Op deze pagina:
buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Sensor- en actuatorboxen

De sensoren en actoren die direct op de machine of het systeem zijn gemonteerd, zijn passieve distributiesystemen voor snelle, kosteneffectieve en bovenal besturingskast tvrije signaaloverdracht. Dankzij volledig ingekapselde behuizingen en beschermingsklasse IP67 bereiken de signalen veilig het besturingssysteem.

Uw voordelen met de sensor-/actorbekabeling van WAGO:

  • Beschermingsklasse IP67 / IP68 voor sensor-/actuatorboxen met vast gegoten aansluitkabel
  • „Plug & play“-aansluittechniek
  • Volledig ingekapseld: bescherming tegen stof/vocht en mechanische krachten zoals trillingen/schokken
  • Groot temperatuurbereik: -25 ... +80 ° C
  • Tussenstuk voor volledige installatie

WAGO in de praktijk

Voor signaalverwerving op machineniveau

De passieve M8 / M12-sensor-/actuatorboxen worden dicht bij het proces geplaatst en detecteren signalen dicht bij de machine. Ze kunnen worden gebruikt in zeer ruwe omgevingscondities en brengen via vast gegoten of afneembare leidingen de verbinding van de sensoren en actuators met de controller tot stand. Het gebruik van gestandaardiseerde connectoren ondersteunt de plug & play van sensoren en actuatoren, en door het gebruik van stamkabels wordt de individuele bedrading van I/O-signalen aan automatiseringscomponenten in de schakelkast vervangen. De bedrading wordt overzichtelijker en reduceert zich tot een minimum.

Signaalverwerking onder zeer zware omstandigheden

De sensor-/actuatorboxen hebben een zeer robuust ontwerp en voldoen aan de beschermingsklasse IP67 of IP68 met stevig ingegoten kabel (72 h op 1 m waterdiepte). Ze zijn daarom de ideale oplossing voor toepassingen, waarbij signalen onder extreme omgevingsomstandigheden (temperatuur, schokken, trillingen) schakelkastvrij moeten worden gedetecteerd en het gebruik van een actief IP67 I/O-systeem vanwege het lage signaalaantal of de eenvoudige signaalcondities (slechts digitale signaalverwerving/-uitgave) economisch niet zinvol zou zijn.

„Plug & play“-aansluittechniek

De sensor-/actuatorboxen met afneembare verbindingskabel (M16 of M23 plug-in connector) worden ideaal gebruikt, waar frequente en eenvoudige ontkoppeling en heraansluiting vereist is (transport, conversie, service, etc.).

Vast stamkabel

De sensor / actorboxen met gegoten kabel worden bij voorkeur gebruikt waar moeilijke kabelroutes het niet mogelijk maken kant-en-klare M16 / M23-kabels te installeren.

Extreme mechanische belastbaarheid

Een installatie/machine wordt blootgesteld aan sterke mechanische en thermische invloeden. Het is belangrijk om hun signalen te verwerken ondanks zware trillingen en schokbelasting. De sensor-/actuatorboxen worden dichtbij de machine gebruikt. Volledige inkapseling zorgt voor een veilige werking van het systeem, zodat zelfs extreme trillingen en temperatuurbelastingen hen niet hinderen, de signalen te verzamelen en ze via de verbindingskabel naar de besturings- of andere automatiseringscomponenten in het niet-kritisch geplaatste schakelkastgebied te voeren.

Flexibele montage

De sensor-/actuatorboxen kunnen direct op de machine worden gemonteerd. Hierbij werd bij de afstanden van de montageboringen aandacht besteed aan de naleving van gestandaardiseerde specificaties uit de CNOMO-richtlijn, die vaak wordt gebruikt met passieve verdelers of sensor-/actuatorboxen. Via een tussenstuk, dat als accessoire verkrijgbaar is, kunnen twee naast elkaar gemonteerde modules zonder openingen worden gemonteerd. Dit heeft het voordeel dat een gedefinieerde afstand wordt gehandhaafd voor een juiste routering van de sensor-/actuatorlijnen en ook om vervuilingspunten te vermijden.

Alle producten

Ontdek alle producten uit het bereik sensor-/actuatorboxen

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg