Thema's 31 januari 2020
Sneller iets proberen

MTP biedt exploitanten van installaties meer flexibiliteit bij de configuratie van hun productie.

Het zogenoemde "50 procent idee" is in de procesindustrie een gevleugeld begrip. Als chemische bedrijven of fabrikanten uit de farmaceutische industrie erin slagen om de tijd vanaf de beslissing voor een nieuw product tot de bouw en inbedrijfstelling van de hiervoor benodigde installatie te halveren, loont het de moeite om hier meer geld aan uit te geven. Een snellere beschikbaarheid op de markt rechtvaardigt een hogere investering in de installatietechniek - vanuit het laboratorium direct in de productie: standaard componenten die uit voorraad leverbaar zijn en snel gemonteerd kunnen worden zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Wat tot dusverre vrij eenvoudig klinkt, stuit nog steeds op de grenzen van de software engineering en de systeemintegratie. Als de modules echter met het "Module Type Package" (MTP) zijn uitgerust, kunnen alle voordelen van de modularisering ook tijdens de programmering worden benut.

Uw voordelen:

  • Installaties sneller projecteren en bouwen
  • Modules eenvoudig in het procesbesturingsniveau integreren
  • Geen knelpunten meer bij de programmering van het besturingsniveau
  • Eenvoudig te modificeren bij productwissels

Eenvoudiger ombouwen en moderniseren

Als procesinstallaties op leeftijd komen, is het tijd voor een modernisering. Als batches veranderen, moet de procestechniek de gewijzigde hoeveelheden rendabel kunnen volgen. In beide gevallen zijn modificaties het logische gevolg. De grootste uitdagingen zijn in dit geval echter niet het leidingwerk en de stalen constructie, maar de integratie in de procesbesturing en de visualisatie. Modules met een interface voor de MTP-integratie bieden in dit geval de mogelijkheid om wijzigingen aan installaties aan te brengen zonder tijdsintensieve aanpassingen aan de complexe procesbesturingstechniek. Het "Module Type Package" (MTP) voorkomt noodzakelijke wijzigingen aan de programmering in de SCADA-systemen. Het MTP weet te overtuigen met een impact die vergelijkbaar is met de printerdriver in de ICT-wereld. In het MTP is alles gedefinieerd en met uniforme interfaces beschreven.

Continue verbeteringen en toestandsbewaking

De integratie van datapunten in het procesbesturingsniveau kost geld. Met ieder extra signaal rijst in de projectcontrolling de vraag naar het economische voordeel. Met het "Module Type Package" (MTP) is deze vraag niet meer aan de orde, aangezien elke module via MTP alle beschikbare gegevens en diensten met een uniforme interface ter beschikking stelt. Deze transparantie maakt vergelijkingen en trendanalyses mogelijk die voor een continu verbeteringsproces (CVP) of voor een toestandsgeoriënteerde bewaking kunnen worden gebruikt. Met MTP is het een stuk eenvoudiger om extra sensoren in installaties te integreren die een taak hebben die verder reikt dan het eigenlijke proces.

Meer informatie over de modulaire automatisering

Fabrikanten van modules

Engineering van modules met slechts één klik: profiteer van de voordelen die het MTP biedt.

Procesindustrie

Modulair opgebouwde procestechniek in de chemische en farmaceutische industrie biedt de mogelijkheid om productiesystemen te modificeren, de capaciteit aan de actuele marktsituatie aan te passen of om sneller op de markt aanwezig te zijn met nieuwe producten.

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Building & Industry

WAGO in andere branches

INSPIRATIE - VOOR U

Procestechniek

Energiemanagement, explosiebeveiliging, proces 4.0 of cyber security: WAGO werkt permanent aan oplossingen waarvan zowel gebruikers als planners profiteren.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Scheepvaart en offshore

Energiemanagement, explosiebeveiliging, proces 4.0 of cyber security: WAGO werkt permanent aan oplossingen waarvan zowel gebruikers als planners profiteren.