Op deze pagina:

De toekomst van de schakelkast: 4.0 in kleine stapjes

3 april 2020
"Niet bang voor de digitalisering"

Industrie 4.0., Internet of Things, Smart Factories, Cloud Computing: digitale buzzwords vieren hoogtij in de industriële sector: alles wordt sneller, beweeglijker, effectiever. Een ontwikkeling in de schakelkastbouw die niet altijd eenvoudig te begrijpen is.

Met WAGO kunnen schakelkastbouwers rekenen op een ervaren partner, die de digitalisering niet als op zichzelf staand doel begrijpt, maar als zinvolle aanvulling op reeds bestaande processen. Het doel: een betere productkwaliteit, tevreden klanten en hogere verkoop- en omzetcijfers die een positief effect op de kencijfers van een bedrijf hebben. Voor schakelkastbouwers is het echter niet altijd gemakkelijk om in te spelen op deze digitale trend: door de goed gevulde orderportefeuilles is pas op het tweede gezicht zichtbaar dat een toenemend aantal systemen in netwerken geïntegreerd wordt en ook de vraag naar digitalisering gestaag toeneemt. In plaats van de mogelijkheden in de praktijk te benutten, remmen twijfels en angsten de digitale ontwikkeling af.

MM-4284 WD Special 2 - Control Cabinet Content_2000x1125.jpg

Geen angst voor de digitalisering!

Voor veel middenstandsbedrijven is de digitalisering een vrijwel onoverkomelijke hindernis - te duur, te omslachtig en overbodig. "De afgelopen jaren heb ik al heel wat sprookjes gehoord", aldus Nicole Kreie, hoofd projectservice internationaal van WAGO GmbH & Co. KG. De digitale transformatie vindt zijn neerslag bij WAGO sinds vele jaren in de (door)ontwikkeling van producten en in interne processen, die door de complexiteit niet altijd even eenvoudig te doorzien zijn.

Er is echter geen reden om zich te laten afschrikken door abstracte digitale begrippen. "Wij ondersteunen schakelkastbouwers bij het ontwikkelen van een digitale strategie en bieden eenvoudige oplossingen om de eerste stappen te zetten", aldus Kreie. Wie zijn bedrijf klaar wil stomen voor de toekomst, hoeft niet bij nul te beginnen: "In kleine stappen te werk gaan en processen gedetailleerd bekijken om duidelijk te herkennen op welke posities processen gladgetrokken kunnen worden, daar gaat het uiteindelijk om."

Wij ondersteunen schakelkastbouwers bij het ontwikkelen van een digitale strategie en bieden eenvoudige oplossingen om de eerste stappen te zetten.

Nicole Kreie, hoofd projectservice internationaal

Digitalisering als geheel bekijken

"De digitale transformatie gaat vanzelfsprekend gepaard met een "New Work Transformation", die de samenwerking en het gebruik van nieuwe werkvormen ingrijpend zal veranderen. Onze definitie stoelt op de pijlers "mensen", "processen", "technologieën" en "bedrijfsmodellen". Deze vier pijlers zijn nauw met elkaar verweven en moeten als geheel worden bekeken om de mogelijkheden die de digitale technologieën bieden optimaal te kunnen benutten. Nieuwe technologieën kunnen hun volledige potentieel in de waardeketen alleen ontplooien als alle betrokken partijen binnen het bedrijf - d.w.z. de medewerkers - op transparante wijze bij de processen worden betrokken en bereid zijn om veranderingen te aanvaarden.

Digitalisering als instrument tegen tekort aan geschoolde arbeidskrachten

"Dat de arbeidswereld ingrijpend zal veranderen, staat buiten kijf. Voor schakelkastbouwers is het daarom van groot belang om bepaalde bereiken nu al te digitaliseren, met name de bereiken waar nu al een tekort aan geschoolde arbeidskrachten heerst - of in de toekomst kan heersen", benadrukt Kreie. De digitalisering vormt weliswaar geen bedreiging voor de arbeidswereld, maar zal de arbeidswereld wel veranderen. Ervaren ingenieurs en technici zullen binnen afzienbare tijd met pensioen gaan, en met hen een schat aan kennis en ervaring. Aan de andere kant doen jonge medewerkers hun intrede, die niet over deze kennis en ervaring beschikken, maar wel over digitale knowhow. "Wat dreigt verloren te gaan, moeten wij transformeren en veiligstellen voor de toekomst - en dat is alleen met mensen mogelijk", stelt Kreie vast.

WAGO praat niet alleen over digitalisering, maar biedt concrete oplossingen.

Om de kennis voor de toekomst veilig te stellen, hebben we het gehele engineeringproces gedigitaliseerd - van de projectplanning tot de montage!

Efficiënte gegevensoverdracht door digitale engineering

Dit biedt klanten de mogelijkheid om delen van het proces of de gehele uitrusting van rails in de handen van WAGO te leggen, aldus Steffen Winther van de afdeling Market Management Engineering Services van WAGO, en wijst op innovatieve producten van het techbedrijf uit Minden: "Om de kennis voor de toekomst veilig te stellen, hebben we het gehele engineeringproces gedigitaliseerd - van de projectplanning tot de montage", licht Winther toe. Projecten worden in een CAE-software gepland en de op de classificatiestandaard eCl@ss Advanced gebaseerde gegevens worden direct in de configuratiesoftware Smart Designer van WAGO overgenomen. Hier kunnen de gegevens eenvoudig en naar keuze verwerkt worden en wordt eveneens gecontroleerd of de gegevens plausibel zijn.

"Om het de klant bijzonder eenvoudig en comfortabel te maken, hebben we een offertefunctie in de Smart Designer geïntegreerd. De klant krijgt tijdens de confectionering van de rail direct de prijs te zien", legt Winther uit. Het digitaliseringsproces wordt vervolgens via het automatische bestelproces gestart: klanten krijgen de geconfectioneerde rail binnen vijf dagen door WAGO op de werkplek in de werkplaats geleverd.

Tijd besparen door modulaire stroomschema's

Een andere tijd- en kostenbesparende oplossing voor schakelkastbouwers is de nieuwe modulaire voeding Pro 2 van WAGO, die procesgegevens communiceert en te allen tijde een constante voedingsspanning ter beschikking stelt - zowel voor eenvoudige toepassingen als voor automatiseringstaken met een hoge vermogensbehoefte. Met betrekking tot de gegevensregistratie en het uitlezen van statusinformatie kunnen bepaalde communicatiemodules te allen tijde op de voeding aangesloten worden en kan het gewenste protocol voor de aansluiting op het automatiserings- en besturingsniveau geselecteerd worden.

Aanmelding newsletter

Aanmelding newsletter

U wilt altijd het laatste nieuws rondom het onderwerp "Elektrische installatie" ontvangen? Abonneer hier onze newsletter.

WAGOdirect special: de schakelkast van de toekomst

Met onze componenten in uw schakelkast bent u nu al optimaal voorbereid op de toekomst. In de tweede uitgave van WAGOdirect special komt u alles te weten over de schakelkast van de toekomst!