icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Classificatie volgens ATEX en NEC 500

Afhankelijk van het type stoffen dat optreedt, worden potentieel explosieve gebieden niet evenzeer bedreigd. Uit frequentie en duur van het optreden van één van deze stoffen resulteren verschillende beschermingsvereisten voor de productiemiddelen.


Volgens CENELEC en IEC in Europa zijn potentieel explosieve omgevingen verdeeld in zes verschillende gevarenzones. Hoe hoger de kans op een explosieve atmosfeer, hoe hoger de eisen die aan de apparatuur worden gesteld, bijvoorbeeld om de vorming van vonken of hete oppervlakken te voorkomen.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Alle wetenswaardigheden over de Ex-bescherming in een oogopslag

Apparaatcategorie en -groep

Afhankelijk van de zoneclassificatie kan de apparaatcategorie worden gebruikt, om af te leiden welke apparatuur in een zone kan worden gebruikt. De apparaatgroep en apparaatcategorie zijn relevant voor het bepalen voor welke zone een apparaat kan worden gebruikt. Op basis van de temperatuurklassen en explosiegroepen kan worden bepaald voor welke "explosiebeveiligingszone" de apparatuur geschikt is.

Zone-indeling in Noord-Amerika

In Noord-Amerika wordt een ander classificatiesysteem op basis van de NEC 500- en NEC 505-normen gebruikt. Daar worden de brandbare stoffen verdeeld in drie klassen (klasse I tot klasse III). Klasse I explosieve gassen, dampen en dampen zijn gegroepeerd in de groepen A, B, C en D, klasse II brandbare stoffen in de groepen E, F en G.

Afhankelijk van de frequentie of de duur van het optreden van deze stoffen, zijn de potentieel explosieve zones onderverdeeld in zogenaamde divisies. Divisie 1 komt overeen met zone 0 en 1 en divisie 2 met zone 2. Naast de classificatie van de explosiegebieden, blijven de constructie van de apparatuur en de installatie van de elektrische apparatuur verschillen.

Overzicht over de gasgroepen

Gasgroep (Group)Materiaalvoorbeelden
AAcetyleen
BWaterstof
CEthyleen
DPropaan
EMetaalstof
FKoolstof
GGraanstof

Lees meer

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Alle wetenswaardigheden over ATEX, Ex-omgevingen, explosieveiligheidsklassen enz.

Richtlijnen, normen en bepalingen

De eisen aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn nogal ingewikkeld: nationale en internationale bepalingen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u informatie over de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen zoals de ATEX-richtlijn.

Apparaatgroepen

Gassen, dampen en stoffen worden net als de apparaten overeenkomstig hun eigenschappen in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor verschillende gassen, dampen of stoffen.

Maatregelen Ex-bescherming

Wie verlangt explosiebeveiliging? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Wat moet worden overwogen? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u verzameld.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Explosieveiligheidsklassen

In Ex-omgevingen zijn alleen explosieveilige bedrijfsmiddelen toegestaan. Explosieveiligheidsklassen zijn constructieve en elektrische maatregelen voor bedrijfsmiddelen en maken deel uit van de secundaire explosiebeveiliging.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Ontstekingsbronnen

Als een explosiegevaarlijke omgeving in het werkbereik niet kan worden voorkomen, treedt de secundaire explosiebeveiliging in werking. Bij de secundaire explosiebeveiliging dient iedere mogelijke ontstekingsbron in de Ex-omgeving vermeden te worden.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|si|on, de (explosio) betekent zoiets als "ontsnappen onder druk". Wat er bij een explosie gebeurt, welke factoren hierbij doorslaggevend zijn en welke beschermende maatregelen er zijn? Ontdek alles wat u hieromtrent moet weten.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Producten van WAGO voor de explosiebeveiliging

Automatisering

Gereed voor Ex-omgevingen

Automatisering onder barre omstandigheden? Producten en oplossingen van WAGO zijn hiervoor uitermate geschikt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Automatisering
Verbindingstechniek

Explosiebeveiliging inclusief

Toegelaten voor Ex-omgevingen: producten van WAGO die onder extreme omstandigheden voor een betrouwbare verbinding zorgen

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek

Ook interessant

Meer informatie uit het bereik procestechniek

Modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber security of Proces 4.0 – WAGO biedt oplossingen voor alle uitdagingen binnen de branche.

Proces 4.0

Proces 4.0

Processen digitaal transformeren en nieuw vormgeven: WAGO is uw betrouwbare partner voor de individuele ontwikkeling en realisatie.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulaire procesautomatisering

Modulaire procesautomatisering

Modulaire systeemconcepten zijn het antwoord op de alsmaar veranderende marktomstandigheden. WAGO ondersteunt u bij de ontwikkeling.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg