Thema's 31 januari 2020
Procestechniek: mogelijkheden door modularisering

MTP in de procesautomatisering: kleine installaties met elkaar verbinden!

Modulair opgebouwde procestechniek in de chemische en farmaceutische industrie biedt de mogelijkheid om productiesystemen te modificeren, de capaciteit aan de actuele marktsituatie aan te passen of om sneller op de markt aanwezig te zijn met nieuwe producten. Tot dusverre ontbrak bij deze aanpak echter de modulariteit op automatiseringsniveau. Hoewel onderdelen van installaties vanuit het oogpunt van de hardware snel en eenvoudig met elkaar kunnen worden gecombineerd, is de herprogrammering op procesbesturingsniveau tot dusverre een tijdsintensieve aangelegenheid. Met het "Module Type Package" (MTP) heeft WAGO een mogelijkheid gecreëerd om onderdelen van installaties sneller en storingsvrij met elkaar te verbinden - inclusief een uniforme visualisatie.

MTP: processen versnellen

Procesinstallaties zijn geen doel op zich. Het is dus in principe niet relevant hoe deze worden gebouwd, maar wel dat deze een bepaalde taak uitvoeren. Dat klinkt vrij ingewikkeld, zorgt echter wel voor een goede overgang naar de uitspraak dat iedere deelnemer van de procestechniek een dienst levert en deze betrouwbaar uit moet voeren. Hoe deze taak in de praktijk wordt uitgevoerd, is echter niet relevant voor het geheel. Als chemische installaties bijvoorbeeld modulair worden opgebouwd, is het niet belangrijk hoe een module is geautomatiseerd, maar telt alleen welke dienst onder welke omstandigheden aangeboden wordt. Als dergelijke modules zijn uitgerust met het MTP - het zogenoemde "Module Type Package" - kan op procesniveau met elkaar worden gecommuniceerd, zonder in de besturing van de modules in te grijpen of de modules tijdsintensief in het procesbeheersingsniveau te integreren. MTP beschrijft de module met alle parameters, interfaces en details van de visualisatie als een soort container - vergelijkbaar met de printerdriver in de ICT-wereld. Hierdoor zijn de modules optimaal uitgerust om tot een compleet systeem gebundeld te worden, onafhankelijk van de fabrikant en zonder tijdsintensieve integratie.

Betere gegevens en meer informatie voor het besturingsniveau

Hoe meer informatie het procesbesturingsniveau ter beschikking heeft, hoe beter het functioneert - procesinstallaties kunnen hierdoor eenvoudiger bewaakt, onderhouden en bovenal geoptimaliseerd worden. Tot dusverre is de diversiteit aan gegevens echter nog beperkt door de integratie in het besturingsniveau. Ieder extra signaal kost geld - en leidt bij projecten vanzelfsprekend tot economische afwegingen. Staan de kosten van de integratie in verhouding tot het nut ervan? Als onderdelen van de installatie met een MTP zijn uitgerust, kan de volledige diversiteit aan informatie van een module rechtstreeks in het procesbesturingsniveau worden opgenomen. De vraag naar de omvang van het besparings- en optimalisatiepotentieel is dan niet meer aan de orde - zelfs kleine verbeteringen zijn nu de moeite waard.

Uw voordelen:

  • Productiesystemen flexibel bouwen.

  • Productiecapaciteiten schaalbaar maken.

  • Sneller op de markt aanwezig zijn.

  • Tijd besparen door modularisering.

Meer informatie over de modulaire automatisering

Exploitanten van installaties

Ervaar hier hoe MTP uw installaties veelzijdig inzetbaar maakt om sneller op marktbehoeften te kunnen reageren.

Fabrikanten van modules

Engineering van modules met slechts één klik: profiteer van de voordelen die het MTP biedt.

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Building & Industry

WAGO in andere branches

INSPIRATIE - VOOR U

Scheepvaart en offshore

Energiemanagement, explosiebeveiliging, proces 4.0 of cyber security: WAGO werkt permanent aan oplossingen waarvan zowel gebruikers als planners profiteren.