Op deze pagina:

Referentie
Van projecteren tot het voltooide product

In de industriële toekomst zullen bestel- en productieprocessen steeds vaker worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Het doel: consistentie en datatransparantie langs de gehele waardeketen om tijd en kosten te besparen en onnodig extra werk te voorkomen. Om deze horizontale integratie te ondersteunen, biedt WAGO met smartDATA Engineering een oplossing die de gebruiker ondersteunt, van planning en configuratie tot engineering, testen en inbedrijfstelling.

Voordelen van smartDATA-Engineering:

 • Individuele producten en oplossingen
 • Consistent gegevensbeheer
 • Voorkomt systeemonderbrekingen
 • Reduceert extra werk

Met smartDATA Engineering tot meer concurrentievermogen

Terwijl in de tijd van Industrie 4.0 de complexiteit en individualisering van de producten toeneemt en er vraag naar deskundige vakkundigheid is, neemt ook de kostendruk toe - bedrijven bevinden zich in een spanningsveld tussen goed en goedkoop. Hoe concurrerend een bedrijf uiteindelijk is, beslist, niet alleen de deskundigheid van de werknemers, de kenmerken van de aangeboden producten of diensten, maar vooral ook de effectiviteit en efficiëntie van de productieprocessen. Om zijn klanten op weg naar meer efficiëntie te ondersteunen, biedt WAGO met smartDATA Engineering daarom een groot aantal gegevens en diensten met betrekking tot individuele producten en oplossingen. Dit maakt een consistent gegevensbeheer mogelijk en voorkomt systeemonderbrekingen in verschillende transacties, wat kan leiden tot iteraties en dus tot een aanzienlijke extra inspanning.

Oplossing van een enkele bron

Hiermee moet al rekening worden gehouden bij de planning en configuratie van elektrotechnische installaties: als de gespecialiseerde planner gegevens van een groot aantal planningstools moet importeren omdat het nodig is klantprojectgegevens over te dragen, zoals schakelschema's of componentenlijsten, ondersteunt WAGO hem met de engineeringtool smartDESIGNER. Het programma heeft interfaces met verschillende CAE-tools - zoals EPLAN en WSCAD - en maakt daarmee de eenvoudige overname van bestaande elektrische planningsstatussen mogelijk. Als webtoepassing kan de software ook gemakkelijk via internet worden benaderd via een browser, zonder in uw eigen IT te hoeven worden geïntegreerd - dit bespaart tijd en geld en is bijzonder voordelig als de interne IT is uitbesteed aan een externe serviceprovider, die de nieuwe installatie of de update van een software berekent, bovendien valt ook elk versieprobleem weg. Door uw eigen account aan te maken, kunnen planningsstatussen bovendien worden beheerd en opnieuw worden gebruikt.

Als elektromechanische componenten en automatiseringssystemen van WAGO worden gebruikt, ondersteunt de directe koppeling tussen smartDESIGNER en de online-catalogus van WAGO de projectingenieur. Hier zijn de nieuwste artikelgegevens in de vorm van gegevensbladen, productfoto's en downloads van CAE- en CAD-gegevens altijd beschikbaar.

Voordelen van de smartDESIGNER:

 • Beschikt over interfaces met CAE-tools
 • Eenvoudige overdracht van bestaande elektronische planningsstatussen
 • Gemakkelijk te bereiken via internet
 • Directe koppeling tussen smartDESIGNER en de WAGO-online-catalogus

Directe aansluiting aan de WAGO-onlineshop

Is bijv. de montagerail geconfigureerd, wordt deze automatisch gecontroleerd door smartDESIGNER getest. Deze maakt bij gebruik van rijgklemmen bijvoorbeeld erop attent, dat een afsluitplaat moet worden geplaatst om te voorkomen dat stroomvoerende delen elkaar raken. Wanneer controllers zijn gepland, wordt onder meer de startstroom berekend om een op het behoefte gerichte voeding te bepalen. Zodra de planning is voltooid, kunnen de gewenste producten, evenals de complete vooraf geconfectioneerde montagerail worden besteld via de onlineshop. Ze worden individueel voor de klant gemaakt en verzonden.

Na een logische controle in de smartDESIGNER kunnen de eenmaal gemaakte gegevens voor verder gebruik of voor een nieuwe review geheel in 3D worden weergegeven en gedocumenteerd. Ook stuklijsten en foto's van de gebruikte producten of markeringsgegevens die later in de schakelkast worden geïnstalleerd, kunnen worden gemaakt en afgedrukt - bijvoorbeeld voor de rijgklemmen.

Horizontaal geïntegreerd - van smartDESIGNER tot e!COCKPIT

Als er intelligente componenten op de DIN-rail zijn gepland, is een eenvoudige overdracht van de gegevens van de smartDESIGNER naar de Engineering-Tool e!COCKPIT mogelijk. Voor de programmering van de volledige componenten biedt WAGO met e!COCKPIT een engineering-tool dat expliciet is toegewijd aan gebruikersvriendelijkheid en intuïtieve bediening. e!COCKPIT ondersteunt alle fabricagestappen, van hardwareconfiguratie en programmering over simulatie en visualisatie tot inbedrijfstelling van het schakelsysteem. Om waardevolle tijd te besparen voor gebruikers in de e!COCKPIT  is de gebruikersinterface vergelijkbaar met de huidige Office-programma's. Zodat de gebruiker het overzicht van zijn project behoudt, zelfs als de complexiteit toeneemt, is het menuontwerp van de gebruikersinterface contextgevoelig. Dit betekent, dat alleen de menu-items en functies worden weergegeven die in de huidige status-quo van de projectering of bediening kunnen worden uitgevoerd. Componenten kunnen vervolgens via drag-and-drop in het hoofdgebied van de gebruikersinterface worden geplaatst en virtueel aan elkaar worden gekoppeld. Verkeerde verbindingen worden daardoor van meet af aan uitgesloten, in plaats van op een later tijdstip uitgebreid te moeten worden geïdentificeerd en verholpen. Omdat meerdere controllers tegelijkertijd in de e!COCKPIT kunnen worden geconfigureerd en geprogrammeerd, is het ook mogelijk om verschillende testscenario's van het geplande systeem te simuleren en door te nemen.

Terwijl de smartDESIGNER als krachtige online-configuratie-tool, de interface voor elektrische planning waarborgt, het hele configuratie- en bestelproces versnelt en ook optimale documentatie-opties biedt, zorgt de interface naar de engineeringtool e!COCKPIT voor een consistente verzending van de planningsgegevens voor verdere configuratie en programmering van de automatiseringscomponenten. Het is immers cruciaal om complexe machinefuncties snel en betrouwbaar te realiseren in moderne mechanische en installatietechniek.

Voordelen van de e!COCKPIT:

 • Gebruiksgemak en intuïtieve bediening
 • Ondersteunt alle productiestappen
 • Foute verbindingen kunnen van meet af aan worden uitgesloten
 • Meerdere controllers kunnen tegelijkertijd worden geconfigureerd en geprogrammeerd
 • Voortdurende overdracht van planningsgegevens
Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Building & Industry

Andere serviceaanbiedingen: