MM-36674 website update Energietechnik_2000x1125.jpg

Vormgeven aan de energiewereld van morgen

Door de toenemende decentralisering en de fluctuaties tijdens de energieproductie is het van groot belang dat de afzonderlijke deelnemers van het energiesysteem intelligent aan elkaar gekoppeld worden. WAGO biedt veelzijdige oplossingen voor deze uitdagingen.

Focus op energie

Ontdek onze oplossingen voor uw uitdagingen

Gemeenschappelijk vormgeven aan de energietransitie

Opwekken, verdelen, opslaan en verbruiken van energie - alleen als alle betrokken partijen goed samenwerken, is de energietransitie mogelijk. Daarom is WAGO al sinds vele jaren een betrouwbare partner van de energiesector, of het nu om openbare nutsbedrijven, exploitanten van installaties, systeemintegratoren, stationbouwers of industriële klanten gaat.

Zowel in technisch als in technologisch opzicht is WAGO met automatiseringstechniek, Interface Electronics en verbindingstechniek in tal van sectoren van de energiemarkt vertegenwoordigd. Aanvullend bevordert ons Smart Grid-vaksymposium de onderlinge uitwisseling met collega's - vanuit de praktijk, voor de praktijk. Bovendien zorgen wij er met ons Solution Provider-programma voor dat opdrachtgevers en uitvoerende experts projectspecifiek samenkomen.

Zo kunnen wij samen vormgeven aan de energietransitie!

Overzicht van onze onderwerpen en oplossingen:

 • Digitalisering van energienetwerken

 • Transparant, efficiënt netbedrijf

 • Netconforme integratie van regeneratieve, decentraal opgewekte energie

 • Energieopslagsystemen

 • Dynamisch lastmanagement

 • Sectorkoppeling

 • E-charging

 • Power-To-X

 • Virtuele elektriciteitscentrales

 • Afstandstechniek (RTU)

Onderwerpen in de focus

WAGO Application Grid Gateway

De applicatie voor controllers biedt exploitanten van energiedistributienetwerken een efficiënte oplossing om de digitalisering van reeds aanwezige en nieuwe transformatorstations te versnellen. De applicatie zorgt voor een betere beoordeling van de toestand van het netwerk en voor een efficiëntere uitbreiding – met een maximum aan cyber security.

MM-447443_GWA_Grid-Gateway_Update_Motiv-02_2000x1125.jpg

Op afstand verbinden van overdrachtstations

Eenvoudige netaansluiting van decentrale opwekkingsinstallaties, opslagsystemen en lastverbruikers – voor het op afstand verbinden van installaties met middenspanningsnetten van de Duitse energiebedrijven e.on, Westnetz, EnBW en EWE stelt WAGO de benodigde communicatiebibliotheken gratis als download ter beschikking – vanzelfsprekend met inachtneming van de van toepassing zijnde technische aansluitregels. Of toch liever een kant-en-klare schakelkast inclusief geparametreerde software?

Power Plant Controllers met WAGO Power Plant Control

EZA-regelaars garanderen een netwerkvriendelijke teruglevering door de desbetreffende opwekkingsinstallaties (EZA) op het netaansluitpunt (NAP).

Met WAGO Power Plant Control kunnen exploitanten van installaties en systeemintegratoren voldoen aan de door het elektriciteitsnet gestelde eisen – flexibel en veilig. De oplossing is gecertificeerd conform VDE-AR-N 4110 en 4120.

Oplossingen voor het Load Management van de laadinfrastructuur

Het belang van "EV-charging", het opladen van elektrische voertuigen, neemt met het oog op de energie- en verkeerstransitie toe. Een intelligente verdeling van laadpunten en een goed lastmanagement zijn fundamentele uitdagingen die de toenemende e-mobiliteit met zich mee brengt – dat geldt zowel voor netbeheerders en facility managers als voor industriële bedrijven.
Op het gebied van de laadinfrastructuur voor e-mobiliteit biedt WAGO op de klanten afgestemde oplossingen met betrekking tot de aansluiting en de regeling van de energiestroom.
MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Producten en oplossingen voor de energiewereld van morgen

De energiewereld van WAGO met beeld en geluid

Videos:8 | Duration: 15:40
De energiewereld van WAGO met beeld en geluid
Videos:8 | Duration: 15:40

Digitalisering van de energiemarkt

Energiebedrijven zullen hun denkwijze in de toekomst moeten veranderen. De verkoop van groene stroom alleen is niet meer voldoende; energiebedrijven zullen ook de flexibiliteit moeten organiseren die noodzakelijk is om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Hiervoor moet het energiesysteem door middel van intelligente communicatienetwerken - van productie tot verbruik - aangestuurd worden. WAGO helpt bij de digitalisering van de energiesector en bij de vormgeving van de smart grid: met moderne besturings- en meettechniek en met software-oplossingen die een eenvoudige en veilige verbinding met de cloud mogelijk maken.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Opwekking van duurzame energie

