Informatie met betrekking tot foto- en filmmateriaal

Wij willen u informeren dat tijdens WAGO-bijeenkomsten foto-, film- en geluidsopnames gemaakt kunnen worden. Deze opnames zullen zowel sprekers, deelnemers als gasten omvatten, waardoor alle aanwezigen hierop vastgelegd kunnen worden.

De gemaakte opnames kunnen eventueel voor de volgende communicatiedoeleinden worden gebruikt:
  • Afbeelding op WAGO-internetsites (bijvoorbeeld www.wago.com);
  • Afbeelding op social mediakanalen (bijvoorbeeld Facebook);
  • Afbeelding in gedrukte media en/of andere fotogalerijen.
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven worden vermeld. Voorafgaand aan elk ander gebruik hiervan, zullen wij u informeren over het gebruik van uw gegevens en, voor zover nodig, uw toestemming vragen voor dit doel.
 
Onze verplichting om u te informeren komen wij na door middel van zowel dit informatieblad als door
de informatie die u hebt ontvangen bij uw uitnodiging en/of die u hebt ontvangen bij de aankondiging
van deze bijeenkomst. De wettelijke basis voor het wettige gebruik van uw persoonlijke gegevens is Art.
6 par. 1 f) Algemene gegevensbescherming Verordening (AVG).
 
Door deze locatie te betreden hebt u ingestemd met niet vergoede publicatie van opnames, ongeacht
tijd of plaats. De opnames kunnen ook gebruikt worden voor reclamedoeleinden. N.B.: de opnames
kunnen in originele of bewerkte vorm gebruikt worden, zonder dat u daarvoor expliciet toestemming
hebt gegeven.
 
Als u het in voorkomende gevallen niet eens bent met de publicatie, vragen wij u dit rechtstreeks te
melden bij degene die de opnames maakt.
 
Een gedetailleerde beschrijving van uw rechten vindt u op: www.wago.com/nl/gegevensbescherming
 
Het verantwoordelijke orgaan voor de AVG is:
 
WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: 055-36 83 500
info-nl@wago.com
www.wago.com
 
U kunt onze afdeling gegevensbescherming bereiken onder: dataprotection@wago.com