process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modulaire procesautomatisering

Snellere opbouw en modificatie van installaties in de procestechniek: u wilt snel en flexibel op actuele marktomstandigheden kunnen reageren om uw concurrentievermogen te verhogen? De oplossing heet DIMA - decentrale intelligentie voor modulaire installaties. Met DIMA heeft WAGO tijdens de Annual General Meeting van NAMUR in 2014 een concept gepresenteerd dat de installatiebouw in de procestechniek kan revolutioneren.

Voordelen van het modulaire concept:

  • Kortere ontwerpfase
  • Snellere installatiebouw
  • Snellere inbedrijfstelling
  • Flexibiliteit door aanpassing van de modulecapaciteiten aan de marktomstandigheden

Modulaire procesautomatisering

Up to date blijven met aanpasbare installaties

Alleen met modulaire installaties kan de procesindustrie snel genoeg reageren op de alsmaar veranderende marktomstandigheden.

Naar behoefte: aanpasbare productie

De eisen die de markt aan de productie in de procesindustrie stelt, zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd: schommelende aanbestedings- en afzetmarkten en een toenemende vraag naar een klantspecifieke specialisatie van de producten leiden tot alsmaar kortere product- en innovatiecycli, ook en met name bij chemische producten. Moderne productiesystemen kunnen slechts met moeite voldoen aan deze eisen: een verandering van de productiehoeveelheid gaat bij een conventioneel systeem meestal ten koste van de efficiëntie van de productie.

Tegenwoordig worden nieuwe producten daarom vaak alleen op betrouwbare markten in de handel gebracht. Nieuwe en veelbelovende technologieën worden slechts met grote vertraging ingezet. Met name tegen de achtergrond van Industrie 4.0 kan ervan worden uitgegaan dat de trend naar globalisering en individualisering verder toe zal nemen - en dus ook de eisen die aan de flexibiliteit van productieprocessen worden gesteld. Het is daarom van groot belang dat productiesystemen reeds nu op deze trend inspelen. Voor installaties en machines betekent dit dat deze aanpasbaar moeten zijn.

Oplossing: modulaire installatiebouw

De modulaire installatiebouw wordt sinds jaren beschouwd als de sleutel tot meer flexibiliteit in de productie. Het achterliggende idee: een installatie bestaat uit meerdere onafhankelijke modules. Een module is hierbij verantwoordelijk voor één of meerdere gestandaardiseerde productiestappen en kan met andere modules gebundeld worden tot een volledig proces. Hiervoor worden alle modules van de installaties op een backbone aangesloten. Deze backbone voorziet de modules van het benodigde materiaal en de benodigde informatie.

Als de productie aangepast c.q. gewijzigd dient te worden, hoeft slechts één of een gering aantal modules vervangen te worden. De productiehoeveelheid kan door een zogenoemd "numbering-up", d.w.z. het toevoegen van soortgelijke modules, worden verhoogd (afbeelding 1). Alleen met aanpasbare en modulaire installaties kan de procesindustrie snel genoeg reageren op de alsmaar veranderende marktomstandigheden. Voor een consequente modulaire installatiebouw ontbreken momenteel echter nog technische oplossingen voor de automatisering van modulaire installaties. Met DIMA heeft WAGO tijdens de Annual General Meeting van NAMUR in 2014 een concept gepresenteerd dat de installatiebouw in de procestechniek kan revolutioneren.

DIMA

Van WAGO - voor u

DIMA bundelt modulariteit en een Industrie 4.0-aanpak tot een winstgevend proces met een toegevoegde waarde over de gehele levenscyclus van de installatie.

digitalisierung_wandlungsfaehigkeit_fabrikhalle_module_mann_tablet_GettyImages-561094287_2000x1500.jpg

WAGO in de praktijk

Meer informatie over het onderwerp modulaire procesautomatisering

Het belang van modulaire installatieconcepten neemt in de moderne procestechniek gestaag toe. Wij presenteren u passende onderwerpen en oplossingen.

Visualisatie

Neutraal bedieningsbeeld

Het hart van het DIMA-systeem van WAGO, het MTP (Module Type Package), is het fundament voor een nieuwe visualisatie van bedieningsbeelden.

process_dolmetscher_modul_prozessleitsystem_namur-mtp_2000x1500.jpg

Ook interessant

Meer informatie uit het bereik procestechniek

Modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber security of Proces 4.0 – WAGO biedt oplossingen voor alle uitdagingen binnen de branche.

Proces 4.0

Intelligente waardeketen

Processen digitaal transformeren en nieuw vormgeven: WAGO is uw betrouwbare partner voor de individuele ontwikkeling en realisatie.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Explosiebeveiliging

Kennis die helpt

Mens, milieu en proces: de explosiebeveiliging heeft absolute prioriteit en vraagt om een ervaren partner die u effectief adviseert. WAGO staat voor u klaar.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg