building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Hoog rendement dankzij een intelligente ruimteautomatisering

De efficiëntie van een oplossing voor de ruimteautomatisering wordt niet alleen bepaald door een hoge energie-efficiëntieklasse, maar ook door een eenvoudige montage en inbedrijfstelling evenals een hoge mate van flexibiliteit gedurende de levenscyclus van een gebouw. Met de oplossingen van WAGO voor de ruimteautomatisering kunnen de disciplines verlichting, zonwering en ruimteklimaat integraal worden beschouwd, kunnen synergieën worden benut én ontvangt u gegevens over aangevraagde verwarmings- en koellasten. De perfecte basis dus voor uw gebouw.

 • Configureren in plaats van programmeren
 • Flexibele aanpassing aan individuele gebruikspatronen
 • Geoptimaliseerd energieverbruik voor verlichting, zonwering, verwarming en koeling in het gebouw

Ruimteautomatisering

Flexibele ruimtefuncties

Verlichting van ruimten

Op de behoefte afgestemde en gebruiksgerichte verlichtingsregeling zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de energiekosten.

Uw voordelen in een oogopslag:

 • Optimaal samenspel van sensoren en actuatoren door centrale of decentrale besturing
 • Veelzijdige interface-oplossingen voor bussystemen en subsystemen in de ruimteautomatisering
 • Op gebruik en behoefte afgestemde verlichting van ruimten voor lagere bedrijfskosten - door de verlichtingsregeling kunt u tot wel 50% besparen

Jaloeziebesturing

Een moderne besturing voor jaloezieën of rolluiken zorgt niet alleen voor een verlaging van de energiekosten, maar heeft ook een positieve invloed op de klimaatbescherming en het eigen welzijn.

Uw voordelen in een oogopslag:

 • Verlaging van de energiekosten door een moderne besturing van jaloezieën die opwarming of afkoeling van de ruimten en reflectie door de zon door glazen gevels voorkomt
 • Verlaging van de kosten voor verwarming, koeling en kunstmatige verlichting
 • Oplossingen voor de conventionele aandrijving van jaloezieën of SMI-aandrijftechniek

Regeling van het ruimteklimaat

Een geoptimaliseerd en geautomatiseerd energieverbruik en een maximaal comfort voor de gebruiker zijn centrale kenmerken van een moderne regeling van het ruimteklimaat. Hierdoor is niet alleen een regeling van temperatuur en luchtvochtigheid naar behoefte, tijd en beweging mogelijk, maar kunnen ook functies zoals een vensterbewaking of een automatisch thermosysteem gerealiseerd worden.

Uw voordelen in een oogopslag:

 • Aanzienlijke energiebesparingen van tot wel 30 % door interactieve regeling van het ruimteklimaat
 • Regeling van temperatuur en luchtvochtigheid naar behoefte, tijd en beweging
 • Vensterbewaking en automatisch thermosysteem

Producten

WAGO flexROOM®

Programmeren? Configureren!

Maakt de integrale ruimteautomatisering voor verlichting, zonwering en ruimteklimaat zonder programmering mogelijk.

WAGO Application flexROOM® Area

Flexibele ruimteautomatisering

Niet-segmentgeoriënteerde ruimten en bereiken flexibel automatiseren: WAGO Application flexROOM® Area is een schaalbare oplossing voor de ruimteautomatisering met kant-en-klare functies voor verlichting, zonwering en ruimteklimaat.

WAGO Application Weather Station

Perfecte temperatuur – bij elk weer

Het beschikbaar stellen van meetgegevens van aangesloten sensoren van verschillende fabrikanten zoals temperatuur, neerslag, windsnelheid en helderheid voor verwerking én visualisatie

WAGO Room Automation Macro

De basis voor individuele oplossingen

De basisapplicatie werkt met ruimtelijke segmenten. Aan deze zogenoemde ruimtelijke segmenten kunnen sensoren en actuatoren uit de bereiken zonwering, verlichting en ruimtetemperatuurregeling individueel worden toegewezen.

WAGO flexROOM®

WAGO flexROOM® is dé schaalbare oplossing voor de ruimteautomatisering van WAGO en is bij uitstek geschikt voor middelgrote en grote kantoorgebouwen. Het is zowel voor nieuwbouw als voor energetische renovaties een geschikte oplossing.

Alle ruimtefuncties op het gebied van verlichting, zonwering en regeling van het ruimteklimaat worden interdisciplinair afgedekt. Hierdoor is flexROOM® niet alleen een perfecte basis om aan de vereisten van energie-efficiëntieklasse A conform EN 15232 te voldoen, maar wordt ook de certificering van uw gebouw als duurzaam "Green Building" overeenkomstig de nationale en internationale certificeringsregelingen DGNB of LEED vereenvoudigd.

Met de prefab applicatie is de ruimteautomatisering zonder omslachtige programmering mogelijk. Verlichtingsarmaturen, jaloezieën, stelaandrijvingen, sensoren en bedieningseenheden worden via een webgebaseerde gebruikersinterface geïntegreerd en geconfigureerd. Het concept baseert op de gedachte dat segmenten als kleinste functionele eenheid in een gebouw moeten worden beschouwd, waarin functies van de ruimteautomatisering interdisciplinair worden uitgevoerd. Dit segmentgeoriënteerde concept maakt over de gehele levenscyclus van het gebouw een flexibele indeling van het kantooroppervlak in ruimten of open space-bereiken mogelijk.

Nuttige links:

WAGO Room Automation Macro

WAGO Room Automation Macro stoelt op het succesvolle softwareconcept van de flexROOM®-oplossing. De macro stelt u een bibliotheek evenals een basisapplicatie voor de eenvoudige configuratie van schaalbare oplossingen voor de ruimteautomatisering met e!COCKPIT ter beschikking.

Alle relevante ruimtefuncties op het gebied van verlichting, zonwering en regeling van het ruimteklimaat zijn voorbereid en kunnen naar wens aangepast of uitgebreid worden. Een webgebaseerde gebruikersinterface, waarmee verlichtingsarmaturen, jaloezieën, stelaandrijvingen, sensoren en bedieningseenheden geïntegreerd en geconfigureerd kunnen worden, is eveneens "ready to use". Binnen de oplossing is een flexibele indeling van de beschikbare kantoorruimte in afzonderlijke ruimten en open space-bereiken gedurende de levenscyclus van het gebouw mogelijk.

Nuttige links:

WAGO Application Weather Station

WAGO Application Weather Station stelt alle relevante sensorgegevens zoals temperatuur, neerslag, windsnelheid en helderheid voor verwerking en weergave op een visualisatie- of een managementsysteem ter beschikking. Bovendien is de oplossing verantwoordelijk voor centrale functies zoals weersbescherming, automatische verblindingsbescherming en tijdschakelprogramma's.

Een maximale hoeveelheid daglicht in de ruimten kan probleemloos worden gecombineerd met een effectieve verblindingsbescherming dankzij de zongerichte aanpassing van de lamellen. Hiervoor berekent het weerstation de exacte positie van de zon, registreert de intensiteit met behulp van de aangesloten helderheidssensoren en past de stand van de jaloezieën cyclisch aan. De schaduwcorrectie zorgt voor een extra optimalisering van de hoeveelheid daglicht

Nuttige links:

Downloads

De keuze is aan u!

Grote diversiteit aan oplossingen voor uw project

WAGO biedt verschillende benaderingswijzen om uw project te realiseren.

 • flexROOM® – configureren in plaats van programmeren!
 • WAGO Room Automation Macro – dé basis voor uw individuele oplossing
 • e!COCKPIT voor een vrij programmeerbare oplossing

In deze brochure ervaart u hoe u op het gebied van energie-efficiëntie en gebruikerscomfort optimaal kunt profiteren van de producten en oplossingen van WAGO!

Schaduwcorrectie en dynamische windbewaking

Tal van besturingen voor zonweringen baseren op de meetwaarden die de sensoren voor helderheid en wind ter beschikking stellen. De gegevens van een doorgaans gering aantal geïnstalleerde sensoren worden hierbij vaak voor de volledige gevel of zelfs een heel gebouw gebruikt. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de uiteenlopende schaduw- en windsituaties in de verschillende bereiken van een gebouw. Als bijvoorbeeld een kritieke grenswaarde met betrekking tot de wind wordt bereikt, worden alle jaloezieën van een gevel of zelfs van het hele gebouw in een veilige positie gebracht.

flexROOM® biedt, in combinatie met de WAGO Application Weather Station, twee innovatieve functies die een individuele regeling van elk afzonderlijk venster c.q. iedere aanstuurbare groep mogelijk maakt.

De functie Schaduwcorrectie houdt rekening met de schaduwvorming door aangrenzende gebouwen en vegetatie. Dit betekent dat alleen die jaloezieën in de berekende positie worden gezet die ook werkelijk aan zonnestraling worden blootgesteld.

De functie Dynamische windbewaking houdt rekening met de individuele windomstandigheden - bij elke jaloezie. Hierdoor worden alleen die jaloezieën in een veilige positie gezet die aan kritieke windomstandigheden zijn blootgesteld. De andere jaloezieën blijven in dezelfde stand staan en zorgen hierdoor voor een goede bescherming tegen verblinding en een lagere thermische instraling.

De gegevens inzake de schaduwprognose en de dynamische windbewaking worden aan de hand van een 3D-model van het gebouw en de aangrenzende gebouwen en van de relevante vegetatie door het bedrijf LEAFTECH berekend en de klant ter beschikking gesteld. De besturingsgegevens voor elke afzonderlijk aanstuurbare jaloezie c.q. groep met jaloezieën in het gebouw worden in het Weather Station van WAGO geïmporteerd en voor een individuele regeling van de desbetreffende jaloezieën aan de flexROOM®-applicatie overgedragen.

WAGO in de praktijk

Producten en technologieën voor
uw toepassingen

Oplossingen voor de gebouwautomatisering in de praktijk

U wilt weten hoe onze oplossingen er in de praktijk uitzien? Dan vindt u hier een selectie aan topreferenties uit de bereiken ruimte-installatie en -automatisering, lichtmanagement, HVAC-techniek en energiemanagement.

MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg