Met WAGO Application Grid Gateway op weg naar het digitale transformatorstation

7 mei 2021
Netwerkbeheer en -bedrijf optimaliseren

De digitalisering van de energie-industrie en de wettelijk voorgeschreven efficiëntieverhogingen houden netbeheerders en nutsbedrijven bezig. Met de WAGO Application Grid Gateway beschikken exploitanten van energiedistributienetwerken nu over een oplossing waarmee lokale transformatorstations eenvoudig gedigitaliseerd kunnen worden. Hierdoor kunnen zowel het beheer als het bedrijf van een netwerk verbeterd en een onnodige uitbreiding van het netwerk vermeden worden. Wat de WAGO Application Grid Gateway precies inhoudt, en hoe asset managers en netwerkspecialisten hiervan kunnen profiteren, ervaart u hier.

WAGO Application Grid Gateway: netwerkbeheer en -bedrijf optimaliseren!

In eerste instantie ondersteunt WAGO Application Grid Gateway exploitanten van energiedistributienetwerken door middel van digitale transformatorstations (dONS) bij de beoordeling van het prestatievermogen van hun netwerk om het beheer en het bedrijf van het netwerk te verbeteren. Met WAGO Application Grid Gateway maken onnauwkeurige prognoses en schattingen plaats voor nauwkeurige meetwaarden, die worden gebruikt voor de bewaking van de spanningsniveaus (middenspanningsniveau en laagspanningsniveau). Het resultaat: betere beoordelingen van de netwerkstatus en de mogelijkheid om het netwerk op een zuinige manier te coördineren en efficiënt uit te breiden. WAGO Application Grid Gateway is een economische oplossing om de digitalisering van reeds aanwezige en nieuwe transformatorstations te versnellen. Dit wordt mogelijk gemaakt door metingen met een hoge resolutie en de registratie van statusgegevens. Deze worden in het transformatorstation overeenkomstig de behoeften van de geadresseerde verwerkt, waarna de gegevens veilig en tot op de seconde nauwkeurig overgedragen en op afstand bewaakt kunnen worden. Hierdoor kunnen tot wel 2 transformatoren met elk 15 laagspanningsuitgangen in één lokaal transformatorstation transparant worden geregistreerd.

Wat is de WAGO Application Grid Gateway?

WAGO Application Grid Gateway is een applicatie waarmee kleine afstandstechniek in het lokale transformatorstation door middel van parametrering eenvoudig in bedrijf kan worden gesteld. Zowel de opslag en de overdracht van de meetgegevens als de visualisatie van de netwerktopologie worden decentraal via de programmeerbare logische controller (PLC) PFC200 van de tweede generatie van WAGO uitgevoerd. Deze is als onderdeel van de kleine afstandstechniek in het lokale transformatorstation gemonteerd. In de maximale configuratie kunnen met WAGO Application Grid Gateway twee transformatoren met elk 15 uitgangen aan de midden- en laagspanningsuitgangen van één PFC200 van WAGO worden geregistreerd.

Via IEC 60870-5-104 worden de meetwaarden van de middenspanning, de transformator, de laagspanningsuitgangen, de positiesignalen en de temperaturen aan de netwerkbesturing overgedragen. Commando's en instelwaarden kunnen eveneens ontvangen en verwerkt worden. De gegevens van de externe meettechniek zoals kortsluitings- en aardsluitingsindicatoren en PQ-meetapparaten kunnen eenvoudig via Modbus® worden uitgelezen. De volledige parametrering kan overzichtelijk opgeslagen en naar behoefte voor andere stations worden gebruikt.

Dankzij de mogelijkheid om meetgegevens te simuleren kunnen nieuwe lokale transformatorstations reeds bij de fabrikant met de netwerkbesturing in bedrijf worden gesteld, zonder dat de veldzijde aangesloten is.

In de applicatie is een HTML5-webvisualisatie geïntegreerd, die de decentraal geregistreerde gegevens in het digitale lokale transformatorstation (dONS) voor verschillende gebruikersgroepen overzichtelijk verwerkt en voorbereidt. De firmware is gehard overeenkomstig het BDEW White Paper, het communicatieconcept kan ISMS-conform worden gerealiseerd.

Productvideo

Ervaar van de expert hoe u met WAGO Application Grid Gateway de digitalisering van reeds aanwezige en nieuwe transformatorstations kunt versnellen.

Behoeftegerichte samenstelling van de hardware

Bij de met de WAGO Application Grid Gateway compatibele hardware gaat het om een PFC200. Deze remote controller van de tweede generatie van WAGO is een programmeerbare logische besturing (PLC) met verschillende interfaces, die enerzijds vrij programmeerbaar is (conform IEC 61131) en anderzijds een aanvullende Open Source-programmering op het Linux®-besturingssysteem toestaat. De besturing is modulair uitbreidbaar, duurzaam en een vaste waarde in de industrie. Zo kunnen ook digitale ingangs- en uitgangsmodules voor de aansturing van een middenspanningsschakelsysteem worden aangesloten – bijvoorbeeld voor motoraandrijvingen van de lastscheiders en de terugmelding hiervan.

Voor meer transparantie van het laagspanningsnet aan de transformatoruitgang van het lokale transformatorstation, kan de hiervoor benodigde meettechniek aan de transformator en aan de afzonderlijke laagspanningsuitgangen eenvoudig achteraf worden geïnstalleerd – met behulp van 3- of 4-draads meetkaarten die eenvoudig en modulair op de kleine afstandstechniek van WAGO worden aangesloten.

Wij ondersteunen u bij het samenstellen van de op uw behoeften afgestemde hardware en vinden zo gemeenschappelijk de passende systeemoplossing voor uw digitale lokale transformatorstation. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Waarom WAGO Application Grid Gateway? – Toepassingsmogelijkheden

De toepassingsmogelijkheden voor de WAGO Application Grid Gateway zijn talrijk – net als de gebruikersgroepen. De volgende toepassingsmogelijkheden laten zien waarom het gebruik de moeite waard is:

  • Dankzij de toegang tot de opgeslagen meetwaarden en de digitale sleepwijzer kan de asset manager de onderhoudscycli van het transformatorstation nauwkeuriger plannen.
  • In geval van onderhoud en storingen in het netwerk worden netwerkspecialisten reeds op afstand voorbereid op de situatie ter plaatse.
  • Aangezien de softwaremodules op afstand geüpdatet kunnen worden, komen rijtijden compleet te vervallen.

Digitaal transformatorstation – van concept tot oplossing

Wat is het verschil tussen een digitaal transformatorstation en een geautomatiseerd, intelligent transformatorstation? En wat is de meerwaarde hiervan? Antwoorden op deze vragen geeft Daniel Wiese, WAGO Innovation and Project Manager Utilities. Daarnaast geeft Wiese inzicht in een complete oplossing waarmee distributienetwerkbeheerders het concept van een digitaal en lokaal transformatorstation kunnen realiseren – flexibel, veilig en toekomstgericht. Met compacte, modulaire hardware, geharde firmware en de WAGO Application Grid Gateway.

Met WAGO Application Grid Gateway naar het digitale transformatorstation

Een met kleine afstandstechniek uitgerust en met behulp van de WAGO Application Grid Gateway op afstand in bedrijf gesteld transformatorstation zorgt voor meer efficiëntie, veiligheid, rendabiliteit én duurzaamheid voor de elektriciteitsnetten, en dus ook voor de netbeheerders. Nauwkeurige midden- en laagspanningsgegevens scheppen immers transparantie in het elektriciteitsnet en vormen een goede basis om een nuttige, complete, toekomstbestendige en winstgevende digitaliseringsstrategie concreet te maken en te realiseren. De hieruit voortvloeiende meerwaarde biedt netbeheerders de mogelijkheid om vooruitziend te handelen.

Energiemanagement

Bedrijven hechten steeds meer waarde aan de efficiëntie van gebouwen en installaties. Naast de wettelijke voorschriften maken ook het grote besparingspotentieel en de toekomstgerichte synergetische effecten een dergelijk systeem attractief. Ongeacht de stand van zaken bij de implementatie van uw energiemanagementsysteem: een goed systeem past zich altijd aan uw eisen aan en houdt u te allen tijde op de hoogte van de besparingspotentiëlen binnen uw bedrijf.

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Energietechniek

Vormgeven aan de energiewereld van morgen: door de toenemende decentralisering en de fluctuaties tijdens de energieproductie is het van groot belang dat de afzonderlijke deelnemers van het energiesysteem intelligent met elkaar verbonden worden. WAGO biedt diverse oplossingen voor deze uitdagingen.

brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: