icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Maatregelen zijn verplicht

Wie verlangt explosiebeveiliging? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Wat moet worden overwogen? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u verzameld.

Explosiebeveiligingsvoorschriften in Europa zijn gebaseerd op de ATEX-richtlijn, die in 1994 als richtlijn 94/9/EG en sinds 2014 als een herschikte versie onder de naam 2014/34/EU werd gepubliceerd. De richtlijn heeft betrekking op apparaten en beveiligingssystemen die worden gebruikt in mogelijk explosieve omgevingen

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Alle wetenswaardigheden over de Ex-bescherming in een oogopslag

Richtlijn 2014/34/EU - Regulering van de verplichtingen van fabrikanten

Volgens 2014/34/EU bijlage 1 moet de fabrikant zijn bedrijfsmiddelen, waarvan ontstekingsrisico's (ontstekingsbronnen) kunnen uitgaan en die zodoende een explosie kunnen veroorzaken, in apparaatgroepen en -categorieën indelen. Bovendien moet voor deze bedrijfsmiddelen een ex-typekeuring en -certificering door een van de aangewezen testcentra worden uitgevoerd. Als het apparaat voldoet aan de eisen voor het typeonderzoek, volgt met de EG-conformiteitsverklaring de basis voor het CE-merkteken. Het apparaat moet vergezeld zijn van een gebruiksaanwijzing, waarin het reglementair gebruik van het apparaat is gedefinieerd.

Primaire explosiebeveiliging

Het doel is hier, om de vorming van een explosieve atmosfeer te voorkomen, bij voorkeur door een niet-ontvlambaar vervangingsmiddel te kiezen of stoffen met een hoog vlampunt. Als dit om verschillende redenen niet mogelijk is, zullen andere maatregelen in beeld komen. Aan de ene kant de inertisatie. Hierbij gebruikt men het eigenschap, dat zich een explosieve atmosfeer pas in een exacte mengverhouding van een brandbare substantie met zuurstof vormt.

Secundaire explosiebeveiliging

Deze maatregel heeft tot doel, het ontsteken van gevaarlijke explosieve atmosferen te voorkomen, als de vorming hiervan niet kan worden vermeden. Voor dit doel moeten op de plaats van gebruik bereiken worden geclassificeerd op basis van de frequentie en de duur van het optreden van explosieve omgevingen in gevaarlijke gebieden. Deze bepalen of ontstekingsbronnen in bepaalde gevarenzones zijn toegestaan of niet. Hier vindt u een overzicht van de ontstekingsbronnen.

Tertiaire explosiebeveiliging

Het is niet altijd mogelijk, om op betrouwbare wijze het optreden van een gevaarlijke atmosfeer te voorkomen en een ontsteking van geschikte bedrijfsmiddelen uit te sluiten. Dan moeten aanvullende maatregelen ter bescherming tegen explosies worden toegepast, om de gevolgen van een explosie tot een ongevaarlijk niveau te beperken. De maatregelen voor een constructieve explosiebeveiliging omvatten niet alleen de drukbestendige of drukstootvaste constructie van behuizingen maar ook drukontlastings- en drukcompensatieapparatuur. Ook een explosieonderdrukking door blusapparatuur telt hiertoe.

Vereisten aan fabrikanten en exploitanten

Vereisten aan fabrikanten ATEX 95 − RL 1994/9/EGVereisten aan exploitanten ATEX 137 − RL 1999/92/EGC
Bepaling van de reglementaire toepassing: beoogd gebruik, temperatuurklasse, omgevingscondities, explosiegroep en categorieUitvoering van een risicobeoordeling voor apparatuur en installaties die bewaking vereisen (in overeenstemming met ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV & Technische Regeln)
Apparatuur moet voldoen aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisenLijst van installatie-, ingebruikname- en onderhoudsinstructies in overeenstemming met BetrSichV §§4,7/§12
Analyse van risico- en ontstekingsbronnen uitvoerenDefinitie van zones en selectie van de overeenkomstige apparaten (zie bijvoorbeeld BetrSichV Annex 3, DIN EN 60079-10 of voorbeeldcollectie BGR 104
Conformiteitsbeoordelingsprocedures toepassen
evt., controle door genoemde instantie
Naleving van instructies voor installatie, inbedrijfstelling en onderhoud
CE-markering van het product ConformiteitsverklaringVervaardigen van een explosiebeveiligingsdocument
Regelmatige updateRegelmatige update

Lees meer

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Alle wetenswaardigheden over ATEX, Ex-omgevingen, explosieveiligheidsklassen enz.

Indeling van Ex-zones

Afhankelijk van het type stoffen dat optreedt, worden potentieel explosieve gebieden niet evenzeer bedreigd. Uit frequentie en duur van het optreden van één van deze stoffen resulteren verschillende beschermingsvereisten voor de productiemiddelen.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Richtlijnen, normen, bepalingen

De eisen aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn nogal ingewikkeld: nationale en internationale bepalingen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u informatie over de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen zoals de ATEX-richtlijn.

Apparaatgroepen

Gassen, dampen en stoffen worden net als de apparaten overeenkomstig hun eigenschappen in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor verschillende gassen, dampen of stoffen.

Explosieveiligheidsklassen

In Ex-omgevingen zijn alleen explosieveilige bedrijfsmiddelen toegestaan. Explosieveiligheidsklassen zijn constructieve en elektrische maatregelen voor bedrijfsmiddelen en maken deel uit van de secundaire explosiebeveiliging.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Ontstekingsbronnen

Als een explosiegevaarlijke omgeving in het werkbereik niet kan worden voorkomen, treedt de secundaire explosiebeveiliging in werking. Bij de secundaire explosiebeveiliging dient iedere mogelijke ontstekingsbron in de Ex-omgeving vermeden te worden.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|si|on, de (explosio) betekent zoiets als "ontsnappen onder druk". Wat er bij een explosie gebeurt, welke factoren hierbij doorslaggevend zijn en welke beschermende maatregelen er zijn? Ontdek alles wat u hieromtrent moet weten.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Automatisering

Gereed voor Ex-omgevingen

Automatisering onder barre omstandigheden? Producten en oplossingen van WAGO zijn hiervoor uitermate geschikt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Automatisering
Verbindingstechniek

Explosiebeveiliging inclusief

Toegelaten voor Ex-omgevingen: producten van WAGO die onder extreme omstandigheden voor een betrouwbare verbinding zorgen

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek

Ook interessant

Meer informatie uit het bereik procestechniek

Modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber security of Proces 4.0 – WAGO biedt oplossingen voor alle uitdagingen binnen de branche.

Proces 4.0

Proces 4.0

Processen digitaal transformeren en nieuw vormgeven: WAGO is uw betrouwbare partner voor de individuele ontwikkeling en realisatie.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulaire procesautomatisering

Modulaire procesautomatisering

Modulaire systeemconcepten zijn het antwoord op de alsmaar veranderende marktomstandigheden. WAGO ondersteunt u bij de ontwikkeling.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg