power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Power
is nu communicatief!

De voeding Pro 2 van WAGO – de schakelkast is onderhevig aan veranderingen omdat de eisen aan schakelkasten continu toenemen - en dat zowel met betrekking tot de kwantiteit als de kwaliteit. De toenemende integratie in netwerken, de stijgende energiekosten en de groeiende individualisering vragen om compacte, zuinige, snelle en flexibele schakelkasten.

Voeding Pro 2 van WAGO

Videos:10 | Duration: 21:24
Voeding Pro 2 van WAGO
Videos:10 | Duration: 21:24

Breed toepassingsbereik dankzij nieuwe 12V-/24V-/48V-varianten

Uitbreiding van het portfolio voor de producerende industrie

Het portfolio aan voedingen Pro 2 van WAGO wordt uitgebreid met 12V-, 24V- en 48V-varianten. De nieuwe spanningsvarianten zijn interessant voor de meest uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld voor de voeding van stappenmotoren, DC-aandrijftechniek, krachtige relais en overige componenten.

Betrouwbaar, voordelig en veilig

De vertrouwde features van de voedingen Pro 2, zoals betrouwbaarheid, kostenbesparing en veiligheid dankzij de geïntegreerde communicatie voor bewaking en parametrering, zijn nu ook beschikbaar voor DC 12 V, DC 24 V en DC 48 V. Met name de bewaking van de voeding van de aandrijftechniek via de stroomvoorziening kan de desbetreffende applicatie aanzienlijk veiliger maken. Bovendien zijn de vermogensreserves van de ondergeschikte voedingen ideaal bij het opstarten en bij snel veranderende lasten.

Stroomvoorziening 4.0 – meer power voor uw schakelkast

De netvoedingen van de serie Pro 2 van WAGO zijn dé benchmark voor communicatie en parametreerbaarheid en zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor een vermogensbereik van 120 tot 960 watt. Met een rendement van tot wel 96,3% weten de voedingen energie perfect om te zetten. Bovendien kunnen de voedingen dankzij de opklikbare communicatiemodules eenvoudig op een veldbus aangesloten worden – en zorgen dankzij de performante Top- en PowerBoost voor een hoge mate van beschikbaarheid van de installatie

Uw voordelen:

  • De vermogensreserves van de ondergeschikte voedingen zijn ideaal bij het opstarten en bij snel veranderende lasten.
  • Veiligheid tijdens bedrijf en bescherming tegen een mogelijke uitval evenals kostenbesparingen dankzij de hoge mate van betrouwbaarheid
  • Alle vertrouwde features van de voedingen Pro 2 van WAGO zijn gewoon beschikbaar.

Goed beschermd voor een lange levensduur

Speciale coating beschermt de voedingen Pro 2.

Stof, vochtigheid en agressieve dampen - dergelijke invloeden, die bij tal van toepassingen kunnen voorkomen, kunnen een aanzienlijke belasting zijn voor elektrische en elektronische apparaten. De vraag is dan ook hoe apparaten adekwaat beschermd kunnen worden, zodat de betrouwbaarheid gewaarborgd en de investering veiliggesteld wordt? Een beschermende laklaag op componenten en printplaten biedt in dit geval duurzaam bescherming.

De voedingen Pro 2 van WAGO zijn nu ook verkrijgbaar als uitvoering met een beschermende laklaag, getest conform EN 60068-2-60 en baserend op ISA 71-04, G3 Group A. Deze coating biedt bescherming tegen oxidatie door schadelijke gassen (NO2, SO2, Cl2, H22, enz.), zoute nevel en, tot op zekere hoogte, door vocht. Deze apparaten beschikken eveneens over een UL HazLoc-certificering Class I Div 2 Group A, B, C, D voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Hierdoor wordt het toepassingsgebied uitgebreid tot toepassingen in de procestechniek, nutsbedrijven en afvalverwerkingsbedrijven of in ruwe industriële omgevingen.

Uw voordelen:

  • Bescherming tegen milieu-invloeden zoals oxidatie door schadelijke gassen, zoute nevel en vocht
  • Langere levensduur van de apparaten, ook in ruwe omgevingen
  • Veiligheid tijdens bedrijf en bescherming tegen een mogelijke uitval evenals kostenbesparingen dankzij de hoge mate van betrouwbaarheid
  • Alle vertrouwde features van de voedingen Pro 2 van WAGO zijn gewoon beschikbaar.

Mit DNV-GL-toelating en HazLoc-certificering

Portfolio met voedingen Pro 2 uitgebreid voor maritieme en explosiegevaarlijke omgevingen

Toepassingen op schepen en aan de kust zijn een echte uitdaging. Mechanische invloeden zoals trillingen en schokken, maar ook milieu-invloeden zoals vocht, hitte of zoute nevel kunnen ernstige gevolgen hebben voor de elektrische en elektronische apparaten. De voedingen Pro 2 van WAGO houden hiermee rekening door middel van een DNVGL-toelating en een optionele beschermende coating.

Gebruik in maritieme omgevingen

De maritieme certificering garandeert niet alleen een optimale bescherming tegen veeleisende milieu-invloeden, maar ook een lagere emissie van storingen en een hogere bestendigheid tegen EMC-storingen. Bovendien zorgen de netvoedingen voor voor een betrouwbare werking bij trillingen tot 0,7 g. De verkrijgbare versie met gelakte printplaat verhoogt bovendien de weerstand tegen corrosie door zoute nevel.

Toepassingen in de procesindustrie

Het toepassingsgebied van de voeding Pro 2 van WAGO wordt bovendien uitgebreid door de UL HazLoc-certificering conform UL Class 1, Div. 2, Group A, B, C, D. HazLoc staat voor "Hazardous Locations" en is de Amerikaanse certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen. De optionele beschermende coating verhoogt eveneens de weerstand tegen corrosie door schadelijke gassen en is getest conform de ISA G3-standaard. Typische toepassingsgebieden voor deze voedingen zijn schepen c.q. de uitrusting van schepen, on- en offshore (bijvoorbeeld windturbines), omgevingen met verhoogde trillingen, systemen en machines (bijvoorbeeld in de procestechniek) waar explosieve lucht/gasmengsels zelden en gedurende korte tijd te verwachten zijn.

Voeding Pro 2 van WAGO

Ontdek meer