energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernisering op alle niveaus

De automatisering van energienetwerken heeft veel voordelen. Een daarvan is de mogelijkheid ter bewaking en om op afstand te schakelen. WAGO biedt hiervoor de passende oplossingen.

In de eerste stap kunnen netwerkexploitanten de WAGO-technologie gebruiken, om precies te identificeren waar hun infrastructuur moet worden gemoderniseerd. Later kunnen onze controllers worden gebruikt, om processen te automatiseren en lastmanagement te ondersteunen. Dit maakt het mogelijk, om beter gebruik te maken van de capaciteit van de netwerken - en om de behoefte aan nieuwe leidingen te verminderen.

WAGO in de netwerkautomatisering

Dit zijn onze oplossingen

Intelligente lokale netwerkstations: sleutel voor het slimme stroomnet

Net als bij conventionele lokale netwerkstations verbindt het intelligente lokale netwerkstation (iONS) het middel- en het laagspanningsnet. In tegenstelling tot zijn minder slimme pendants, kunnen echter verschillende meetgegevens worden verzameld en bestaat de mogelijkheid van lezen op afstand. WAGO kan de complete automatiseringstechnologie van de iONS leveren: de controllers PFC200 aan de middenspanningszijde en aan de kant van de laagspanning, het paneel e!DISPLAY voor de visualisatie van de meet- en besturingsgegevens rechtstreeks op de iONS zelf, evenals de complete aansluittechniek. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Veelzijdig: de
  • controllers, die met CoDeSys vrij programmeerbaar zijn, verzamelen via digitale en analoge signalen zoals MODBUS RTU of IEC 61850 alle gegevens van de verschillende systemen van het station.
 • Meertalig: onze controllers vertalen de gegevens in de door het leveringsbedrijf vereiste communicatieprotocollen zoals IEC 60870-5-101/-104 of IEC 61850, en sturen deze via een datalijn naar de controlekamer.
 • In de tegenovergestelde richting heeft de controlekamer via de controller toegang tot de systemen van het station, zoals de middenspanningsschakelinstallatie, beveiligingsapparatuur of de meetsystemen van verschillende fabrikanten.
 • Cyber-security: de gegevensstroom van de WAGO-controllers is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang - ten eerste door de versleuteling van de gegevens met behulp van TLS1.2, en ten tweede via speciaal beveiligde verbindingen zoals IPsec of OpenVPN in overeenstemming met het BDEW-White Paper.
 • Cloud-connectiviteit: connectiviteit met de cloud dankzij MQTT-software-uitbreiding

Intelligent lokaal netwerkstation van het Ingenieursbureau Pfeffer

Middenspanningsschakelinstallaties: geautomatiseerde besturing met WAGO

Schakelinstallaties in het distributienetwerk vormen een centraal onderdeel van een beveiligde energievoorziening. Om dit te waarborgen, is de automatisering van dergelijke stations met WAGO-besturingen een goed alternatief. Enerzijds kunnen storingen door de aansluiting van de richtingaanwijzers voor kortsluiting en aardfout en de overdracht van de informatie snel worden gevonden; aan de andere kant kunnen geautomatiseerde systemen ook op afstand worden geschakeld. Zo kunnen delen van het elektriciteitsnet snel worden hersteld en wordt de schaderadius geminimaliseerd. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Netwerksegmenten kunnen snel worden gereactiveerd.
 • Servicetechnici kunnen rechtstreeks naar de storingslocatie worden gestuurd.
 • Gemeten waarden van de middenspanning kunnen permanent worden verzonden naar de centrale.
 • Monitoring helpt asset management bij toekomstige netwerkplanning.

Schakelinstallaties bij de firma Driescher voor de levering

Onderstation: netwerkknooppunten altijd voor ogen hebben

Onderstations fungeren als een interface tussen opwekking en distributie van hernieuwbare energie. In geval van een uitval kunnen de aangesloten producenten, zoals zonne- en windparken, niet langer in het elektriciteitsnet voeden. Afhankelijk van de ernst en de duur van de storing, kunnen aanzienlijke opbrengstverliezen of andere technische gebreken het gevolg zijn. Om uitvallen te voorkomen en storingen op korte termijn te kunnen elimineren, is monitoring op afstand van de onderstations en externe circuits in geval van een storing essentieel. WAGO-controllers kunnen deze taak veilig en betrouwbaar overnemen. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Nauwkeurige foutlocatie
 • Snel herinschakelen van netwerksegmenten
 • Servicetechnici kunnen rechtstreeks naar de storingslocatie worden gestuurd.
 • Gemeten waarden kunnen permanent worden verzonden naar de centrale.

Onderstation

Gasvoorziening: de druk veilig controleren

Veilige gastoevoer is net zo belangrijk als een veilige stroomvoorziening. Om dit te waarborgen, is het bewaken, besturen en regelen van gasdrukregelsystemen en koppelingsstations essentieel. Daarnaast wint het gasnetwerk aan belang als onderdeel van sectorkoppeling. Vanwege de grote opslagcapaciteit in het gasnetwerk kunnen hier grote hoeveelheden energie worden opgeslagen. Ook om deze reden is automatisering van voedingsstations vereist. Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Snelle probleemoplossing
 • Onlinemeting
 • PLC-functionaliteit maakt de implementatie van complexe controle en regulatie mogelijk.
 • De ondersteuning van alle gangbare veldbussystemen zoals PROFIBUS DP of MODBUS RTU/TCP maakt de integratie van systemen van derden mogelijk.
 • Telecontrol-protocollen zoals IEC 60870 of DNP 3.0 maken de verbinding met de centrale besturingssystemen mogelijk.
 • Intrinsiek veilige I/O-modules maken de integratie van signalen van Ex-zones 0, 1 en 2 in het WAGO-I/O-SYSTEM mogelijk.
 • De geïntegreerde webvisualisatie maakt het mogelijk, om processen ter plaatse of op afstand weer te geven.

Gasdrukregelstation van DREWAG Netz

Warmtelevering: altijd de juiste temperatuur

Warmtekrachtkoppeling en de daarmee samenhangende bouw en uitbreiding van stads- en lokale warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. In termen van implementatie betekent dit dat warmtekoppelings- en overdrachtstations veilig moeten worden geautomatiseerd. De klant heeft een veilige verzorging nodig, vooral in het koude seizoen - een storing zou hier fataal zijn! Dit zijn de voordelen van de WAGO-oplossing in één oogopslag:

 • Nauwkeurige foutlocatie
 • Snelle probleemoplossing
 • Onlinemeting
 • PLC-functionaliteit maakt de implementatie van complexe controle en regulatie mogelijk.
 • De ondersteuning van alle gangbare veldbussystemen zoals PROFIBUS DP of MODBUS RTU/TCP maakt de integratie van systemen van derden mogelijk.
 • Telecontrol-protocollen zoals IEC 60870 of DNP 3.0 maken de verbinding met de centrale besturingssystemen mogelijk.
 • Intrinsiek veilige I/O-modules maken de integratie van signalen van Ex-zones 0, 1 en 2 in het WAGO-I/O-SYSTEM mogelijk.
 • De geïntegreerde webvisualisatie maakt het mogelijk, om processen ter plaatse of op afstand weer te geven.

Warmte-overdrachtsstation van Stadtwerke Flensburg

Onze oplossingen in het gebruik

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Meer informatie over energietechniek

Meer informatie uit het bereik energietechniek

Van de digitalisering en de opwekking van duurzame energie tot de integratie van decentrale voedingen – WAGO heeft voor iedere uitdaging in de moderne energiesector de juiste oplossing.

Altijd goed verbonden

Digitalisering van het energiesysteem vereist strategieën en producten die alles mogelijk maken. WAGO heeft de ervaring en oplossingen voor de digitale energietransitie.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Regeneratieve energieproductie

Stroom rond om de klok

Energieopslagsystemen verlichten de elektriciteitsnetten en vergroten de flexibiliteit van de energievoorziening. WAGO-technologie maakt controle en besturing van de opslagsystemen mogelijk.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Energieopslag

Stabiele voeding met zon en wind

Intelligente koppeling en beheersing van hernieuwbare energie is een grote uitdaging voor netwerkexploitanten. WAGO ondersteunt u hierbij met knowhow, producten en oplossingen.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Voedingsmanagement

Smart grids voor de energiemarkt

Energietechnologie smart grids: digitalisering van het energiesysteem vereist strategieën en producten die alles mogelijk maken. WAGO heeft de ervaring en oplossingen voor de energiemarkt.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Digitalisering