Decentrale voedingen en netstations moeten bij een stijgend aandeel duurzame energie consequent bewaakt worden. Bovendien moeten de gegevens veilig opgeslagen, geanalyseerd en overgedragen worden. Automatiseringssystemen van WAGO bieden uitkomst: de systemen zijn compact, ondersteunen diverse interfaces en veldbusprotocollen en garanderen een hoge mate van beschikbaarheid, ook bij barre kou en extreme hitte. Dankzij de intrinsiek veilige Ex i-modules voor het modulaire WAGO I/O-SYSTEM is zelfs het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen zoals in biogasinstallaties geen enkel probleem.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Integratie van decentrale voedingen

In virtuele energiecentrales vormen decentrale generatoren zoals windturbines, opslagsystemen en aanstuurbare verbruikers één flexibel en regelbaar geheel. Het intelligente samenspel zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet wordt ontlast. Remote besturingen van WAGO vereenvoudigen deze "fusie": de besturingen voldoen aan de eisen van de communicatiestandaard VHPready 4.0 en zorgen voor een probleemloze aansluiting van de installaties op de virtuele energiecentrale. VHPready is in dit geval min of meer als tolk actief die zowel de beheercentrale als de installaties begrijpt.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Energienetwerken

De netwerken zullen gemoderniseerd moeten worden, en dus ook de automatiserings- en afstandstechniek. De besturingen van WAGO stellen belangrijke netgegevens ter beschikking, en bieden exploitanten van elektriciteitsnetten de mogelijkheid om naar behoefte geautomatiseerd in te grijpen. Ook in de gas- en warmtevoorziening zorgt de techniek van WAGO voor een optimale controle en de toegang tot alle gegevens van de in het net aanwezige systemen, en dat vanaf iedere willekeurige locatie. Daarom voldoet WAGO met het intelligente veiligheidsconcept van de controller PFC200 aan alle relevante richtlijnen op het gebied van cyber security.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energieopslagsystemen

Opslagsystemen compenseren fluctuaties bij de opwekking van groene stroom en ontlasten zodoende het elektriciteitsnet. De afstandstechniek van WAGO vormt het hart van de opslagsystemen. Deze registreert alle meetwaarden, bijvoorbeeld de voedingsgegevens van zonnesystemen of windturbines, en maakt daardoor de bewaking en de individuele aansturing van het opslagsysteem mogelijk. Als de netfrequentie bijvoorbeeld stijgt omdat te veel groene stroom in het elektriciteitsnet wordt gevoed, ontvangt de accu, de power-to-heat- of de power-to-gas-installatie het commando om het teveel aan stroom aan het elektriciteitsnet te onttrekken.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Inspiratie - voor u

Meningen, achtergronden en knowhow:
met WAGO kunt u de gebouwtechniek vanuit meerdere perspectieven ontdekken.

Producten ontdekken

Producten en technologieën voor uw toepassingen

Producten

Het WAGO I/O-SYSTEM 750/753

Alle functies voor iedere veldbus: als het om automatisering gaat, heeft u met het remote I/O-systeem van WAGO alle troeven in de hand om uw oplossing op maat te realiseren.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
Producten
Producten

Het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatiseren waar andere systemen geen uitkomst meer bieden – en dat betrouwbaar en voordelig tot in de explosiegevaarlijke omgeving van de zone 0/20!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Producten
Producten

Stroomomvormers en spanningsaftakkingen

Energie-efficiëntie optimaal verduurzamen: voor dit doel biedt WAGO u de juiste oplossingen – volledig op elkaar afgestemd en voor iedere processtap.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Producten
Producten

Meer power met TOPJOB® S

Insteken en klaar: met de TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO is een snelle, directe en veilige aansluiting in alle toepassingen mogelijk - wereldwijd.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Producten

Printklemmen voor de vermogenselektronica

Compactere afmetingen, vertrouwde betrouwbaarheid: aan de vermogenselektronica worden hoge eisen gesteld. Met de printklemmen van WAGO kan aan deze eisen eenvoudig worden voldaan.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Producten

POWER CAGE CLAMP voor hoge stromen

Optimaal contact voor energie-intensieve toepassingen - ook in Ex-omgevingen. Oplossingen met POWER CAGE CLAMP van WAGO hebben alles in huis wat u nodig heeft voor uw toepassingen.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg