Op deze pagina:

Referentie 26 september 2019
CLOUD-GEBASEERD VERMOGENSBEHEER VAN GEDECENTRALISEERDE INSTALLATIES

Om een energiecentrale en een waterbron beter te kunnen monitoren, worden de gegevens in Saarlouis in de cloud opgeslagen voor storingsmelding en monitoring. Het succes van dit project heeft de stad al aan het denken gezet over verdere cloud-projecten

Toen de Pruisen tussen 1824 en 1829 delen van de oude vestingwerken uit de Dertigjarige Oorlog in Saarlouis ombouwden tot commandoposten en onderkomens voor soldaten, paarden en proviand, creëerden ze een bomproof project: tot op de dag van vandaag kenmerken de historische vestingwallen, de zogenaamde kazematten, het stadsbeeld van Saarlouis. Het gebruik ervan is echter fundamenteel veranderd: Gastronomiebedrijven hebben zich in de gewelven gevestigd en trekken als langste bar van het Saarland gasten van heinde en verre aan. Maar hoe gemakkelijk de kazematten ook te bereiken zijn vanuit het stadscentrum, ze liggen ver verwijderd van het telecommunicatienetwerk. Een dataverbinding is daarom moeilijk tot stand te brengen, maar belangrijk om een actuele plaatselijke warmtevoorziening te garanderen voor de in totaal tien cafés en restaurants. Het energiecentrum met twee pompen die het warme water in de restaurants distribueren, is geïnstalleerd aan de kop van de kazematten. Als zij falen, moeten de gasten rekening houden met koudwatervrees - omdat er veel tijd kan verstrijken voordat de schade wordt gemeld, een stadsmedewerker ter plaatse is en het probleem wordt verholpen.

  • Easy Cloud Use without Programming Knowledge
  • Many Additional Monitoring Functions
  • Data as the Basis for Trend Analyses

Eenvoudig cloud-gebruik zonder programmeerkennis

Daarom hebben de verantwoordelijken van de stad Saarlouis nu actie ondernomen. "Ik ben geïnteresseerd in beschikbaarheid", zegt Bodo Jenal, projectleider voor gebouwautomatisering bij de afdeling bouw van de stad Saarlouis. Aangezien de straat niet kon worden opgebroken uit het oogpunt van kosten en baten, werd gekozen voor een mobiele oplossing: Samen met de specialisten van het bouwtechnische bedrijf BVT Bellmann uit het naburige Dillingen werd een cloud-gebaseerde oplossing voor storingsmeldingen en meetgegevensverwerving gecreëerd. Het hart: een controller van de serie PFC200 van WAGO met een mobiele telecommunicatiemodule.

"We staan aan het begin en beginnen eerst met foutmeldingen," zegt Jenal. Vanuit het perspectief van Fabian Klauck, projectmanager elektrotechniek bij BVT Bellmann, maakt de combinatie van de PFC200 en WAGO Cloud het zeer eenvoudig om met digital asset management aan de slag te gaan. Het grootste voordeel is echter dat de gegevens zonder programmeerkennis in de cloud kunnen worden gebracht," zegt Klauck.

Vele meer bewakingsfuncties

Jenal ziet nog een voordeel in de op behoeften gebaseerde schaalbaarheid van het cloudsysteem. “In de toekomst komen we zeker met heel andere taken die we met deze technologie cloud-based kunnen uitvoeren.” Er zijn nog andere monitoringfuncties die voor de drinkwaterhygiëne kunnen worden ingezet. Vroege waarschuwingssignalen zijn hier vooral belangrijk om legionellabesmetting te voorkomen, zei Jenal.

Om de voordelen van de WAGO Cloud te kunnen benutten, hoeven de verantwoordelijken in Saarlouis niet veel te doen. "We hoeven ons er administratief of veiligheidshalve geen zorgen meer over te maken", zegt Jenal. "We roepen de waarden op uit de cloud, visualiseren ze zoals we willen, en WAGO neemt het op de achtergrond over."

MET DE PFC200 WORDT EEN KRACHTIGE PLC GEBRUIKT IN DE KAZEMATTEN EN IN DE STADSTUIN, DIE OOK VRIJ PROGRAMMEERBAAR IS - DAT BIEDT ONS VELE MOGELIJKHEDEN.

Fabian Klauck, projectmanager elektrotechniek bij BVT Bellmann

Data als basis voor trendanalyses

Verandering van locatie: Uit de kazematten, in de groene longen van Saarlouis - de stadstuin buiten de oude vestingmuren. Hier wordt de WAGO PFC200-controller met een geïntegreerde mobiele communicatiemodule gebruikt om niveaugegevens van een zoetwaterbron uit de jaren 50 te verzamelen. Het stadsbestuur gebruikt de put om een vijver te besproeien en voor algemene irrigatie - trefwoord: bloemen water geven. "We moeten ervoor zorgen dat we de capaciteit van de put niet overbelasten bij het op pompen van water en dat we de watervoerende laag niet in gevaar brengen", legt Jenal uit.

Dankzij de cloudoplossing hebben de verantwoordelijken alles veilig onder controle. De niveauwaarden kunnen vanaf elke locatie veilig worden opgevraagd. Op basis van de data kunnen ook trendanalyses worden gemaakt. Met hun hulp kunnen periodes van droogte beter worden voorspeld en kan irrigatie beter worden gepland.

Fabian Klauck van BVT Bellmann ziet andere toepassingsgebieden voor de PFC200 en de WAGO Cloud: de controller zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om complete ventilatiesystemen te regelen en de gegevens die relevant zijn voor de gebouwentechniek naar de cloud te sturen voor verdere verwerking. “Met de PFC200 wordt een krachtige PLC gebruikt in de kazematten en in de stadstuin, die ook vrij programmeerbaar is - dat biedt veel mogelijkheden”, zegt Klauck.

Tekst: Jens Königsamen

Foto: Thorsten Sienk

MM-14374  Reference Story Saarlouis 2020_2_2000x1125.jpg

De WAGO Cloud

De WAGO Cloud is een op Microsoft Azure gebaseerde IoT-oplossing die optimaal is afgestemd op WAGO-hardware. De WAGO Cloud is ontwikkeld door M&M Software (WAGO Group) - de partner voor holistische oplossingen voor alles wat met industriële en technische softwareoplossingen te maken heeft.

de controller PFC200

Configureer, beheer en visualiseer uw projecten nog eenvoudiger en comfortabeler met de PFC200-controller dankzij de WAGO-engineeringsoftware e! COCKPIT (CODESYS V3) en Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg