energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Dag en nacht stroom

Accu's, power-to-gas- en power-to-heat-installaties verhogen de onafhankelijkheid met betrekking tot de energievoorziening, ontlasten het elektriciteitsnet en integreren de sectoren mobiliteit en warmte in de klimaatbescherming – de besturingen van WAGO vormen hierbij het hart.


Overtollige energie wordt in de opslagsystemen opgeslagen en naar behoefte weer afgegeven. Hierdoor kunnen de systemen het eigen gebruik van zonne-energie in huizen en bedrijven verhogen, netbelastende stroompieken in de kiem smoren en energie voor de compensatie van kortstondige fluctuaties in het net ter beschikking stellen. De techniek van WAGO maakt de controle en de aansturing van deze opslagsystemen mogelijk.

WAGO op de markt voor energieopslagsystemen

Dat zijn onze oplossingen

Thuisopslagsystemen: accu's snel en ruimtebesparend aansluiten

Thuisopslagsystemen zijn niet alleen populair bij huiseigenaren, die met behulp van de combinatie fotovoltaïsch systeem / opslagsysteem het verbruik van stroom uit het elektriciteitsnet willen reduceren. Ook elektriciteitsbedrijven bevorderen de aanschaf van thuisopslagsystemen, aangezien zij dankzij deze apparaten nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen. Als de accu's bijvoorbeeld samen met zonnepanelen verkocht en de accu's vervolgens overkoepelend gekoppeld worden, kan de belasting van de elektriciteitsnetten verlaagd worden. WAGO biedt diverse oplossingen voor de installatie van thuisopslagsystemen. Met de rijgklemmen van het WAGO TOPJOB®S-assortiment kunnen de systemen snel, veilig en ruimtebesparend op de stroomverdeler in het huis aangesloten worden.

Accu's zijn gewild en onderzoekers werken aan nog betere accu's.

Lokale, grote en industriële opslagsystemen: lastpieken doelgericht reduceren

Lokale opslagsystemen regelen de spanning in het laagspanningsnet op een vooraf ingestelde waarde. Met name rond het middaguur, als de fotovoltaïsche systemen maximaal presteren, dreigt een aanzienlijke stijging van de spanning. Een prima alternatief voor de retourvoeding naar het middenspanningsniveau en voor de uitbreiding van het lokale net is het gebruik van een lokaal opslagsysteem, dat de overtollige stroom opslaat. 's Avonds of in geval van bewolking kan de opgeslagen energie dan weer aan het elektriciteitsnet worden afgegeven. Hierdoor kunnen lastpieken in het elektriciteitsnet gereduceerd worden. Bovendien is de exploitant van het elektriciteitsnet dankzij het opslagsysteem in staat om systeemdiensten zoals regelenergie beschikbaar te stellen en extra opbrengsten te genereren.

Grote opslagsystemen daarentegen worden voornamelijk frequentiegeregeld gebruikt. Exploitanten van transmissienetten kunnen hierdoor regelenergie ter beschikking stellen. Als de netfrequentie in het Europese koppelnet door te veel energie stijgt, slaan deze opslagsystemen de overtollige energie op. Als de frequentie vervolgens weer daalt omdat te weinig energie opgewekt wordt, geven de opslagsystemen de energie af.

Industriële opslagsystemen dekken capaciteiten van enkele kilowatturen tot meerdere megawatturen af. Industriële opslagsystemen dienen voor de netstabiliteit en worden met name gebruikt voor het onderdrukken van lastpieken (het zogenoemde "Peak Shaving"), het lastmanagement en voor het gecombineerde gebruik met volatiele generatoren zoals windturbines en bestuurbare verbruikers in virtuele energiecentrales. De opslagsystemen worden echter ook gebruikt als energiebron voor laadzuilen, waar dag en nacht zonne-energie getankt kan worden.

