Thema's
Lichtmanagement

Het lichtmanagement van WAGO is een intelligente oplossing voor de verlichtingsregeling in grote ruimten zoals productiehallen of magazijnen. Dankzij de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software voorziet WAGO in een lichtmanagementsysteem dat zowel de planning als de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen vereenvoudigt en tal van operationele voordelen biedt.

Lichtmanagement van WAGO:

 • Eenvoudige handhaving en documentatie
 • Innovatief bedieningsconcept via standaard webbrowser

 • Overzichtelijk invoermasker
 • Configureren in plaats van programmeren

 • Eenvoudig te gebruiken en in bedrijf te stellen

 • Moderne HTML5-interface

Lichtmanagement bij WAGO

De intelligente oplossing voor verlichtingsregelingen

Nieuwe features beschikbaar

 • Ondersteuning tweede generatie PFC200
 • Partitiebeheer
 • Backup & restore via bestandsmap
 • Nieuwe gebruikersinterface voor bediening & bewaking
 • Activering van applicatie en visualisatie via licenties
MM-7946_LIM_Update_Lighting Management_print-14_2000x1125_Stage.jpg

Overzicht van de functies

Het lichtmanagement van WAGO biedt de volgende functies:

 • Optimale verlichtingsregeling door een intelligente besturing, basis voor bijv. schakelen of dimmen,
 • constante lichtregeling, daglichtregeling, Human Centric Lighting (HCL), tijdfunctie, ...
 • Vooraf gedefinieerde hardware inclusief interfaces voor DALI, EnOcean, KNX en vooraf gedefinieerde software
 • Registratie van energiegegevens (verbruik), omvangrijke diagnose- en onderhoudsmogelijkheden
 • Kleurtemperatuurregeling (HCL) met extra curven voor dimwaarde en gewenste waarde (lux)
 • Tijdschakelprogramma met keuzemogelijkheid van de ruimtefunctie voor ieder onderdeel van het tijdschema

Volledige controle over uw systeem

Modern lichtmanagement biedt meer dan de mogelijkheid om energie en kosten te besparen - het combineert rendabiliteit en een efficiënte omgang met comfort en flexibiliteit voor de gebruiker. Het lichtmanagement van WAGO is een in de praktijk beproefd concept met vooraf gedefinieerde hardware en een geprefabriceerde software die de planning, de inbedrijfstelling én het gebruik vereenvoudigt.

Basisgedachte: het lichtmanagement van WAGO oriënteert zich aan de verschillende benodigde lichtscenario's in magazijnen en productiehallen. Hiervoor wordt een hal onderverdeeld in virtuele ruimten, waarin het licht flexibel kan worden aangepast. Iedere virtuele ruimte neemt hierbij de signalen van de sensoren en actuatoren op, om de juiste lichtintensiteit op deze wijze automatisch in te stellen. Met behulp van de virtuele ruimten kunnen een ander gebruik van en wijzigingen aan ruimten snel en eenvoudig worden gerealiseerd - eenvoudig via de webconfiguratie.

Het geheim achter het succes

Het lichtmanagement van WAGO is een intelligente oplossing voor de verlichtingsregeling in grote ruimten zoals productiehallen of magazijnen.

De combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en eenvoudig te bedienen, webgebaseerde software vereenvoudigt de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen, en biedt tal van voordelen voor het bedrijf van deze systemen.

De basis is een intelligente verlichtingsregeling die met behulp van daglichtsensoren, aanwezigheidsmelders en uitgekiende lichtscenario's ervoor zorgt dat het juiste licht op het juiste tijdstip in de juiste mate beschikbaar is.

Uw voordelen:

 • Reductie van levenscycluskosten door efficiënt lichtmanagement
 • Inbedrijfstelling via een eenvoudige en ondersteunde configuratie
 • Eenvoudig in gebruik, geen programmering nodig

Hoogwaardige hardware

De basis van de hardware wordt gevormd door de nieuwe controller PFC200 van WAGO en de DALI 2-module van het WAGO I/O-SYSTEM 750. Iedere module kan maximaal 64 DALI-verlichtingsarmaturen, 16 DALI-sensoren en 16 DALI-schakelaars in het systeem integreren. Aangezien het aantal I/O-modules variabel is, kan het lichtmanagement van WAGO zowel in kleine productiehallen als in grote logistieke centra worden toegepast. Bovendien kunnen extra I/O-modules op de controller aangesloten worden - bijvoorbeeld 3-fasen vermogensmeetmodules voor de energiemeting, een module voor de GPS-gebaseerde tijdsynchronisatie of draadloze modules voor EnOcean-schakelaars.

Beste hardware voor uw lichtmanagementsysteem

Moderne software

Door de vooraf geprogrammeerde applicatie en de eenvoudige configuratie via een webinterface wordt het lichtmanagement van WAGO echt een uiterst performante en gebruiksvriendelijke lichtoplossing. Via deze software-applicatie kunnen alle instellingen zowel tijdens de inbedrijfstelling als tijdens het normale bedrijf met één muisklik worden verricht. Programmeren is dus overbodig. Aangezien de toegang tot de grafische gebruikersinterface via HTTPS en een standaard browser mogelijk is, hoeft geen software lokaal geïnstalleerd te worden. De op HTML5 gebaseerde webvisualisatie maakt het werk bovendien extra comfortabel. Aanvullend is de massabewerking met Microsoft Excel via de export-importfunctie mogelijk. Alle instellingen voor de configuratie en de parameters kunnen opgeslagen en hersteld worden. Via Modbus TCP/IP kunnen de waarden aan een bovengeschikt gebouwbeheersysteem of aan een beheercentrale voor de productie overgedragen worden. In de gebruikersinterface zijn schermen met standaardinstellingen voor de basisparameters beschikbaar en worden verschillende bedrijfstoestanden weergegeven. Met een optionele gebruikersinterface voor de bediening en de bewaking is ook tijdens bedrijf een moderne visualisatie en bediening van het gehele verlichtingssysteem via mobiele toestellen zoals smartphones of tablets beschikbaar.

De controllers PFC200 zijn voorbereid voor de verwerking van applicaties van WAGO. U kunt deze controllers eenvoudig herkennen aan de hand van het speciale artikelnummer. De applicatie vindt u als download verder beneden op deze website.
Aanvullende informatie alsook de exacte toewijzing van de applicatie aan de desbetreffende applicatiecontroller kan in de documentatie bij de applicatie worden geraadpleegd. De controllers kunnen ook met eigen applicaties worden gebruikt.

Software voor lichtmanagement

Software voor de applicatie lichtmanagement

Om alle functies van de verlichtingsoplossing optimaal te kunnen benutten, heeft u de software voor het lichtmanagement nodig. De controllers PFC200 van de tweede generatie zijn voorbereid voor de verwerking van applicaties van WAGO.

Met de registratie op de website van WAGO stellen wij u de actuele versie van de desbetreffende software per e-mail ter beschikking en kunnen wij u in geval van vragen te allen tijde helpen.

Lichtmanagement van WAGO in de praktijk

Videotutorials

Videos: 10 | Duration: 32:23

Videotutorials

Videos: 10 | Duration: 32:23

 • 3:25

  Deel deze video

  Deel link

 • 1:59

  Deel deze video

  Deel link

 • 4:03

  Deel deze video

  Deel link

 • 2:56

  Deel deze video

  Deel link

 • 1:59

  Deel deze video

  Deel link

 • 2:44

  Deel deze video

  Deel link

 • 2:20

  Deel deze video

  Deel link

 • 2:45

  Deel deze video

  Deel link

 • 2:07

  Deel deze video

  Deel link

 • 1:59

  Deel deze video

  Deel link

Infomateriaal download

Het volgende informatiemateriaal en het productoverzicht voor het lichtmanagement vindt u hier. Op verzoek ontvangt u ook de ePLAN-gegevens voor het lichtmanagement van WAGO:

 • Release notes
 • Handboek
 • Productbeschrijvingen
 • Schakelschema´s
 • KNX-interface
 • Applicatiesoftware

Nieuwe producten

Energie-efficiënt, schaalbaar en nog flexibeler

Lichtmanagement van WAGO met nieuwe functies voor nog meer toepassingsmogelijkheden

Het lichtmanagement van WAGO, de intelligente oplossing voor verlichtingsregelingen, biedt gebruikers nu nog meer mogelijkheden. De nieuwe versie van de kleurtemperatuurregeling (HCL) biedt gebruikers, aanvullend op de kleurtemperatuurcurve, nu ook de mogelijkheid om een curve voor dimwaarden en/of voor gewenste helderheidswaarden (lux) toe te passen. Hierdoor kan het licht nog flexibeler aan het veranderende buitenlicht aangepast worden.

Bovendien kan voor ieder tijdschema nu ook een ruimtefunctie geselecteerd worden. Hierdoor is een tijdgestuurde omschakeling van de functie mogelijk, bijvoorbeeld van een aanwezigheidsafhankelijke verlichtingsregeling overdag naar het handmatig in- en uitschakelen met behulp van schakelaars 's nachts.

Nieuwe schakelfuncties, een downloadsite voor de KNX-lijst met datapunten en het diagnoserapport of het versturen van diagnoserapporten via e-mail ronden de update af.

Het lichtmanagement van WAGO bestaat uit een combinatie van vooraf gedefinieerde hardwarecomponenten en een reeds geprogrammeerde softwareapplicatie. Het lichtmanagement kan zonder specifieke kennis aan alle gestelde eisen aangepast, geschaald en in bedrijf gesteld worden.

Uw voordelen

 • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden door inachtneming van de verlichtingsintensiteit met de kleurtemperatuurregeling (HCL).

 • Tijdgestuurde omschakeling van de ruimtefunctie

 • Ondersteuning van DALI 2 Multi-sensoren

 • Parametreren zonder voorkennis - configureren in plaats van programmeren

Webinar Lichtmanagement

Het lichtmanagement van WAGO is een intelligente oplossing voor de verlichtingsregeling in grote ruimten zoals productiehallen of magazijnen. Door vooraf gedefinieerde hardware en eenvoudig te gebruiken software te combineren, biedt WAGO een lichtmanagementsysteem dat de planning en inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen vereenvoudigt en tal van operationele voordelen biedt.

Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop Installatietechniek NL

Verkoop Installatietechniek