Op deze pagina:

Referentie 24 maart 2022
Zonneparken met meerdere megawatt: met de switches van WAGO altijd een goed overzicht van de gegevens in de schakelkast

Gantner Instruments, specialist op het gebied van de bewaking en regeling van fotovoltaïsche installaties, maakt in de schakelkast gebruik van de switches van WAGO voor een optimale netwerkdiagnose – voor meer flexibiliteit, een hogere ongevoeligheid voor uitvallen en een eenvoudigere planning.

Zonne-energie is schoon, duurzaam en ongevaarlijk. Reusachtige fotovoltaïsche centrales zullen de globale energievoorziening in de komende jaren ingrijpend veranderen. Voor het opwekken van energie met een hoge opbrengst door middel van zonne-energie is een storingsvrij bedrijf van de fotovoltaïsche installaties een absolute vereiste. Dit is alleen door een systematische bewaking van de gegevens realiseerbaar – onafhankelijk van de locatie. Als full-service provider van integrale oplossingen voor de bewaking, regeling en analyse van grote fotovoltaïsche installaties levert Gantner Instruments een belangrijke bijdrage aan toekomstgerichte ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

Bij de aansluiting van de decentrale schakelkasten op het netwerk maakt het bedrijf gebruik van de Ethernet Switches van WAGO – de performante Managed Switches zijn een typisch voorbeeld van de manier waarop het verbindings- en automatiseringsbedrijf uit Minden met eigen producten de beschikbaarheid en de gehele levenscyclus van een schakelkast begeleidt: van planning en productie tot controle, inbedrijfstelling en bedrijf.

Voordelen van de switches van WAGO:

  • Planning: temperatuursimulatie vóór het eerste gebruik

  • Productie: eenvoudige montage op DIN-rails en snelle bereikbaarheid van productdocumentatie en gebruiksaanwijzing via een 2D-barcode

  • Controle: snellere inbedrijfstelling en opsporing van fouten met behulp van een diagnosedashboard

  • Bedrijf: eenvoudige en storingsvrije overdracht van alle gegevens dankzij de geïntegreerde Modbus TCP-interface

Stabiele datacommunicatie met switches van WAGO

"Voor onze producten zijn betrouwbare en innovatieve hardwarecomponenten van essentieel belang", benadrukt Jörg Scholz, managing director van Gantner. Het bedrijf uit het Oost-Duitse Zwönitz is wereldwijd toonaangevend als het om de besturing, de bewaking en de analyse van fotovoltaïsche centrales gaat. Alleen al in het afgelopen jaar heeft het bedrijf oplossingen voor een vermogen van meer dan 4 gigawatt zonnestroom geleverd. Het totale aantal nieuw verworven meetkanalen met een normale meting van maximaal 1 Hz bedroeg ongeveer 10 miljoen per jaar. "Het creëren van redundanties, het zekerstellen van stabiele systemen en het voorkomen van uitvaltijden zijn bij dergelijke installaties enorm belangrijk", licht Scholz toe. De bewakings-, besturings- en analysetechniek van Gantner wordt dan ook ontwikkeld conform ISO 9001.

Voor een goed overzicht bij grote hoeveelheden gegevens is het gebruik van innovatieve Big Data-technologieën dan ook belangrijk om waardevolle informatie over de toestand van een installatie te verkrijgen, productieprognoses op te stellen alsook voor de uitvoering van preventief onderhoud. Voor een betrouwbare netwerkdiagnose in de schakelkast werkt Gantner samen met WAGO. "Naast de programmeerbare logische controllers (PLC's), die wij voor de communicatie met de netbeheerders gebruiken, maken we graag gebruik van het assortiment aan switches van WAGO. De functionele, elektrische en mechanische eigenschappen hebben ons overtuigd en zorgen voor maximale schaalbaarheid in onze Ethernet-netwerkinfrastructuur", aldus Scholz.

WAGO voldoet aan alle eisen die wij aan switches in onze schakelkasten stellen.

Jörg Scholz, managing director van Gantner

Voordelen over de gehele levenscyclus van de schakelkast

De switches van WAGO weten al bij de planning hoge ogen te gooien: met behulp van temperatuursimulaties kan Gantner, in samenwerking met de klanten, van tevoren zekerstellen dat alle gebruikte producten correct binnen de specificaties worden gebruikt. Een groot voordeel vergeleken met soortgelijke producten van andere fabrikanten is de flexibiliteit en de vereenvoudiging van de planning van grote fotovoltaïsche centrales dankzij het gebruik van één switch die met Multi Switch- of Single Switch-insteekmodules uitgerust is.

"De compacte apparaten beschikken over een groot aantal ports, bieden een goed overzicht en zorgen voor uniforme standaards", aldus Scholz. Dit maakt een effectief voorraadbeheer mogelijk dat, indien nodig, een snelle vervanging garandeert. Hiervoor geeft de managing director een orde van grootte: met een vermogen van 300 megawatt ontstaat in het Deense Kassø momenteel het grootste zonnepark van Noord-Europa. "Wij zijn bij dit project betrokken met meer dan 70 outdoor schakelkasten, waarin 67 switches van WAGO worden geïnstalleerd die voor een volledig overzicht van de gegevens en een maximale stabiliteit van het netwerk zorgen. Hier moet niet alleen de techniek soepel draaien, maar ook de support – en die krijgen we van WAGO."

Bij dergelijke projectdimensies is de eenvoudige montage van de switches op DIN-rails tijdens de productie een belangrijk – want tijdbesparend – voordeel. Het importeren van de initiële configuratie in de schakelkast en de bereikbaarheid van productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en support van WAGO via een 2D-barcode, die op iedere behuizing is aangebracht, zijn praktische pluspunten.

Als de in de schakelkasten geïnstalleerde switches tijdens controle en inbedrijfstelling in het Ethernet-netwerk van Gantner worden geïntegreerd, geven de switches via een overzichtelijke "Topology Map" en een diagnosedashboard alle noodzakelijke gegevens aan voor een snellere inbedrijfstelling, controle en opsporing van fouten. Bedradings- en aansluitfouten kunnen hierdoor snel en eenvoudig worden herkend. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alleen geauthenticeerde deelnemers in het netwerksegment te laten communiceren. Dit zorgt voor een hogere netwerkveiligheid, kortere (en dure) stilstandtijden en een hogere beschikbaarheid van het Ethernet-netwerk.

MM-187284_new-website-page_cover-story_gantner-008_2000x1125.jpg

"Tijdens bedrijf kunnen we via de geïntegreerde Modbus-TCP-interface van de switches van WAGO alle gegevens eenvoudig en storingsvrij in ons cloudgebaseerde SaaS-bewakingssysteem, het Gantner.webportal, implementeren", licht Scholz toe. De interfaces ondersteunen de optimale bewaking van de fotovoltaïsche centrales, omdat uitvallen exact gelokaliseerd kunnen worden. "In het Operations- and Maintenance-bereik en vaak meer dan 150 geïnstalleerde switches per installatie kunnen we hier enorm op tijd en kosten besparen", benadrukt Scholz. Netwerkproblemen kunnen net als alle andere storingen in een zonnepark worden behandeld, bijvoorbeeld door een uitval van omvormers of transformatoren. Door het gebruik van de switches van WAGO kon een aanzienlijk hogere ongevoeligheid voor storingen worden gerealiseerd, omdat een ringarchitectuur binnen het netwerk mogelijk is die een redundante communicatie in geval van een storing mogelijk maakt. Het Gantner.webportal stuurt in het geval van een netwerkstoring direct een e-mail en start het onderhoudsproces. De prestaties van de switches kunnen hierdoor jarenlang worden bewaakt.

Maximale veiligheid bij de gegevensstroom

Waar grote hoeveelheden gevoelige gegevens "stromen", zijn maximale veiligheidsstandaards voor alle actieve netwerkcomponenten vereist. Gantner Instruments heeft zich daarom conform ISO 27001 laten certificeren om klanten met kritische infrastructuren (KRITIS) te kunnen helpen. De switches van WAGO voldoen aan de hiermee gepaard gaande eisen.

De toegang tot het netwerk is optioneel alleen toegestaan aan geauthenticeerde deelnemers; via een pakketgebaseerde firewall kunnen geselecteerde datapakketten worden geblokkeerd. Een scheiding van de afzonderlijke netwerksegmenten via VLAN conform IEEE−802.1Q zorgt voor een nog hogere mate van veiligheid. In het geval van een deïnstallatie kan Gantner ook de configuratie van de switches naar de fabrieksinstellingen terugzetten om misbruik van de toegangsgegevens te vermijden. "WAGO voldoet aan alle eisen die wij aan switches in onze schakelkasten stellen – van planning tot bedrijf kunnen we zowel op techniek als support vertrouwen", vertelt Jörg Scholz tevreden.

Productoverzicht

Industrial Ethernet Switches

Voor iedere applicatie de juiste switch
mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Besturingen

Open en veilige automatisering
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Ook interessant

Meer informatie uit het bereik schakelkastbouw

TOEKOMST SCHAKELKASTBOUW 4.0

Opdat u de uitdagingen van de toekomst niet alleen het hoofd hoeft te bieden, ondersteunt WAGO u graag bij de eerste stappen.

MM-14496_Schaltschrank_no_fear_of_digitization_2_2000x1125.jpg

Gustav Hensel en WAGO: samen op weg naar het digitale tijdperk

Gustav Hensel is een toonaangevend en wereldwijd actief bedrijf op het gebied van de elektrische installatie- en verdeeltechniek. Om ook in de toekomst toonaangevend te blijven, implementeert het familiebedrijf uit het Duitse Lennestadt een digitaliseringsstrategie die wordt gekenmerkt door kleine, maar duurzame stappen. Fundamenteel onderdeel van deze digitaliseringsstrategie: de trapsgewijze implementatie van een digitale tweeling, die de processen tussen projectplanning en productie dient te optimaliseren.
MM-22590_website-page_cover-story_hensel_2000x1125_Hensel0057.jpg