Thema's
De basis voor ons succes: onze medewerkers

Zonder toegewijde medewerkers zouden we niet kunnen groeien en innovatie op de markt brengen.

Onze zorg is daarom, dat onze medewerkers zich verbonden voelen met WAGO en verantwoordelijk handelen. Aan de hiervoor noodzakelijke voorwaarden werken wij duurzaam - elke dag opnieuw!

Belangrijk voor ons:

  • Sociale standaards
  • Veelzijdigheid
  • Arbeidsveiligheid en gezondheid
  • Een leven lang leren

Hoog houden: de sociale standaards

Om dit te waarborgen, volgen wij de normen van de internationale centrale verenigingen van de elektrische industrie EICC en ZVEI e.V., waarin deze normen en dus ook de gedragscode van de WAGO-groep zijn geïntegreerd, o.a. de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en de beginselen van de VN Handvest van Mensenrechten. Een essentiële bijdrage tot hoge sociale normen wordt ook geleverd door de collectieve overeenkomsten met de vakbonden. Sinds 2012 zijn we bovendien lid van de "UN Global Compacts", een internationaal multistakeholder-initiatief met tien beginselen van goed ondernemingsbestuur.

Voordeel: diversiteit

We zien een divers personeelsbestand als een kans. Een benadering is bijvoorbeeld de promotie van vrouwen in technische beroepen door mentorprogramma's en gerichte evenementen. Deze initiatieven vormen een cross-thematisch WAGO-vrouwennetwerk voor ambitieuze vak- en managementvrouwen. Sinds 2017 zijn wij ondertekenaars van het "Charta der Vielfalt" en hebben we deelgenomen aan de actie "5. Deutscher Diversity-Tag“ deelgenomen.

Onze werknemers dienen waardering te krijgen - ongeacht geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en identiteit.

wago_nachhaltigkeit_mitarbeiter_charta-vielfalt_2000x1125_2.jpg

Bevorderen: arbeidsveiligheid en gezondheid

Met onze producten staan we voor hoge kwaliteit en gebruikersveiligheid. Ook voor onze medewerkers willen de werkplek ook zo veilig mogelijk maken. Om deze reden hebben we een managementsysteem ingevoerd voor ons veiligheids- en gezondheidsbeleid op de werkplek, dat is gebaseerd op de OHSAS 18001-norm. Ons bedrijfsintern gezondheidsmanagement biedt daarnaast ook een gevarieerd aanbod voor de actieve gezondheidsbevordering en -behoud van onze medewerkers.

Mogelijk maken: een leven lang leren

Door middel van beroepsopleidingen, studies en overkoepelende programma's voor de kwalificatie van medewerkers bieden wij al onze medewerkers de kans om hun potentieel te benutten en competenties te ontwikkelen. Dit bevordert de motivatie op lange termijn en maakt WAGO ook voor nieuwe medewerkers tot een attractieve werkgever. De in 1998 opgerichte WAGO-Stiftung stimuleert bovendien bijzonder succesvolle leerlingen in negen verschillende beroepsprofielen. Ieder jaar worden de beste leerlingen uit de regio Minden-Lübbecke en de regio Kyffhäuser tijdens een feestelijke bijeenkomst met geldprijzen geëerd.

Work-life-balance

Goede work life balance

Met WAGO Plus - ons programma voor het combineren van vrije tijd en werk - willen we onze medewerkers de best mogelijke ondersteuning bieden. Alleen dan kunnen ze zich ook optimaal ontplooien.

wago-plus_familie_2000x1500.jpg
Goede work life balance

Inspiratie voor u

Onze missie

Onze motivatie

Missie en visie

Als professional in de verbindings- en automatiseringstechniek zijn wij ons ervan bewust dat het ook in de toekomst onze plicht is om voor een betrouwbare gegevens- en stroomvoorziening te zorgen. U kunt op ons rekenen - iedere dag!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg
Onze motivatie
Onze houding

Waarden en cultuur

Als verantwoord familiebedrijf staat het welzijn van alle betrokkenen voor ons altijd op de eerste plaats – dat geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten en toeleveranciers. Dit principe is diep geworteld in onze bedrijfscultuur, en vindt zijn neerslag in alle bereiken en activiteiten.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Onze houding

Aanbevelingen om verder te lezen

Wij vormen de digitale toekomst

Carrière

Actief voor medewerkers

Bij WAGO staat de mens centraal - dat bewijzen de diverse onderscheidingen die wij als bedrijf in ontvangst hebben mogen nemen. Wij bieden veelzijdige start- en carrièremogelijkheden.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Carrière
Digitalisering

De toekomst vormgeven

De digitale transformatie speelt in alle bedrijven een belangrijke rol. Des te belangrijker is het dan ook om de digitalisering doelgericht en in eigen tempo in uw bedrijf te implementeren. WAGO ondersteunt u met knowhow, tools, oplossingen én passie.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering