Thema's
Laboratoriumtests voor meer kwaliteit en veiligheid

Om klemmen wereldwijd te kunnen gebruiken, moeten deze aan bepaalde normen voldoen en testcertificaten verkrijgen.

Deze vereisten zijn van toepassing op elke fabrikant. Daarnaast voert WAGO zijn eigen test uit, om de normen te verhogen en meer veiligheid te bieden aan zijn producten. Verschillende mechanische, elektrische en klimatologische testmethoden worden gebruikt, waarvan we sommige als voorbeeld presenteren.

Voor meer veiligheid:

  • Trekproef
  • Trillingsproef
  • Schoktest
  • Spanningsverlies bij buigbelasting

Het WAGO-testlaboratorium

Onze producten kunnen niet alleen op de Europese markt, maar wereldwijd in de meest uiteenlopende bereiken worden toegepast. We hechten hier al veel belang aan in de ontwikkelingsfase. Als gevolg hiervan kunnen we een bewezen hoog niveau van productveiligheid en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de technische gegevens presenteren, die voor onze klanten en gebruikers wereldwijd de hoogste prioriteit hebben.

Trekproef (conform EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

Bij de trekproef wordt aan de geleider getrokken tot deze losraakt uit de klempositie.
De constructie biedt echter zoveel reserve, dat de geleider pas losraakt als een veelvoud van de normatieve trekkracht overschreden wordt.

Trillingsproef (conform IEC/EN 60068-2-6)

Afhankelijk van het toepassingsbereik, bijvoorbeeld de spoorwegtechniek (conform EN 61373) of de scheepvaart (conform GL, LR, DNV), worden verschillende testcriteria gehanteerd om vast te stellen of trillingen op lange termijn invloed hebben op de elektrische aansluitingen. Het testobject wordt hiervoor in een elektrodynamisch trilsysteem aan diverse belastingen in drie assen blootgesteld. Hierbij variëren amplitude, acceleratie en met name de frequentie van de trillingen. In geval van speciale eisen van de klanten worden de standaard waarden met een veelvoud verhoogd.

Schoktest (conform IEC/EN 60068-2-27)

De schoktest vertoont veel gelijkenis met de trillingsproef. Het verschil is echter dat het testobject niet aan permanente trillingen, maar aan afzonderlijke, schokachtige acceleraties blootgesteld wordt. Een algemene waarde is bijv. 20g versnelling over een periode van 11 ms. Tests voor speciale vereisten vereisen een veelvoud en worden ook uitgevoerd in ons laboratorium. De 1-etage TOPJOB®S-rijgklemmen zijn bijvoorbeeld bestand tegen schoktests tot 500 g.

Spanningsverlies bij buigbelasting (conform EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Bij de test van het "spanningsverlies bij buigbelasting" wordt een mechanische belasting van de klempositie gesimuleerd. In de praktijk kan deze belasting bijvoorbeeld tijdens de montage optreden als de installateur reeds aangesloten geleiders verschuift om toegang tot een bepaalde module te verkrijgen. Door middel van de constant stabiele meetwaarde van het spanningsverlies wordt de kwaliteit van de klempositie bij een mogelijke beweging van de aangesloten geleider aangetoond.

Kwaliteit bij WAGO

Certificaten en vergunningen en detail

Kwaliteitsnormen

Onze klemmen houden voet bij stuk

Onze onderhoudsvrije klemmen bieden u het hoogste kwaliteitsniveau. Omdat onze eisen veel verder gaan dan de normatieve standaards - en dat niet alleen bij onze producten.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg
Certificaten

Beproefde kwaliteit

WAGO zet hoge standards. Ons milieumanagementsysteem is ISO 14001 gecertificeerd - een groot aantal van onze producten en activiteiten hebben ook certificaten ontvangen.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Richtlijnen en voorschriften

Normen voor uw veiligheid

Bevestigd: alle WAGO-producten voldoen aan de wettelijke vereisten en aan onze strikte kwaliteitsnormen. We informeren u graag over geselecteerde normen.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg

UW CONTACTPERSOON BIJ WAGO

Onze houding

Waarden en cultuur

Als verantwoordel familiebedrijf staat het welzijn van alle betrokkenen voor ons altijd op de eerste plaats - dat geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten en toeleveranciers. Dit principe is diep geworteld in onze bedrijfscultuur, en vindt zijn neerslag in alle bereiken en activiteiten.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Onze houding
Onze verantwoordelijkheid

Beter voor iedereen

Duurzaamheid leven wij op alle niveaus, en wij zijn ons dan ook terdege bewust van onze verantwoordelijkheid jegens medewerkers, partners, milieu en maatschappij.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Onze verantwoordelijkheid

Aanbevelingen om verder te lezen

Wij vormen de digitale toekomst

Carrière

Actief voor medewerkers

Bij WAGO staat de mens centraal - dat bewijzen de diverse onderscheidingen die wij als bedrijf in ontvangst hebben mogen nemen. Wij bieden veelzijdige start- en carrièremogelijkheden.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Carrière
Digitalisering

De toekomst vormgeven

De digitale transformatie speelt in alle bedrijven een belangrijke rol. Des te belangrijker is het dan ook om de digitalisering doelgericht en in eigen tempo in uw bedrijf te implementeren. WAGO ondersteunt u met knowhow, tools, oplossingen én passie.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering