Thema's
Succes voor generaties: milieubescherming bij WAGO

Bij WAGO is milieubescherming meer dan alleen het naleven van milieubeschermingseisen.

Betrokkenheid voor het milieu is onze drijfveer om nieuwe ideeën, nieuwe concepten en nieuwe technologieën over de gehele levenscyclus van het product te realiseren. Hierbij worden wij ondersteund door onze medewerkers en zakelijke partners. Tegelijkertijd zijn wij dankzij ons productportfolio ook een solution provider en ondersteunen wij onze klanten bij de realisatie van een efficiënt energiemanagement.

Op alle niveaus:

  • Gecertificeerd managementsysteem
  • Bedrijfsgerelateerde milieubescherming
  • Productgerelateerde milieubescherming

Bedrijfsgerelateerde milieubescherming

De groei van een bedrijf gaat altijd gepaard met een hoger verbruik van hulpbronnen. Wij zijn ons ervan bewust dat het economische succes van een bedrijf ook afhankelijk is van het behalen van milieudoelstellingen. Als producerend bedrijf ondersteunen wij daarom ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. Daarbij streven wij altijd naar individuele materiaalstromen in de waardeketen, omdat we hulpbronnen, productontwerp, productie en consumptie als geheel zien. Wij streven ernaar kringlopen te sluiten en hulpbronnen te besparen.

Met ons conform DIN EN ISO 14001 en DIN EN ISO 50001 gecertificeerd milieu- en energiemanagementsysteem zorgen wij ervoor dat aan de nationale en internationale vereisten op alle gebieden van het bedrijf wordt voldaan, en dat het concept van milieubescherming in alle bedrijfsprocessen wordt toegepast. Bovendien neemt WAGO aanvullende milieubeschermende maatregelen die aanzienlijk verder reiken dan de in de ISO-norm gestelde eisen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld medewerkersacties op het gebied van afvalvermijding of onze energiescouts. Andere voorbeelden zijn de kunststof- en waterbehandeling, het besparen op hulpbronnen voor product- en verpakkingsmaterialen, het gebruik van gerecycleerd papier binnen het bedrijf en het gebruik van restwarmte uit productieprocessen.

Productgerelateerde milieubescherming

De productgerelateerde milieubescherming is een belangrijk onderdeel van het op duurzaamheid gerichte milieumanagement bij WAGO. Het naleven van wereldwijde verboden c.q. beperkingen met betrekking tot het gebruik van bepaalde stoffen (bijv. REACH, RoHS) heeft hierbij een hoge prioriteit.

RoHS – Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances

Hierbij gaat het om een EG-richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur regelt. Naast de reductie van schadelijke effecten voor mens en milieu heeft de wetgeving tot doel de recyclingmogelijkheden te optimaliseren. WAGO volgt de ontwikkeling van RoHS nauwlettend en reageert onmiddellijk op nieuwe specificaties. Aanvullende informatie over RoHS vindt u op onze pagina "Environmental Product Compliance Search".

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Op 1 juni 2007 trad de EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH-verordening) in kracht, en vormt sindsdien een wettelijke basis voor alle lidstaten van de Europese Unie. Ter bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu heeft deze EG-verordening als doelstelling om alle chemische stoffen en bijbehorende effecten te classificeren en te identificeren.

In het kader van de REACH-verordening moet iedere acteur in de leveringsketen aan bepaalde verplichtingen voldoen. De door WAGO geproduceerde producten worden in het kader van de REACH-verordening als product aangeduid. Aangezien producten niet aan de registratieplicht onderhevig zijn, neemt WAGO in de leveringsketen de rol van gebruiker in. Hierdoor is WAGO conform artikel 33 van de REACH-verordening verplicht om informatie met andere acteurs van de leveringsketen uit te wisselen. WAGO is zich vanzelfsprekend bewust van deze verplichting.

Aanvullende informatie over onze verplichting om informatie met andere acteurs van de leveringsketen uit te wisselen (conform artikel 33) vindt u in de "REACH SVHC Declaration" onder www.wago.com/svhc

BOMcheck

De Europese REACH- en RoHS-richtlijnen eisen het ter beschikking stellen van informatie over bepaalde stoffen in producten. Deze informatie moet tussen de fabrikanten en de leveranciers van de leveringsketen worden uitgewisseld. WAGO gaat deze uitdaging in het kader van de productgerelateerde milieubescherming succesvol en efficiënt aan met BOMcheck.

BOMcheck is een centrale databank voor de declaratie van inhoudsstoffen. Het is een Compliance Tool, die speciaal ontwikkeld is om fabrikanten en leveranciers de mogelijkheid te bieden om inhoudsstoffen in overeenstemming met de REACH- en RoHS-richtlijnen alsook met andere richtlijnen en verordeningen voor de beperking van inhoudsstoffen efficiënt en gestructureerd te declareren. Dit internetgebaseerde databanksysteem verhoogt de datakwaliteit op het gebied van de productgerelateerde milieubescherming.

Meer informatie over BOMcheck vindt u onder de volgende link: http://www.bomcheck.net

wago_nachhaltigkeit_logo_bom-check_2000x1125.jpg

AEEA – Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Engels: WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment)

De AEEA-richtlijn 2012/19/EU definieert de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Fabrikanten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht om zich te registreren en zorg te dragen voor inname, recycling en milieuvriendelijke afvoer. Het naleven van de voorschriften van de AEEA-richtlijn heeft voor ons, zowel in ons eigen belang als in het belang van onze klanten, van oudsher absolute prioriteit.

Slechts enkele van onze producten vallen onder het toepassingsgebied van de AEEA-richtlijn en de uitvoeringswetgeving van de lidstaten. Deze producten worden door ons AEEA-conform gemarkeerd, voor zover een dergelijke markering wettelijk voorgeschreven is. Voor B2B gelden de voorschriften overigens niet voor heel Europa.

Voor meer informatie over AEEA kunt u contact opnemen met ehs-product-compliance@wago.com.

Minder is meer: onze verpakkingen

Het thema recycling vormt de basis bij de keuze van onze verpakkingsmaterialen. Alle door WAGO gebruikte verpakkingen kunnen zonder extra voorbehandeling worden gerecycled. Naast het hergebruik van de materialen speelt ook de zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen hierbij een uitermate belangrijke rol. Om deze reden bestaat ons kartonnen verpakkingsmateriaal voor ruim 80 % uit oud papier, en is het bovendien voorzien van het RESY-symbool. Het RESY-symbool garandeert dat aan de vereisten van de verpakkingsverordening voor transportverpakkingen wordt voldaan. De markering wordt gedeeltelijk door middel van perforatie aangebracht. Deze procedure maakt het aanbrengen van opschriften op de kartonnen verpakkingen van WAGO zonder verf mogelijk. Een onnodige belasting van het milieu wordt op deze wijze vermeden.

verpackungen.png

Inspiratie - voor u

Veilig en innovatief

Energietechniek

De digitale toekomst

De energiesector heeft op alle vlakken te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO bieden hulp bij het aangaan van deze uitdagingen.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg

Aanbevolen artikelen

Wij werken aan de digitale toekomst

Carrière

Actief voor medewerkers

Bij WAGO staat de mens centraal - dat bewijzen de diverse onderscheidingen die wij als bedrijf in ontvangst hebben mogen nemen. Wij bieden veelzijdige start- en carrièremogelijkheden.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Carrière
Digitalisering

De toekomst vormgeven

De digitale transformatie speelt in alle bedrijven een belangrijke rol. Des te belangrijker is het dan ook om de digitalisering doelgericht en in eigen tempo in uw bedrijf te implementeren. WAGO ondersteunt u met knowhow, tools, oplossingen én passie.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering