Energy Data Management

Parametreren in plaats van programmeren

Het Energy Data Management van WAGO, bestaande uit software in combinatie met een modulair besturingssysteem, registreert de meetgegevens van verschillende bronnen, media en invloedfactoren voor de energiemonitoring en verwerkt deze voor aanvullende analyses, archivering en rapportage. De verschillende signalen van de aangesloten meters en sensoren worden automatisch door de software herkend en kunnen door de eenvoudige parametrering comfortabel aan andere tools voor de energieanalyse beschikbaar worden gesteld.

Een ander pluspunt: het Energy Data Management van WAGO kan zelfs gesubsidieerd worden overeenkomstig het Duitse financieringsprogramma voor energie-efficiëntie in de economie van het federale Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Ons modulaire systeem - uw basis voor besparingen

 • Startklaar in een paar stappen
 • In aanmerking komend voor subsidie dankzij de vermelding op de BAFA-lijst
 • Open interfaces - omvangrijke verbindingsmogelijkheden met andere systemen
 • Monitoring van energiegegevens – onafhankelijk van locatie en software via de HTML5-webvisualisatie energiegegevens laten weergeven en maatregelen voor de energie-efficiëntie opstellen.
 • Geïntegreerde Cloud Connectivity – OpenVPN, IPsec en een geïntegreerde firewall garanderen een veilig overdrachtstraject en een veilige opslag van gegevens in de cloud.
 • Alarm bij een schending van de grenswaarden - e-mailnotificatie bij een overschrijding van de drempelwaarde

Tutorials

EDM Tutorials

Videos: 3 | Duration: 4:36

EDM Tutorials

Videos: 3 | Duration: 4:36

Management van energiegegevens met WAGO

Componenten voor het meten van elektrische energie

 • Stroomtransformatoren voor het aansluiten van elektrische systemen met verschillende nominale stromen
 • Componenten voor de eenvoudige aanpassing van bestaande systemen
 • Potentiaalverbindingen voor de spanningsmeting
 • Gecombineerde stroom- en spanningsaftakkingen voor de 2-draads doorgangsklem

Gebruikersvriendelijke softwareapplicatie

 • Eenvoudige toewijzing van specifieke metergegevens en sensortechnologie
 • Comfortabel dataloggen overeenkomstig uw eisen
 • Transparante controle van de functionaliteit door de visualisatie van de gemeten gegevens
 • Automatische herkenning van een hardware-extensie
Dataplotter2DE.jpg

Dashboard

Gebruikers profiteren bij deze oplossing van een maximum aan flexibiliteit, veiligheid en comfort – denk bijvoorbeeld aan de omvangrijke aansluitmogelijkheden van energiemeters en systemen, de HTML5-webvisualisatie - onafhankelijk van locatie en software, de alarmering bij de schending van grenswaarden of de geïntegreerde Cloud Connectivity. Optioneel bieden modern vormgegeven dashboards de mogelijkheid om de ontwikkeling van de efficiëntie overzichtelijk, begrijpelijk en onafhankelijk van het apparaat weer te geven.
1

Individueel overzicht

Maak meerdere dashboards tegelijkertijd aan – in een responsive design.

2

Verschillende diagramtypes

Bereken uw belangrijkste energiecijfers of presenteer waarden - als lijn-, vlak-, staaf- of ringdiagram.

3

Combinatie van bronnen

Combineer waarden uit verschillende bronnen in een diagram en maak relaties zichtbaar.

4

Zichtbare drempelwaarden

Gebruik hulplijnen om over- of onderschrijdingen van drempelwaarden zichtbaar te maken.

5

Exacte waarden verkrijgen

Volg de lijn met de cursor. Zo heeft u meteen inzicht in de exacte X- en Y-waarden.

Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling

 • Automatische herkenning van de aangesloten I/O-modules
 • Transparante en duidelijk gestructureerde configuratiepagina's
 • Geen speciale programmeerkennis vereist
MM-14508 website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Energiekarakteristieken berekenen

Flexibele berekening van energiekarakteristieken met gebruikmaking van: hoofdbewerkingen, max./min., afronding, berekening van gemiddelden, trigonometrische functies en exponentiële functies.

 • Mogelijke beoordeling van de energie-efficiëntie conform ISO 50001
 • Alarm bij overschrijding van gedefinieerde grenswaarden
 • Overzichtelijke weergave van de berekende waarden inclusief chronologisch overzicht in de vorm van een dashboard
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Datalogging en visualisatie

 • Cyclisch dataloggen van maximaal 80 kanalen
 • Comfortabele selectie van datapunten via de "data picker"
 • Eenvoudige export van het overzicht van de gelogde kanalen als CSV-bestanden voor de documentatie van meetpunten
 • Flexibele instelling van de geheugencyclustijden mogelijk
 • Visualisatie van geconfigureerde datapunten via de dataplotter als een lijn- of staafdiagram
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg

Nieuwe producten

Energiedatamanagement met OPC UA en MID-integratie!

Met interoperabiliteit en transparantie naar meer efficiëntie

Transparantie van gegevens, openheid van het systeem en gebruiksvriendelijke visualisatie - dat zijn de onderscheidende kenmerken van het Energy Data Management van WAGO. Met OPC UA, een eenvoudige integratie van MID-energiemeters en overzichtelijke dashboards in HTML5 is het opzetten en uitbreiden van een succesvol energiemanagement nog omvattender mogelijk - en dat alles zonder programmeren; parametreren is voldoende.

Veelzijdige aansluitmogelijkheden

Om een integraal management van energiegegevens conform ISO 50001 te realiseren, is een transparant gegevensbeheersysteem nodig dat open staat voor alle interfaces. En dat is precies wat het Energy Data Management van WAGO in alle sectoren mogelijk maakt - van de verwerkende industrie en de gebouwtechniek tot de procesindustrie. De applicatieoplossing ondersteunt namelijk een groot aantal bussen en communicatieprotocollen. Op deze manier kunnen grote hoeveelheden decentraal geregistreerde gegevens worden ingelezen. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan de beproefde standaard voor de gegevensuitwisseling en de communicatie met bovengeschikte beheersystemen: "Open Platform Communications Unified Architecture" - afgekort OPC UA.

Een ander pluspunt: bij factureringsrelevante toepassingen met MID-genormeerde energiemeters - zoals van de serie 879 van WAGO - kunnen gegevens verzameld en via Modbus® uitgelezen worden - zonder extra hardware.

Uw voordelen:

 • Omvangrijke aansluitmogelijkheden en een hoge interoperabiliteit van energiemeters en systemen, bijv. via OPC UA
 • Bij factureringsrelevante toepassingen met MID-meters kunnen gegevens zonder extra hardware worden verzameld.
 • Overzichtelijke, webgevisualiseerde dashboards in HTML5 combineren gedetailleerde inzichten met een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid.
 • Modulair I/O-systeem biedt maximale schaalopties voor een optimale aanpassing van de meettechniek en van de registratie, overdracht en analyse van gegevens aan de desbetreffende omstandigheden
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

Meer datapunten voor nog meer energietransparantie en -efficiëntie

Maak van 100 gewoon 300! Zoveel datapunten kan de applicatie WAGO Energy Data Management namelijk verzamelen. Enige voorwaarde: de software draait op de WAGO Edge Controller (art.nr. 752-8303/8000-002). Al met al een economische oplossing om het eigen energiemanagement nog omvangrijker, transparanter én efficiënter vorm te geven.

Aanbevolen artikelen

Andere oplossingen op het gebied van energiemanagement

WAGO helpt u om uw potentieel optimaal te benutten - van de monitoring tot het vaststellen van geschikte maatregelen.

Procesoptimalisering via de cloud

Steeds meer bedrijven gebruiken de cloud om hun energie- en procesgegevens te visualiseren en te archiveren, of maken gebruik van de cloud om op basis van waarden efficiëntere bedrijfs- en onderhoudsstrategieën te ontwikkelen. Cyber security speelt hierbij altijd een belangrijke rol.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Energiemanagement conform ISO 50001

Sinds oktober 2017 zijn nieuwe eisen voor energiemanagementsystemen conform ISO 50000 van toepassing. Bedrijven moeten nauwkeurig documenteren hoe de energie-efficiëntie verbeterd wordt. Wij laten u zien hoe u aan deze eisen kunt voldoen - en stellen u passende oplossingen voor.

Ook interessant

Vooruitgang met WAGO

De automatiserings- en contacttechniek van WAGO wordt niet alleen in het energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere onderwerpen ons nog bezighouden.

Digitalisering

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie kent vele gezichten, nog meer potentieel en dankzij cyber security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Lichtmanagement

Intelligente verlichtingsregeling

Door de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem aan dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen aanzienlijk vereenvoudigt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg