Thema's
DALI: dé standaard in de verlichtingsregeling

Verlichtingsregeling met DALI – het Digital Addressable Lighting Interface (DALI) is een communicatieprotocol voor de verlichting in gebouwen en wordt gebruikt voor de communicatie tussen lichttechnische apparaten zoals elektronische voorschakelapparaten, helderheidssensoren of aanwezigheidsmelders.

Systeemeigenschappen van DALI:

 • Eenvoudige wijziging van de configuratie bij een wijziging van het gebruik
 • Digitale overdracht via 2 aders
 • 64 deelnemers, 16 groepen, 16 scènes per DALI-streng
 • Statusmelding van afzonderlijke verlichtingsarmaturen
 • Opslag van configuratiegegevens in het elektrische voorschakelapparaat (EVSA), bijvoorbeeld groepsindeling, waarden voor de lichtscenario's, dimsnelheden, waarden voor de noodstroomverlichting (System Failure Level), inschakelwaarden voor de verlichting bij terugkeer van de spanning (Power On Level)

 • Bustopologie: lijn-, boom- of sterstructuren of gemengde structuren
 • Kabellengten tot 300 meter (afhankelijk van de geleiderdoorsnede)

DALI in een notedop

De DALI-standaard is gedefinieerd in de IEC-standaard 62386 en heeft tot doel de interoperabiliteit van apparaten in digitaal aanstuurbare lichttechnische inrichtingen zoals transformatoren en dimmers te waarborgen. Deze standaard vervangt de analoge diminterface 1 ... 10 V.

Verlichtingsregeling in gebouwen: DALI in de praktijk

Het DALI-rapport wordt in de gebouwautomatisering gebruikt om afzonderlijke verlichtingsarmaturen of verlichtingsgroepen aan te sturen. De toewijzing van afzonderlijke verlichtingsarmaturen aan bedieningselementen en de groepering van verlichtingsarmaturen vindt via korte adressen plaats. Een DALI Master kan telkens één streng met maximaal 64 apparaten besturen. Ieder apparaat kan aan 16 afzonderlijke groepen en 16 afzonderlijke scènes worden toegewezen. Door de bidirectionele uitwisseling van gegevens kan niet alleen geschakeld en gedimd worden, maar kunnen ook statusmeldingen van het apparaat naar de besturing teruggestuurd worden.

DALI zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit door een eenvoudige aanpassing (via de software of via een wijziging van de hardware) van de verlichtingsregeling aan nieuwe situaties (andere indeling van de ruimten, wijziging van het gebruik enz.). De toewijzing of de groepering van verlichtingsarmaturen kan ook na de installatie, bijvoorbeeld bij een wijziging van het gebruik van ruimten, eenvoudig en zonder wijziging van de bedrading veranderd worden. Bovendien kunnen ingewikkelde DALI-besturingen in bovengeschikte besturingen geïntegreerd worden en via bussystemen zoals KNX, BACnet of MODBUS in een compleet gebouwautomatiseringssysteem geïmplementeerd worden.

Voordelen van onze DALI-producten:

 • Eenvoudige en snelle installatie van DALI-verlichtingsarmaturen met het WINSTA®-connectorsysteem

 • Hoge mate van flexibiliteit bij de projecten door het aanmaken van vrij programmeerbare applicaties

 • Aansluiting van digitale en analoge sensoren en actuatoren en van subsystemen (bijv. DALI, EnOcean enz.)

 • Voldoet aan de DALI-standaard EN 62386

 • Easy Mode voor lichtfuncties zonder programmeren

Flexibele en comfortabele verlichtingsregeling: met WAGO en DALI

Met het I/O-systeem van WAGO kunnen indrukwekkende lichtscenario's worden gerealiseerd: van eenvoudig schakelen en dimmen via daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen tot complexe continue lichtregelingen van verlichtingssystemen - decentraal of centraal.

Tot het productassortiment behoren naast de DALI Multi Master-module ook diverse voedingen. Voor de eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie van de deelnemers van het DALI-netwerk zorgt de populaire DALI-configurator. Aanvullend kunt u bij WAGO kiezen uit tal van Multi-sensoren voor de registratie van beweging en helderheid.

Met de DALI-producten van WAGO kunnen flexibele oplossingen eenvoudig gerealiseerd worden. Verschillende controllers met verschillende bussystemen zoals BACnet, KNX of MODBUS en de talloze modules van het I/O-systeem voldoen aan de meest uiteenlopende eisen en zorgen voor een goede onderlinge verbinding van taken en toepassingen.

Met het connectorsysteem WINSTA® kunnen schaalbare oplossingen voor comfortabele verlichtingstoepassingen insteekbaar gerealiseerd worden. Het DALI-signaal wordt hierdoor snel, veilig en foutloos verdeeld en aan de verlichtingsarmaturen overgedragen.

Systeemoverzicht DALI

DALI-producten van WAGO

dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

DALI Multi Master-module
(753-647)

De 12 mm brede DALI Multi Master-module 753-647 voldoet aan de DALI-standaard IEC 62386 en ondersteunt naast 64 DALI-actuatoren (EVSA's) ook maximaal 16 Multi-sensoren (max. 64 sensoradressen). Hierdoor zijn extra bussen voor sensoren (helderheidsmeting en/of aanwezigheidsdetectie) overbodig. Dit bespaart tijd en kosten. Bovendien worden de inbedrijfstelling en het onderhoud van DALI-netwerken aanzienlijk vereenvoudigd. De installatietijd wordt gereduceerd en de netwerkstructuur wordt nog overzichtelijker – het gebruik van DALI zorgt dus voor een aanzienlijk hogere efficiëntie.

Iedere DALI-EVSA kan aan 16 groepen en 16 scènes worden toegewezen. De DALI Multi Master-module biedt bovendien 16 extra virtuele groepen op de DALI-bus.

Voordelen:

 • Conform de DALI-standaard 62386
 • Maximaal 64 DALI-adressen (voor EVSA's en sensoren)
 • Complexe applicaties via vrije programmering mogelijk
 • Interfaces tussen DALI en KNX, BACnet, Modbus en overige (in combinatie met de desbetreffende WAGO-controllers)
dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

Stroomvoorziening van DALI-modules
(753-620)

Voor de stroomvoorziening van DALI-modules biedt WAGO twee opties. Iedere klant kan hierdoor de voordeligste oplossing kiezen. Voor een afzonderlijke DALI-module met 200 mA verdient een 12 mm brede module (DALI Multi Master DC/DC-omzetter 753-620) aanbeveling. Indien meerdere DALI-modules met één besturing worden gebruikt, verdient het gebruik van een externe 230 V-netvoeding voor de draagrail DIN 35 met een uitgangsstroom van 1100 mA (voeding 787-1007 voor DALI Multi Master-modules 753-647) aanbeveling.


Voordeel:

 • Voordelige stroomvoorziening voor parallel bedrijf van meerdere DALI Multi Master-klemmen

Voeding voor de DALI Multi Master-klem:

Primair geschakelde voeding 787-1007

dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

DALI-sensoren (2851-8xxx)

Voor de Multi Master-busmodule (753-647) heeft WAGO Multi-sensoren voor de detectie van bewegingen en helderheid in het DALI-assortiment opgenomen. De sensoren zijn verkrijgbaar in twee varianten: als Multi-sensorkit, bestaande uit een plafondsensor, een sensorcoupler die als interface voor het DALI-netwerk wordt gebruikt en een montageset. En als variant met een direct geïntegreerde verbinding met de DALI-bus voor de opbouw en voor de montage in plafond of doos.

Met de nieuwe aanwezigheidsmelders en helderheidssensoren maakt WAGO systematische DALI-oplossingen voor de verlichting uit één hand mogelijk - van automatiseringsniveau tot veld. Hierdoor kan de gebruiker erop vertrouwen dat de gebruikte componenten zonder enige beperking compatibel met elkaar zijn. Een ander highlight is de gebruikersvriendelijke configuratie van het volledige DALI-netwerk, die WAGO met de grafische gebruikersinterface van de DALI-configurator mogelijk maakt.

Voordelen:

 • Systematische oplossing uit één hand
 • Diverse DALI Multi-sensoren voor verschillende montage-omgevingen
 • Compatibiliteit met de DALI Multi Master-module
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

DALI-configurator

De gratis DALI-configurator is een grafische interface voor de parametrering en wordt gebruikt voor de configuratie en de inbedrijfstelling van de DALI Multi Master-klem 753-647 en van het DALI-netwerk. De configurator is verkrijgbaar als Windows-software of kan vanuit de software WAGO I/O-CHECK opgeroepen worden.

De configurator biedt functies voor een eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie alsook voor service en onderhoud van een DALI-netwerk.

Tot de belangrijkste kenmerken van de software behoren het vereenvoudigde projectoverzicht, de geoptimaliseerde adressering van apparaten, de efficiënte bewerking van hoeveelheden en de omvangrijke functies voor de back-up en het herstellen van gegevens.

Voordelen:

 • Eenvoudige en overzichtelijke inbedrijfstelling/configuratie van een DALI-lijn
 • Efficiënte bewerking van hoeveelheden van een groot aantal DALI-apparaten door meervoudige keuze
 • Omvangrijke back-up van gegevens en parameters c.q. herstellen van een complete DALI-lijn

WAGO in de praktijk

Dit zou uw project kunnen zijn!

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation

Technisch Support Automation