 conductores; c/palanca y Push-in CAGE CLAMP® (CL.CE.); 2,5 mm²; con orificio de prueba; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-3-conductores/p/2102-1301", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2102-1301" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2106-1301", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200002d000315f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyaGpNaTh4TkRBd01EVTVPRGMzTnpnNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1UVm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxODU1NDYzMDg0YWI1ODgyYzhlNjdkYjBlOWQ4YzM5ZmM0MTJiYzI1NjZiYzc0NjIxNmVkYzMyZjY1NDk5ZmY" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200002d000315f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyaGtZUzh4TkRBd01EVTVPREExTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNbVF3TURBek1UVm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhMWY5MDg1OTkzZjM4NDdlNjBhOTU2NGFkYjFmZGYxZjE1YTRkNThkMDQxNzUxODMxZTBjMTEyMWY2NmJkMjM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200002d000315f0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhrTXk4eE5EQXdNRFU1TnpjNU5EZzBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TW1Rd01EQXpNVFZtTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZTBhNWUxNDhmMzVlYzU1Njk5NWM3YjkyZjA5MzljYjNlMzE3OTkxNjU4MzgwYjVkNzY1YWUwY2ZiMzUzYmEy" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 3 conductores; c/palanca y Push-in CAGE CLAMP® (CL.CE.); 6 mm²; con orificio de prueba; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 25.0, "numberPackageUnits" : 25.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-3-conductores/p/2106-1301", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2106-1301" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2003-7641", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000040001a85c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTMzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyaGxaUzh4TkRBd01UYzVNak00TlRBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlUZzFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjZDdlYTQxN2E2YjI1NzkzOTkwNDZkN2NhNmQwNWYzMzczZjMwZTBhMTVlYjI0NTAyN2JjMjVjNDc0MjE2ZDg" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000040001a85c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyaGxOeTh4TkRBd01UYzVNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlUZzFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY3NjU2NDE2M2M0NzVlZjM3OTU4MjI0OWNkNGEzMmM4OTkzZTEyZTI4N2QxYjYxZjYxYjliODBkMTUwMzAyNGI" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000040001a85c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhsTnk4eE5EQXdNVGM1TWpFeU1qa3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhZVGcxWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDM2NGM3MzYyODhhNzllOGU2Y2U1NzMwOThkNmZhNWIzZDBmYTQ0MDcwNjA3ZGQyODYyN2Q2ZDQzZGVmMjFh" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Bornas de instalación multipiso; con aperturas de accionamiento; 2,5 mm²; con seccionador de neutro N; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Bornas de instalación multipiso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/bornas-de-instalaci%C3%B3n-multipiso/p/2003-7641", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2003-7641" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2003-7642", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000040001aa2d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyaGxaaTh4TkRBd01UYzVOemc1TURBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXRXlaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJmY2E2ZTg4ZWE5N2E2OTFiNmZhYzU2YjNjMWQ4NDI4NWJmY2IxMjNiMmExZTE4ZDZkOTBkMDMwNmFkMmU5ZmY" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000040001aa2d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyaG1OaTh4TkRBd01UYzVOelk1TXpRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXRXlaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxYzU0NTdiN2FmM2FhNWNlOTkwNjI0NWZkMWNhMjA3Mjg2M2VhNmZlNDdlOTA1Njk3YTUzN2NlNWFkNDQ2YWQ" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000040001aa2d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhtTmk4eE5EQXdNVGM1TnpZeU56a3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhZV0V5WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMTE5ZDU4NTg4MDkwMTliMGM3ODAzY2I5NTI1OTMwZTA4OWE4ZTMxN2E3YjlhZDc0MDkzOTJiZWNjNmUwYWRj" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Bornas de instalación multipiso; con aperturas de accionamiento; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Bornas de instalación multipiso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/bornas-de-instalaci%C3%B3n-multipiso/p/2003-7642", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2003-7642" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000000014b70000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZ3lOQzh4TXpnME1Ua3pNemsxT1RFNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5HSTNNREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkOTAwNDhiOTVhNWZiYzdjMGUzMTM0YjU3MTBjNGMyOGE0MmI1MTRmZDAwMTFiY2Q0NjhmYjFiNzNkMDY5ZDI" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000000014b70000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZ3hZUzh4TXpnME1Ua3pNelkyTkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5HSTNNREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1YzJjZTNlNDBmYWRkZTE0MWViNmYyNWRkMThlNDZjZTU0MGFmZjlhY2UyMDMzMmQ5Y2Q2ODMyMzRjMDBiOWM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000000014b70000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd4Tnk4eE16ZzBNVGt6TXpVNU9EYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhOR0kzTURBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMWMwMGQzMDNhYmI5NzFhODhhZWU3ZDVkYTNjMTdkYzRiY2IyY2RiMTYyMzI1YTk2OWJjNTg4YTE4Y2UwZGQ5" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2002-1201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1401", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000000000a623000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3pOUzh4TXpJME1ERTBORFl5TlRZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lUWXlNekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlOWVkZmM4ZTA3YzkwZDBjYzlhNjdjYTMwYjQ2M2Y3YmQ1Y2E1OTg3MThiN2MyYzQwNjE5YWUzZTI5ZmQzYjU" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000000000a623000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3pZeTh4TXpJME1ERTBORFF5T1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lUWXlNekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmNTEyNWY2MDU1OWJjMTIwZjhjNWZkMzZkYmU3MzA5NzAzYjZjZGRlNmNhYjA3MDJlZDRkNDJlODc1Y2U1NGI" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000000000a623000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd6Wmk4eE16STBNREUwTkRNMk16VTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXdZVFl5TXpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0YWUyZWNjMzY0MzljYzA5Mzg0ODExMjRhYWQzM2E3Yjg5YmU0YjFlYjM2ZWExMDI2NWE3MWI0MGIyNGVjMzk4" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 4 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 4 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-4-conductores/p/2002-1401", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1401" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril", "Bornas de instalación" ], "code" : "2003-7646", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000040001abfe000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3paQzh4TkRBd01UWTROVFl5TmpreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXSm1aVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxZDRkYjI0M2NmNmNhZWEzMmQxZDk3YzZiYWUzYWMwNjhmMTY0NTRjZThiMjUxYjczOGZjMWY4ODEwNjQ3YTM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000040001abfe000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZ3pPUzh4TkRBd01UWTROVFV5T0RZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeFlXSm1aVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEyMTc2ZWQ0ODE1MWM0OWQ4MTEyMTdjMzg4YTUzNTFlOTIxNmY1ZmM3ZWQ5NjZiNWZmMGYyYWZmN2U0ZGZmYTc" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000040001abfe000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd6Tnk4eE5EQXdNVFk0TlRRNU5UZ3pPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhZV0ptWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5Y2U0MGNhYjMzZjE2NzYwOThjMzhjM2RlM2RiOTc4NWE3YTkzMmU0ZjE0MzdkMzUzOWZjMzkxOGQwODZlZmVm" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Bornas de instalación multipiso; con aperturas de accionamiento; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Bornas de instalación multipiso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/bornas-de-instalaci%C3%B3n-multipiso/p/2003-7646", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2003-7646" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1207", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000000014731000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyZ3lNUzh4TXprNU9UUXpPVEUxTVRFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5EY3pNVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZlMGM5ZTYzNTNhNTIzMTA5ODdiMDg2MTU4OWI4YzI2NTk3MjBmYmZhMmMyZTQzYjMwYThiYmEzNmU3MDBiNGQ" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000000014731000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1fGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzNaUzh4TXprNU9UUXpPRFV5T0RVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE5EY3pNVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YWQ4M2M0ZGQ5NTViMmExMjhjMDMxOTJiOWQzYmU2ZTU5ZmQ3NTYxMDAyOTk4ZWU2ZTVmN2RiZmZmY2ZjOTM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000000014731000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc0T0M4eE16azVPVFF6T0RJMk5qTTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhORGN6TVRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOTg5MzllODYxYTMyNWVjNzI4ZTM0NjQwM2RkMjQ5MDM0NDY5MDM1NjQ0NmMxZjFjMjZiMzI1MmRlZDM4MjE4" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 2 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-2-conductores/p/2002-1207", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1207" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1301", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000000018d15000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzFPQzh4TXprNU9ESXlOall3TkRBMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE9HUXhOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlkM2UyNGViODIwOTJkYjMzMTU4YWJlNDhmNWRkNjA0YThjN2FkMzBiNjkwM2RkNzQzMjcyMTkyODgzNGI5YjA" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000000018d15000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyaGlZaTh4TXprNU9ESXlOVGd4TnpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeE9HUXhOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5YTJiZGNmOWNkMTlmZjRiNGMzZDEzODJmMWE1ZTZjZTE3MzliMTBhZjdjNDQyN2QzMThkOGZkYzM5ZWVmOWY" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000000018d15000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhqTkM4eE16azVPREl5TlRVMU5UUTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhPR1F4TlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNGUzNzExYmI4MGQyZjRmNGJjMzZmNGY1NjhhNGY5ZjAxY2NmZTc5YTg3MzI3ZmEwZTMzMzk5N2I2YjI0ZDk2" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 3 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-3-conductores/p/2002-1301", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1301" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-2201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000030000c83b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyaGpNeTh4TkRNNU1UZzRORFF4TlRBd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1l6Z3pZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAzZWUzNzliODE4YjcyNjhlNWU0M2MxOTUyZjkzZTgzNThlMDk1MzYxMTI1OGFjNzFhMDMzMzdhZjJjZGVlMTQ" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000030000c83b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI4fGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyZzJOQzh4TkRNNU1UZzRNemMxT1RZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBd1l6Z3pZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZjBjNWJkYTM1OTc4M2E2NThmN2ZjMWM2MGE3MmYwZmJjZjA0YjAwZTA3OGJkODA5MjA2YWQ3N2ZjM2E5YWU" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000030000c83b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmcxWVM4eE5ETTVNVGc0TXpRMk5EY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXdZemd6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZGVhMWU3YWZiNjQ2ZjNkOTMzZjY5ZmY0YzdmNzYyYTk3YzhlMjUzZGE4Nzk3YmNjMmMxNTRkNDIwMjc4NzYx" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; L/L; sin porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de doble piso", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-doble-piso/p/2002-2201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-2201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2016-1201", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-9687945-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZ3haaTh4TkRBM05UY3pOekV4TWpZd05pOHhNakJmT1RZNE56azBOVjlFUlM1cWNHY3w2OWI4NmFlYTNjZTFhZTQzMWI4ZTc3MjlkNWI2N2Q0NzA2ZTdkODdmYzFhZTJkMzRiMGE0NTUwNDRkODNmNGFk" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-9687945-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZzJaUzh4TkRBM05UY3pOamt4TlRrNU9DOHlNREJmT1RZNE56azBOVjlFUlM1cWNHY3w0NjBiZDk3Yzc3YmNkNTMyYmI4Yjc1MjJhYjkxYTg4OTc5NTVlM2M0NGJiMmZmNTE2MWZjYTUzOTQxODQyMzM0" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-9687945-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTVM4eE5EQTNOVGN6TmpnMU1EUTJNaTgwT0RCZk9UWTROemswTlY5RVJTNXFjR2N8YmVkOWUzZTk5OWY3MGU1YjQ1ZjgyOWIwZThhMTVkOWQ0NmRmYTk1ZDQzYWI0N2E5MWJjM2FlZDljODFiMGI2NA" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de paso para 2 conductores; 16 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de paso para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-paso-para-2-conductores/p/2016-1201", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-1201" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2016-1307", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200000400016450000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZ3lPUzh4TXprNU9EZzBOakV4TlRnM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qUTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzYzhmZjE5YjIyMzFjZjA3ZjkzZTM2ODRhZGY2MjM2MjcyODUwMTBkZmM3NDg2MDVlMGVkOTcyZTZhZWMyMjY" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200000400016450000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVd0wyZ3pPQzh4TXprNU9EZzBOVE0yTWpJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qUTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiYWFiYjQzMjJhNjBkZDYyYmE4Zjk4ODMyZjliZDJiNDRjZjkzZThmMTIzN2I3MDZjMDliODdjYjZiNWQwNGE" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200000400016450000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd6Wmk4eE16azVPRGcwTlRFMk5UVTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhOalExTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YzFkYjZkOWJlN2NjY2ZmNTRlODJiNDg0MDU0YTM5YmYzZTZiNmJjYmUxZTM0NzA2Nzg2MWVmZTVmZDM1NTFk" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 3 conductores; 16 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-3-conductores/p/2016-1307", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-1307" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1407", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000000000a165000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZzNNaTh4TXprNU56VTFPRE0yTmpJek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lURTJOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBlMTY0NThmY2M3MmEzMTE4YjBkMDdjNzlkMDEyYjMyMTViNGVlY2U0Yjg1NmE0MjQzZGQzNjUyYTA0MDhhNjU" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000000000a165000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3daaTh4TXprNU56VTFOelUzT1Rnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBd1lURTJOVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5OGIwN2JjMmU4NzA0NDAzMGUwOGIyZWE2MjdmZmJjYmRiODBmYTg4ZWIyZmI5ZDNjMGRmZTUxNDhjNTEyMTE" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000000000a165000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmd3Tnk4eE16azVOelUxTnpNeE56WTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXdZVEUyTlRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmZWI2Mjk0Y2NmODE5ODQwNmU5ZjVhMTI3Njk5ODA0YmY2YzMzOTZiMThlNzQyOGU4ZjJmNmI5M2Q2OGEwMTM0" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 4 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 4 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-4-conductores/p/2002-1407", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1407" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2016-1207", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-02000004000161ec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg0fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaG1NUzh4TXprNU9EVTNNVEUxT1RVNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qRmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ZjAwYzE0NGY2YmE1NDM1NTIwNjYwZWRmZDBlZTExNGNlMzAzMTgzYjA3OTMzYzNhYTdjNDkwM2ExY2QwMDg" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-02000004000161ec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM4fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzFZUzh4TXprNU9EVTJPVGc0TVRZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE5qRmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRiYzQxZDU5MjU1ODY1NDBhNjUxM2MwOTg5M2M2NDgxODcxNTFjMTVmZWE1YTRmMmE0NTQ5ZmEwZTA3MmJlM2Y" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-02000004000161ec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmczTmk4eE16azVPRFUyT1RBeU9UWTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURRd01EQXhOakZsWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MDYzNzk0YzQ1YWZlMTU0MDJkZGFlMDk5MmU2Y2YyMDc5OTYzMjA3NGU1NTYyYjZhMGE2ZTBjNjFmYjY1N2Qz" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 2 conductores; 16 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 20.0, "numberPackageUnits" : 20.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-2-conductores/p/2016-1207", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2016-1207" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2006-1207", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000030003e00c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyaGhNUzh4TXpjNU5qazFOREUzTnpVMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBelpUQXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzMjcyZWMyOWNlYzMzNjFjY2M5YWViNWE3NDEzYzVmM2U3NzFiZDU4MzViMjI0MzQwNzZmNTQzZGEyZjk5YjM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000030003e00c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGxaaTh4TXpjNU5qazFNems0TURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBelpUQXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyMGYxMWI5ZDE3M2MxNjI1Mzk1ZjNmMzk0ODMzYzFhZjBmOTBhOThhMDE0MTQ0ZWM0MzU3MzVlOTBlZmZkZGY" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000030003e00c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTUM4eE16YzVOamsxTXpreE5UUXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXpaVEF3WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjN2RiZTkxMjk0MTMwNDQwYjcyZWNhYjg1NWEyYTM1MjA0NGE1OGM2MTk1MTE4ZGI0NDAzOGFkOGZlZDIwMzM3" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 2 conductores; 6 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 50.0, "numberPackageUnits" : 50.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 2 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-2-conductores/p/2006-1207", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2006-1207" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Bornas de carril" ], "code" : "2002-1307", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "familyName" : "TOPJOB® S", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000000001ae1d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZzRZaTh4TkRBd01ERTBPRGN3T1RRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNREF3TURBeFlXVXhaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY3OTliNmFmYzExNzBjY2YyMzc1MzQ2Y2I0YTJlZTY5N2I3Zjg3MjkxMmVkODQyMjA1M2JjMmZmN2I0NzUxOGM" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000000001ae1d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA1fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzNOQzh4TkRBd01ERTBPREExTkRBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBeFlXVXhaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlMTkwNzNkNGU3OTUyZTAzMDlkZjIzYmQ4Mjc2NDQ1YTA5ZGZiZjg5NmE3YTZlOWM4MzA2MmRmYjMwNGVmMWE" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000000001ae1d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5T0M4eE5EQXdNREUwTnpreU1qazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURBd01EQXhZV1V4WkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MjQyNTExMTAxZTQ2ODkzMWY1OGRlMTQyODQ1YjQwOGVlMDUxMDBhNDAyYWZiMDQzNDA0MjllMmQyOTU2YTll" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Borna de tierra para 3 conductores; 2,5 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 100.0, "numberPackageUnits" : 100.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0007.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjl8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMll5OW9NR1l2TVRBME1qa3pPVFk0TkRRMU56UXVjRzVufDYxZjM3ZTk2MDc5YWU5OGI4ODQ1M2QyZDYzMzgxMmVjZWY5MWEyZTczMjBhYjU1MTdkZDRjNTI0Y2Q1OWM1OGM" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Borna de tierra para 3 conductores", "showFamily" : true, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pz", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/bornas-de-carril/borna-de-tierra-para-3-conductores/p/2002-1307", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/2002-1307" } ], "sorts" : [ { "code" : "relevance", "name" : "Relevancia", "resultTypes" : [ "all", "career", "download", "product", "service", "solutions", "company" ], "selected" : true }, { "code" : "code-asc", "name" : "Item number (ascending)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "code-desc", "name" : "Item number (descending)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "creationtime", "name" : "", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false } ] }