De techniek van WAGO wordt gebruikt om de opslagsystemen veilig en ruimtebesparend aan te sluiten. Onze remote besturingen worden gebruikt als gateway voor de toegang tot het energienet. Verschillende sensoren op het veldniveau kunnen via deze gateway met het internet verbonden worden en de gegevens in de cloud kunnen toegankelijk gemaakt worden. Hieronder worden de voordelen van de besturingen van WAGO als centraal element van de meet- en regeltechniek overzichtelijk weergegeven:

 • Het WAGO I/O-SYSTEM 750 kan dankzij diverse I/O-modules, bijvoorbeeld voor de seriële communicatie met de omvormers of voor de 3-fasen vermogensmeting, perfect in het verdeelnet ingezet worden
 • Comfortabele bepaling en bewaking van de generator- en verbruikswaarden zoals spanning, blindvermogen, stroom, cos φ, frequentie en stroomrichting
 • Opbrengst- en lastmanagement
 • Integratie van het accumanagementsysteem (BMS) via CAN of MODBUS in de besturingstechniek
 • Programmeerbare besturingstechniek conform IEC 61131 of Linux®-platform
 • Bundeling van het vermogen van de opslagsystemen door aanpassing aan het centrale beheersysteem
 • Aansluiting op externe deelnemers, bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijf/openbaar nutsbedrijf, directe verkoper, virtuele energiecentrale via remote protocollen conform IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • Cyber security: de besturingen PFC100/PFC200 voldoen aan de actuele ICT-veiligheidsvoorschriften van de exploitanten van transmissienetten en kunnen overeenkomstig de actuele eisen van het BDEW White Papers gehard worden.
 • Cloud connectivity: verbinding met de cloud dankzij MQTT software upgrade

Industrieel opslagsysteem zorgt voor stroom aan de laadzuil.

Power-to-X: stroom veilig omzetten in warmte en gas

Als stroom niet slechts kortstondig, maar over een langere periode opgeslagen dient te worden, bieden "power-to-heat"- en "power-to-gas"-installaties uitkomst. Deze installaties zetten overtollige stroom niet alleen om in warmte, maar ook in de gassen waterstof en methaan, die opgeslagen kunnen worden. Deze gassen kunnen in het aanwezige aardgasnet opgeslagen worden dat verwarmingssystemen, energiecentrales en tankstations voedt. "Power-to-heat"-installaties verdienen aanbeveling in toepassingen waarbij continu grote hoeveelheden warmte omgezet worden, bijvoorbeeld in stadsverwarmingsnetten. "Power-to-gas"-installaties en elektrolytische cellen zijn de perfecte oplossingen als in een regio een dicht netwerk met waterstoftankstations gepland is of als een goede toegang tot het aardgasnet beschikbaar is. De voordelen van de remote oplossing van WAGO:

 • Aansluiting van generatoren en warmteopslagsystemen via een besturing: netgekoppelde integratie van elektrolytische cellen voor de opslag van grote hoeveelheden stroom
 • Ruime keuze aan interfaces: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS enz.
 • Comfortabele bepaling en bewaking van de waarden van generatoren en opslagsystemen zoals werkelijk vermogen, temperatuur en opslagvolume; regeling van de proceswaarden van drukregelaars en gasscheiders met explosieveilige modules
 • Integratie van verbruiksprognoses en weergegevens
 • Programmeerbaar conform IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3
 • Eenvoudige parametrering via een configurator
 • Schaalbaar door meer dan 500 verschillende I/O-modules voor diverse toepassingen zoals de 3-fasen vermogensmeting voor de netanalyse
 • Cyber security: de besturingen PFC100/PFC200 voldoen aan de actuele ICT-veiligheidsvoorschriften van de exploitanten van transmissienetten en kunnen overeenkomstig de actuele eisen van het BDEW White Papers gehard worden.
 • Cloud connectivity: verbinding met de cloud dankzij MQTT software upgrade
 • Standaard I/O-modules en intrinsiek veilige Ex-modules in één besturing (afhankelijk van de locatie in een geschikte Ex-behuizing)

Onderzoekers van het Beierse centrum voor toegepast energieonderzoek (ZAE) doen onderzoek naar de elektrolyse.

Producten van WAGO voor energieopslagsystemen

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: