Thema's
Gebouwcertificering voor duurzaam bouwen

De ecologische eisen die aan gebouw worden gesteld zijn streng: een maximale energiebesparing is een vereist om een betere energiebalans van het gebouw te bereiken. Diverse certificeringssystemen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Met de realiseerbare energiebesparingspotentiëlen van de gebouwautomatisering wordt bij deze systemen echter geen rekening gehouden. Het "eu.bac"-systeem speelt in op exact deze behoefte.

Voordelen van een gecertificeerd gebouw:

  • Stabiliteit en stijging van de marktwaarde van uw gebouw
  • Voordelen op de huizenmarkt door nuttige certificering en gedetailleerde ecologische balans
  • Ecologische duurzaamheid en langdurig rendement door observatie van de levenscycli
  • Bescherming tegen mogelijke volgkosten door CO2-neutrale Green Building-concepten

  • Speciale controlling voor het bereiken van de gewenste kwaliteit van het gebouw en de resultaten tijdens bedrijf
  • Optimalisering van het bedrijf van het gebouw en verlaging van de bedrijfskosten
  • Optimalisering van het portfolio door slanke benaderingswijze voor energie en duurzaamheid

Diverse beoordelingssystemen voor de gebouwcertificering

Om gebouwen duurzaam te plannen en om deze op ecologische, economische en sociale aspecten te beschrijven en te beoordelen, zijn tools en hulpmiddelen nodig die de volledige levenscyclus van een gebouw weergeven en de desbetreffende informatie tijdens het planningsproces ter beschikking stellen. De afgelopen jaren zijn internationaal diverse tools ontwikkeld om de duurzaamheid van gebouwen en bouwproducten te beoordelen. De tot dusverre beschikbare keurmerken werden speciaal voor de behoeften van afzonderlijke landen ontwikkeld en hielden uitdrukkelijk rekening met speciale klimatologische, culturele en wettelijke omstandigheden.

Waarom certificeren?
Duurzaam bouwen dient het verbruik van energie en grondstoffen te minimaliseren. Hierbij ligt de nadruk op alle periodes van de levenscyclus van een gebouw. Een belangrijk instrument ter bevordering van duurzaam bouwen zijn certificeringssystemen die de duurzaamheid van een gebouw beoordelen. Investeerders en architecten beschikken hierdoor niet alleen over een omvangrijk overzicht, maar ook over een tool om de planning en de realisatie te vereenvoudigen. Gebouwen kunnen dankzij de certificeringen met elkaar vergeleken worden en kunnen als benchmark gebruikt worden.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

Internationaal erkende systemen inzake de duurzaamheid van gebouwen

BREEAM
De "Environmental Assessment Method" (EAM) voor gebouwen werd oorspronkelijk door het Britse onderzoeksinstituut "Building Research Establishment" (BRE) onder de naam BREEAM ontwikkeld. Het BRE heeft meer dan 100.000 gebouwen gecertificeerd en is in 15 landen buiten Groot-Brittannië actief. BREEAM is wereldwijd de meest toegepaste en toonaangevende certificeringsmethode voor gebouwen.


DGNB
"Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen": de taak van de Duitse vereniging voor duurzaam bouwen is het ontwikkelen en stimuleren van mogelijkheden en oplossingen voor de duurzame planning, bouw en benutting van bouwwerken. De DGNB beoordeelt de kwaliteit over de gehele levenscyclus van het gebouw. Als aan de criteria boven de norm is voldaan, verleent de DGNB de certificaten in brons, zilver en goud. De DGNB biedt tevens de mogelijkheid om een voorafgaande certificering tijdens de planning uit te voeren.

LEED
Het "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) is een systeem voor de classificatie voor ecologisch bouwen en is ontwikkeld door het "U.S. Green Building Council". Deze certificeringsstandaard definieert een duurzame en ecologische bouwwijze voor gezondere en milieuvriendelijkere gebouwen met een hoger rendement. Bij de beoordeling van de gebouwen worden punten aan afzonderlijke criteria toegekend. Het totaal aantal punten legt vast hoe het bouwwerk bij de certificering geclassificeerd wordt.

Automatisering is onderdeel van het energiebewijs

Sinds het in werking treden van de Duitse energiebesparingsverordening EnEV 2014 op 1 mei 2014 maakt de gebouwautomatisering (ruimte, gebouw, afzonderlijke apparaten) deel uit van het energiebewijs en de berekeningsmethode conform DIN V 18599 (energetische beoordeling van gebouwen, deel 11: gebouwautomatisering).

Het overgrote deel van de automatiseringssystemen is verkeerd ingesteld
Hoe belangrijk gecertificeerde automatiseringssystemen bij de realisatie van de Europese gebouwrichtlijn zijn, toont een onderzoek van de Europese Commissie aan: ruim 50 % van de in gebouwen verbruikte energie wordt verspild. De oorzaken van deze verspilling zijn onder andere niet correct ingestelde of onnauwkeurig werkende automatiseringssystemen- Ruim 70 % van de toegepaste gebouwautomatiseringssystemen werkt met verkeerd ingestelde regelaars.

Energiebesparingspotentiëlen bij de gebouwcertificering onderkend
Met de realiseerbare energiebesparingspotentiëlen en levenscycli van de gebouwautomatisering wordt bij de huidige gebouwcertificeringssystemen zoals LEED, DGNB enz. niet voldoende rekening gehouden. Het "eu.bac"-systeem vult hiaten in beoordelingssystemen zoals DGNB of Green Building op, die de automatiseringssystemen in gebouwen niet in toereikende mate beoordelen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

"eu.bac"-systeemaudit

Voor systemen van de gebouwautomatisering BACS biedt eu.bac sinds begin 2013 de "eu.bac"-systeemaudit voor een energie-efficiënt en duurzaam bedrijf van gebouwautomatiseringssystemen aan. Intelligent ontwikkelde en goed verzorgde systemen zorgen er niet alleen voor dat het gewenste comfortniveau bereikt wordt, maar optimaliseren tegelijkertijd de energiebehoefte. De methode baseert op bestaande normen (EN 15232, DIN V 18599) en werd door de technische universiteit te Dresden (TU Dresden) wetenschappelijk onderzocht. Met de systeemaudits kunnen planners, investeerders en eigenaren van gebouwen over de gehele levenscyclus op energie- en bedrijfskosten besparen en is een efficiënt en duurzaam bedrijf gegarandeerd. De eu.bac-certificering biedt gebruikers de garantie dat de in het gebouw toegepaste producten en systemen aan de Europese normen inzake de energie-efficiëntie zoals de norm EN 15232 voldoen.

WAGO – lid van eu.bac
Als gekwalificeerde partner voor het eu.bac-systeem heeft WAGO een strategische beslissing genomen om zijn activiteiten op het gebied van gebouwautomatisering verder uit te breiden: zeven collega's van de afdeling projectverkoop behoren ondertussen tot de groep met opgeleide auditeurs voor het eu.bac-systeem. In het kader van een audit zorgen deze collega's voor transparantie en informeren zij de exploitant uitvoerig over de toestand van de techniek. De eu.bac-systeemcertificeringen helpen bij het besparen op energie- en bedrijfskosten en garanderen een energie-efficiënt en duurzaam bedrijf van de geïnstalleerde verwarmings-, ventilatie- en airconditioningstechniek alsook van de verlichting en de zonwering.

Aanbevolen artikelen

Meer informatie uit het bereik gebouwtechniek

Gebouwtechniek

Economische ruimteautomatisering

Planning, realisatie en bedrijf van een gebouw moeten niet alleen met een maximaal rendement, maar ook met een groot aanpassingsvermogen overtuigen.

Optimale lichtinstallatie en -automatisering

Kosten- en energie-efficiëntie spelen bij de verlichting een belangrijke rol. De oplossingen van WAGO helpen u bij de planning en de realisatie van uw doelen.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

VVA-techniek voor de installaties van de toekomst

Ruim 55 % van het totale energieverbruik gaat voor rekening van verwarmings- en koeltoepassingen. De overgang naar duurzame energiebronnen begint direct in de stookkelder. Vertrouw op de toekomstgerichte oplossingen van WAGO voor installaties voor de klimaatregeling.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO voor beroepsgroepen

Uw eisen in de focus

Voor installateurs en systeemintegratoren: selecteer een beroepsgroep voor de directe toegang tot de voor u relevante informatie over de gebouwtechniek.

Praktische tips voor installateurs

Snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse werk vereenvoudigen en voor optimale resultaten zorgen.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Ondersteuning voor systeemintegratoren

Zuinige en duurzame gebouwen zijn uw doel. Met WAGO plant én realiseert u gebouwen uitermate succesvol.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg