brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg

Energietechniek - De digitale toekomst

WAGO-energietechniek (automatisering)
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Digitalisering van de energiemarkt

Energiebedrijven zullen hun denkwijze in de toekomst moeten veranderen. De verkoop van groene stroom alleen is niet meer voldoende; energiebedrijven zullen ook de flexibiliteit moeten organiseren die noodzakelijk is om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Hiervoor moet het energiesysteem door middel van intelligente communicatienetwerken - van productie tot verbruik - aangestuurd worden. WAGO helpt bij de digitalisering van de energiesector en bij de vormgeving van de smart grid: met moderne besturings- en meettechniek en met software-oplossingen die een eenvoudige en veilige verbinding met de cloud mogelijk maken.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Opwekking van duurzame energie

Decentrale voedingen en netstations moeten bij een stijgend aandeel duurzame energie consequent bewaakt worden. Bovendien moeten de gegevens veilig opgeslagen, geanalyseerd en overgedragen worden. Automatiseringssystemen van WAGO bieden uitkomst: de systemen zijn compact, ondersteunen diverse interfaces en veldbusprotocollen en garanderen een hoge beschikbaarheid, ook bij barre kou en extreme hitte. Dankzij de intrinsiek veilige Ex i-modules voor het modulaire WAGO I/O-SYSTEM is zelfs het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen zoals in biogasinstallaties geen enkel probleem.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Integratie van decentrale voedingen

In virtuele energiecentrales vormen decentrale generatoren zoals windturbines, opslagsystemen en aanstuurbare verbruikers één flexibel en regelbaar geheel. Het intelligente samenspel zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet wordt ontlast. Remote besturingen van WAGO vereenvoudigen deze "fusie": de besturingen voldoen aan de eisen van de communicatiestandaard VHPready 4.0 en zorgen voor een probleemloze aansluiting van de installaties op de virtuele energiecentrale. VHPready is in dit geval min of meer als tolk actief die zowel de beheercentrale als de installaties begrijpt.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energienetwerken

De netwerken zullen gemoderniseerd moeten worden, en dus ook de automatiserings- en afstandstechniek. De besturingen van WAGO stellen belangrijke netgegevens ter beschikking, en bieden de exploitanten van elektriciteitsnetten de mogelijkheid om naar behoefte geautomatiseerd in te grijpen. Ook in de gas- en warmtevoorziening zorgt de techniek van WAGO voor een optimale controle en de toegang tot alle gegevens van de in het net aanwezige systemen, en dat vanaf iedere willekeurige locatie. Daarom voldoet WAGO met het intelligente veiligheidsconcept van de controller PFC200 aan alle relevante richtlijnen op het gebied van cyber security.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energieopslagsystemen

Opslagsystemen compenseren fluctuaties bij de opwekking van groene stroom en ontlasten zodoende het elektriciteitsnet. De afstandstechniek van WAGO vormt het hart van de opslagsystemen. Deze registreert alle meetwaarden, bijvoorbeeld de voedingsgegevens van zonnesystemen of windturbines, en maakt daardoor de bewaking en de individuele aansturing van het opslagsysteem mogelijk. Als de netfrequentie bijvoorbeeld stijgt omdat te veel groene stroom in het elektriciteitsnet wordt gevoed, ontvangt de accu, de power-to-heat- of de power-to-gas-installatie het commando om het teveel aan stroom aan het elektriciteitsnet te onttrekken.

Energieproductie

Door de toenemende decentralisering en de fluctuaties tijdens de energieproductie is het van groot belang dat de afzonderlijke deelnemers van het energiesysteem intelligent gekoppeld worden. WAGO biedt diverse oplossingen voor deze uitdagingen:

  • Registratie en monitoring van energiegegevens
  • Communicatie via remote protocollen
  • Zonnepark- en windparkmanagement
  • Management van energieopslagsystemen

Energieverdeling

Om groene stroom ongehinderd te transporteren en veilig tot in de kleinste aftakkingen te kunnen verdelen, moet het elektriciteitsnet gemoderniseerd worden. WAGO biedt ook hiervoor tal van oplossingen:

  • Voedingsmanagement conform EEG (Duitse wet op duurzame energie)
  • Besturing en regeling van middenspanningssystemen
  • Remote oplossingen voor het ter beschikking stellen van regelenergie
  • Cyber security

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag én morgen

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: