MM-429093_new-website-page_overview_microgrid_solutions_at_WAGO_rgb_2_2000x1125.jpg

Microgrid-oplossingen

De energietransitie is voor veel klanten – ook voor industriële klanten – een grote uitdaging. De teruglevering van duurzame energie aan ons elektriciteitsnet wordt door de veranderende milieufactoren gekenmerkt door onderbrekingen. Hierdoor ontstaan steeds meer "stand-alone" oplossingen, zogenoemde microgridsystemen. Om een microgrid als systeem te laten functioneren, zijn verschillende processen nodig. Wij helpen u graag op weg naar de microgrid – neem contact met ons op!
1

Gebouwautomatisering

Met het Building Ecosystem biedt WAGO een modulair en integraal systeem voor de gebouwautomatisering, het gebouwmanagement en de gebouwrapportage – de optimale basis voor een verhoging van de efficiëntie en een hogere mate van flexibiliteit tijdens het bedrijf van een gebouw alsmede voor transparante gegevensanalyses.

2

Load Management

WAGO Application Load Management biedt de mogelijkheid om elektrische voertuigen intelligent en duurzaam op te laden dankzij een permanente aanpassing van het laadvermogen en een optimale benutting van alle beschikbare capaciteiten.

3

Energy Data Management

De transparante oplossing voor de monitoring en de regeling van energiegegevens evenals voor het bepalen van besparingspotentieel.

4

Overdrachtstations van klanten

Met de vooraf geconfigureerde software WAGO Application Customer Substation kunnen overdrachtstations van klanten in slechts enkele minuten op het middenspanningsnet worden aangesloten.

Energy Data Management

De basis voor een efficiënt en goed geïntegreerd microgridsysteem zijn de voeding, de monitoring en de regeling van alle te registreren energiegegevens. Met het Energy Data Management biedt WAGO een transparante oplossing en een systeem dat zich aan uw eisen aanpast en u in iedere fase nieuwe inzichten in het mogelijke besparingspotentieel biedt.
MM-429093_new_website_page_overview-microgrid_energiemanagement_2000x1125.jpg

Load Management

De ongelijkmatige teruglevering van energie aan de ene kant en krachtige en wisselvallige verbruikers (bijv. op het gebied van elektromobiliteit) aan de andere kant, kunnen tot overbelastingen van het net of lastpieken in de microgrid leiden. Met WAGO Application Load Management wordt de voeding met inachtneming van fluctuerende verbruikswaarden bewaakt. Hierdoor kunnen lastpieken van tevoren vermeden of indien nodig afgevlakt worden.

MM-429093_new_website_page_overview-microgrid_lastmanagement_2000x1125 (1).jpg

Aansluiting van overdrachtstations van klanten

Overdrachtstations van klanten die rechtstreeks op het middenspanningsnet van een netbeheerder worden aangesloten, moeten op afstand worden aangesloten. Met de vooraf geconfigureerde software WAGO Application Customer Substation is dat in een handomdraai voor de meest uiteenlopende netwerkgebieden mogelijk, en dat ondanks het feit dat de technische aansluitvoorwaarden van netbeheerder tot netbeheerder kunnen verschillen.

Gebouwautomatisering

Gebouwgegevens zijn een belangrijke basis voor de microgrid en kunnen een essentiële bijdrage aan de stabiliteit van het netwerk leveren. Gebouwmanagementsystemen vormen hierbij de interface tussen gebouw, grid en energiebedrijf. Met het WAGO Building Ecosystem biedt WAGO gebruikers een integraal gebouwautomatiseringssysteem dat efficiëntieverhogingen, flexibiliteit en omvangrijke analyses mogelijk maakt.

"De overstap van fossiele naar duurzame energievoorziening stelt ons allemaal voor grote uitdagingen. Met de intelligente applicaties van WAGO maken wij uw microgrid efficiënt en transparant. “

Jannis Held, Global Industry Manager Digital Plant WAGO