Op deze pagina:
MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

GRID regelaars met WAGO POWER PLANT CONTROL

Grid controllers helpen Grids om netcompatibel feed-in management te realiseren op het grid connection point (GCP).

Met WAGO Power Plant Control kunnen exploitanten van installaties en systeemintegratoren voldoen aan de eisen voor deze aan de netzijde gestelde regelaars - flexibel en betrouwbaar. De oplossing is gecertificeerd volgens VDE-AR-N 4110 en 4120.

Waarom zijn gecertificeerd power plant controllers nodig?

Het percentage hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet neemt toe en we willen dat deze stijging doorzet, maar zonder de stabiliteit van het net in gevaar te brengen. Om deze reden zijn de technische aansluitregels (TCR's) voor decentrale energiecentrales aangescherpt. Centraal hierbij staat een centrale controller, die een bijbehorend componentencertificaat moet hebben. Met WAGO Power Plant Control is dat geen probleem.

De voordelen

 • Maximale flexibiliteit

 • Langdurige en wereldwijde beschikbaarheid

 • Toekomstbestendig

 • TÜV-gecertificeerd

 • Hoge cyber security

 • Individuele realisatiemogelijkheden

HOE DE WAGO-OPLOSSING WERKT

Power Plant Control

Alle informatie uit de WAGO Power Plant Control-bibliotheek kan worden gedownload als een compact bestand, inclusief toegang voor 30 dagen op proef.

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

Telecontroller

De tweede generatie PFC200 controller maakt het mogelijk om direct en veilig te communiceren met bijvoorbeeld de netbeheerder.

Modulaire software

Onze open automatiseringsplatforms, waarop geprefereerde softwaretools en programmeertalen kunnen worden gebruikt, bieden flexibiliteit en onafhankelijkheid.

Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

I/O-modules

Ontdek de voordelen van onze flexibele I/O-systemen op afstand. Passende I/O-modules zijn beschikbaar voor bijna alle toepassingen en omgevingsomstandigheden.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Certificaat voor WAGO Power Plant Control

WAGO ondersteunt de succesvolle teruglevering van het net volgens VDE-AR-N 4110 en 4120. Dr. Ralf Kotte van TÜV NORD overhandigde het certificaat aan Andreas Siegert, Smart Grid Key Account Manager, en het WAGO-team persoonlijk.

MM-12557_EZA-Regler_PPC_WAGO8446_2000x1125.jpg

Certificaatuitreiking (van links naar rechts): Stephan Winkelmann, After Sales Support; Martin Paulick, productmanager; Andreas Siegert, Key Account Manager bij Smart Grid; Dr. Ralf Kotte, directeur elektrische systemen en netten bij TÜV Nord; Carsten Kruse, Application Engineering; Julia Skaszik, marketingcoördinator.

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

FAQ

Wat is WAGO Power Plant Control?

"WAGO Power Plant Control" is een bibliotheek met een besturingsalgoritme voor actief en / of reactief vermogen gecertificeerd volgens VDE-AR-N 4110/4120. Het kan worden gebruikt op de PFC200-controller van de tweede generatie. Deze controller heeft twee ETHERNET-poorten, die als schakelaars kunnen worden gebruikt, of afzonderlijk over twee geïsoleerde netwerken. Dit maakt het mogelijk om direct vanaf de controller te communiceren met de netbeheerder en direct marketeer, via een VPN-tunnel met veilige end-to-end encryptie - bijvoorbeeld via standaardprotocollen zoals IEC 60870-104/101 en Modbus® of rimpelcontrole ontvangers, etc. Hiermee kan onder andere het actief vermogen, het blindvermogen of de arbeidsfactor cos phi worden overgedragen. Het algehele systeem stelt klanten in staat om op maat gemaakte controllers voor energiecentrales te implementeren.

Alle informatie, datasheets, de handleiding, het simulatiemodel, certificaten en een proefversie van 30 dagen zijn beschikbaar om te downloaden als compact bestand.
Download Download

Wat is een power plant controller?

Een power plant controller is een essentieel onderdeel van een power plant; meer specifiek is het een component in het netaansluitpunt (GCP) waar relevante informatie wordt uitgewisseld tussen de installatie en de netbeheerder.

Wat doet een power plant controller?

De power plant controller vormt de interface tussen de power plant en de energieleverancier, de netbeheerder de directe marketeer, om bijvoorbeeld het stuurvermogen op de beurs te kunnen verkopen. Daarbij regelt hij de instelwaarden voor actief en / of blindvermogen op het netaansluitpunt (GCP). Het vergelijkt deze setpoints met de gemeten actuele waarden op de GCP en geeft de berekende stuurvariabele door aan de genererende systemen. Met behulp van de power plant controller kan de netbeheerder via gespecificeerde karakteristieken aan de generatorzijde de plant feed-in sturen. Een goed beeld is het als het "gas- en rempedaal" van de netbeheerder voor energiecentrales, aangezien opwekking en verbruik te allen tijde in harmonie moeten zijn.

Veel netbeheerders hebben ook een interface nodig van het zogenaamde intelligente klantstation met de energieleverancier. Hierdoor kunnen actuele waarden en fouten te allen tijde op het klantstation worden bewaakt. De netbeheerder heeft het schakelvermogen binnen zijn bevoegdheden, waardoor hij binnen enkele seconden de stroomvoorziening kan herstellen. De netinformatie die hiermee beschikbaar komt, helpt netbeheerders bij een betere benutting.

Waarom heeft een power plant controlle een componentcertificaat nodig?

Het percentage hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet neemt toe en we willen dat deze stijging doorzet, maar zonder de stabiliteit van het net in gevaar te brengen. Om deze reden zijn de technische aansluitregels (TCR's) voor decentrale energiecentrales aangescherpt. Centraal hierbij staat de controller van een power plant, die een bijbehorend componentencertificaat moet hebben, anders kan deze niet in bedrijf worden genomen en op het net worden aangesloten. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn volgens ISO 9001 kunnen dit componentcertificaat krijgen.

Is er één standaard controller voor alle plants?

Nee, elke plant is anders. Een flexibel concept kan plantplanners en operators en systeemintegratoren echter veel tijd en moeite besparen. Daarom kunnen met de op Linux® gebaseerde controllers en het modulaire WAGO I / O-systeem een grote verscheidenheid aan projecten worden gerealiseerd - bijvoorbeeld uit de bouw-, energie- en e-mobiliteitssector - ongeacht de gangbare fabrieksconfiguratie. De besturingsoplossing maakt het ook mogelijk om batterijopslagsystemen en belastingen direct aan te sluiten en te besturen. En de PFC200 van de tweede generatie begrijpt veel meer dan alleen de meer gebruikelijke protocollen op de markt.

Wat zijn de VDE-AR-N 4110 technische verbindingsregels voor middenspanning?

De technische aansluitregels voor middenspanning VDE-AR-N 4110 zijn gebruiksregels die de technische basis vormen voor de netaansluiting en de werking van de installatie op middenspanningsniveau, waaraan een groot aantal energiecentrales stroom leveren. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met VDE FNN, het Network Technology / Network Operation Forum, een commissie van de Association for Electrical, Electronic and Information Technologies (VDE). Het doel ervan is om netbeheerders in staat te stellen de stabiliteit van het net te blijven waarborgen naarmate het aandeel van hernieuwbare energiebronnen toeneemt. Voor elektriciteitscentrales die in de toekomst zullen voeden met het middenspanningsnet, verplichten de Technische Aansluitingsregels voor Middenspanning een zogenaamd componentencertificaat voor de benodigde centrale controller.

Op welke installaties zijn de technische aansluitregels voor middenspanning VDE-AR-N 4110 van toepassing?

Sinds 27 april 2019 zijn de Technische Aansluitingsregels voor Middenspanning van toepassing op alle centrales die in bedrijf worden genomen en die 135 kW of meer vermogen genereren in het spanningsbereik van 1 tot 60 kV.

Dit geldt voor het volgende:
 • Warmtekrachtkoppelingsinstallaties
 • Biogasinstallaties *
 • Fotovoltaïsche systemen
 • Windenergiecentrales
 • Geothermische installaties
 • Waterkrachtcentrales
 • Opslagsystemen
 • Gemengde systemen
* Als onderdeel van toenemende flexibiliteit worden veel van deze fabrieken uitgebreid naar een verdubbeld tot drievoudig generatorvermogen en -afgiftesnelheid. Wanneer dergelijke installaties worden uitgebreid met een totaal vermogen op het netaansluitpunt (GCP) van 135 kW of meer, moeten ze de nieuwe gebruiksrichtlijnen volgen.
Neem contact met ons op

Andere serviceaanbiedingen: